Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 26 .:. Запитань у базі: 43852
   


Автор запитання: Наталія із міста: Краматорськ Донецька обл. :: Запитання: 35578  
Наталія запитує:
Доброго дня! Потрібна Ваша допомога з приводу оформлення списку літ. у фаховому виданні. Дуже вдячна. Ковальский Н. П. Некоторые проблемы теории и методики исторического источниковедения [Электронный ресурс] / Н. П. Ковальский // Фонограмма лекции спецкурса, прочитанной студентам 5-го курса исторического факультета Запорожского госуниверситета весной 1991 г. специализации «Всемирная история», отредактированная автором в г. Остроге в феврале 1999 г. – Текст. дан. – Острог, 1999 – . – Режим доступа: http://istpravda.do.am/forum/57-28-1 (дата обращения 29.11.2014). – Загл. с экрана.
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступну інформацію за Вашим запитом:

• Опис першої частини, на яку Ви запитуєте опис:

Ковальский, Н. П. Некоторые проблемы теории и методики исторического источниковедения [Электронный ресурс] : фоногр. лекции спецкурса Н. П. Ковальского, прочит. студ. 5 курса ист. ф-та Запорож. гос. ун-та весной 1991 г. специализации "Всемир. история", отредактир. авт. в Остроге в февр. 1999 г. / Н. П. Ковальский. – Ч. 1. – Режим доступа: http://istpravda.do.am/forum/57-28-1.

• Опис 1 та 2 частин ресурсу:

Ковальский, Н. П. Некоторые проблемы теории и методики исторического источниковедения [Электронный ресурс] : фоногр. лекции спецкурса Н. П. Ковальского, прочит. студ. 5 курса ист. ф-та Запорож. гос. ун-та весной 1991 г. специализации "Всемир. история", отредактир. авт. в Остроге в февр. 1999 г. / Н. П. Ковальский. – Ч. 1, 2. – Режим доступа: http://istpravda.do.am/forum/57.

• Цей матеріал також опубліковано одним документом:

Ковальский, Н. П. Некоторые проблемы теории и методики исторического источниковедения [Электронный ресурс] : фоногр. лекции спецкурса Н. П. Ковальского, прочит. студ. 5 курса ист. ф-та Запорож. гос. ун-та весной 1991 г. специализации "Всемир. история", отредактир. авт. в Остроге в февр. 1999 г. / Н. П. Ковальский. – Режим доступа: http://www.historians.in.ua/index.php/statti/56-nikola-kovalski-nekotorye-problemy-teorii-i-metodiki-istoricheskogo-istochnikovedeniya.

• Також Ви можете внести до списку опис друкованого видання:

Ковальский, Н. П. Некоторые проблемы теории и методики исторического источниковедения [Текст] : фоногр. лекций спецкурса Н. П. Ковальского, прочит. студ. 5 курса ист. ф-та Запорож. гос. ун-та весной 1991 г. специализации "Всемир. история", отредактир. авт. в Остроге в февр. 1999 г. / Н. П. Ковальский ; Запорож. гос. ун-т, Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М. Грушевского НАН Украины, Запорож. отд-ние. - Запорожье : РА "Тандем-У", 1999. - 33 с. - ISBN 966-7089-62-2.

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 29.11.2014 13.01.40 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: м. Краматорськ :: Запитання: 35401  
Наталія запитує:
Шановні колегі, допоможіть правильно оформити список джерел та літиратури у фаховому виданні. Проблема, як оформити фасимільне видання. Дякую. Аркас М.М. Історія України-Русі / М.М. Аркас; [вступне слово і комент. В. Г.Сарбея]. – [факс. вид. СПб., 1908 г.]. – К., 1990. – 456 с.; Андрианов П. Славное низовое запорожское войско : исторический очерк / П. Андрианов. – Одесса, 1910. – 30 с.
Наша відповідь:
Аркас М. М. Історія України-Русі : історичний нарис / М. М. Аркас ; [вступне слово і комент. В. Г. Сарбея]. – Факс. вид. 1908 р. – К. : Вища шк., 1990. – 456 с. : іл, карти, факс. ? (Пам’ятки історичної думки України).
Андрианов П. Славное низовое запорожское войско : исторический очерк / П. Андрианов. – Одесса, 1910. – 30 с.

