Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45773
   


Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 47803  
Марія запитує:
Добрий день! Потрібна література (електронні ресурси) на тему "Таємна українська політехніка 1922-1925 рр."
Наша відповідь:
Добрий день, Марія. Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Козак Л. Василь Щурат і Український таємний університет [Електронний ресурс] / Л. Козак // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. — 2012. — № 4. — С. 371-380. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lnnbyivs_2012_4_25.
Кульчицька Т. Лекції Мирона Кордуби в Українському таємному університеті у Львові (1921–1925) в контексті тогочасних циклографічних видань вищої школи [Електронний ресурс] / Т. Кульчицька // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. — 2008. — № 1. — С. 167-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lnnbyivs_2008_1_10.
Курдина Ю. Львівська політехніка на сторінках газети «Діло» (20-30-ті рр. XX ст.) [Електронний ресурс] / Ю. Курдина // Емінак. — 2020. — № 3. — С. 111-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2020_3_10.
Курдина Ю. М. Добудова головного корпусу Львівської політехніки на початку XX століття [Електронний ресурс] / Ю. М. Курдина // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. — 2021. — Вип. 2. — С. 23-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2021_2_5.
Курдина Ю. М. Створення машинної лабораторії у Львівській політехніці: хронологія реалізації проекту (1908-1927 рр.) [Електронний ресурс] / Ю. М. Курдина // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 147(1). — С. 69-74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_147(1)__14.
Лащик Н. М. Василь Щурат – ректор українського таємного університету [Електронний ресурс] / Н. М. Лащик // Галичина. — 2019. — Ч. 32. — С. 233-239. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2019_32_29.
Нагірняк А. Діяльність товариства студентів Львівської політехніки «Основа» (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / А. Нагірняк // Емінак. — 2017. — № 1(1). — С. 71-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2017_1(1)__14.
Самотий Р. Науково-видавничі досягнення українських учених Львівської політехніки: бібліографічний аспект (середина ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Р. Самотий // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. — 2008. — Вип. 3. — С. 209-218. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2008_3_16.
Стеблій Ф. І. Курс лекцій Івана Крип’якевича з української історіографії у Львівському таємному університеті (1920–1923 рр.) [Електронний ресурс] / Ф. І. Стеблій // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2016. — Вип. 28. — С. 510-512. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2016_28_58.
Федорищак Р. Л. Науково-педагогічна діяльність Мирона Кордуби в Українському таємному університеті [Електронний ресурс] / Р. Л. Федорищак // Теорія та методика навчання та виховання. — 2013. — Вип. 34. — С. 178-189. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2013_34_23.
Шологон Л. І. Український таємний університет у Львові (1921–1925 рр.) [Електронний ресурс] / Л. І. Шологон // Галичина. — 2014. — Ч. 25-26. — С. 368-372. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2014_25-26_48.

.: Розділ: Історія :: 14.05.2024 14.29.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47776  
Ольга запитує:
Потрібна література на тему Український рух на Яворівщині у 1919–1939 рр Дякую
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Басара Г. Б. Українське провінційне місто як політичне та соціокультурне явище у добу національно-демократичної революції (березень 1917 - квітень 1918 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / Г. Б. Басара ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2003. — 20 с.
В’ятрович В. Від підпільного групи до національного руху: становлення структур і напрями діяльності українського визвольного руху [Електронний ресурс] / В. В’ятрович // Галичина. — 2013. — Ч. 24. — С. 19-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2013_24_4.
Голик Р. Радянська влада та український визвольний рух у Галичині в контексті ідеологічних стереотипів [Електронний ресурс] / Р. Голик // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2012. — Вип. 22. — С. 191-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2012_22_16.
Дичковська Г. О. Історіософські основи українського національно- визвольного руху 20-50 рр. ХХ століття : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Г. О. Дичковська ; Український держ. лісотехнічний ун-т. — Київ, 1998. — 168 с.
Дичковська Г. О. Філософсько-політичні основи Українського національно-визвольного руху 20 - 50-х років XX ст. / Г. О. Дичковська. — Івано-Франківськ : Лілея, 2003. — 161 с. : іл.
