Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45830
   


Автор вопроса: Ольга из города: Вінниця :: Вопрос: 47835  
Ольга спрашивает:
Шановні бібліографи, прошу допомоги в уточнені дати з дня народження грецького філософа Сократа. Кадендар подає 1555 років без прив'язки до числа і місяця. Чи не замало літ?
Наш ответ:
Добрий день! Сократ народився орієнтовно 470 року до н.е., тому цю цифру ми додаємо до 2024 року, виходить 2494 років з року народження.

.: Раздел: История :: 11.06.2024 09.02.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Олександра из города: Полтава :: Вопрос: 47834  
Олександра спрашивает:
Цікавить історія Кримського ханства! Дякую!
Наш ответ:
Ванієв Е. Правові наслідки анексії Кримського ханства Російською імперією у 1783 р. [Електронний ресурс] / Е. Ванієв // Наш Крим. — 2015. — Вип. 1. — С. 125-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ourcrimea_2015_1_17
Гулима О. П. Українсько–кримськотатарські взаємини від доби Хмельниччини до припинення існування Кримського ханства [Електронний ресурс] / О. П. Гулима // Гілея: науковий вісник. — 2017. — Вип. 120. — С. 7-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2017_120_3
Історія Криму та кримськотатарського народу : навч. посіб. / Г. Бекірова ; проєкт ГО "Кримська родина". — Київ : Кримська родина : Майстер книг, 2020. — 199 с.
Кравчук Т. Запрошую на урок : із педагогічного досвіду : [конспекти уроків з історії України та всесвітньої історії для 8-го класу] / Т. Кравчук // Історія України (Шкільний світ). — 2019. — № 5. — С. 18-27.
Крисаченко В. Історія Криму. Кримське ханство : навч. посіб. / В. Крисаченко. — Київ : Твім інтер, 2000. — 336 с. — (Історія Криму в джерелах і документах ; ч. ІІ)
Мицик Ю. З джерел до історії Османської імперії та Кримського ханства XVI — першої половини XVIII ст. [Електронний ресурс] / Ю. Мицик // Україна в Центрально-Східній Європі. — 2010. — Вип. 9-10. — С. 327-362. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ucse_2010_9-10_18
Мотичак М. Кримське ханство в середині ХV - першій половині ХVІІІ ст. : всесвітня історія : 8 клас / М. Мотичак // Історія та правознавство. — 2020. — № 19-21. — С. 40-46.
Синяк І. Договори (інструменти) Війська Запорозького Низового з Кримським ханством у добу Нової Січі як історичне джерело [Електронний ресурс] / І. Синяк // Український історичний збірник. — 2015. — Вип. 18. — С. 315-337. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uiz_2015_18_29
Цалик С. Історія Криму першої половини ХХ ст. : нариси : навч.-метод. посіб. : 10 кл. / С. Цалик, О. Мокрогуз, О. Волошенюк. — Київ : Академія Української Преси : Центр Вільної Преси, 2020. — 63 с.
Чекиш Ю. В. Кримське ханство за правління Менглі та Мехмеда Ґіреїв (1478–1524 рр.) [Електронний ресурс] / Ю. В. Чекиш // Вісник аграрної історії. — 2021. — Вип. 35-38. — С. 5-12. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vai_2021_35-38_3

.: Раздел: История :: 9.06.2024 13.48.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Катя из города: Рівне :: Вопрос: 47830  
Катя спрашивает:
Добрий день. Досліджую тему: Ніжинська вища школа. Дякую за допомогу з пошуком літератури.
Наш ответ:
Добрий день. Література за вашим запитом:
Бойко Н. І. Українське мовознавство в іменах Ніжинської вищої школи [Електронний ресурс] / Н. І. Бойко // Література та культура Полісся. Серія : Філологічні науки. — 2022. — Вип. 107. — С. 59-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2022_107_12.
Бондаренко А. І. Художній час у лінгвістичних працях представників Ніжинської вищої школи [Електронний ресурс] / А. І. Бондаренко // Література та культура Полісся. Сер. : Філологічні науки. — 2015. — Вип. 80. — С. 203-210. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2015_80_23.
Геєць І. В. Підготовка юристів у Ніжинській вищій школі у ХІХ ст.: правовий аспект [Електронний ресурс] / І. В. Геєць // Публічне право. — 2015. — № 3. — С. 331-338. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2015_3_46.
Коваленко Є. І. Розвиток педагогічної освіти і науки у Ніжинській вищій школі [Електронний ресурс] / Є. І. Коваленко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. — 2017. — № 3. — С. 7-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2017_3_3.
Конончук І. М. Використання історичного досвіду Ніжинської вищої школи 20-х рр. ХХ ст. у підготовці фахівців соціально-педагогічної сфери [Електронний ресурс] / І. М. Конончук. // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки. — 2012. — № 6. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_6_43.
Пугач В. М. Видатні постаті Ніжинської вищої школи в контексті історії української етнолінгвістики [Електронний ресурс] / В. М. Пугач // Література та культура Полісся. Серія : Філологічні науки. — 2022. — Вип. 106. — С. 103-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2022_106_11.
Самойленко Г. В. Випускники Ніжинської вищої школи – відомі діячі культури [Електронний ресурс] / Г. В. Самойленко // Література та культура Полісся. Серія : Філологічні науки. — 2020. — Вип. 98. — С. 263-277. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2020_98_27.
Самойленко Г. В. Випускники Ніжинської вищої школи – фольклористи, етнографи, краєзнавці [Електронний ресурс] / Г. В. Самойленко // Література та культура Полісся. Серія : Історичні науки. — 2020. — Вип. 99. — С. 297-315. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpist_2020_99_23.
Самойленко Г. В. Ніжинська вища школа:від Гімназії вищих наук до університету / Г. В. Самойленко, О. Г. Самойленко. — Ніжин : [б.в.], 2000. — 288 с.
Самойленко Г. В. Про стан дослідження та популяризації спадщини Ніжинської вищої школи [Електронний ресурс] / Г. В. Самойленко // Література та культура Полісся. Серія : Філологічні науки. — 2021. — Вип. 101. — С. 5-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2021_101_3.
Самойленко О. Г. Методологія історії та історіографія у науковій спадщині вчених Ніжинської вищої школи (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / О. Г. Самойленко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2000. — 19 с.

