Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 26 .:. Запитань у базі: 43852
   


Автор запитання: Ірина із міста: Чернівці :: Запитання: 40751  
Ірина запитує:
Доброго вечара) Допоможіть знайти літератури до теми" Поняття та природа європейських публічно - правових стандартів безпосередньої демократії" Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
Радимо Вам звернутися до наступних джерел:
1. Зидентол, Л. Демократия в Европе [Текст] / Л. Зидентол ; пер. с англ., ред. В. Л. Иноземцев. - М. : Логос, 2001. - 311 с.
2. Реалізація форм безпосередньої демократії [Текст] : методичний посібник / упор.: М. М. Яцков, М. В. Менджул. - Видання друге, перероблене, доповнене і виправлене. - Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2009.
3. Складові демократії [Текст] / М. Даріабергі, Г. Денбовскі ; ред. Н. Г. Царик ; пер. з нім. І. В. Сойко. - К. : Либідь, 1993. - 160 с.
******
http://pravo.org.ua/files/Const_reform/The_Fourth_Todykas_Lections.pdf
Демократія у країнах Східної Європи: конституційно-правовий вимір (Тодиківські читання). Збірка тез наукових доповідей і повідомлень Четвертої міжнародної наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів (27–28 травня 2011 року) / За заг. ред. проф. А.П. Гетьмана. Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». — Харків: Права людини, 2011 р. — 336 с.
http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/03/dis_hladiy.pdf
Гладій В.І. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК РЕСУРС ПОЛІТИКИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ДОСВІД ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНИ
http://pap.in.ua/5_2016/24.pdf
Михайлов М.Б. До питання про принципи безпосередньої демократії
http://pravo.org.ua/img/books/files/1481814252r.pdf
Шаповал В.М. РЕФЕРЕНДУМ: УКРАЇНА ТА МІЖНІРОДНИЙ ДОСВІД
Успіхів!
P.S. Через функцію "Розширеного пошуку" за номером запиту знайдіть питання № 40745.

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 18.05.2017 20.31.11 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: м. Львів :: Запитання: 40660  
Галина запитує:
Доброго дня! надішліть літературу,що до теми "Аналіз стану виробництва спирту і природоохоронних методів з екологічної позиції" або бдь яку літературу про технологію виробництва спирту. Дякую.
Наша відповідь:
Галино, добрий день! Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Басок, Б. І.Аналіз методів переробки відходів рослинної сировини в технологіях виробництва гідролізного спирту, фурфуролу та лінгіну [Текст] / Б.І. Басок, О.М. Ободович, А.О.Луніна // Промышленная теплотехника. - 2007. - № 6. - С. 33-45

Бойко, П.Спиртова галузь: є перспективи розвитку [Текст] / П.Бойко // Харчова і переробна промисловість. - 2001. - № 6 . - С. 22-24

Боярчук, Ярослав Андрійович. Інноваційна технологія виробництва спирту з крохмалевмісної сировини [Текст] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Боярчук Ярослав Андрійович ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.

Боярчук Я. А. Енергозберігаюча технологія спиртової бражки / Я. А. Боярчук, П. Л. Шиян, Т. О. Мудрак, А. М. Куц // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. - 2016. - 22, № 1. - С. 225-232.

Геращенко, В. Екологічний аудит [Текст] : допоможе розв’язати чимало невідкладних проблем спиртової галузі / В. Геращенко // Харчова і переробна промисловість. - 2005. - № 7. - С. 10-11

Гунько, О.Енергозберігаюча технологія брагоперегонки в спиртовому виробництві / О. Гунько // Харчова і переробна промисловість. - 2008. - № 10. - С. 4-6 : Схема

Гунько, О.Енергозберігаюча технологія ректифікації спирту / О. Гунько // Харчова і переробна промисловість. - 2008. - № 12. - С. 7-9 : Схема

Гунько, О. Інноваційна технологія ректифікації спирту / О. Гунько // Харчова і переробна промисловість. - 2008. - № 11. - С. 5-7 : Схема розгінної колони

Жолнер, І. Стратегічний напрямок розвитку економіки [Текст] : про основні принципи ресурсозбереження в спиртовому виробництві / І. Жолнер // Харчова і переробна промисловість. - 2003. - № 7. - С. 4-6

Коткова, Н. С. Розвиток ринку спирту в Україні під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів / Н. С. Коткова // Економіка АПК. - 2014. - № 1. - С. 33-39 : рис.

