Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 41791
   


Автор запитання: Сніжана із міста: Київ :: Запитання: 43517  
Сніжана запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про лауреата Шевченківської премії 2018 року Емму Андієвську. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Сніжано! Перегляньте наступні джерала за Вашим запитом:
"Громами гартоване слово" : Літературне українське зарубіжжя та письменників-правозахисників: біографічні нариси / Державна бібліотека України для юнацтва; уклад. Т. Шульга. — Київ : 1995. — 43с.
Доценко О. Кольористика як засіб асоціативно-образного бачення твору / О. Доценко // Українська мова і література в школах України. — 2016. — № 5. — С. 37-40.
Емма Андієвська отримує Шевченківську премію з літератури [Електронний ресурс] // Літакцент [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: http://litakcent.com/2018/02/09/emma-andiyevska-otrimaye-shevchenkivsku-premiyu-z-literaturi/. — Назва з екрана. — Дата звернення 4.11.2019
Емма Андієвська [Електронний ресурс] // Бібліотека українського мистецтва [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: http://uartlib.org/ukrayinski-hudozhniki/andiyevska-emma/. — Назва з екрана. — Дата звернення 4.11.2019
Емма Андієвська. Життєвий та творчий шлях [Електронний ресурс] // На урок: освітній проект [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу: https://naurok.com.ua/prezentaciya-emma-andievska-zhitteviy-ta-tvorchiy-shlyah-57719.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 4.11.2019
Ковалів Ю. Ексклюзиви експериментальної лірики й епіки Емми Андієвської / Ю. Ковалів // Андієвська Емма. Вілли над морем. — Харків, 2019. — С. 3-28.
Ковальчук Л. Добро і любов до світу : порушення питань моралі, дружби, сили слова у творі Емми Андієвської "Казка про яян" / Л. Ковальчук // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2019. — № 4. — С. 47-53.
Лауреати Шевченківської премії – 2018 : лауреатом Шевченківської премії з літератури визнано Емму Андієвську, у жанрі публіцистики – Сергія Плохія // Всесвітня література в сучасній школі. — 2018. — № 3 . — С. 2.
Слабошпицький М. Магістр алхімії слова / М. Слабошпицький // Однокласник. — 1993. — № 1. — С.7.
Слабошпицький М. Не загублена українська людина : 55 портретів з української діаспори / М. Слабошпицький ; післямова А. Шевченко. — Київ : Ярославів Вал, 2004. — 478 с. — (Бібліотека ліги українських меценатів).
Тарнашинська Л. Гіпертекст Емми Андієвської як індивідуалізований світовияв / Л. Тарнашинська // Всесвіт. — 2006.- № 5-6. — С.149-154.
Усі письменники і народна творчість : довідник / Н. Черсунова [и др.]. — Київ : Майстер-клас, 2007-2008. — 863 с.
Фасоля А. Давайте знайомитись: Нью-Йоркська поетична група / А. Фасоля // Українська література в загальноосвітній школі. — 2003. — № 7. — С.41-45.

.: Розділ: Література :: 1.11.2019 12.23.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Руслана із міста: Была Церква :: Запитання: 43516  
Руслана запитує:
Доброго дня! Допоможіть підібрати літературу за сучасною темою: Технології ситуативного моделювання в освітньому просторі закладу вищої освіти.Заздалегідь ДЯКУЮ!
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:
Башкір О. І. Активні й інтерактивні методи навчання у вищій школі / О. І. Башкір. – Режим доступу: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/pedagogy/article/view/1656

Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи : монографія / за ред. П. Ю. Сауха. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2011. – 444 с.

Інтерактивне навчання у вищій школі : навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи магістрантів / І. М. Тягай. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2015. – 119 с. – Режим доступу: http://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/5561/1/ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ.pdf

Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: метод. посіб. / авт.-уклад.: О. Пометун, Л. Пироженко. – К. : АПН, 2002. – 135 с.

Кобюк Ю. М. Технології ситуативного моделювання у професійній підготовці майбутніх учителів / Ю. М. Кобюк // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. - № 3 (47). – С. 359-365. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/opac/search.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pednauk_2015_3_44.pdf

Комар О. А. Нове покоління обирає інтерактивні технології навчання. Підготовка педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах у контексті процесів глобалізації : матеріали Всеукраїнської наук.-метод. конф. : м. Умань,17-18 листопада 2005 р. / голов. ред. Н. С.Побірченко. - К.: Міленіум, 2005. - 212 с.

