Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 42720
   


Автор запитання: Олеся із міста: Бровари :: Запитання: 44538  
Олеся запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про творчість Віктора Домонтовича. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Олесю! Ми відповідали на подібний запит: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 26455; 31190; 39377; 43212. Також радимо Вам опрацювати наступні джерела:
Абліцов В. Запізніле? Ні, вчасне повернення Віктора Петрова / В. Абліцов // Українська літературна газета. — 2013. — 4 жовт. — С. 12-13.
Боярчук О. Експериментальна проза 20-их років XX століття: жанрово-стильові модифікації (В. Домонтович, А. Любченко, М. Йогансен) : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук. 10.01.01 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2003. — 19 с.
Боярчук О. "Неокласична" проза Віктора Домонтовича як різновид модернізму / О. Боярчук // Актуал. проблеми сучас. філол. Літературознавство : зб. наук. пр. — 2001. — Вип. Х (спец.). — С. 205-214.
Брюховецький В. Стаття stand-by... : [Петров, В. Українська інтелегенція — жертва большевицького терору] / В. Брюховецький // Літературна Україна. — 2019. — 22 червня. — С. 6-9.
Брюховецький В. Фокус долі : [Віктор Петров] / В. Брюховецький // Літературна Україна. — 2013. — 2-9 трав. — С. 6-7.
Віктор Петров (В. Домонтович) // Київські неокласики. — Київ, 2015. — С. 437-445.
Загоруйко Ю. Письменник Віктор Петров (В. Домонтович) / Ю. А. Загоруйко. — Київ : Журн. ”Слово і час”, 1993. — 68 с.
Зеленська В. Євангельські мотиви у творчості Віктора Петрова-Домонтовича [Електронний ресурс] / В. Зеленська // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. — 2010. — Вип. 92. — С. 439-446. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2010_92_64.
Корпусова В. З архіву Віктора Петрова (Домонтовича): До вивчення творів раннього періоду творчості [Електронний ресурс] / В. Корпусова // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. — 2012. — Вип. 8. — С. 164-170. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2012_8_17.
Корпусова В. З останнього життєпису Віктора Платоновича Петрова (Домонтовича): "Він був людиною покликання, а не визнання" [Електронний ресурс] / В. Корпусова // Українська біографістика. — 2008. — Вип. 4. — С. 340-365. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ubi_2008_4_246.
Корпусова В. Невідома сторінка біографії Віктора Петрова (Домонтовича) / В. Корпусова // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І. Вернадського. — 2005. — Вип. 14. — С. 859-869.
Мініч Н. Жанрові особливості українського інтелектуального роману (В. Домонтович, В. Шевчук) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.01.01 / Н. Мініча ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. — О., 2012. — 19 с.
Новик О. Франсуа Війон – Віктор Домонтович: між новим і минулим [Електронний ресурс] / О. Новик // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2019. — Вип. 18. — С. 111-117. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2019_18_13.
Петрик А. Рецепція архетипного образу богині Артеміди в романі Віктора Домонтовича "Дівчина з ведмедиком" [Електронний ресурс] / А. Петрик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2010. — № 29. — С. 148-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2010_29_15.
Ушневич-Штанько С. Модерністські парадигми в романах Віктора Домонтовича / С. Ушневич-Штанько // Вісн. Прикарпат. ун-ту. Сер. Філологія. — 2005. — Вип. 9-10. — С. 119-128.
Ушневич-Штанько С. Романи Віктора Домонтовича в контексті української інтелектуально- психологічної прози: особливості художнього мислення: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С. Ушневич-Штанько ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 18 с.

.: Розділ: Література :: 21.07.2020 09.11.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Мелітополь :: Запитання: 44535  
Світлана запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про про творчість Джона Стейнбека. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо вам опрацювати наступні джерела:
Ничко О. Imago України та українців у журналістській та фікційній свідомості Джона Стейнбека [Електронний ресурс] / О.Ничко // Питання літературознавства. — 2009. — Вип. 78. — С. 80-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2009_78_12.
Ничко О. Американський образ-імідж Італії воєнної доби у мандрівних нотатках Джона Стейнбека [Електронний ресурс] / О. Ничко // Гуманітарна освіта у технічних вищих навчальних закладах. — 2011. — Вип. 22. — С. 201-211. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gotvnz_2011_22_23.
Ничко О. Імагологічні особливості художньої прози та публіцистики Джона Стейнбека : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / О. Ничко ; Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Тернопіль, 2008. — 20 с.
Ничко О. Образ Франції та французів у фікційній свідомості Дж. Стейнбека (на матеріалі пародійно-сатиричного роману Дж.Стейнбека "The Short Reign of Pippin the IV") [Електронний ресурс] / О. Ничко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. — 2013. — Вип. 36. — С. 207-208. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_36_65.
Онуфриенко Г. Писательская лотерея, или 105 лауреатов Нобеля / Г. Онуфриенко // Мир библиографии. — 2009. — № 3. — С. 49-57.
Самійленко Л. Друге дихання української книги : книжкова абетка / Л. Самійленко // Культура і життя. — 2018. — 11 трав. - С. 14.
Слабошпицький М. "Російський щоденник" Джона Стейнбека і довкола нього / М. Слабошпицький // Літературна Україна. — 2010. — 15 квіт. — С. 4.
Скородєд Т."Шукайте цензора в собі..." : тема совісті та своєрідність розв'язання проблеми морального вибору на прикладах творів зарубіжних письменників / Т. Скородєд // Зарубіжна література (Шкільний світ). — 2012. — № 1. — С. 19-24.
Туманян Э. Особенности реализма в романах Джона Стейнбека : автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.07 / Э. Туманян. — Ереван, 2014. — 25 с.
Шкраб'юк П. Чому плакав Джон Стейбек : Тарас Шевченко та закордонні діячі культури : епізоди шани та любові / П. Шкраб'юк // День. — 2014. — 28 лют. — 1 берез. — С. 11.