Ідея національної державності в українському і польському визвольних рухах в історичній ретроспективі : зб. наук. ст. / Пол. наук. т-во у Житомирі, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [наук. ред. Ярмошик І. І.]. — Житомир : В. Б. Котвицький, 2010. — 266 с.
Іщук О. С. Діяльність молодіжних структур ОУН ,як складова українського національно-визвольного руху у 1939-1955 рр. : автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / О. С. Іщук ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2005. — 16 с.
Кафарський В. І. Комунізм і український національно-визвольний рух / В. І. Кафарський. — Івано-Франківськ : Плай, 2002. — 831 с.
Лісоцька І. Р. Національно-визвольний рух у Східній Галичині в 1918-1921 рр.: військово-політичний аспект : автореф. дис...канд. іст. наук: 20.02.22 / І. Р. Лісоцька ; Держ. ун-т «Львів. Політехніка», Ін-т гуманіт. освіти. — Львів, 2000. — 19 с.
Мариніна Ю. В. Політика організацій українського національно-визвольного руху 1939 – 1945 рр. щодо євреїв в Україні: сучасна історіографія проблеми [Електронний ресурс] / Ю. В. Мариніна // Гуржіївські історичні читання. — 2011. — Вип. 4. — С. 38-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2011_4_17.
Марущенко О. Цінне дослідження з історії українського національно-визвольного руху 30-50-х рр. XX ст. [Електронний ресурс] / О. Марущенко // Галичина. — 2013. — Ч. 22-23. — С. 560-571. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2013_22-23_71.
Олешко Н. П. Український національно-визвольний рух у Галичині на початку ХХ ст. та українська преса Наддніпрянської України : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Н. П. Олешко ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2006. — 16 с.
Павленко І. А. Джерела з історії ідеологічної боротьби з українським національно-визвольним рухом у Західній Україні (1944-1949 рр.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / І. А. Павленко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2001. — 209 с.
Ремарчук Т. Звітна документація радянсько-партійних органів Львівщини про боротьбу з ОУН і УПА як джерело до історії українського визвольного руху [Електронний ресурс] / Т. Ремарчук // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Історичні науки. — 2010. — Вип. 16. — С. 228-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2010_16_24.
Русначенко А. М. Український національно-визвольний рух середини ХХ століття в суспільно-політичних і наукових дискусіях останніх років [Електронний ресурс] / А. М. Русначенко // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2017. — Вип. 30. — С. 257-265. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2017_30_24.
Стародубець Г. Сталінізм в оцінці політичної думки українського визвольного руху 1930 – 1940-х років [Електронний ресурс] / Г. Стародубець // Дрогобицький краєзнавчий збірник. — 2015. — Вип. Спец.вип.2. — С. 166-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dkz_2015_Spets.
Український національно-визвольний рух ХХ ст.: ідейно-політичний, організаційний та військовий аспекти (до 90-річчя Другого Зимового походу, 70-річчя похідних груп ОУН та 70-річчя Олевської республіки) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Житомир, 18-20 листоп. 2011 р.) / [за ред. Ю. В. Малихіна, Г. Л. Махоріна, С. В. Стельниковича] ; Житомир. обл. Орг. Укр. Націоналістів, Всеукр. т-во «Просвіта», Житомир. обл. від-ня. — Житомир : Рута, 2011. — 239 с.
Футала В. Український визвольний рух 1920 – 1950-х рр. крізь призму української зарубіжної біографістики [Електронний ресурс] / В. Футала // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Історія. — 2016. — Вип. 38. — С. 107–121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ist_2016_38_9.
Шинкаренко Т. І. Український національно- визвольний рух в 1920- 1923 рр. в контексті зовнішньої політики західних держав : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Т. І. Шинкаренко ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. — Київ, 1999. — 206 с.
Юрчук Л. В. Репресивні органи польської влади в боротьбі проти українського національно-визвольного руху у прикордонних повітах Волинського воєводства (1921-1939 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Л. В. Юрчук ; Рівнен. ін-т слов’янознав. Київ. славіст. ун-ту. — Рівне, 2010. — 234 с., рис., табл.