Комар О. А. Технології ситуативного моделювання : практична підготовка студентів / О. А. Комар. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6725/1/Komar.pdf

Котковець А. Л. Проблемно-ситуативний метод навчання іноземної мови професійного спрямування / А. Л. Котковець. – Режим доступу: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1062

Малинович Л. М. Вплив інтерактивних технологій навчання на особистість майбутнього фахівця / Л. М. Малинович, Г. Я. Легендзевич. – Режим доступу: http://www2.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsp/01_2014/14mlmomf.pdf

Моісеєнко Л. М. Інтерактивні освітні технології у вищій школі: бути чи не бути / Л. М. Моісеєнко. – Режим доступу:
http://ea.donntu.edu.ua/bitstream/123456789/22088/1/6ІНТЕРАКТИВНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ.pdf

Остапчук Д. Інтерактивні методи навчання у вищих навчальних закладах / Д. Остапчук, Н. М. Мирончук. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/13837/1/17.pdf

Освітні технології: навч.-мет. посібн. / укл.Пєхота О. М. –К., 2002. – 255 с.

Полякова Г. П. Інтерактивні методики та специфіка їх застосування у вищій школі / Г. П. Полякова, О. Л. Глотов. - Тернопіль. – 2002. – 20 с.

Пометун О. І. Інтерактивні технології: теорія та методика : посібник / О. І. Пометун та ін. – К., 2008. – 94 с. - Режим доступу: https://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/377/1/interakt_tehn_teor_met.pdf

Скубій І. В. Інтерактивні технології навчання у викладанні гуманітарних дисциплін у вищому навчальному закладі / І. В. Скубій // Сучасні педагогічні технології в освіті : зб. наук.-метод. пр. / ред. Р. П. Мигущенко, Ю. І. Панфілов. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – С. 149-156.

Сугейко Л. Г. Використання інтерактивних технологій під час вивчення української мови студентами внз / Л. Г. Сугейко. – Режим доступу: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_64/87.pdf

Суліма Є. Інноваційні виклики сучасності й динаміка модернізації національної освіти / Є. Суліма // Вища школа. – 2013. – № 7. – С. 7–12.

Трайнев В. А. Учебные деловые игры в педагогике, экономике, менеджменте, управлении, маркетинге, социологии, психологии: методология и практика проведения : учебное пособие для студентов вузов / В. А. Трайнев. – М. : ВЛАДОС, 2005. – 303с.

Чернилевский Д. В. Дидактические технологии в высшей школе : учеб. пособие для вузов / Д. В. Чернилевский. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 437 с.

.: Розділ: Література :: 31.10.2019 20.41.07 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 43503  
Валерія запитує:
Добрий вечір.Допоможіть будь-ласка знайти літературу до питання "Екзистенційна концепція людини у "Чайці по імені Джонтан Лінгвінстон".
Наша відповідь:
Валеріє, добрий день! Наш ресурс вже давав відповідь на ваше запитання щодо творчості Р. Баха (див.номер 43365). Можемо лише додати кілька джерел:

Бабенко О. В. Категорії "образ" і "образність" на матеріалі притчі Річарда Баха "Чайка на ім'я Джонатан Лінгвістон" [Електронний ресурс] / О. В. Бабенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. - 2013. - Вип. 186(1). - С. 20-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_fil

Жуковский А. Творчество и философия Ричарда Баха. Позитивное мышление и теория притяжения как истоки философии Р. Баха [Электронний ресурс]: материали сайта Topos.ru: Топос. Литературно-философский интернет-журнал. Раздел «Онтологические прогулки». – Режим доступа: http://www.topos.ru/article/ontologicheskie-progulki/tvorchestvo-i-filosofiya-richarda-bakha-1,

http://www.topos.ru/article/ontologicheskie-progulki/tvorchestvo-i-filosofiya-richarda-bakha-2,

http://www.topos.ru/article/ontologicheskie-progulki/tvorchestvo-i-filosofiya-richarda-bakha-3

Ольшванг О.Ю. Сюжетно-пространственная и рецептивная структура романов-притч Р. Баха [Электронний ресурс] : дис. ... канд. филол. наук: 10.01.03 / Ольга Юрьевна Ольшванг – Екатеринбург, 2009. – 187 с. – Режим доступа:
http://cheloveknauka.com/syuzhetno-prostranstvennaya-i-retseptivnaya-struktura-romanov-pritch-r-baha

.: Розділ: Література :: 28.10.2019 16.39.30 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 43493  
Валерія запитує:
Доброго ранку.Допоможіть будь-ласка знайти літературу на питання:«Екзистенційна концепція людини у притчі «Чайка Джонтан Дівінгстон»
Наша відповідь:
Доброго дня, Валерія! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43520.

.: Розділ: Література :: 25.10.2019 09.40.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: м. Суми :: Запитання: 43491  
Наталія запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, автором якої країни є Джонсон Деббі (книга "Усе від А до Я". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Авторка Джонсон Деббі - родом з Великої Британії

.: Розділ: Література :: 24.10.2019 13.20.56 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.314819 seconds