Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41258
   


Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 43032  
Валерія запитує:
Добрий вечір. Допоможіть будь-ласка знайти літературу до питання:Вірші "До Богдана Хмельницького", "З думок сучасних",листування з Б.Грінченком.Однобічність оцінки творчості П.Грабовського сучасниками (М.Вороний, І.Франко,О.Маковей) й радянськими літературознавцями (О.Кисельов).
Наша відповідь:
Доброго дня, Валеріє! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/15257/45-Dudko.pdf?sequence=1
http://incognita.day.kiev.ua/duplicate-of-sergij-borodayevskij.html
https://library.khntusg.com.ua/grabovskiy
http://md-eksperiment.org/etv_page.php?page_id=3772
https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=704
https://textbook.com.ua/literatura/1481570577/s-1
file:///C:/Users/User/Desktop/apitphk_2014_32_17.pdf
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k0942&T=20&lng=1&st=0
http://md-eksperiment.org/etv_page.php?page_id=3771
file:///C:/Users/User/Desktop/kps_2017_29_52.pdf
http://edufuture.biz/index.php?title=УПЧ_Поезія_Грабовського
http://193.34.92.240:8080/jspui/bitstream/123456789/5419/1/Творчі зв'язки.pdf
http://md-eksperiment.org/post/20151220-talanovitij-kritik-i-literaturoznavec
http://shron1.chtyvo.org.ua/Makovei_Osyp/Pavlo_Hrabovskyi_Descho_pro_ioho_zhytie_i_diialnist.pdf
http://dspace.regi.rovno.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/2623/1/Стаття - Овдійчук Л. М. 11.pdf
https://arsenkaspruk.wordpress.com/2014/09/14/арсен-каспрук-павло-грабовський-по-2/
– Кузьменко Н. М. Творчі зв’язки Івана Франка та Павла Грабовського [Електронний ресурс] / Н. М. Кузьменко, М. О. Корнієнко // Матеріали наукової конференції студентів, аспірантів та співробітників Сумського НАУ, (Суми, 7-10 листопада 2016 р.). – Суми : СНАУ, 2016.
– Кисельов О.І. Павло Грабовський. Життя і творчість / О. І. Кисельов. – Вид. перероб. і доп . – Київ : Держлітвидав УРСР, 1959. – 281 с. : 11 л. іл.,1 портр.
– Кисельов О.І. Т. Шевченко і П. Грабовський / О.І. Кисельов. – Київ, 1939.
– Маковей О. Павло Грабовський : (Дещо про його житє і діяльність) // Літературнонауковий вістник. – 1899. – Т. VI. – Кн. 4. – С. 25.
– Павло Грабовський у документах, спогадах і дослідженнях / упор., вст. ст. та прим. О. І. Кисельова і В. М. Поважної. – Київ, 1965. – С. 164-169.
– Поважна В.М. Павло Грабовський: літературний портрет / В. М. Поважна. - Київ : Художня література, 1962. - 105 с.
– Гаєвська Н.М. Вивчення творчості Павла Грабовського : посібник для вчителя / Н. М. Гаевська. - Київ : Радянська школа, 1989. - 144 с.
– Соя Б.Г. Вивчення творчості Павла Грабовського в школі : посібник для вчителя / Б. Г. Соя. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2000. - 64 с.
– Горболіс Л. Охоронний модус рідної мови на чужині : на матеріалі листів Павла Грабовського / Л. Горболіс // Дивослово. - 2011. - № 6. - С. 45-47.
– Гомон П. "...В мені завжди жив перш над усе українець" : (Спроба сучасного осмислення життєпису П.А.Грабовського) / Гомон П. // Українська література в загальноосвітній школі. - 2000. - № 1. - С.37-43.
– Бондар М.П. Павло Грабовський / М.П.Бондар // Історія української літератури Х1Х ст. : у 3-х кн. : навч. посіб. для студ. вузів. Кн. 3 : 70-90-ті р. Х1Х ст. - Київ,1997. - С.272-298.
– Маковей О. Павло Грабовський / О.Маковей // Духовні криниці. Українська література (70-90-ті роки Х1Х ст.) : хрестоматія для 10 кл. сер. шк. Ч. 1 / упоряд. Г.Ф.Семенюк, П.П.Хропко. - Київ,1997. - С. 440-443.
– Гаєвська Н. М. Національна ідея в поезії П.Грабовського / Н. М. Гаєвська // Наукові записки / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ : Б.в., 2004. - Т. 13 : Інститут філології. - С. 242-248.
– Гаєвська Н.М. Павло Грабовський. Нарис життя і творчості / Н.М. Гаєвська; МО України. Іститут системних досліджень освіти. Київський університет ім.Тараса Шевченка. – Київ : ІСДО, 1994. – 120 с.
– Панченко В. Павло Грабовський / В. Панченко // Панченко В. Магічний кристал : Сторінки історії українського письменства / В. Панченко. - Кіровоград, 1995. - С. 29-76.
– Панченко В.Є. Поет революційного гарту : до 125-річчя від дня народження П. А. Грабовського / В. Панченко. - Київ : Т-во "Знання" УРСР, 1989. - 47,[1] с. - (Література і мистецтво).
– Сверстюк Є. Павло Грабовський / Є. Сверстюк // Сверстюк Є. О. Світлі голоси життя / Є. О. Сверстюк. - Київ : Кліо, 2014. - С. 199-211.
– Сиваченко М.Є. Текстологія поетичних творів П. А. Грабовського / М. Сиваченко ; АН УРСР, Ін-т літератури ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : Наук. думка, 1988. - 284,[2] с.
– Павло Грабовський у документах, спогадах і дослідженнях / укл.: О. І. Кисельова, В. М. Поважна. - Київ : Дніпро, 1965. - 415 с. : іл.
– Пашкова А.О. Світогляд П. А. Грабовського / А. Пашкова. - Київ : Політвидав України, 1964. - 79 с. : портр.

