Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43508
   


Автор запитання: Аня із міста: Чернігів :: Запитання: 44566  
Аня запитує:
Добрий день! Підберіть, будь ласка, список літератури на тему Українське бароко як мистецький стиль. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аня! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42945. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела:
Бескорса В. Гармонія в живопису / В. Бескорса // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2002. — № 6. — С. 91-93.
Борецький М. Європейське бароко, його особливості та різновиди / М. Борецький // Зарубіжна література (Шкільний світ). — 2000. — 9 (169), берез. — С. 4.
Гуцуляк І. Ретроспекція і сучасний стан вивчення українського барокко : навч. посіб. / І. Гуцуляк; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці : Рута, 2006. — 50 c.
Даренська В. Українське барокко як світоглядний стиль [Електронний ресурс] / В. Даренська // Українознавство. — 2013. — № 1. — С. 105-109. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukr_2013_1_21.
Дерев'янко І. Особливості формування внутрішнього простору православних храмів Слобожанщини, побудованих в стилі українськогобароко / І. Дерев'янко // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — 2004. — № 3. — С. 33-39.
Журавльова С. Агіографічна поезія українського бароко / С. Журавльова ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. — Бердянськ ; Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. — 174 с. : іл.
Курганова О. Розробка концепту "українське літературне бароко" як не(до)оцінена сторінка наукової біографії С. Маслова [Електронний ресурс] / О. Курганова // Українська біографістика. — 2019. — Вип. 18. — С. 269–280. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2019_18_19.
Лукомська З. Містобудування Західної України епохи Бароко (сер. XVII ст. – кін. XVIII ст.) : автореф. дис. … д-ра архітектури : 18.00.01 / З. Лукомська ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. — Львів, 2018. — 43 с.
Марунич М. Художня культура XVII-XVIII століть : розробки уроків / М. Марунич // Шкільний світ. — 2012. — № 24. — Образотворче мистецтво. — 2012. — № 6. — С. 12-14.
Михед П. Про українське барокко (Соболь В. Українське бароко. Тексти і контексти. — Warszawa, 2015. — 382 c.) [Електронний ресурс] / П. Михед // Слово і час. — 2017. — № 12. — С. 94-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2017_12_16.
Остаф Я. Козацькі літописи в контексті європейського бароко : (інтегрований урок української літератури й музичного мистецтва у 9 класі) : педагогічний досвід / Я. Остаф, Н. Тхай // Українська мова і література в школі. — 2012. — № 2. — С. 39-46.
Пехник Г. Українське низове бароко: поетика стилю і жанру : дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Г. Пехник ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Львів, 2001. — 172 с.
Ратко М. Світ українського бароко : Художня культура / М. Ратко // Мистецтво та освіта. — 2002. — 4. — С. 48-55.
Третяк К. Українське бароко як вираз національної ідеї в архітектурі [Електронний ресурс] / К. Третяк // Етнічна історія народів Європи. — 2001. — Вип. 9. — С. 40–43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2001_9_9.
Українське бароко та європейський контекст : архітектура, образотворче мистецтво, театр і музика / АН УРСР, Ін-т мистецтвознав., фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського, Пол. акад. наук, Ін-т мистец. ; відп. ред. редкол. О. К. Федорук. — Київ : Наукова думка, 1991. — 256 с.: іл.
Ушкалов Л. Українське барокове богомислення : сім етюдів про Григорія Сковороду / Л. Ушкалов. — Харків: Акта, 2001. — 222 с. — (Серія "Харківська школа").
Ушкалов Л. Що таке українське барокко (за сторінками книги Валентини Соболь ) [Електронний ресурс] / Л. Ушкалов // Гуманітарний журнал. — 2015. — № 1-2. — С. 158-172. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumj_2015_1-2_20.
Чижевський Д. Українське літературне бароко : вибр. пр. з давньої л-ри / Д. Чижевський ; голова ред. кол. О. Пріцак ; підготов. вид., передм. О. В. Мишанич ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. — Київ : Обереги, 2003. — 575 с. — (Київська бібліотека давнього українського письменства. Студії ; т. 4).
Шалімова О. Українське бароко в архітектурі : матеріали для бесід / О. Шалімова // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2013. — № 9. — С. 30-33.
Щербатюк О. Українське бароко в європейському контексті: особливості механізмів культурної комунікації [Електронний ресурс] / О. Щербатюк // Українознавчий альманах. — 2012. — Вип. 8. — С. 130-133. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2012_8_41.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 30.07.2020 09.23.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 44546  
Ірина запитує:
Добрий ранок! Допоможіть з пошуком джерел : Хайтек в архітектурі, образотворчому мистецтві, дизайні. Вельми дякую
Наша відповідь:
Ірино, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Авраменко О. "ХайТекСтиль” та інше Анастасії Подерв’янської [Електронний ресурс] / О. Авраменко // Художня культура. Актуальні проблеми. - 2018. - Вип. 14. - С. 8–14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2018_14_3

Гнатюк Л.Р. Особливості естетики стилю хай - тек [Електронний ресурс] / Л.Р. Гнатюк, М.А. Орищенко, О.В. Базильська // Теорія та практика дизайну. - 2017. - Вип. 12. - С. 60-68. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tprd_2017_12_8

Демура И. В. Хай-тек как метод формирования художественной образности и мировоззрения / И. В. Демура, Р. А. Недоступов // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2002. - № 6. - С. 275-277. - Библиогр.: 1 назв. - рус.

