Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44915
   


Автор запитання: Андрій із міста: Львів :: Запитання: 46663  
Андрій запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про консерватизм як складовау української філософії. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Гордієнко М. Національна традиція як основа політичної доктрини консерватизму / М. Гордієнко // Укр. нац. ідея: реалії та перспективи розв. — 2007. — Вип. 19. — С. 3-10.
Гула Р. В. Політичні ідеї консерватизму в контексті розвитку історичного процесу в Україні 1900 — 1917 рр. / Р. В. Гула, І. Г. Передерій // Укр. іст. журн. — 2017. — № 5. — С. 146-165.
Дуйкін В. Консерватизм як складова української філософії історії [Електронний ресурс] / В. Дуйкін // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. : Історія, економіка, філософія. — 2012. — Вип. 17. — С. 161-167. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_Ief_2012_17_25.
Козак Н. А. Український консерватизм: історія і сучасність : автореф. дис... канд. політ. наук : 23.00.01 / Н. А. Козак; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2001. — 18 c.
Луцький А. І. Правовий зміст ідеології українського консерватизму [Електронний ресурс] / А. І. Луцький // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. — 2013. — № 8. — С. 32-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nivif_2013_8_6.
Обжирко Т. В. В’ячеслав Липинський — фундатор ідеї української нації : курс за вибором «Видатні постаті України» / Т. В. Обжирко // Історія та правознавство. — 2013. — № 34-36. — С. 31-34.
Печеранський І. До питання про аксіологію українського консерватизму [Електронний ресурс] / І. Печеранський // Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії. — 2017. — Вип. 9. — С. 34-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlu_fps_2017_9_7.
Печеранський І. П. Зв’язок політичної філософії та ідеології в контексті українського консерватизму [Електронний ресурс] / І. П. Печеранський // Гілея: науковий вісник. — 2016. — Вип. 113. — С. 285-290. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_113_75.
Сенченко М. І. Український консерватизм: світогляд, ідеологія, націоналізм / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2006. — 95 с. — (Бібліотека журналу «Персонал»).
Слободян В. Я. Консерватизм як джерело формування політико-ідеологічних засад українського державотворення : автореф. дис. … канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / В. Я. Слободян ; Нац. акад. держ. упр. при Перезидентові України. — Київ, 2018. — 20 с.
Терещенко Ю. Потенціал українського консерватизму (вступне слово) [Електронний ресурс] / Ю. Терещенко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. : Історія, економіка, філософія. — 2012. — Вип. 17. — С. 8-13. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_Ief_2012_17_4.
Харченко Н. Життя в епоху змін : чому ми не хочемо змін і прагнемо залишити все «як є» / Н. Харченко // Шкільний світ. — 2018. — № 22. — С. 9-15.
Щокін Г. В. Український консерватизм як сутність національної ідеї / Г. В. Щокін; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. — Київ, 2005. — 64 c. — (Б-ка журн. «Персонал»).

.: Розділ: Історія :: 8.09.2022 13.49.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола із міста: Стрий :: Запитання: 46654  
Микола запитує:
Добрий день. Потрібна література на тему: наукова та громадсько-політична діяльність Костя Мацієвича. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам опрацювати таку літературу:
Власенко В. Кость Мацієвич і Український республікансько-демократичний клуб у Празі [Електронний ресурс] / В. Власенко // Студії з архівної справи та документознавства. — 2007. — Т. 15. — С. 125-131. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sasd_2007_15_21.
Власенко В. М. Науковий доробок К. Мацієвича на сторінках петербурзького журналу «Земское дело» / В. М. Власенко // Пробл. історії України XIX – початку XX ст. — 2005. — Вип. 10. — С. 180-190.
Єпик Л. І. Державна та дипломатична діяльність К. А. Мацієвича у добу національно-визвольних змагань / Л. І. Єпик // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. наук. ст. — 2005. — Вип. 29, ч. 2. — С. 238-257.
Єпик Л. І. Діяльність К. Мацієвича на чолі дипломатичної місії УНР в Румунії у 1919 –1923 рр. / Л. І. Єпик // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : зб. наук. ст. — 2005. — Вип. 30. — С. 295-304.
Єпик Л. І. К. А. Мацієвич – науковець, дипломат, громадсько-політичний діяч / Л. І. Єпик // Укр. іст. журн. — 2007. — № 1. — С. 125-135.
Єпик Л. І. Корифей громадської агрономії. Костянтин Мацієвич – учений, дипломат, політик : монографія / Л. І. Єпик; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. — Суми : Мрія, 2013. — 195 c.
Єпик Л. І. Костянтин Андріанович Мацієвич – державний і громадсько-політичний діяч : автореф. дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Л. І. Єпик; НАН України, Ін-т історії України. — Київ, 2009. — 20 c.
Єпик Л. І. Листи І. Мазепи до К. Мацієвича (1919–1920 рр.) [Електронний ресурс] / Л. І. Єпик // Сумський історико-архівний журнал. — 2012. — № 18-19. — С. 12-17. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Siaj_2012_18-19_4.
Мацієвич К. А. Листи Костя Мацієвича до Симона Петлюри (1920 – 1923 рр.) / М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т ; упорядкув., вступ. ст. та комент. В. Власенка. — Суми : Наталуха А. С., 2009. — 126 с. : іл.
Пиріг Р. «Моїми словами руководить бажаннє захистити земську справу...» (лист професора Костя Мацієвича до гетьмана Павла Скоропадського, вересень 1918 р.) [Електронний ресурс] / Р. Пиріг // Архіви України. — 2009. — № 1-2(263). — С. 116-123. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2009_1-2_9.
Піскун В. Спогади Костя Мацієвича «Життя мого сучасника»: географічні координати подій та просторові образи [Електронний ресурс] / В. Піскун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Історичні науки. — 2020. — Вип. 31. — С. 108-114. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2020_31_15.
Уткін О. І. К. А. Мацієвич – український вчений і громадсько-політичний діяч [Електронний ресурс] / О. І. Уткін. // Історія науки і біографістика. — 2014. — № 4. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/INB_Title_2014_4_15.