.: Розділ: Література :: 11.04.2019 19.12.21 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 43030  
Людмила запитує:
Чи є в бібліотеці книга Аньєс Мартен-Логан "Щастя в моїх руках?
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! На жаль, даної книги у бібліотеці немає. Але можна взяти книгу даного автора "Щасливі люди читають книжки та п'ють каву" на абонементі відділу обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання.

.: Розділ: Література :: 11.04.2019 11.59.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ибрагым із міста: Коростень :: Запитання: 43025  
Ибрагым запитує:
Доброго дня, які книги Тетяни Стрижевської є в бібліотеці.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ібрагіме! Книги Стрижевської Тетяни є в Національній бібліотеці України для дітей:
Київ-190, вул. Януша Корчака, 60.
Тел.: ( 38044) 443-25-30, ( 38044) 443-26-31
Факс: ( 38044) 400-65-87
E-mail: library@chl.kiev.ua

Стрижевська Т. Ad libitum : роман / Т. Стрижевська ; передм. Т. Старченко ; дизайн, обкл., фото М. Леоновича. - К. : Смолоскип, 2014. - 327 с. : фотоіл. - (Лауреати "Смолоскипа").
Стрижевська Т. Файні товсті дівки, йо! : повість / Т. Стрижевська ; худож. О. Кузнецова. - Київ : Фонтан казок, 2018. - 186, [5] c. : іл. - (Книжка про мене).
Стрижевська Т. Де ESC з моїх халеп? : повість / Т. Стрижевська ; худож. О. Кузнецова. - Київ : Легенда, 2018. - 254, [1] с. - (Барвиста серія).

.: Розділ: Література :: 10.04.2019 12.05.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Інна із міста: м.Кропивницький :: Запитання: 43024  
Інна запитує:
Доброго вечора! Допоможіть будь ласка знайти літературу до курсової роботи на тему "Дочка прокурора" Ю.Яновського (дотичні праці з історії та теорії літератури, словники, енциклопедії тощо. Дякую велике!
Наша відповідь:
Доброго дня, Інно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Велична Жульєна: Новели та оповідання французьких письменників [Текст]; [пер. з франц. Олена Леонтович]. – Київ : Задруга, 2001. – 191 с.
Диба А. Олена Леонтович – дослідник, популяризатор, видавець і духовний меценат свого великого роду [Текст] / А. Диба // Сучасний погляд на літературу: Зб. наук. праць. – Київ : ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2007. – Вип. 11. – С. 61–68.
Козлов А. В. Духовність як літературознавча категорія : монографія / А. В. Козлов. – Київ : Акцент, 2005. – 272 с.
Леонтович О. Діти братів Леонтовичів, або Розпорошений рід [Текст] / О. Леонтович // Леонтович Олена. Осінні соняшники. – Київ : Сфе-ра, 2003. – С. 247–260.
Леонтович О. Осінні соняшники [Текст] / О. Леонтович. – Київ : Сфера, 2003. – 264 с.
Наукові записки. – Випуск 50 – Серія: Філологічні науки (літературознавство) [Електронний ресурс]. – Кіровоград: РВГ ІЦ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2003. – 410 с. . – Режим доступу: https://www.cuspu.edu.ua/download/nauk_zapiski/2003_vipusk_50_zamovlennya_3075.pdf.
Сизоненко О. Лютували шаблі… [Електронний ресурс] / О. Сизоненко // Вежа : літературний часопис. – 2003. – № 14. – С. 237-258. – Режим доступу: http://literarylife.ucoz.ua/Number14_2003.pdf.
Элиаде М. Миф о вечном возвращении. Архетипы и повторяемость / М. Элиаде. – СПб. : Издательство АЛЕТЕЙЯ, 1998. – 456 с.

.: Розділ: Література :: 9.04.2019 18.32.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ира із міста: Киев :: Запитання: 43023  
Ира запитує:
Чи є у вас в бібліотеці книги Гокінга? Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Перегляньте книги даного автора, які є в нашій бібліотеці:
Гокінг Л. Джордж і Великий вибух : роман / Л. Гокінг, С. Гокінг ; іл. Г. Парсонза ; з англ. пер. Г. Лелів ; обкл. Р. Романишин, А. Лесів. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. - 294, [9] c.
Гокінг Л. Джордж і скарби космосу : роман / Л. Гокінг, С. Гокінг ; іл. Г. Парсонза ; з англ. пер. Г. Лелів ; обкл. Р. Романишин, А. Лесів. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. - 309, [2] с.
Гокінг Л. Джордж і таємний ключ до Всесвіту : роман / Л. Гокінг, С. Гокінг ; у співпраці з К. Гальфаром ; іл. Г. Парсонза ; з англ. пер. Г. Лелів ; обкл. Р. Романишин, А. Лесів. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. - 307, [4] c.
Гокінг Л. Джордж і блакитний супутник : роман / Л. Гокінг, С. Гокінг ; іл. Ґ. Парсонза ; з англ. пер. Г. Лелів ; обкл. Р. Романишин, А. Лесів. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. - 332, [3] c.
Гокінґ Л. Джордж і незламний код : роман / Л. Гокінг, С. Гокінг ; іл. Ґ. Парсонза ; з англ. пер. Г. Лелів ; обкл. Р. Романишин, А. Лесів. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2018. - 318, [1] c.
Чекаємо Вас у бібліотеці.

.: Розділ: Література :: 9.04.2019 17.41.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.803786 seconds