Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45732
   


Автор запитання: Дмитро із міста: Луцьк :: Запитання: 47762  
Дмитро запитує:
Добрий день. Цікавить література на таку тему: Монархія як форма правління.
Наша відповідь:
Добрий день. Опрацюйте таку літературу:
Алєксєєнко І. Г. Форма державного правління як парадигмальна основа розвитку інституційної структури політики : монографія / І. Г. Алєксєєнко; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетровськ : Пороги, 2011. — 428 c.
Бостан С. К. Форма правління сучасної держави: теоретико-правові засади : автореф. дис... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / С. К. Бостан; Київ. нац. ун-т внутр. справ. — Київ, 2008. — 36 c.
Матлай Л. Історичний і політичний феномен монархії (на прикладі Королівства Іспанії) [Електронний ресурс] / Л. Матлай // Емінак. — 2017. — № 2(1). — С. 90-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eminak_2017_2(1)__16.
Процюк І. В. Поділ влади в умовах різних форм правління : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / І. В. Процюк; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». — Харків, 2013. — 35 c.
Процюк І. В. Сучасні монархії: зміст і сутність [Електронний ресурс] / І. В. Процюк // Держава та регіони. Серія : Право. — 2018. — № 3. — С. 33-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drp_2018_3_8.
Романюк А. Еволюція політичних інститутів. Коли і за яких обставин сформувалися політичні інститути? [Текст] : навч. посіб. / А. Романюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Одеса : Гельветика, 2020. — 183 с. : рис.
Рудик A. O. Eтaпи пoлітичної трансформації монархій [Електронний ресурс] / A. O. Рудик // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2020. — Вип. 27. — С. 54-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2020_27_10.
Серьогіна С. Г. Особливості розподілу повноважень у виконавчо-розпорядчій сфері за різних моделей монархічної форми правління [Електронний ресурс] / С. Г. Серьогіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2014. — Вип. 29(1). — С. 106-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_29(1)__26.
Серьогіна С. Г. Повноваження органів державної влади в законодавчій сфері за монархічної форми правління [Електронний ресурс] / С. Г. Серьогіна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2015. — Вип. 30(1). — С. 95-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2015_30(1)__25.
Сівков І. В. Вербалізація концепту монархії в конституційних текстах країн арабського світу [Електронний ресурс] / І. В. Сівков // Мовні і концептуальні картини світу. — 2016. — Вип. 57. — С. 333-342. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2016_57_47.
Струкевич O. K. Про монархічну модель правління в Україні-Гетьманщині [Електронний ресурс] / O. K. Струкевич // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2003. — Вип. 5. — С. 13-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2003_5_5.
Сухонос В. В. Вплив інституту глави держави на монархічну форму правління [Електронний ресурс] / В. В. Сухонос. // Часопис Національного університету «Острозька академія». Сер. : Право. — 2013. — № 1. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Choasp_2013_1_32.
Сухонос В. В. Монархічна форма правління і тоталітарний режим : дихотомія антиномії та симбіозу [Електронний ресурс] / В. В. Сухонос, Ю. В. Волочай, О. П. Соколенко // Правові горизонти. — 2017. — Вип. 4. — С. 22-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ln_2017_4_5.
Черінько І. Парламентарні монархії Європи як різновид політичного режиму / І. Черінько // Політ. менеджмент. — 2010. — Спец. Вип. — С. 152-161.

.: Розділ: Держава і право :: 17.04.2024 07.32.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Дніпро :: Запитання: 47752  
Олег запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про Миколу Бокаріуса.
Наша відповідь:
До 150-річчя з дня народження Заслуженого професора Миколи Сергійовича Бокаріуса [Текст] : [монографія] / [О. М. Клюєв та ін. ; передм. О. М. Клюєв] ; Харків. НДІ суд. експертиз ім. М. С. Бокаріуса. — Харків : ХНІДСЕ : Промінь, 2019. — 175 с.
