Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 41791
   


Автор запитання: Наталка із міста: Нікополь :: Запитання: 43421  
Наталка запитує:
Добрий день!Порадьте,будь ласка цікаві факти для доповіді про неокласика Драй-Хмару.Бажано з інтернету.Дякую.
Наша відповідь:
Шановна Наталко, скористайтеся, будь ласка, наступною інформацією:
1.Гальченко, С. Неокласик – сталінський золотовидобувач / С.Гальченко // Михайло Драй-Хмара .- Харьків : Фоліо, 2018 .- С. 4-20
2. http://www.univ.kiev.ua/ua/geninf/osobystosti/draj-xmara/
3. https://onlyart.org.ua/biographies-poets-and-writers/draj-hmara-myhajlo-biografiya/
4. https://md-eksperiment.org/post/20160428-variant-neoklasiki-mihajla-draj-hmari
5. https://md-eksperiment.org/post/20160428-biografiya-mihajla-draj-hmari
6. https://www.ukrlib.com.ua/bio/author.php?id=199

.: Розділ: Література :: 3.10.2019 11.25.58 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Ужгород :: Запитання: 43406  
Олександра запитує:
Підберіть, будь ласка, літературу до теми "Культурологічний принцип побудови курсів з історії української літератури".
Наша відповідь:
Олександро, за вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Баган, Олег. Роздуми над новою програмою з української літератури для учнів 10-11 класів / Баган, Олег // Дивослово. - 2018. - № 11. - С. 2-8.

Баган, Олег. Роздуми над новою програмою з української літератури для учнів 10-11 класів / Баган, Олег// Дивослово. - 2018. - № 12. - С. 2-10. - Закінчення. Початок № 11, 2018 .

Башманівська Л. А. Практикум з методики викладання української літератури : навч.-метод. посіб. / Л. А. Башманівська, Н. М. Білоус. — Київ : Слово, 2013. — 144 с.

Братко, В. О.Культурологічний принцип вивчення української літератури в основній школі [Електронний ресурс] / В. О. Братко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Психолого-педагогічні науки / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2012. - Вип. 7. - С. 114-117. - Режим доступу: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj388WKy_rkAhVDpYsKHerrCdAQFjAAegQIBRAC&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nzspp_2012_7_23.pdf&usg=AOvVaw2Be9SxYlFs8Sru4XHwjPJW

Бугайова Н.А., Вікторіна О.М. Квести і проекти з використанням Інтернету на уроках української мови і літератури : навчально-методичний посібник. – Кіровоград, 2016. – 64 с. http://slovesnic.blogspot.com/2016/09/blog-post.html

Висоцький О. Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ : НМетАУ, 2009. – С. 28 – 45. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу до джерела : http://www.nbuv.gov.ua/books/2009/09vojiuk.pdf

Історія української культури: Навчально-методичні матеріали до вивчення дисципліни для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей / Уклад.: Костилєва С.О., Боєва С.Ю., Махінько А.І. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 98 с.

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році https://www.pedrada.com.ua/article/2414-shchodo-vivchennya-navchalnih-predmetv-ta-organzats-osvtnogo-protsesuі

Історія української культури [Електронний ресурс] : навч. посіб./ О. Ю. Павлова, Т. Ф. Мельничук, І. В. Грищенко; за ред. О. Ю. Павлової. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – С. 402-430. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/19880411/kulturologiya/kulturno_suspilne_zhittya_ukrayinskoyi_diaspori#875

Касьянова С П. Навчальна програма дисципліни “Історія української літератури” (для бакалаврів). — К.: МАУП, 2007. — 48 с.

Маляр Л. В. Вивчення творчості класиків української і зарубіжної літератури у школах Закарпаття (друга половина XIX - перша половина XX ст.) : Автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.01 / Л. В. Маляр; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 c. - укp.

Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури у 5-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному році з урахуванням змін у програмах / Котусенко, Олена [и др.] // Українська мова і література в школі. - 2016. - № 5. - С. 2-12.

Мовчан, Раїса. Канон української класики, його функціонування в сучасній школі / Мовчан, Раїса// Дивослово. - 2018. - № 12. - С. 11-15. - Бібліогр.: с. 15.

Навчальні програми для 10-11 класів, чинні з 1 вересня 2018 року. - Режим доступу:
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-10-11-klasiv
Нова українська школа. - Режим доступу:
https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola

Наріжний С. Українська еміграція : культурна праця української еміграції 1919 – 1939 : матеріали, зібрані С. Наріжним до частини другої / Нац. комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України; Головне архівне управління України ; Л. Яковлєва (упоряд.). — К.: Вид-во імені Олени Теліги, 1999. — 272 с.

Пустохіна В. І. Формування культурологічної компетентності старшокласників у процесі навчання української літератури: риторичний підхід // Педагогічна риторика: історія, теорія,
практика : монографія / [Кучерук О.А., Голуб Н.Б., Горошкіна О.
М.та ін.] ;за ред. О.А.Кучерук.–К.: КНТ, 2016. –258 с. - С. 196-207. - Режим доступу:
http://eprints.zu.edu.ua/25511/3/Пустохіна_В._І._формув_культуролог_компетент.1.PDF

Романенко, Юлія.Нові програми - це важливо : До проблеми навчально-методичного забезпечення нової української школи / Романенко, Юлія // Дивослово. - 2016. - № 12. - С. 2-4.