.: Раздел: История :: 4.06.2024 14.20.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Марія из города: Львів :: Вопрос: 47803  
Марія спрашивает:
Добрий день! Потрібна література (електронні ресурси) на тему "Таємна українська політехніка 1922-1925 рр."
Наш ответ:
Добрий день, Марія. Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Козак Л. Василь Щурат і Український таємний університет [Електронний ресурс] / Л. Козак // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. — 2012. — № 4. — С. 371-380. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lnnbyivs_2012_4_25.
Кульчицька Т. Лекції Мирона Кордуби в Українському таємному університеті у Львові (1921–1925) в контексті тогочасних циклографічних видань вищої школи [Електронний ресурс] / Т. Кульчицька // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. — 2008. — № 1. — С. 167-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lnnbyivs_2008_1_10.
Курдина Ю. Львівська політехніка на сторінках газети «Діло» (20-30-ті рр. XX ст.) [Електронний ресурс] / Ю. Курдина // Емінак. — 2020. — № 3. — С. 111-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2020_3_10.
Курдина Ю. М. Добудова головного корпусу Львівської політехніки на початку XX століття [Електронний ресурс] / Ю. М. Курдина // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Історія. — 2021. — Вип. 2. — С. 23-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2021_2_5.
Курдина Ю. М. Створення машинної лабораторії у Львівській політехніці: хронологія реалізації проекту (1908-1927 рр.) [Електронний ресурс] / Ю. М. Курдина // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 147(1). — С. 69-74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_147(1)__14.
Лащик Н. М. Василь Щурат – ректор українського таємного університету [Електронний ресурс] / Н. М. Лащик // Галичина. — 2019. — Ч. 32. — С. 233-239. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2019_32_29.
Нагірняк А. Діяльність товариства студентів Львівської політехніки «Основа» (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / А. Нагірняк // Емінак. — 2017. — № 1(1). — С. 71-73. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2017_1(1)__14.
Самотий Р. Науково-видавничі досягнення українських учених Львівської політехніки: бібліографічний аспект (середина ХІХ – початок ХХ ст.) [Електронний ресурс] / Р. Самотий // Вісник Львівського університету. Сер. : Книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. — 2008. — Вип. 3. — С. 209-218. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlukbit_2008_3_16.
Стеблій Ф. І. Курс лекцій Івана Крип’якевича з української історіографії у Львівському таємному університеті (1920–1923 рр.) [Електронний ресурс] / Ф. І. Стеблій // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2016. — Вип. 28. — С. 510-512. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2016_28_58.
Федорищак Р. Л. Науково-педагогічна діяльність Мирона Кордуби в Українському таємному університеті [Електронний ресурс] / Р. Л. Федорищак // Теорія та методика навчання та виховання. — 2013. — Вип. 34. — С. 178-189. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2013_34_23.
Шологон Л. І. Український таємний університет у Львові (1921–1925 рр.) [Електронний ресурс] / Л. І. Шологон // Галичина. — 2014. — Ч. 25-26. — С. 368-372. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2014_25-26_48.