.: Розділ: Історія :: 5.09.2022 09.34.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ульяна із міста: Вінниця :: Запитання: 46645  
Ульяна запитує:
Підберіть літературу на тему: Степан Бандера як оратор
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Життя і діяльність Степана Бандери: документи і матеріали / ред. і упоряд. Микола Посівнич. - Вид. 3-тє, допов. - Т. : Астон, 2011. - 494 с.
Частий Р. В. Степан Бандера : мифы, легенды, действительность / Р. В. Частий. - Х. : Фолио, 2011. - 382 с.
"Степан Бандера: документи свідчать", виставка (2009-2010 ; Київ). Степан Бандера: документи свідчать = Stepan Bandera: documentary evidence : кат. вист., 15 жовт. 2009 р. - 30 січ. 2010 р. / [уклад., авт. текстів і комент.: Т. Ралдугіна та ін. ; англ. пер. С. Олеськів]. - Київ : Фенікс, 2011. - 198 с.
Чайковський Д. В. (1909-1972). Степан Бандера: людина-борець-провідник / Д. Чайковський. - Київ : УВС ім. Ю. Липи, 2017. - 93 с.
Ромовська З. "Присуд смерті приймаю", або Хто він - Степан Бандера / З. Ромовська. - Львів : ПАІС, 2020. - 63 с.

.: Розділ: Історія :: 31.08.2022 13.56.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Михайло із міста: Київ :: Запитання: 46632  
Михайло запитує:
Доброго дня! Я хотів дізнатися, де можу взяти чи читати книгу С. Плохія "Остання імперія"? Заздадешідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, дану книгу можна знайти у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського:
Плохій С. Остання імперія. Занепад і крах Радянського Союзу / С. Плохій ; [пер. з англ. Ярослава Лебеденка, Анатолія Сагана]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. - 506 с.
Плохій С. Остання імперія. Занепад і крах Радянського Союзу / С. Плохій ; [пер. з англ.: Я. Лебеденко, А. Саган]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2020. - 506 с. : іл.

.: Розділ: Історія :: 15.08.2022 10.26.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Михайло із міста: Київ :: Запитання: 46631  
Михайло запитує:
Доброго дня, що можна прочитати у вашій бібліотеці з книг С. Плохія. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Михайло! Перегляньте наступні книги даного автора:
Плохій С. Брама Європи : історія України від скіфських воєн до Незалежності / С. Плохій ; пер. з англ. Р. Клочка. - 2-е вид. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 493, [2] с. : карти.
Плохій С. М. Загублене царство : історія "Русского мира" з 1470 р. до сьогодні / С. М. Плохій ; пер. з англ. В. Євменова, Є. Євменова ; худож.-оформ. М. Мендор. - Харків : Бібколектор, 2019. - 306, [4] с. : іл.
Плохій С. М. Загублене царство : історія "Русского мира" з 1470 р. до сьогодні / С. М. Плохій ; пер. з англ. В. та Є. Євменових ; худож.-оформ. М. Мендор. - Харків : Фоліо, 2020. - 306, [1] с. : фотоіл., портр.
Плохій С. Чорнобиль : історія ядерної катастрофи / С. Плохій ; пер. з англ. В. Махоніна, Є. Тарнавського ; худож.-оформ. О. Гугалова-Мєшкова ; Український культурний фонд. - Харків : Бібколектор, 2019. - 395, [1] с. : іл.
Плохій С. Ялта. Ціна миру / С. Плохій ; пер. з англ. Н. Коваль ; дизайнер обкл. А. Попова. - Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. - 412, [2] с. : фот., карти.

.: Розділ: Історія :: 15.08.2022 10.08.40 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.308759 seconds