Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 42720
   


Автор запитання: Анастасія із міста: Вінниця :: Запитання: 44687  
Анастасія запитує:
Гендерні ролі у комедії В. Шекспіра
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Затонський Д. Вічна загадка Шекспіра : літературознав. дослідж. / Д. Затонський ; ред. Д. С. Андрухів. — Київ : Веселка, 2005. — 22 с.
Куцевол О. Світ Шекспіра : Навч.-метод. посіб.: Посіб. для вчителя / О. Куцевол. — Харків : Ранок : Веста, 2003. — 287 с.
Морозов, В. Г. Изучение творчества В. Шекспира в 8 классе / В. Г. Морозов // Все для вчителя. — 2014. — № 4. — С. 37-40.
Свербілова Т. Г. Шекспірівський інтертекст як жанроутворююча домінанта водевільної ситуації в комедії О.Корнійчука "В степах України" [Електронний ресурс] / Т. Г. Свербілова // Ренесансні студії. — 2011. — Вип. 16-17. — С. 217-231. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/renst_2011_16-17_16
Торкут Н. М. Трансформація міфологічного сюжету в поемі Вільяма Шекспіра "Венера і Адоніс": гендерний аспект [Електронний ресурс] / Н. М. Торкут, Г. М. Храброва // Ренесансні студії. — 2012. — Вип. 18-19. — С. 60-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/renst_2012_18-19_5
Храброва Г. М. Історія розвитку і сучасний стан гендерного шекспірознавства [Електронний ресурс] / Г. М. Храброва // Ренесансні студії. — 2014. — Вип. 22. — С. 71-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/renst_2014_22_7
Храброва Г. М. Специфіка художньої репрезентації гендерного дискурсу в ранніх поемах В. Шекспіра : автореф. дис. канд. філол. наук : 10.01.04 / Г. М. Храброва; Чорномор. держ. ун-т ім. П. Могили. — Миколаїв, 2012. — 22 c.

.: Розділ: Література :: 11.09.2020 18.12.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 44684  
Марина запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про роман І. Павлюка "Буг". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Дроздовський Д. «Біблійна фізика» в романі «Буг» Ігоря Павлюка : красне письменство / Д. Дроздовський // Україна молода. - 2020. - 2 вересня. - С. 13.
Волинський поет Ігор Павлюк підтримує ідею культурної експансії України [Електронний ресурс] // Буг : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://bug.org.ua/news/volynskyj-poet-ihor-pavlyuk-pidtrymuje-ideyu-kulturnoji-ekspansiji-ukrajiny-24280/. - Назва з екрана.
Жайворон М. М. Жайворон про книгу «Буг» / М. Жайворон // Світ : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://svit.gov.ua/index.php?ukey=news&blog_id=25. – Назва з екрана.
Ігор Павлюк. «Буг» [Електронний ресурс] // Буквоїд : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/news/prose/2020/02/11/205838.html. – Назва з екрана.
Ольшевський І. Есхатологія Ігоря Павлюка, або «Буг пам’ятає все» [Електронний ресурс] / І. Ольшевський // Буквоїд : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://bukvoid.com.ua/reviews/books/2020/07/20/083831.html?fbclid=IwAR1dOyVhKr2UjOoJ1W1Z3Q8aCKNxi8Ov0b8uEqVo7xOPzAHLqU0qvUXROXw. – Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 11.09.2020 11.10.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 44681  
Валерія запитує:
Доброго дня.Знайдіть будь-ласка літературу до курсової роботи на тему:«Психологізм роману І.Франка «Для домашнього огнища».
Наша відповідь:
Доброго дня, Валеріє. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Система засобів і прийомів психологічного зображення героїв у романі Івана Франка „Для домашнього огнища“
https://naub.oa.edu.ua/2010/systema-zasobiv-i-pryjomiv-psyholohichnoho-zobrazhennya-herojiv-u-romani-ivana-franka-dlya-domashnoho-ohnyscha/
Мовленнєва характеристика персонажів у романі І.Франка «Для домашнього огнища»
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/4703/1/Ivan Franko's For the Home Hearth.pdf
Роман Івана Франка „Для домашнього огнища“ у часопросторовому аспекті
https://naub.oa.edu.ua/2010/roman-ivana-franka-dlya-domashnoho-ohnyscha-u-chasoprostorovomu-aspekti/
І. Франко. «Для домашнього огнища»
https://www.m-hrushevsky.name/uk/LitStudies/1898/IFrankoDljaDomashnogoOgnyscha.html
Повість Івана Франка “Для домашнього огнища”: онейричний аспект дослідження
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pl_2006_71_4.pdf
„Український Достоєвський”, або універсальний психологізм художньої прози Івана Франка: теорія і методологія дослідження
http://pytlit.chnu.edu.ua/article/download/154765/pdf_15
Фантасмагорично-експресивні пейзажі у повістях «Основи суспільності» й «Для домашнього огнища», романі «Перехресні стежки»
https://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/05/dis_lapii.pdf
Для домашнього вогнища як парадигма жінок фатальної долі
(на основі творів Івана Франка та Йозефа Рота)
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1997/1/Dzus.pdf
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/12826/1/16.pdf
Романи «Для домашнього огнища» Івана Франка та «Злочин і кара» Федора Достоєвського: типологічний дискурс
http://psl.onu.edu.ua/article/download/129243/126954
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2002/02saipif.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
http://sites.utoronto.ca/elul/Franko/Shvets-Zlochyn-katarsys.pdf