Второе издание не факсимильное

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 11.11.2014 22.52.06 :.
.: Бібліотека Донецького національного медичного університету ім. М. Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Одесса :: Запитання: 35111  
Оля запитує:
Доброго дня. Необхідна ваша допомога. Потрібні матеріали по даній темі : " Втручання у внутрішні справи держави міжнародними організаціями та іншими державами".Наперед дякую.
Наша відповідь:
Олю, добридень! Спробуйте опрацювати наступні джерела:

Гайдуков Л. Ф., Кремень В. Г., Губерський Л. В. та ін. Міжнародні відносини і зовнішня політика. - К.: Либідь, 2001.

Глазунова, Е. Н. США и государственный переворот в Иране 1953 года [Текст] / Е. Н. Глазунова // Новая и новейшая история. - 2013. - № 3. - С. 100-117.

Закон України "Про основи національної безпеки України" // Відомості Верховної Ради. - №39. - 2003.

Клименко О. Фабрика думок : вплив неурядових організацій на політику демократичних держав (громадські організації; політичне консультування; наукові дослідження; розробка політичних технологій; консультативно-аналітична інформація) / О. Клименко // Політичний менеджмент.- 2007.- № 2. - С. 90-99.

Мальський М. 3., Мацях М. М. Теорія міжнародних відносин: підруч. - 3-тє вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2007. - 461 с.

Максименко С. Європейський суд з прав людини: захист прав людини чи втручання у внутрішні справи держави [Текст] / Максименко С. // Людина і політика. - 1999.-N5. - С.53-54

Міжнародні відносини (Історія. Теорія. Економіка): навч. посіб. / За ред. М. 3. Мальського, Ю. М. Мороза. - Л., 2002. - С. 315.

Пироженко В. Євроатлантичні цінності й місіонерство США : конфлікт ідеалів та національних інтересів (політика США; зовнішня політика; втручання в суверенні справи держав; національні інтереси) / В. Пироженко // Політичний менеджмент.- 2007.- № 2. -С. 123-136.

Політологія: посібник для студентів вищих навчальних закладів / За редакцією О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. - К.: "Академія", 2000. - С.292-315.

Цыганков А. П., Циганков П. А. Социология международных отношений. - М.: Аспект Пресе, 2006.

Булгакова М. Втручання у внутрішні справи держави
http://newsplot.org/id/2014/01/18/vtruchannya-u-vnutrishni-spravi-derzhavi/

Декларация о недопустимости интервенции и вмешательства во внутренние дела государствhttp://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/internal_affairs_decl.shtml

Міжнародні відносини та зовнішня політика держави. Україна у світовій спільноті
http://referatu.net.ua/referats/207/16442

Основні принципи міжнародного публічного права, їх значення в системі права
http://ua.textreferat.com/referat-16624-2.html

Правова аналітика "Євромайдану": втручання у внутрішні справи держави та відповідальність держав на міжнародному рівні
http://www.hreuc.com/ukr/news/news_2223.html

Принцип невтручання у внутрішні справи
http://pidruchniki.com/1652020546675/pravo/printsip_nevtruchannya_vnutrishni_spravi

Принципи міжнародного права
http://buklib.net/books/29638/

Принцип невтручання у внутрішні справи держав
http://ibib.ltd.ua/printsip-nevtruchannya-vnutrishni-spravi.html

Система міжнародного права.
http://lektsiopedia.org/ukr/lek-4741.html

Теорія держави і права: підруч. / Скакун О.Ф.
http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/books/_book-687.htm

Чекаленко Л. Пошук прийнятних моделей взаємовідносин суверенної держави і міжнародних організацій
http://personal.in.ua/article.php?ida=160