Клюєв О. М. Академічна доброчесність та творча наполегливість Заслуженого професора М. С. Бокаріуса – насущний приклад для сьогодення [Електронний ресурс] / О. М. Клюєв, В. О. Ольховський, В. В. Бондаренко // Архів кримінології та судових наук. — 2020. — № 1. — С. 30-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/acrfs_2020_1_9
Клюєв О. М. Дослідження наукової спадщини М. С. Бокаріуса — обов’язок працівників наукової установи, що носить його ім’я [Електронний ресурс] / О. М. Клюєв, Л. В. Бокаріус, А. С. Тяпкін // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — 2021. — Вип. 23. — С. 83-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2021_23_10
Козаченко І. М. Батько й син Бокаріуси – видатні фундатори вітчизняної судової експертизи [Електронний ресурс] / І. М. Козаченко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — 2016. — Вип. 16. — С. 427-435. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2016_16_59
Лісовий В. М. Заслужений професор М.С. Бокаріус – фундатор сучасної вітчизняної судово-медичної експертизи та криміналістики: до 150-річчя від дня народження [Електронний ресурс] / В. М. Лісовий, В. О. Ольховський, Ю. М. Кравченко, В. В. Бондаренко // Клінічна та експериментальна патологія. — 2019. — Т. 18, № 2. — С. 163-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kep_2019_18_2_33
Лозовий А. І. Внесок Миколи Сергійовича і Миколи Миколайовича Бокаріусів у розвиток судової експертизи та криминалистики [Електронний ресурс] / А. І. Лозовий, В. М. Лісовий, В. В. М’ясоєдов, В. О. Ольховський, Л. М. Дереча, В. В. Бондаренко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. — 2014. — Вип. 14. — С. 430-441. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpsek_2014_14_63
Фесюнін В. М. "Архів кримінології та судових наук" і наукова спадщина М. С. Бокаріуса [Електронний ресурс] / В. М. Фесюнін, А. С. Тяпкін // Архів кримінології та судових наук. — 2020. — № 2. — С. 77-86. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/acrfs_2020_2_16
Фундатор вітчизняної судово-медичної експертизи : до 155-річчя від дня народження М. С. Бокаріуса (1869-1931) // Календар знаменних і пам'ятних дат. — Київ, 2023. — № 1, 2024. - С. 74-82.

.: Розділ: Держава і право :: 11.04.2024 12.25.13 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Черкаси :: Запитання: 47723  
Юрій запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з літературою на таку тему: договір найму земельної ділянки: поняття, права та обов'язки сторін договору. Дякую.
Наша відповідь:
Юрій, добрий день. Література за вашим запитом:
Вилегжаніна В. В. Поняття та ознаки земельної ділянки як об’єкта оренди [Електронний ресурс] / В. В. Вилегжаніна // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2014. — Вип. 29(1). — С. 129-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2014_29(1)__32.
Вилегжаніна В. В. Поняття та юридична характеристика договору найму (оренди) земельної ділянки / В. В. Вилегжаніна // Митна справа. — 2014. — № 5(2.2). — С. 96-103.
Волков Е. Істотне порушення договору оренди успадкованої земельної ділянки [Електронний ресурс] / Е. Волков // Підприємництво, господарство і право. — 2016. — № 5. — С. 3-7. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_5_2.
Гнідан Р. М. Договір оренди земельної ділянки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Р. М. Гнідан; ДВНЗ «Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника». — Івано-Франківськ, 2018. — 18 c.
Гуйван П. Д. Поновлення договору оренди землі в разі закінчення строку його дії: проблемні питання / П. Д. Гуйван // Право і суспільство. — 2016. — № 6(2). — С. 36-42.
Ейдельберг М. М. Земельна ділянка як об’єкт адміністративно-правових відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / М. М. Ейдельберг; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2011. — 17 c.
Земельне право України : навч. посіб. / [І. І. Каракаш та ін.] ; за ред. І. І. Каракаша і Т. Є. Харитонової ; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». — Вид. 2-ге, перероб. і допов. — Одеса : Юридична література, 2017. — 585 с.
Земельні та майнові паї: нормативно-правові акти, роз’яснення та судова практика : [збірник] / упоряд.: М. С. Головатюк [та ін.] ; під. заг. ред.канд. екон. наук М. С. Головатюка. — Вид. 2-ге, допов. та переробл. — Київ : Паливода А. В., 2009. — 396 с.
Ільків Н. В. Правова природа орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності [Електронний ресурс] / Н. В. Ільків // Журнал східноєвропейського права. — 2018. — № 50. — С. 28-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2018_50_7.
Лавриненко М. Р. Істотні умови договору найму (оренди) земель сільськогосподарського призначення у цивільному праві України, Франції та ФРН / М. Р. Лавриненко // Правова держава. — 2019. — № 33. — С. 92-101.
Мірошниченко А. М. Земельна ділянка як об’єкт права: абстракція чи реальність? / А. М. Мірошниченко // Право України. — 2020. — № 5. — С. 91-105.