.: Розділ: Історія :: 25.04.2024 12.34.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Христинівка :: Запитання: 47768  
Тетяна запитує:
Вітаю, допоможіть підібрати список джерел на тему "житлово-комунальне забезпечення українців в добу хрущовської відлиги"
Наша відповідь:
Добрий день,Тетяно! Радимо ознайомитися з відповідями на подібні запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 30927, 31376, 47641 та джерелами інформації:
Баран В. К. Україна в умовах системної кризи (1946-1980 рр.) / В. К. Баран, В. М. Даниленко. – Київ : Альтернативи, 1999. – Т. 13. – 304 с.
Гирич Я. М. Вплив містобудівної політики на урбанізацію в УРСР (друга половина 50-х — початок 60-х років ХХ століття) / Я. М. Гирич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – Київ: Київський університет, 2007. – № 89/90. – С. 73-76.
Кириленко А. О. Південна Україна в період хрущовської "відлиги" (1953-1964 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Анна Олександрівна Кириленко; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв, 2016. - 19 с.
Кириленко А. О. Соціальні зміни часів хрущовської «відлиги» (на прикладі Херсонської області) / А. О. Кириленко // Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Серія Історичні науки. – 2015. –Вип. 3.38 (110). – С. 80-83.
Кірюшин В. М. Деякі аспекти реконструкції будинків перших масових серій / В. М. Кірюшин, О. Б. Лотоцький, В. А. Руденко, І. І. Онищук // Реконструкція житла. – 2004. – Вип. 5. – С. 4.
Ковпак Л. В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945 – 2000 рр.) / Л. В. Ковпак. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2003. – 250 с.
Лисак В. Ф. Спосіб життя селян УРСР у контексті державної політики 1950-1960-х рр. / В. Ф. Лисак // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Том 76. – Вип. 63. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – С. 28-32.
Лук’янець О. А. Житлове будівництво у містах Української РСР (1950-ті роки) / А. О. Лук’янець // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: наук. вісник: Зб. наук. праць. Вип. 37. — Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. — С. 160–165.
Пеняєв С. Україна в умовах десталінізації : процес спроб лібералізації суспільно-політичного життя / Сергій Пеняєв, Оксана Кухар // Історія України (Шкільний світ). – 2022. – № 3-4. – С. 94-101.
Янковська О. Житлова проблема в УРСР у повоєнні роки / Оксана Янковська // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2008. – № 14. – C. 117-126. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/78392/08-Iankovska.pdf?sequence=1
Янковська О. Реформи в УРСР у соціальній сфері (1950–1960-ті рр.): житлове забезпечення / Оксана Янковська, Дмитро Бачинський // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. – 2013. – № 18. – C. 132-149.

.: Розділ: Історія :: 23.04.2024 08.49.41 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Борис із міста: Київ :: Запитання: 47766  
Борис запитує:
Добрий день. Досліджую тему : діяльність греко-католицької церкви у радянський період. Заздалегідь дякую за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам опрацювати таку літературу:
Баран Б. М. Огляд історіографії та джерельної бази дослідження господарсько-економічної діяльності Греко-католицької церкви в Східній Галичині 1923 – 1946 років [Електронний ресурс] / Б. М. Баран // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. — 2022. — Т. 33(72), № 3. — С. 186-190 Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_istor_2022_33(72)_3_30.
Баран Б. М. Соціально-економічна діяльність Греко-католицької церкви в Дистрикті Галичина 1941 – 1944 рр. [Електронний ресурс] / Б. М. Баран // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Історичні науки. — 2021. — Т. 32(71), № 4. — С. 8-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_istor_2021_32(71)_4_4.
Бистрицька Е. В. Еволюція політики радянської влади щодо римо-католицької і греко-католицької церков у 1939-1948 рр. [Електронний ресурс] / Е. В. Бистрицька // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2011. — Вип. 4. — С. 32-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2011_4_6.