Сергієнко А.А. Реалізація компетентнісного потенціалу навчального літературного матеріалу з метою формування у школярів ціннісних поглядів, суджень, орієнтирів // Матеріали обласної науково-практичної конференції 28 березня 2018 р. – Дніпро. – С. 52 - 57. - Режим доступу:http://dano.dp.ua/en/120

Українська література : програма для загальноосвітніх навчальних закладів : 5-9 класи : [затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України № 804 від 07.06.2017 р.]// Дивослово. - 2017. - № 7-8. - С. 56-112.

Чаплінська О. В.Філософія українського неоромантизму: параметри розуміння людини : Автореф. дис... канд. філософ. наук / О. В. Чаплінська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 2007. - 17 c. - укp.

Шевченко З. О. Загальнокультурний контекст вивчення української літератури у 8 -9 класах на факультативних заняттях / З. О. Шевченко // Українська мова і література в школі. –2013. – No 4. –С. 20-23.

Яценко Т. О.Культурологічний контекст розвитку методики навчання літератури / Т. О. Яценко // Педагогіка і психологія : Вісник НАПН України. — 2013. — No 3. — С. 51-56.

Яценко Таміла. Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) [Електронний ресурс]: : монографія / Таміла Яценко. – Київ : Педагогічна думка, 2016. – 360 с. - Режим доступу:
http://lib.iitta.gov.ua/705923/1/МОНОРАФІЯ.pdf

.: Розділ: Література :: 30.09.2019 22.15.34 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: смт Єланець :: Запитання: 43392  
Наталія запитує:
Доброго дня! Прошу надіслати на електронну адресу сценарій постановки В.Борисяка за мотивами творів Баума і Волкова "Чарівник Смарагдового міста". Переклад і вірші М.Петренка. Наша електронна адреса: elanlibrdb2012@gmail.com Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Владимирова Л. "Волшебник Изумрудного города" : КВН для детей 7-9 лет / Л. Владимирова // Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. — 2006. — №4. — С. 12-14.
Владимирский Л. Гудвин — волшебник Изумрудного города / Л. Владимирский // Театр круглый год. — 2006. — № 2. — С. 25-31.
Гвоздій В. Пригоди у Смарагдовому місті : Фрагмент випускного свята для дітей сьомого року життя / В. Гвоздій // Дошкільне виховання. — 2003. — 4. — С. 24-27.
Каньоса Н. Теорія та технології розвитку дитячої художньої творчості дошкільників : навч.-метод. посіб. / Н. Каньоса. – Кам’янець-Подільський, 2015. – 188 с.
Кононко О. Л. Перехідний період: самовизначення, зміна орієнтирів і пріоритетів / О. Кононко // Дошкільне виховання. – 2009. – №1. – С. 5–9.
Лихачев С. Волшебник Изумрудного города : пьеса по сказке А. М. Волкова "Волшебник Изумрудного города" / С. Лихачев // Театр круглый год. — 2007. — № 4. — С. 24-40.
Лихачев С. Волшебник Изумрудного города : сценарий музыкального спектакля по мотивам сказочной повести А. М. Волкова / С. Лихачев // Читаем, учимся, играем. — 2009. — № 10. — С. 88-96.
Самоловова М. Дорога от сердца к сердцу : викторина с элементами игры, посвященная творчеству известных русских и зарубежных писателей, для учащихся 9-11-х классов / М. Самоловова // Читаем, учимся, играем. — 2012. — № 10. — С. 27-32.
Федоришин Б. Передмова для батьків до казки Ліди "Пригоди принцеси Смарагди" / Б. Федоришин // Анджейчак Л. Пригоди принцеси Смарагди. — Київ, 2000. — С. 5-11.

.: Розділ: Література :: 24.09.2019 15.54.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Кропивницький :: Запитання: 43391  
Наталія запитує:
Доброго дня! Підкажіть будь ласка літературу до магістерської роботи тема якої: "Використання інноваційних технологій на заняттях з художньої літератури під час читання віршів та байок". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дитяча художня література як засіб. Художня література, як засіб формування лексичної сторони мовлення [Електронний ресурс] // Dvoris : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://dvoris.ru/uk/pricheski/detskaya-hudozhestvennaya-literatura-kak-sredstvo-hudozhestvennaya-literatura/.— Назва з екрана. — Дата звернення: 27.09.2019.
Інноваційні технології у роботі з художньою літературою і днз [Електронний ресурс] // Studfiles : [веб–сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://studfiles.net/preview/4512158/page:7/. — Назва з екрана. — Дата звернення: 27.09.2019.
Максименко Н. Технології вивчення предметів галузі «Мови і літератури» в початковій школі: навч.-метод. посіб. / Н. Максименко, Т. Качак. — Івано-Франківськ : Тіповіт, 2015. — 100 с.

.: Розділ: Література :: 24.09.2019 14.59.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 43368  
Наталя запитує:
Чи є в бібліотеці серія Світ навколо нас. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! У нашій бібліотеці ця серія представлена багатьма книжками за різною тематикою, наприклад, тварини, транспорт, людина,історія. Тож приходьте до бібліотеки на абонемент відділу обслуговування дітей дошкільного та молодшого віку.

.: Розділ: Література :: 17.09.2019 16.03.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.509673 seconds