Кошель, М. Утилізація післяспиртової мелясної барди (Технологія анаеробно-аеробного очищення стічних вод з одержанням біогазу / М. Кошель // Харчова і переробна промисловість. - 2008. - № 11. - С. 16-20

Кравчук, З. Мікродомішки етилового спирту [Текст] / З. Кравчук, Т. Татаринова, А. Кравчук // Харчова і переробна промисловість. - 2010. - № 4. - С. 20-22. - Бібліогр.: с.22( 4 назви)

Майданевич, П. М. Виробництво біоетанолу - перспективний шлях розвитку підприємств спиртової галузі АПК / П. М. Майданевич // Актуальні проблеми економіки. - 2010. - № 1. - С. 88-92. -

Макаренко, Валерій. Спиртове життя: вчора, сьогодні, завтра [Текст] / Валерій Макаренко // Агро перспектива : Інформаційно-аналітичний журнал. - 2011. - № 11. - С. 60-61 : іл.

Маринченко В.О., Шиян П.Л, Циганков П.С.Технологія спирту. / Під. ред. проф.. В.О.Маринченка . – Вінниця: "Поділля- 2000" , 2003. – 496с.


Нагайчук, В. В. Проблеми прибутковості підприємств спиртової промисловості та шляхи їхнього вирішення [Текст] / В. В. Нагайчук // Формування ринкових відносин в Україні. - 2011. - № 2. - С. 144-149 : табл.

Нагорний, Євген Володимирович. Інноваційні напрями розвитку підприємств цукрової та спиртової галузей харчової промисловості / Є.В. Нагорний // Проблеми науки. - 2009. - № 1. - С. 37-40.

Олійничук, С. Біоконверсія меляси [Текст] : є змога сповна використовувати її енергетичний і технологічний потенціал / С. Олійничук // Харчова і переробна промисловість. - 2005. - № 5. - С. 20-21

Олійничук, С. Новий продукт для виробництва спирту з меляси [Текст] / С. Олійничук // Харчова і переробна промисловість. - 2005. - № 2. - С. 18-19

Олійничук, С.Вторинні та побічні продукти [Текст] : утворення та їх вплив на вихід і якість спирту за низькотемпературного розварювання сировини / С. Олійничук // Харчова і переробна промисловість. - 2006. - № 2. - С. 21-23

Олійничук, С.Комплексне використання сировини [Текст] : та утилізація відходів при виробництві спирту дасть змогу значно розширити асортимент продукції, забезпечити стабільну роботу підприємств галузі / С. Олійничук // Харчова і переробна промисловість. - 2006. - № 1. - С. 4-7 : Схема перероблення злакових культур

Олійчук, С. Т.Спиртове виробництво та енергетична безпека України / С. Т. Олійчук // Економіка АПК. - 2014. - № 4. - С. 60-64 : табл.

Паламаренко, Я. В.Виробництво біоетанолу як складової стратегічного розвитку спиртової промисловості України [Текст] / Я. В. Паламаренко // Економіка та держава. - 2016. - № 12. - С. 90-93.

Породько, П.Ефективне використання відходу спиртового виробництва [Текст] / П. Породько // Харчова і переробна промисловість. - 2004. - № 1. - С. 26

Технология спирта: [Учебник для вузов по спец. "Технология бродильных производств" /В. А. Устинников и др.]; Под ред. В. А. Смирнова. -М.: Легкая и пищевая промьішленость, 1987. -416с, ил.

Товажнянський Л.Л., Бухкало С.И., Капустенко П.О., Хавин Г.Л. Основные технологии пищевых производств и энергозбережение. Харьков: НТУ «ХПИ» , 2005.- 460с.