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 16.10.2014 14.30.00 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: яна із міста: тернопіль :: Запитання: 34963  
яна запитує:
чи має право заступник голови райдержадміністрації з гуманітарних питань їздити у навчальні заклади та перевіряти навчальні та робочі плани
Наша відповідь:
На Ваш запит пропонуємо:
Заступник голови РДА з гуманітарних питань - Пустомитівська ...
? .- Режим доступу:http//
www.pustomyty.gov.ua/functional-responsibilities-deputy-chairman-of-rda- of-humanitarian-affairs
? .- Режим доступу:http//zhovtnevy.mk.gov.ua/store/files/1347304580.doc
...голови місцевої державної адміністрації та його заступників
.- Режим доступу:http//pravoznavec.com.ua›books/322/24791/24
...державні адміністрації ст. 40 Повноваження перших заступників...
.- Режим доступу:http//ukr-kodeksy.com›pro_mistsevi_derzhavni
...повноважень голови місцевої державної адміністрації
.- Режим доступу:http//csi.org.ua›www/?p=1884
Про місцеві державні адміністрації - Верховна Рада України
.- Режим доступу:http//zakon.rada.gov.ua/go/586-14
Про Типові навчальні плани початкової школи - Міністерство ...
.- Режим доступу:http//www.mon.gov.ua/images/files/...plany/nmo-572.doc
...державної адміністрації та його заступники, їх повноваження...
.- Режим доступу:http//radnuk.info›pidrychnuku/bydivnusttvo/482-…
Функції та повноваження місцевих Державних адміністрацій...
.- Режим доступу:http//pidruchniki.com›1108102338693…povnovazhennya

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 27.09.2014 23.10.55 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Маріуполь :: Запитання: 34610  
Анастасія запитує:
Доброго дня! допоможіть будьласка знайти грунтовну літературу до дипломної роботи. Моя тема звучить так " Курдська проблема в сучасних міжнародних відносинах". Треба джерела які розкривають історію та законодавче оформлення положення курдів у країнах традиційного проживання( Ірак, Іран, Сирія та Туреччина), а також як відносяться до цієї проблеми США, ЄС, Росія та Китай. Дякую.
Наша відповідь:
Шановна Анастасія!Продивиться наступні посилання:

1.Курдська проблема в міжнародних відносинах на Близькому та Середньому Сході в середині 70-х – 90-ті рр.http://revolution.allbest.ru/international/00295296_0.html

2.Курдский вопрос в современных международных отношениях http://www.dissercat.com/content/kurdskii-vopros-v-sovremennykh-mezhdunarodnykh-otnosheniyakh

3.http://lib.chdu.edu.ua/pdf/historyarchive/28/20.pdf

4.Курдский вопрос в современных международных отношениях http://www.kurdist.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=689

5.Курдська проблема в контексті врегулювання іракської кризи.http://www.disslib.org/kurdska-problema-v-konteksti-vrehuljuvannja-irakskoyi-kryzy.html

6.Курди і курдське питання http://ref.co.ua/22491-Kurdy_i_kurdskiiy_vopros.html

7.КУРДСЬКА ПРОБЛЕМА НА РУБЕЖІ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ http://lib.chdu.edu.ua/pdf/historyarchive/38/19.pdf

8.Курдська проблема та світова політика http://stud24.ru/relations/kurdska-problema-ta-svtova-poltika/438082-1647372-page3.html

9.Курдська проблема в Турецькій Республіці http://ua-referat.com/Курдська_проблема_в_Турецькій_Республіці_8090-і_рр._ХХ_століття

10.Курдське питання в Турецькій Республіці http://superstudent.com.ua/mezhdunarodnoe-gumanitarnoe-pravo/kurdske-pitannya-v-tureczkj-respublcz-kursova-robota.html

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 2.06.2014 19.54.50 :.
.: Каховська районна об'єднана бібліотека :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.232773 seconds