Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41263
   


Автор запитання: Ірина із міста: Полтава :: Запитання: 43155  
Ірина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, знайти матеріал для аналізу твору Остапа Вишні "Письменники" та Ліни Костенко "По сей день Посейдон посідає свій трон" (Тема, ідея, проблематика, герої). Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. О. Вишня «Письменники» - https://www.ukrlib.com.ua/books/printit.php?tid=13693
2. Аналіз творчості О. Вишні - http://ukrlitra.com/tvory/tvory-ukrainskoiu/120-motyvy-analiz-tvorchosti-ostap-vyshnia
3. Вивчаємо О. Вишню - http://statelic.kiev.ua/вивчаємо-остапа-вишню/
4. Драгомерецька А. В. Метеоніми як спосіб поетичної реалізації мовної картини світу у творчості Ліни Костенко - http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npkpnu_fil_2012_31_18.pdf
5. Л. Костенко Річка Геракліта - http://shron1.chtyvo.org.ua/Kostenko_Lina/Richka_Heraklita.pdf
6. Вона як хліб: на пошану творчості Ліни Костенко - http://slovoprosvity.org/pdf/bsp/bsp4.pdf
7. Дячок С. О. Твори Павла Тичини як інтертекст у поезіях Ліни Костекно - http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ltkpfil_2016_82_16.pdf
8. Будячекно А. Д. Особливості функціонування кольоролексики в сучасній поезії - http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/2630/1/БУДЯЧЕНКО А. Д._Магістерська робота_2018.pdf
9. Аналіз тексту - https://vimk-spl.jimdo.com/app/download/9167560382/ukr.lit.-10-11.-riven-standartu.pdf?t=1536083194

.: Розділ: Література :: 30.05.2019 11.55.34 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 43148  
Наталя запитує:
Що почитати влітку дітям 5-6 класів?
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! Перегляньте наступні видання для дитячого читання:
Умілому читачеві: рекомендаційний покажчик літератури для читачів-учнів 5-6 класів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/mbm/Book/View/137#page/1/mode/2up.
Рекомендовані списки літератури для читання // Національна бібліотека України для дітей : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/Default.aspx?id=6642.
Приємного читання!