Технология спирта: [Учебник для вузов по спец. "Технология бродильных производств" / В. А. Устинников и др.]; Под ред. В. А. Смирнова. -М.: Легкая и пищевая промьішленость, 1987. - 416с, ил.

Ткаченко, Л. Технологія переробки меляси на спирт : [з біологічним підкисленням середовища] / Л.Ткаченко, С.Олійник // Харчова і переробна промисловість. - 2000. - № 4. - С. 10-11

Українець, А.Спиртова галузь: на шляху до інноваційного розвитку / А. Українець // Харчова і переробна промисловість. - 2007. - № 12. - С. 16-19

Ушаков, О. В. Применение отходов спиртового производства / О. В. Ушаков, М. М. КрючковЗакабунина // Аграрная наука. - 2010. - № 5. - С. 13-15.

Чорнокозинський, А. В.Використання в сільськогосподарському виробництві для зрошення та удобрення стічних вод спиртово-дріжджових заводів / А. В. Чорнокозинський, Т. Л. Сало // Вісник аграрної науки. - 2007. - № 1. - С. 51-53.

Янчевський, В. Використання відходів спиртового виробництва у сільському господарстві / В.Янчевський, М.Кошель, Ю.Каранов, О.Дудник // Вісник аграрної науки. - 2001. - № 5. - С. 67-70

Технологічний регламент виробництва етилового спирту (технологія в-ва)
https://ukrreferat.com/chapters/himiya/tehnologichniy-reglament-virobnictva-etilovogo-spirtu-tehnologiya-v-va.html

Технологія спирту
http://www.novaecologia.org/voecos-392-1.html

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 27.04.2017 14.39.18 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ксенія із міста: Дніпро :: Запитання: 40463  
Ксенія запитує:
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, де знайти дати випуску журналів для дітей. На жаль, інтернет "не розголошує таємниць", а дуже потрібно... Журнали такі: Барбі, Барбос,В гостях у Казки, Веселые животные,Водограй, ЗІН, Знайка, Чарівна принцеса, Черепашки Ниндзя, Професор Крейд, Тачки
Наша відповідь:
Доброго дня, Ксенія!
На жаль це все що вдалося знайти:
В гостях у Казки - http://kids-journals.blogspot.com/p/blog-page_87.html
Веселые животные - http://vipstep.com/zhurnaly-o-zhivotnykh/6653-zhurnal-veselye-zhivotnye-6-iyun-2016
ЗІН - http://rafaclub.net/uazin/zin/magazin.htm
Котя - http://www.kotya.com.ua/
Куля - http://kulia.com.ua/
Професор Крейд - http://kraid.com.ua/
Чарівна принцеса - http://ru.calameo.com/read/003308128bc3a001506ed

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 20.03.2017 13.24.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Київ :: Запитання: 38625  
Вікторія запитує:
Шановні фахівці! Підскажить будь ласка, яким чином в проекті Вашої довідки приймають участь бібліотеки невизнаних республик, зокрема ДНР (це стосуеться Донецької обласної універсальної наукової бібліотеки)? Готують відповіді на запитання - Фіскальні аспекти фінансової політики України, але на сайті самої бібліотеки вже зовсім інша риторика?
Наша відповідь:
Шановна Вікторіє!
«Віртуальна бібліографічна довідка» - це бібліотечна служба, черговий оператор якої допоможе знайти інформацію про книги, статті, Інтернет-ресурси, а також підібрати список літератури за конкретною темою. Об'єднана довідкова служба бібліотек України – не платформа для політичних дискусій. В проекті працюють фахівці, які надають кваліфіковані відповіді, мають бажання працювати та допомагати у навчанні, професійному розвитку, самоосвіті тощо.
Україна єдина!

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 21.03.2016 14.39.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 38270  
Юлія запитує:
Прошу допомогти знайти літературу по темі "Клінічних досліджень" з точки зору правового регулювання
Наша відповідь:

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 4.02.2016 16.33.16 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.309559 seconds