Дєнєжніков С. С. Еволюція людини епохи хай-тек: трансгуманістичні перспективи [Електронний ресурс] / С. С. Дєнєжніков // Філософія науки: традиції та інновації. - 2014. - № 1. - С. 92-100. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FilosNauk_2014_1_13

Лапина Л. С. «Тектоника» в средовом дизайне // Збірка наукових праць. Вісник Харківської державної академії дизайну та мистецтв. – Х.: ХДАДМ, 2008. – № 1, 2, 3. – С. 339-343.

Плоский В. О. Архітектура будівель та споруд : підруч. для студентів ВНЗ. Кн. 3. Історія архітектури і будівництва / В. О. Плоский, Г. В. Гетун, В. Д. Віроцький; ред.: Г. В. Гетун. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2016. - 814 c. - Бібліогр.: с. 807-808 - укp.

Пригорницька А. А. Естетосфера сучасного дизайну : Автореф. дис... канд. філос. наук : 09.00.08 / А. А. Пригорницька; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2005. - 16 c. - укp.

Пристайко Т. С. Новообразования в языке рекламы хайтек-товаров [Електронний ресурс] / Т. С. Пристайко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Мовознавство. - 2011. - Т. 19, вип. 17(1). - С. 122-127. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumo_2011_19_17(1)__24

Розенфельд М. И. Принцип открытых пространств в архитектуре хай-тек [Електронний ресурс] / М. И. Розенфельд // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архитектура. - 2007. - № 9. - С. 117-121. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2007_9_14

Тютюнник Ю. Г. Индустриальный дизайн в городском ландшафте [Електронний ресурс] / Ю. Г. Тютюнник, Ю. А. Супрунович // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. - 2006. - № 2. - С. 32-43. - Библиогр.: 0 назв. - рус.

Інтер'єр у стилі Хай-тек
https://www.alpina.ua/stattja/interjer-u-stili-khai-tek/

#Легкая история: хай-тек – самый технологичный стиль интерьера : рассказываем об истории и особенностях стиля
https://legko.com/blog/p/hay-tek-samiy-stil-interera

Стиль хай-тек в інтер'єрі
https://dom.ria.com/uk/articles/stil-khaj-tek-v-interere-187333.html

Хай-тек (стиль)
http://www.4living.ru/items/article/hai-tek/

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 24.07.2020 08.54.15 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діма із міста: Київ :: Запитання: 44537  
Діма запитує:
Факультети в університеті культури
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Київський національний університет культури і мистецтв — http://knukim.edu.ua/

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 20.07.2020 23.29.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діма із міста: Київ :: Запитання: 44522  
Діма запитує:
Спеціальність перукарське мистецтво
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43946, 44114.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 15.07.2020 22.59.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Катеринополь :: Запитання: 44516  
Софія запитує:
Софія Київська
Наша відповідь:
Доброго дня, Софія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бойко Ю. Софія Київська : Святині України / Ю. Бойко // Однокласник. - 1997.- 1. - С. 22-23.
Дата заснування Софії Київської 1011 рік // Чумацький шлях. - 2010. - № 1. - С. 31.
Кобець О. Стіна непорушная / О. Кобець // Соняшник. - 1997. - № 1. - С. 19-20.
Кримський С. Софія Київська. Ефект високого неба : приєднання до божественних смислів надає радість буття : [за матеріалами книги Україна-Incognita за ред. Л. Івашиної. - Київ, 2005] / С. Кримський // Шкільна бібліотека. - 2010. - № 4. - С. 157-158.
Нікітенко Н. М. Софія Київська розкриває свої таємниці / Н. М. Нікітенко // Історія України (Шкільний світ). - 1998. - № 40. - С. 1-3.
Нікітенко Н. Паладій України : Сакральне мистецтво / Н. Нікітенко // Людина і світ. - 1998. - № 10. - С. 39-42.
Нікітенко Н. Святая Софія - "глава і матір всіх церков" : Сакральна архітектура / Н. Нікітенко // Людина і світ. - 2002.- 5. - С.43-47.
Нікітенко Н. Софія Київська мовою символів : Історія і сьогодення / Н. Нікітенко // Людина і світ. - 1995.- 8. - С. 30-34.
Нікітенко Н. Тріумф, оспіваний у фресках : Сторінки історії / Н. Нікітенко // Людина і світ. - 1996.- 1-2. - С. 14-17.
Ойкумена української духовності // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 2. - С. 7-9.
Степанов О. В. Архитектура - смотри и познавай / О. В. Степанов // Журнал для батьків. - 2001. - № 2. - С. 51-53.
Степовик Д. Свята Софія - духовний палладіум України : сім чудес України / Д. Степовик // Культура і життя. - 2007. - 19 верес. - С. 3.
Тоцька І. Десятинна церква і Софія Київська : Історично-мистецькі паралелі / І. Тоцька // Пам'ятки України. Історія та культура. - 2001.- 4. - С.80-83.
Тоцька І. Під шатром Софії витворюються мозаїки... XI століття : Палітра / І. Тоцька // Україна. - 1993. - № 10. - С. 16-17.
Харвай К. Славетному Софіївському Собору виповнилося 965 років : Національне зодчество / К. Харвай // Українська культура. - 2002. - 8. - С.41.
"Чудо Софії Київської" : Подорож до прекрасного / Запорізька обласна бібліотека для дітей; Підгот. Н.Чала. - 9 с.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 14.07.2020 21.51.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.240796 seconds