.: Розділ: Література :: 10.09.2020 12.38.20 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соломія із міста: Бучач :: Запитання: 44678  
Соломія запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою для повідомлення на тему Володимир Свідзінський - поет доби "Розстріляного відродження". Заздалегідь вдячна.
Наша відповідь:
Добрий день, Соломіє! Радимо Вам опрацювати наступні джерела інформації:
Барабаш М. Синергетична концепція творчості у поетів перших десятиріч ХХ ст. (Б.-І. Антонич, В. Свідзинський, І. Анненський) [Електронний ресурс] / М. Барабаш // Парадигма. — 2011. — Вип. 6. — С. 111-120. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/paradig_2011_6_11.
Горбатюк В. "Там, на рідній межі". Володимир Свідзінський: дитинство в Моломолинцях [Електронний ресурс] / В. Горбатюк // Слово і час. — 2013. — № 5. — С. 98-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2013_5_21.
Добрушина Т. Володимир Свідзінський і Болеслав Лесьмян: до формально-лінгвістичної типології поезії / Т. Добрушина // Слово і час. — 2003. — № 5. — С. 76-82.
Ковалів Ю. Володимир Свідзинський : літературні силуети / Ю. Ковалів // Слово і час. — 2018. — № 10. — С. 100-105.
Ковалів Ю. Літературні силуети / Ю. Ковалів // Слово і Час. — 2019. — № 10. — С. 101-115.
Малюта І. В дорозі до Свідзинського / І. Малюта // Літературна Україна. — 2016. — 20 жовт. — С. 7.
Плахотнік Н. Профетичні мотиви в українській поезії XX століття (В. Свідзінський, Є. Маланюк, Є. Плужник, В. Стус): Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Н. Плахотнік ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2005. — 18 с.
Рарицький О. Володимир Свідзинський і шістдесятники: контексти осягання проблеми : ХХ століття / О. Рарицький // Слово і час. — 2018. — № 10. — С. 34-47.
Соловей Е. Володимир Свідзінський: проблеми майбутньої наукової біографії : із циклу щоріч. лекцій пам'яті Івана Огієнка / Е. Соловей. — Кам'янець-Подільський : Друкарня "Рута", 2015. — 47 с.
Соловей Е. Володимир Свідзінський і російська поетична традиція [Електронний ресурс] / Е. Соловей // Питання літературознавства. — 1993. — Вип. 1. — С. 107-115. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_1993_1_13.
Соловей О. Павло Тичина і Володимир Свідзінський у науковій рецепції Василя Стуса [Електронний ресурс] / О. Соловей // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — 2014. — Вип. 21-22. — С. 212-225. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2014_21-22_22.
Цьомбур Л. Медіатор двох світів / Л. Цьомбур // Журавлик. — 2016. — № 6. — С. 5.
Цьомбур Л. Найпотрібніший з українських поетів : відкриваємо нові імена / Л. Цьомбур // Журавлик. — 2015. — № 3. — С. 14.

.: Розділ: Література :: 9.09.2020 10.08.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Київ :: Запитання: 44676  
Антон запитує:
Можна взяти книгу для дитини 4 років Дивовижні історії для хлопчиків. Чи є у бібліотеці?
Наша відповідь:
Доброго дня, книга Дивовижні історії для хлопчиків : зб. казок / тексти Л. Слімс та Л. Стоуела ; іл. Т. Лалонда ; пер. з англ. О. Зозулі. - Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 2019. - 351 с. : іл. ви можете взяти на абонементі відділу обслуговування дітей дошкільного та молодшого віку. Чекаємо на Вас.

.: Розділ: Література :: 9.09.2020 08.51.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.453313 seconds