.: Розділ: Література :: 28.05.2019 15.05.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Антон із міста: Київ :: Запитання: 43137  
Антон запитує:
Допоможіть знайти літературу про туркменського поета Махтумкулі
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоне! Перегляньте наступні джерела:
Бахревский В. А. Шахир : повесть / В. А. Бахревский ; рис. И. Ушакова. - Москва : Дет. литература, 1980. - 192 с. - [Про Махтумкулі, для сред. та ст. віку].
Вамбери А. Путешествие по Средней Азии / А. Вамбери. - 2-е изд. - Москва, 1874. - XIV, [2], 383 с., 11 л.
Великий поет великого народу : до 290-річчя з дня народження Махтумкулі / упор. та пер. укр. мовою О. А. Кононенка. — Донецьк : ТОВ «Вольф», 2014.
Зырин А. Великий поэт, мыслитель, патриот / А. Зырин, М. Овезгельдыев // Махтумкули. Стихотворения. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – С. 5-46. – (Библиотека поэта).
Касьянова О. "Як і Тарас Шевченко, він є генієм усього людства" / О. Касьянова // Літ. Україна. - 2014. - 28 серп. - С. 13, 15.
Качуровський І. Нарис компаративної метрики. – Мюнхен: Український Вільний Університет, 1985. – 119 с. – (Серія: Підручники, ч. 8).
Кримський А. Ю. Тюрки, їх мови та літератури / А. Ю. Кримський // Вибрані сходознавчі праці : в 5 т. – Т. ІІІ : Тюркологія. – Київ : Стилос, 2010. – С. 89-203.
Мовчан П. Співучі лінії пісків / П. Мовчан // Махтумкулі. Поезії. – Київ, 2014 . – С. 5-30.
Мовчан П. Співучі лінії пісків / П. Мовчан // Махтумкулі. Поезії. - Київ : Книга, 2006. - С. 5-30.
Москаленко М. Поетичний заповіт туркменського генія : від перекладача // Всесвіт. – 2005. – № 6. – С. 109-110.
Нурыев А. Арминий Вамбери о Махтумкули / Ата Нурыев // Махтумкули Фраги и общечеловеческие культурные ценности : матер. Междунар. научн. конф., 14-16 мая 2014 г., г. Ашхабад. – Ашхабад : Ылым, 2014. – С. 66.
Остапец Н. С. Традиции восточной классической поэзии в творчестве Махтумкули / Н. С. Остапец // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2005.- №11-12. - С. 2-8.
Улугбердиєв А. Махтумкулі / А. Улугбердиєв // Укр. рад. енциклопедія : у 12 т. / гол. ред. М. П. Бажан ; редкол.: О. К. Антонов та ін. — 2-ге вид. — Т. 6. — Київ : Головна редакція УРЕ, 1981. — С. 414.
Шпорта Я. Слово про Махтум-Кулі // Шпорта Я. Незакінчений зошит: Лірика. Балади. Поеми. - Київ, 1972.
Махтумкули [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.cultin.ru/writers-makhtumkuli.
Махтумкули [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.wikiwand.com/ru/Махтумкули.
Аширов А. К 290-летию Махтумкули Фраги [Електронний ресурс] / А. Аширов // Turkmenistan.ru : [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : www.turkmenistan.ru/ru/articles/39578.html. — Назва з екрану.
Васьків М. Версифікаційні особливості поезії Махтумкулі [Електронний ресурс] / М. Васьків // Слово і час. — 2014. — № 12. — С. 58-645. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/150299/11-Vaskiv.pdf?sequence=1.
Васьків М. С. Рецепція творчості Маґтимґули Пираґи в Україні [Електронний ресурс] / М. Васьків // The World of the Orient. — 2015. — № 1. — С. 65-83. — Режим доступу: http://oriental-world.org.ua/sites/default/files/Archive/2015/1/10.pdf.
Васьків М. Маґтимґули Пираґи (Махтумкулі Фрагі) : літературний портрет [Електронний ресурс] / М. Васьків. — Київ : АВІАЗ, 2018. — 148 с. — Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/24934/6/M_Vaskiv_Monogr_2018_IG_.pdf.
Васьків М. Поет і епоха: Маґтимґули Пираґи (Махтумкулі Фрагі) [Електронний ресурс] / М. Васьків // Вісник Запорізького національного університету. — 2015. — № 1. — С. 23-37. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vznu_fi_2015_1_5.pdf.
Бібліотека імені Махтумкулі (Київ) [Електронний ресурс] // Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Бібліотека_імені_Махтумкулі_(Київ).
Музеї та музейні експозиції публічних бібліотек Києва [Електронний ресурс] : презентація / упоряд. О. І. Романюк, О. Р. Дудок ; Публічна бібліотека імені Лесі Українки для дорослих м. Києва. — Режим доступу: https://ru.calameo.com/books/0006936387e949ff8bb4b.
MEDENIYET: 290-летие великого туркменського поэта [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://web.archive.org/web/20140503230413/http://medeniyet.gov.tm/index.php/ru/magtymguly-ru.
Ротова Н. В. Г. Сковорода и Махтумкули: общие мотивы творчества [Електронний ресурс] / Н. В. Ротова // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер.: Літературознавство. — 2012. — Вип. 3(2). — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nzl_2012_3(2)__20.