.: Раздел: История :: 14.05.2024 14.29.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Хмельницький :: Вопрос: 47776  
Ольга спрашивает:
Потрібна література на тему Український рух на Яворівщині у 1919–1939 рр Дякую
Наш ответ:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Басара Г. Б. Українське провінційне місто як політичне та соціокультурне явище у добу національно-демократичної революції (березень 1917 - квітень 1918 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / Г. Б. Басара ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2003. — 20 с.
В’ятрович В. Від підпільного групи до національного руху: становлення структур і напрями діяльності українського визвольного руху [Електронний ресурс] / В. В’ятрович // Галичина. — 2013. — Ч. 24. — С. 19-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2013_24_4.
Голик Р. Радянська влада та український визвольний рух у Галичині в контексті ідеологічних стереотипів [Електронний ресурс] / Р. Голик // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2012. — Вип. 22. — С. 191-208. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2012_22_16.
Дичковська Г. О. Історіософські основи українського національно- визвольного руху 20-50 рр. ХХ століття : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Г. О. Дичковська ; Український держ. лісотехнічний ун-т. — Київ, 1998. — 168 с.
Дичковська Г. О. Філософсько-політичні основи Українського національно-визвольного руху 20 - 50-х років XX ст. / Г. О. Дичковська. — Івано-Франківськ : Лілея, 2003. — 161 с. : іл.
Ідея національної державності в українському і польському визвольних рухах в історичній ретроспективі : зб. наук. ст. / Пол. наук. т-во у Житомирі, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; [наук. ред. Ярмошик І. І.]. — Житомир : В. Б. Котвицький, 2010. — 266 с.
Іщук О. С. Діяльність молодіжних структур ОУН ,як складова українського національно-визвольного руху у 1939-1955 рр. : автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / О. С. Іщук ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2005. — 16 с.
Кафарський В. І. Комунізм і український національно-визвольний рух / В. І. Кафарський. — Івано-Франківськ : Плай, 2002. — 831 с.
Лісоцька І. Р. Національно-визвольний рух у Східній Галичині в 1918-1921 рр.: військово-політичний аспект : автореф. дис...канд. іст. наук: 20.02.22 / І. Р. Лісоцька ; Держ. ун-т «Львів. Політехніка», Ін-т гуманіт. освіти. — Львів, 2000. — 19 с.
Мариніна Ю. В. Політика організацій українського національно-визвольного руху 1939 – 1945 рр. щодо євреїв в Україні: сучасна історіографія проблеми [Електронний ресурс] / Ю. В. Мариніна // Гуржіївські історичні читання. — 2011. — Вип. 4. — С. 38-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gurit_2011_4_17.
Марущенко О. Цінне дослідження з історії українського національно-визвольного руху 30-50-х рр. XX ст. [Електронний ресурс] / О. Марущенко // Галичина. — 2013. — Ч. 22-23. — С. 560-571. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nikp_2013_22-23_71.
Олешко Н. П. Український національно-визвольний рух у Галичині на початку ХХ ст. та українська преса Наддніпрянської України : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Н. П. Олешко ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2006. — 16 с.
Павленко І. А. Джерела з історії ідеологічної боротьби з українським національно-визвольним рухом у Західній Україні (1944-1949 рр.) : дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / І. А. Павленко ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. — Київ, 2001. — 209 с.
Ремарчук Т. Звітна документація радянсько-партійних органів Львівщини про боротьбу з ОУН і УПА як джерело до історії українського визвольного руху [Електронний ресурс] / Т. Ремарчук // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Історичні науки. — 2010. — Вип. 16. — С. 228-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2010_16_24.
Русначенко А. М. Український національно-визвольний рух середини ХХ століття в суспільно-політичних і наукових дискусіях останніх років [Електронний ресурс] / А. М. Русначенко // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2017. — Вип. 30. — С. 257-265. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2017_30_24.
Стародубець Г. Сталінізм в оцінці політичної думки українського визвольного руху 1930 – 1940-х років [Електронний ресурс] / Г. Стародубець // Дрогобицький краєзнавчий збірник. — 2015. — Вип. Спец.вип.2. — С. 166-172. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dkz_2015_Spets.
Український національно-визвольний рух ХХ ст.: ідейно-політичний, організаційний та військовий аспекти (до 90-річчя Другого Зимового походу, 70-річчя похідних груп ОУН та 70-річчя Олевської республіки) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Житомир, 18-20 листоп. 2011 р.) / [за ред. Ю. В. Малихіна, Г. Л. Махоріна, С. В. Стельниковича] ; Житомир. обл. Орг. Укр. Націоналістів, Всеукр. т-во «Просвіта», Житомир. обл. від-ня. — Житомир : Рута, 2011. — 239 с.
Футала В. Український визвольний рух 1920 – 1950-х рр. крізь призму української зарубіжної біографістики [Електронний ресурс] / В. Футала // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Історія. — 2016. — Вип. 38. — С. 107–121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_ist_2016_38_9.
Шинкаренко Т. І. Український національно- визвольний рух в 1920- 1923 рр. в контексті зовнішньої політики західних держав : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Т. І. Шинкаренко ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут міжнародних відносин. — Київ, 1999. — 206 с.
Юрчук Л. В. Репресивні органи польської влади в боротьбі проти українського національно-визвольного руху у прикордонних повітах Волинського воєводства (1921-1939 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Л. В. Юрчук ; Рівнен. ін-т слов’янознав. Київ. славіст. ун-ту. — Рівне, 2010. — 234 с., рис., табл.

.: Раздел: История :: 25.04.2024 12.34.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.166257 seconds