Міськевич Л. Р. Істотні умови договору оренди земельної ділянки в комплексі з розташованим на ній водним об'єктом [Електронний ресурс] / Л. Р. Міськевич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2020. — Вип. 47(2). — С. 54-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_jur_2020_47(2)__13.
Прус Ю. О. Оренда землі та напрямки її розвитку в сільськогосподарських підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ю. О. Прус ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. — Харків, 2012. — 20 с.
Самчук-Колодяжна З. З історії розвитку договору найму (оренди) земельних ділянок / З. Самчук-Колодяжна // Історико-правовий часопис. — 2013. — № 2. — С. 93-98.
Сокол М. В. Земельна ділянка як об’єкт аграрних правовідносин / М. В. Сокол, С. В. Гнатюк // Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту. Сер. : Право. — 2019. — Вип. 59(2). — С. 11-14.
Таран А. Ю. Проблемні аспекти реалізації переважного права орендаря на поновлення договору оренди земельної ділянки [Електронний ресурс] / А. Ю. Таран // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». — 2023. — № 15. — С. 83-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2023_15_15.
Україна. Закони. Земельний кодекс України : станом на 19 січ. 2022 р. : відповідає офіц. тексту. — Харків : Право, 2022. — 182 с.
Хащівська Н. Особливості правового регулювання строків у договорі найму (оренди) земельної ділянки [Електронний ресурс] / Н. Хащівська // Юридична Україна. — 2010. — № 4. — С. 70-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urykr_2010_4_14.
Чуйкова В. Ю. Специфіка правового регулювання відносин власності, об’єктом яких є присадибна земельна ділянка (садиба) / В. Ю. Чуйкова // Вісн. Харків. нац. ун-ту ім.і В. Н. Каразіна. Серія : Право. — 2014. — № 1106, Вип. 17. — С. 140-144.
Чурилова Т. Державна реєстрація права оренди земельної ділянки [Електронний ресурс] / Т. Чурилова // Юридичний вісник. — 2014. — № 6. — С. 118-124. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2014_6_22.
Шаповалова О. І. Земля (земельна ділянка) як благо, як об’єкт цивільних прав / О. І. Шаповалова // Журнал східноєвропейськ. права. — 2021. — № 84. — С. 23-28.
Щербяк Ю. В. Земельна ділянка як особливий і самостійний об’єкт земельних правовідносин / Ю. В. Щербяк // Наук. вісн. Міжнар. гум. ун-ту. Сер. : Юриспруденція. — 2018. — Вип. 35(2). — С. 36-38.

.: Розділ: Держава і право :: 25.03.2024 13.15.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліса із міста: Київ :: Запитання: 47719  
Аліса запитує:
Добрий день. Потрібна література про становлення державної служби України. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу:
Алєксєєнко І. Р. Дипломатична діяльність України у сучасному світі : [монографія] / І. Р. Алєксєєнко, Б. І. Гуменюк, А. В. Денисенко, М. С. Держалюк, А. М. Зленко; ред.: В. Ф. Солдатенко. — Київ : Наук. думка, 2013. — 269 c.
Биркович Т. І. Правове регулювання дипломатичної служби в Україні : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Т. І. Биркович ; Нац. аграр. ун-т. — Київ, 2007. — 20 с.
Біла-Тіунова Л. Р. Державна служба в Україні : навч. посіб. / Л. Р. Біла-Тіунова, Л. М. Корнута, Н. С. Панова, Г. В. Фоміч; Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». — 3-тє вид., перероб. та допов.. — Фенікс : Одеса, 2015. — 191 c.
Гецко В. В. Особливості проходження дипломатичної служби громадянами України [Електронний ресурс] / В. В. Гецко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2021. — Вип. 66. — С. 266-270. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_66_47.
Гончарова А. О. Дипломатична служба як складова частина державної служби України [Електронний ресурс] / А. О. Гончарова // Актуальні проблеми державного управління. — 2011. — № 1. — С. 420-424. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2011_1_51.
Лісовський П. М. Дипломатична та консульська служба : навч. посіб. / П. М. Лісовський, Ю. П. Лісовська. — Київ : Ліра-К, 2022. — 177 c.
Макаренко Ю. В. Категорії працівників у системі органів дипломатичної служби України [Електронний ресурс] / Ю. В. Макаренко // Актуальні проблеми держави і права. — 2012. — Вип. 63. — С. 395-400. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2012_63_62.