.: Розділ: Література :: 23.05.2019 10.01.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Вінниця :: Запитання: 43135  
Анна запитує:
Доброго Вам вечора! Допоможіть, будь ласка, підібрати джерела для написання магістерської на тему: "Вербалізація концепту ЗАХОПЛЕННЯ у сучасній англійській художній літературі"
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Пропнуємо Вам переглянути наступні джерела:
Гринько О. С. Особенности лексикализации концепта-архетипа AIR в прозе У. Голдинга / О. С. Гринько // Новые парадигмы и новые решения в современной лингвистике; гл. ред. М. В. Пименова. – Кемерово, 2013. – Вып. 2. – С. 62-65.
Дольто Д. На стороне ребенка. – Екатеринбург.: ООО Рама Паблишинг, 2010. – 717 с.
Кубрякова Е. Язык и знание : На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е. Кубрякова ; Рос. академия наук. Ин-т языкознания. – М. : Языки славянской культуры, 2004. – 560 c.
Лаенко Л. Лингвосемиотика повседневности : методология разработки проблемы / Л. В. Лаенко // Когнитивные исследования языка. Вып. XVIII : Язык, познание, культура: методология когнитивных исследований // Материалы Междунар. конгресса по когнитивной лингвистике / отв. ред. вып. Е. И. Голованова. – М. : Ин-т языкознания РАН ; Тамбов : Изд. дом ТГУ им. Г.Р. Державина ; Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2014. – С. 85-88.
Маслова В. А. Когнитивная лингвистика : учеб. пособие / В. А. Маслова. – 2-е изд. – Минск : ТетраСистемс, 2005. – 255 с.
Пименова М. В. Типология структурных элементов концептов внутреннего мира (на примере эмоциональных концептов) / М. В. Пименова // Вопросы когнитивной лингвистики. – 2004. – № 1(001). – С. 83-90.
Полюжин М. М. Концепт як базова когнітивна сутність / М. М. Полюжин, Н. Ф. Венжинович // Мовні і концептуальні картини світу : зб. наук. праць. – Київ : КНУ ім. Т. Шевченка. – 2001. – № 5. – С. 182-184. Орел А. Л. Базові номінації концепту “жіночість” у вікторіанській лінгвокультурі / А. Л. Орел // Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції германістів “Германістика у ХХІ столітті : когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика” з міжнародною участю. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – С. 39 – 40
Попова З. Когнитивная лингвистика / З. Попова, И. Стернин. – М.: АСТ: Восток – Запад, 2007. – 314 [6] с.
Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.

.: Розділ: Література :: 22.05.2019 21.59.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Ужгород :: Запитання: 43129  
Аня запитує:
Добрий день, порадьте, будь ласка, літературу до теми "Образ Марусі Чурай в українській літературі"
Наша відповідь:
1. Топська, Неллі.
Дівчина-легенда - К. : Альфа, 2016. - 47,[1] с. : іл., портр. - ISBN 978-966-97580-5-7

Чурай, Маруся про неї


2. Ручай, Ганна.
Маруся Чурай і я : оповідання про життя Марусі Чурай. - К. : Зелений пес : Гамазин, 2016. - 45,[2] с. : іл. - (Сер. "12 балів. Історія України"). - ISBN 978-966-1515-49-8

3. Луняк, Євген.
Минувшина України в романтичних історіях / Євген Луняк. - К. : Книга, 2011. - 707 с. - Бібліогр.: с. 702-705. - ISBN 978-966-8314-63-6

4. Зима, Василь
Убивство Марусі Чурай : (Вставна новела з роману "Гра в піжмурки") // Літературна Україна. - 2003. - 23 січня. - С. 4

5. Степаненко, Михайло.
Коло Марусі Чурай // Сучасність. - 2006. - № 11-12. - С. 130-139. - Бібліогр.: 35 назв.

6. Отрошенко, Ю.
Пісні Марусі Чурай і Сучасність // Українська культура. - 2007. - № 6. - С. 36-38 : фото

7. Клюєва, Оксана.
Народ шукає в геніях себе... Образ Марусі Чурай за текстами творів художньої літератури [Текст] // Українська мова та література. - 2014. - № 7 (квітень). - С. 45-47

8. Фіщенко-Савицька, Н. В.
Маруся Чурай - символ нездоланої України / Н. В. Фіщенко-Савицька // Все для вчителя. - 2015. - № 10. - С. 29-31

9. Степаненко, Михайло.
Маруся Чурай: фантом чи реальність / Михайло Степаненко // Українське слово. - 2017. - № 37 (вересень). - С. 10-11 ; Українське слово. - 2017. - № 38 (вересень). - С. 11

10. Завалькевич, Т. Д.
Жіноча доля: Маруся Чурай у творчості Ліни Костенко / Т. Д. Завалькевич // Шкільна бібліотека. - 2018. - № 4. - С. 5-8 : ілюстр.

11.Рудяченко, Олександр.
Маруся Чурай: скласти хоч пізній вінець / Олександр Рудяченко // Дзеркало тижня. - 2018. - 11-17 серпня. - С. 11 : фото

12. https://www.ukrlib.com.ua/tvory/printit.php?tid=7580

13. http://ukrclassic.com.ua/katalog/k/kostenko-lina/2583-obraz-marusi-churaj

14. https://otherreferats.allbest.ru/literature/00081877_0.html

15. http://litopys.org.ua/heroes/hero09.htm

.: Розділ: Література :: 19.05.2019 12.18.30 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.692531 seconds