Бойко Р. Ю. Особливості становлення греко-католицького підпілля у другій половині 1940-х – першій половині 1950-х рр. [Електронний ресурс] / Р. Ю. Бойко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2010. — Вип. 2. — С. 25-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2010_2_5.
Бойко Р. Ю. Протидія віруючих ліквідації Української греко-католицької церкви радянською владою (1944 – 1946 рр.) [Електронний ресурс] / Р. Ю. Бойко // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2011. — Вип. 5. — С. 62-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2011_5_8.
Вербицький В. В. Історична генеза Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) [Електронний ресурс] / В. В. Вербицький // Софія. — 2018. — № 1. — С. 5-8. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sophia_2018_1_3.
Гавриш І. В. Особливості подвижницького служіння греко-католицьких священиків Станиславівської єпархії в 1946–1989 рр. [Електронний ресурс] / І. В. Гавриш // Гуржіївські історичні читання. — 2015. — Вип. 10. — С. 113-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2015_10_43.
Галів М. Радянські репресії проти духовенства Греко-католицької церкви у 1944–1947 рр. (на прикладі біографії о. Івана Котіва) [Електронний ресурс] / М. Галів, А. Огар // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Історія. — 2021. — Вип. 6. — С. 319–341. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ist_2021_6_19.
Довбня О. Репресії радянської держави проти Української греко-католицької церкви в 1939–1989 рр. у сучасному вітчизняному історіографічному дискурсі [Електронний ресурс] / О. Довбня // Історія релігій в Україні. — 2019. — Вип. 29. — С. 159-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/istrelukr_2019_29_17.
Жупник В. Греко-католицька церква в період 1944–1953 рр. [Електронний ресурс] / В. Жупник // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2008. — Вип. 17. — С. 600-608. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2008_17_79.
Ільницький В. І. Співпраця греко-католицької церкви з українським визвольним рухом у карпатському краї ОУН (1945-1954) [Електронний ресурс] / В. І. Ільницький // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Історичні науки. — 2015. — Вип. 8. — С. 156-166. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkpnui_2015_8_17.
Майороші М. А. Радянська церковна політика, Львівський «Собор» та переслідування греко-католицької церкви на Закарпатті (1945-1947) [Електронний ресурс] / М. А. Майороші // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2020. — Вип. 62. — С. 45-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2020_62_10.
Пилипів І. Суспільна діяльність Греко-католицької церкви в період німецької окупації (1941–1944) [Електронний ресурс] / І. Пилипів // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2012. — Вип. 22. — С. 286-296. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2012_22_26.
Прах Б. А. Репресії супроти греко-католицького духовенства Перемиської єпархії та Апостольської адміністрації Лемківщини (1939-1947) [Електронний ресурс] / Б. А. Прах // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2012. — Вип. 7. — С. 204-214. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2012_7_21.
Пшеничний Т. Українська греко-католицька церква в умовах агонії сталінізму (1946–1953 рр.): історіографія [Електронний ресурс] / Т. Пшеничний // Переяславський літопис. — 2016. — Вип. 10. — С. 98-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Perlit_2016_10_14.
Пшеничний Т. Українська греко-католицька церква та суспільно-політичні процеси на Закарпатті наприкінці 1930-х – 1940–х рр. у вітчизняній та діаспорній історіографії [Електронний ресурс] / Т. Пшеничний // Часопис української історії. — 2014. — Вип. 30. — С. 100-106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ChasUkr_2014_30_17.
Стасюк І. М. Діяльність української греко-католицької церкви у підпіллі (1946-1989 рр.) [Електронний ресурс] / І. М. Стасюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Держава та армія. — 2014. — № 784. — С. 224-230. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPDA_2014_784_34.
Сурмач О. І. Митрополит А. Шептицький і український національно-визвольний рух у період німецької окупації (1941–1944 рр.) [Електронний ресурс] / О. І. Сурмач // Військово-науковий вісник. — 2015. — Вип. 23. — С. 101-113. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2015_23_9.