.: Розділ: Література :: 20.07.2020 10.32.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліса із міста: Київ :: Запитання: 44527  
Аліса запитує:
Добрий день! Чи є книга у бібліотеці Сапієнси? Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Алісо! Так, у фонді Національної бібліотеки України для дітей є книга: Арєнєв В. Сапієнси : науково-фантастична повість / В. Арєнєв ; Літературна агенція "Barabooka" ; мал. Л. Квітка ; [післямова авт.]. — Харків : Ранок, 2019. — 219 c. : іл.
Чекаємо Вас за адресою вул. Януша Корчака, 60.

.: Розділ: Література :: 17.07.2020 07.33.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Надія із міста: Вижниця :: Запитання: 44525  
Надія запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про публіцистику Євгена Сверстюка. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Надіє! Радимо Вам опрацювати наступні джерела за Вашим запитом:
Астрахан Н. Християнство як основа літературно-критичної інтерпретаційної стратегії Євгена Сверстюка (на матеріалі книги "Блудні сини України") [Електронний ресурс] / Н. Астрахан // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. — 2016. — № 1. — С. 4-8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2016_1_3.
Дубовик С. Особовий фонд культурного і громадського діяча Євгена Сверстюка в ЦДАМЛМ України (до 90-річчя від дня народження) [Електронний ресурс] / С. Дубовик // Архіви України. — 2019. — № 1. — С. 120-129. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2019_1_8.
Духно Т. Соціальні проблеми у творчості Євгена Сверстюка [Електронний ресурс] / Т. Духно // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. — 2013. — № 1. — С. 59-61. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prcr_2013_1_15.
Жванія Л. Концепт свобода в публіцистиці Євгена Сверстюка [Електронний ресурс] / Л. Жванія // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. — 2016. — № 1. — С. 12-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2016_1_5.
Коляда І. Опозиційний рух наприкінці 1960-х - у 1980-ті рр. : [матеріали до уроків] / І. Коляда, Р. Хомич // Історія в рідній школі. — 2019. — № 4. — С. 32-37.
Куза А. Релігійна фразеологія як вияв богоприсутності в сучасній українській публіцистиці (на прикладі творів Євгена Сверстюка) [Електронний ресурс] / А. Куза // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2012. — Вип. 57. — С. 125-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2012_57_16.
Кушнір Г. Євген Сверстюк як "сильний" автор публіцистичних текстів у контексті теорії Г. Блума [Електронний ресурс] / Г. Кушнір // Вісник Харківської державної академії культури. Серія : Соціальні комунікації. — 2015. — Вип. 47. — С. 175-184. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/haksk_2015_47_22.
Кушнір Г. Публіцистика Євгена Сверстюка як досвід контрпропаганди [Електронний ресурс] / Г. Кушнір // Вісник Книжкової палати. — 2015. — № 6. — С. 36-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2015_6_14.
Кушнір Г. Релігійна публіцистика Євгена Сверстюка: загальна характеристика і типологія [Електронний ресурс] / Г. Кушнір // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Соціальні комунікації. — 2016. — Вип. 10. — С. 25-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISK_2016_10_7.
Лисенко Л. Публіцистика Євгена Сверстюка: пошук "істини" у ствердженні духовних цінностей [Електронний ресурс] / Л. Лисенко // Рідний край. — 2013. — № 1. — С. 36-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2013_1_9.
Лисенко Л. Образна система публіцистики Євгена Сверстюка як концептуальна картина світу [Електронний ресурс] / Л. Лисенко // Рідний край. — 2010. — № 1. — С. 75-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Almpolt_2010_1_15.
Лисенко Л. Образна система публіцистики Євгена Сверстюка як чинник оптимізації соціокультурної комунікації українства : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Л. І. Лисенко; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. — Київ, 2012. — 17 c.
Оляндер Л. Мемуарні мотиви у творчості Євгена Сверстюка: особистість у протиборстві з нелюдськістю [Електронний ресурс] / Л. Оляндер // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. — 2015. — № 1. — С. 96–102. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2015_1_15.
Панчук Г. Мiкроконтекст з власним iменем у книзi Євгена Сверстюка "Правда Полинова" [Електронний ресурс] / Г. Панчук // Записки з ономастики. — 2015. — Вип. 18. — С. 569-574. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zzo_2015_18_57.
Славич В. Шістдесятництво як явище соціальне і культурологічне : бінарний урок в 11 класі / В. Славич, М. Лукашенко // Дивослово. — 2017. — № 5. — С. 15-18.
Філіпчук З. Духовний Учитель: Євген Сверстюк : до 90-ліття від дня народження : інтерв'ю з завідувачем Народного Музею Тараса Шевченка у Львові / З. Філіпчук ; розмовляла І. Подольська // Слово Просвіти. — 2018. — 13-19 груд. — С. 10.

.: Розділ: Література :: 16.07.2020 11.32.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 44520  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти в електронному вигляді навчальний посібник Олени Колпакчи. Арт-терапія? Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Електронний варіант друкованого видання О. Колпакчи знаходиться за таким гіперпосиланням: http://dspace.bdpu.org:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/255/Kolpakchy O.S. Art-terapiya. Kurs lektsiy.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

.: Розділ: Література :: 15.07.2020 11.08.37 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.685251 seconds