Масловська О. М. Політико-правове формування дипломатичної служби України [Електронний ресурс] / О. М. Масловська // Прикарпатський вісник НТШ. Думка. — 2013. — № 3. — С. 180-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_2013_3_20.
Масловська О. М. Порядок становлення дипломатичної служби України [Електронний ресурс] / О. М. Масловська // Політологічні записки. — 2014. — № 2. — С. 121-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Polzap_2014_2_14.
Матвієнко В. На шляху розбудови дипломатичної служби: перші відомства закордонних справ України [Електронний ресурс] / В. Матвієнко // Україна дипломатична. — 2008. — Вип. 9. — С. 160-170. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2008_9_17.
Міщенко М. Г. Історичні чинники формування дипломатичної служби України другої половини ХХ ст. [Електронний ресурс] / М. Г. Міщенко // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 143(1). — С. 130-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_143(1)__28.
Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 26 трав. 2023 р. / Університет митної справи та фінансів, «Український правовий вимір: пошук відповідей на глобальні міжнародні виклики», міжнародна науково-практична конференція. — Дніпро : Ун-т мит. справи та фінансів, 2023. — 359 c.
Федчишин С. А. Класифікація посад у системі дипломатичної служби України [Електронний ресурс] / С. А. Федчишин // Правова держава. — 2015. — № 20. — С. 69-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2015_20_15.

.: Розділ: Держава і право :: 24.03.2024 08.40.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 47702  
Надія запитує:
Добрий день. Потрібна література про систему захисту прав споживачів в Україні. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Надія, добрий день. Радимо вам таку літературу за вашим запитом:
Андрусишин Р. М. Захист прав споживачів в Україні [Електронний ресурс] / Р. М. Андрусишин, М. О. Марцинюк // Журнал східноєвропейського права. — 2019. — № 60. — С. 36-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2019_60_7.
Бобось О. Л. Електронне управління в сфері захисту прав споживачів в Україні: технологічні інновації та виклики [Електронний ресурс] / О. Л. Бобось. // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2023. — № 9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2023_9_15.
Завертнева-Ярошенко В. А. Проблеми гармонізації законодавства України та Європейського Союзу в сфері захисту прав споживачів [Електронний ресурс] / В. А. Завертнева-Ярошенко, А. С. Кисель // Правова держава. — 2018. — № 29. — С. 95-101. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Prav_2018_29_17.
Колісникова Г. В. Цивільно-правове регулювання захисту прав споживачів як сторони споживчих договорів: порівняльно-правовий аналіз законодавства України та ЄС [Електронний ресурс] / Г. В. Колісникова // Право України. — 2021. — № 4. — С. 135-143. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2021_4_13.
Конак Є. І. Особливості процесів захисту прав споживачів в Україні [Електронний ресурс] / Є. І. Конак // Молодий вчений. — 2017. — № 2. — С. 267-271. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_2_66.
Парасюк М. В. Проблемні аспекти захисту прав споживачів в Україні [Електронний ресурс] / М. В. Парасюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2017. — Вип. 44(1). — С. 101-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2017_44(1)__24.
Приймак С. А. Досудові механізми захисту прав споживачів як запорука поліпшення добробуту населення України [Електронний ресурс] / С. А. Приймак, О. Р. Голубник // Економіка. Фінанси. Право. — 2017. — № 9(1). — С. 31-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2017_9(1)__8.
Приступлюк В. Л. Роль держави в механізмі захисту прав споживачів в Україні [Електронний ресурс] / В. Л. Приступлюк // Часопис Київського університету права. — 2015. — № 1. — С. 59-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2015_1_15.
Притульська Н. Система захисту прав споживачів в Україні: проблеми реформування [Електронний ресурс] / Н. Притульська // Товари і ринки. — 2015. — № 2. — С. 5–16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2015_2_3.
Склема Т. Ю. Адаптація української системи захисту прав споживачів до вимог європейського союзу [Електронний ресурс] / Т. Ю. Склема // Правовий часопис Донбасу. — 2018. — № 4. — С. 152–157. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pppd_2018_4_28.
Тищенко Ю. В. Система і повноваження органів охорони та захисту прав споживачів в Україні [Електронний ресурс] / Ю. В. Тищенко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. — 2012. — № 6. — С. 61-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzizvru_2012_6_16.

.: Розділ: Держава і право :: 14.03.2024 10.40.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.291032 seconds