Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43931
   


Автор запитання: Юрий із міста: Одесса :: Запитання: 4401  
Юрий запитує:
Здравствуйте! Прошу помочь мне найти материал к дипломной работе "Расследование убийства связанное с завладением жилья потерпевшего". Спасибо!
Наша відповідь:
Юрий! Предлагаем посмотреть следующие источники:
http://www.kursovik.net/referat/150037.html?kursovikcom=87957b60ae70898b400c97ce1269abe
http://www.hse.ru/infopage/persona/t/tolpekin_k_a....
http://tarasei.narod.ru/avtoref/av8.htm
http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1115808
http://www.hse.ru/infopage/persona/t/tolpekin_k_a.htm
http://antenna.com.ua/stat.php?044317
http://library.shu.ru/pdf/shink03.pdf
http://cyber-crimes.ru/library/chapters/?ID=Posob_Dla_Sled
http://shop.piter.com/display.phtml?pattern
http://www.zrpress.ru/96/051/PROK.HTM
http://nadzor.pk.ru/analit/show_m.php?id
http://tribuna.com.ua/print/news/2004/04/15/4673.html
http://www.cry.ru/text.shtml?199907/19990727134418.inc
http://www.trkukr.tv/news/criminal/2004/04/17/115
http://biz.km.ua/index.php3?ct2=detail&nid=4738&ct=bnews&lang=R
http://www.bukvi.ru/stat/stat227.html
http://arw.asu.ru/~sokol/server/resours/reports.html
http://www.podrobnosti.ua/chronicle/ru/60591/
http://gazetanabat.narod.ru/2003.08/2003.08.27/kuchma_od_pr.htm
Волынский, В.А. Расследование преступлений, связанных с незаконным завладением жилья граждан // Проблемы предварительного следствия и дознания. - М., 1996 . - С. 74-82 .
Попов С.И. Выявление и раскрытие умышленных убийств, связанных с приватизацией жилья //Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях: Материалы междунар. науч.-практ. конф. (24-26 мая 1995 г.). Ч.3.-Иркутск:ИВШ МВД России,1995.-С.47-50.

.: Розділ: Держава і право :: 6.12.2005 11.59.34 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іра із міста: Київ :: Запитання: 4385  
Іра запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти відповідь на питання:Норма права і її структура. Види норм права.
Наша відповідь:
Шановна Іра! В запропонованій Вам літературі достатньо матеріалу для того, щоб вивчити і відповісти на необхідне питання. Успіху Вам!


1. Юридична енциклопедія : В 6 т./ НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецькогоа; Ред. кол.: Ю.С.Шемшученко (гол. ред.) та ін.. -К.: Укр. енциклопедія, 1998- -
Т.4: Н-П. -2002. -717
Норма права-С.189-190

2.Алексеев, Сергей Сергеевич
Общая теория права: Курс в 2-х т./ Сергей Сергеевич Алексеев. -М.: Юрид. лит., 1981 -
Т.2. -1982. -359 с. -Предм. указ.: с. 354-359

3.Скакун, Ольга Федорівна
Теорія держави і права: Підручник/ Ольга Скакун,; Пер. з рос. С. О. Бураковський; М-во внутрішніх справ України, Нац. ун-т внутрішніх справ. -Харків: Консум, 2001. -655 с.
Норми права- С.260-293, 404-414

4.Кравчук, Микола Володимирович
Теорія держави і права. Проблеми теорії держави і права: Навч. посібник для підгот. до держ. іспитів/ Микола Кравчук,; М-во освіти і науки України, Юрид. ін-т Терноп. акад. нар. госп.. -3-тє вид., змін. і доп.. -Тернопіль: Карт-бланш, 2002. -243,[4] с. -Бібліогр. с. 227-243

Відмінність норми права від інших соціальних норм-С.119-120
Норми права; поняття, ознаки та їх класифікація-С.123-126
Структура норм права-С.126-128

5. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник для вузів/ За ред. М. В. Цвік, В. Д. Ткаченко, О. В. Петришин; М-о освіти і науки України, Нац. юридична академія України ім. Ярослава Мудрого . -Х.: Право, 2002. -427,[2] с
норми права-С.279-293

6.Кельман, Михайло Степанович
Загальна теорія права (з схемами, кросвордами, тестами): Підручник/ Михайло Кельман, Олександр Мурашин,; Авт.передм. Анатолій Колодій,; Нац. академія внутрішніх справ України. -К.: Кондор, 2002. -353
Норми права та інші соціальні норми-С.38-61

7.Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник.-К.: Юрінком Інтер, 1998.-313 С.
Норми права-С.145-159.

.: Розділ: Держава і право :: 5.12.2005 12.11.45 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алекс із міста: кривой рог :: Запитання: 4382  
Алекс запитує:
здравствуйте.лодскажите,где в сети можна скачать все кодексы украины-очень нужен КЗОТ.Спасибо.
Наша відповідь:
Здравствуйте! Все кодексы Украины в актуальной на сегодняшний день редакции смотрите на сайте Верховной Рады, в базе "Законодавство України". КЗОТ найдете в рубрике "Популярні документи":
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?user=d

.: Розділ: Держава і право :: 5.12.2005 08.04.26 :.
.: Херсонская областная библиотека для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вика із міста: Київ :: Запитання: 4366  
Вика запитує:
Підкажить, будь ласка, де знайти безкоштовні електронні пидручники з історіі держави і права України та історіі держави і права зарубежних країн.
Наша відповідь:
Ми вже давали відповідь на цей запит. Дивіться відповідь на запит № 4321.

.: Розділ: Держава і право :: 3.12.2005 17.59.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дима із міста: Белая Церковь Украина :: Запитання: 4359  
Дима запитує:
Скажите пожайлуста где можно найти ответи на билеты з Административного Права Украины
Наша відповідь:
Готові відповіді на білети з адміністративного права ми не знайшли. Пропонуємо звернутись до видань:
1. Адміністративне право України: Підруч. / Національна юридична академія України; За ред. Ю.П.Битяка. - Х.: Право, 2001. - 527 с.
2. Административное право Украины: Учеб. для студентов вузов юрид. спец. / М-во образования и науки Украины. Национальная юридическая академия Украины; Под ред. Ю.П.Битяка. - 2-е изд., перераб. и доп. - Х.: Право, 2003. - 575 с.
3. Колпаков, Валерій Костянтинович. Адміністративне право України: Підручник / Колпаков, Валерій Костянтинович, Кузьменко, Оксана Володимирівна; М-во освіти і науки України. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 543 с.
А також до сторінок в Інтернет:
http://ebk.net.ua/Book/Admpravo/
http://urist.com.ua/05.htm
http://www.ukrlawyer.narod.ru/admin_literatura/kolpakov.htm
http://www.biblioteka-ua.com/751.html
http://kursak.cepbic.com/22.shtml
http://www.monax.ru/cat.cgi?354

.: Розділ: Держава і право :: 3.12.2005 11.47.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.249377 seconds