Фарина О. В. Формування і розвиток греко-католицьких архівних і бібліотечних установ Східної Галичини як провідних наукових осередків для духовенства і світських осіб (1921–1946) [Електронний ресурс] / О. В. Фарина // Питання культурології. — 2017. — Вип. 33. — С. 53-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pkl_2017_33_7.
Штука С. В. Радянський період діяльності Йосифа Сліпого – митрополита Греко-католицької церкви 1944 – 1945 рр. [Електронний ресурс] / С. В. Штука // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2011. — Вип. 5. — С. 231-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2011_5_25.

.: Розділ: Історія :: 18.04.2024 10.15.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Альона із міста: Київ :: Запитання: 47758  
Альона запитує:
Добрий день. Цікавить література про запровадження Магдебурзького права в Україні, його риси та історико-правове значення. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Береза О. І. Магдебурзьке право в Україні та його значення для розвитку місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / О. І. Береза // Ефективність державного управління. — 2014. — Вип. 40. — С. 91-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efdu_2014_40_13.
До питання про запровадження магдебурзького права в Києві / Н.О. Білоус // Укр. іст. журн. — 2008. — N 1. — С. 123-134.
Кириченко Ю. М. Поширення Магдебурзького права та його особливості в містах України [Електронний ресурс] / Ю. М. Кириченко // Форум права. — 2011. — № 4. — С. 361-366. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Кобилецький М. М. Вплив магдебурзького права на розвиток місцевого самоврядування в Україні (ХІV–ХІХ століття) [Електронний ресурс] / М. М. Кобилецький // Право України. — 2020. — № 1. — С. 212-224. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2020_1_16.
Магдебурзьке право в Україні (ХІV - перша половина ХІХ ст.): іст.-прав. дослідж. / М. М. Кобилецький. — Львів: ПАІС, 2008. — 406 с.
Магдебурзьке право у селах Галичини / М. Кобилецький // Право України. — 2003. — N 8. — С. 120-124.
Макаренко О. В. Магдебурзьке право як основа самоврядування міст Гетьманщини / О. В. Макаренко // Юрид. вісн. Повітр. і косм. право. — 2010. — № 3. — С. 57-59.
Мануілова К. В. Магдебурзьке право в українських містах: модель децентралізації публічної влади [Електронний ресурс] / К. В. Мануілова // Менеджер. — 2016. — № 1. — С. 33-40. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzhm_2016_1_7.
Приходько Ю. Впливи Магдебурзького права на економічні зв’язки українських земель з Німецькою Ганзою [Електронний ресурс] / Ю. Приходько // Емінак. — 2018. — № 4(2). — С. 92-99. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2018_4(2)__16.
Резніков А. В. Особливості регулювання правових відносин в українських містах магдебурзького права [Електронний ресурс] / А. В. Резніков // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. — 2014. — Вип. 2. — С. 31-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlduvs_2014_2_6.
Ровинська К. І. Магдебурзьке право як підґрунтя формування місцевого самоврядування на території України [Електронний ресурс] / К. І. Ровинська // Теорія та практика державного управління. — 2013. — Вип. 2. — С. 257-263. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_2_38.
Ровинська К. І. Магдебурзьке право як підґрунтя формування місцевого самоврядування на території України [Електронний ресурс] / К. І. Ровинська // Теорія та практика державного управління. — 2013. — Вип. 2. — С. 257-263. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_2_38.
Савчук Н. О. Магдебурзьке право в Україні: історія та сучасність [Електронний ресурс] / Н. О. Савчук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2002. — № 1. — С. 22-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2002_1_7.
Становлення і розвиток магдебурзького права в українських містах XIV – XVI ст. (литовсько-польський період) / О. І. Маложон // Правова держава: щорічник наук. пр. — 2009. — Вип. 20. — С. 501-508.
Швидка В. Г. Вплив магдебурзького права на розвиток та законодавче закріплення договору найму житла на українських землях [Електронний ресурс] / В. Г. Швидка // Часопис цивілістики. — 2014. — Вип. 16. — С. 255-260. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chac_2014_16_56.

.: Розділ: Історія :: 15.04.2024 21.14.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.28615 seconds