Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 42720
   


Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 44710  
Марія запитує:
Цікавить література до наукової роботи на тему: "Національна ідея у праці Ю. Липи "Бій за українську літературу"". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Марія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Андрусяк Т. Правові погляди Юрія Липи / Т. Андрусяк // Юрій Липа: голос доби і приклад чину: Збірник наукових праць. – Львів, 2001. – С. 245-254.
Гнатюк М. Національна ідея у літературі (Іван Франко і Юрій Липа) / М. Гнатюк // Юрій Липа: голос доби і приклад чину: Збірник наукових праць. – Львів, 2001. – С. 237-244.
Гринів О. Юрій Липа – творець української “імперської” концепції / О. Гринів // Юрій Липа. Збірник статей і матеріалів, приурочених 100-літньому ювілею з для народження Юрія Липи. – Івано-Франківськ : Факел, 2000. – С. 46-55.
Сварник Г. Юрій Липа і Дмитро Донцов крізь призму особистих і творчих взаємин / Г. Сварник // Юрій Липа: голос доби і приклад чину: Збірник наукових праць. – Львів, 2001. – С. 213-228. Тарнашинська Л. Презумпція доцільності: Абрис сучасної літературнознавчої концептології / Л. Тарнашинська. – Київ, 2008. – 534 с.
Череватенко Л. Два розділи нествореної книги / Л. Череватенко. – Київ. – 1995. – № 2-3. – С. 147-151.

.: Розділ: Література :: 19.09.2020 19.57.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 44709  
Валерія запитує:
Добрий вечір.Допоможіть будь-ласка знайти літературу до питання:«Соціально-духовні акценти у трактуванні основної проблеми творчості М.Хвильового (Я романтика,Кіт у чоботях,Санаторійна зона,Редактор Карк,Свиня,Іван Іванович)
Наша відповідь:
Добрий день, Валеріє! Радимо Вам опрацювати такі джерела інформації за Вашим запитом:
Барабаш Ю. Поетика, структура й сенси замкненоного простору : ("Повість про Санаторійну зону" Миколи Хвильового) / Ю. Барабаш // Слово і Час. — 2019. — № 9. — С. 52-68.
Берко П. М. Хвильовий. Шкіци до портрета [Електронний ресурс] / П. Берко, М. Дзера // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки. — 2017. — Т. 19, № 81. — С. 145-152. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlnu_2017_19_81_29.
Вдовиченко Г. Філософсько-культурологічні засновки осмислення феномену людського буття діячами українського відродження 20-их років XX ст. (М.Г.Хвильовий, М.Г.Куліш, О.С.Курбас): автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Г. Вдовиченко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2001. — 18 с.
Голик О. Конфлікт душі, або "...і бачив я звіра і бачив я людину" / О. Голик // Українська мова і література в школах України. — 2018. — № 10. — С. 32-38.
Григор'єв О. Стилістична роль риторичних запитань у структурі публіцистичного дискурсу Миколи Хвильового / О. Григор'єв // Українська мова і література в школах України. — 2015. — № 1-2. — С. 31-35.
Девдюк І. Образно-смислові модифікації замкненого простору у повісті М. Хвильового "Санаторійна зона” та романі О. Гакслі "Жовтий Кром” [Електронний ресурс] / І. Девдюк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2017. — Вип. 12. — С. 144-151. — Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2017_12_21.
Демедюк Н. Лейтмотив повісті "Санаторійна зона" Миколи Хвильового [Електронний ресурс] / Н. Демедюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. — 2008. — Вип. 10. — С. 291-301. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2008_10_34.
Кириленко В. Микола Хвильовий як продовжувач української філософії національної ідеї в УРСР у 1920-х роках [Електронний ресурс] / В. Кириленко // Магістеріум. Історико-філософські студії. — 2012. — Вип. 47. — С. 46-49. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_ist_2012_47_7.
Ковалів Ю. Історія української літератури: кінець ХІХ – поч. ХХІ ст. : підручник : у 10 т. Т. 4. У сподіваннях і трагічних зламах / Ю. Ковалів. — Київ, 2015. — 574 c.
Кодак М. Микола Хвильовий як митець-психолог : монографія / М. Кодак. — Луцьк : Твердиня, 2008. — 195 c.
Коробкова Н. Алюзія як інтертекстуальний прийом ("Кіт у чоботях": етюд Миколи Хвильового та казка Шарля Перро) [Електронний ресурс] / Н. Коробкова // Проблеми сучасного літературознавства. — 2012. — Вип. 16. — С. 348-357. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prsl_2012_16_35.
Криворучко О. Микола Хвильови — речник українського відродження 1920-х рр. [Електронний ресурс] / О. Криворучко // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2010. — Вип. 17. — С. 130-133. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2010_17_28.
Ленська С. Українська мала проза 20-х років: жанрово-стильовий аспект : [добірка статей із монографії "Українська мала проза 1920-1960-х років на перетині жанру й стилю", Полтава, 2014] / С. Ленська // Бібліотечка "Дивослова". — 2019. — № 2. — С. 2-64.
Микитенко А. Засоби публіцистичної виразності та дієвості (на матеріалах памфлетів і нарисів Миколи Хвильового): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / А. Микитенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2005. — 16 с.
Ніверська Т. Архітектоніка повісті М. Хвильового "Іван Іванович” і повісті Б. Пільняка "Іван Москва” [Електронний ресурс] / Т. Ніверська // Питання літературознавства. — 2008. — Вип. 75. — С. 62-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pl_2008_75_10.
Полювання на "Вальдшнепа" . Розсекречений Микола Хвильовий / упоряд. Ю. Шаповал ; передм. та комент.: Ю. Шаповал, В. Панченко. — Київ : Темпора, 2009. — 296 с. : фот.
Полюхович О. Санаторійна зона як приклад паноптикону [Електронний ресурс] / О. Полюхович // Гуманітарний часопис. — 2013. — № 3. — С. 91-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gumc_2013_3_14.
Поляруш О. Крізь час і простір. До глибин художнього слова / О. Поляруш. — Кіровоград : КДПУ, 2010. — 224 c.
Савченко З. Художня інтерпретація проблеми втрачених ілюзій у повісті Миколи Хвильового "Санаторійна зона" [Електронний ресурс] / З. Савченко // Львівський філологічний часопис. — 2018. — № 3. — С. 223-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvphj_2017_3_49.
Соловій Я. "Я (Романтика)" Миколи Хвильового : проблема добра і зла, внутрішнього роздвоєння людини. Жорстокість і фанатизм головного героя / Я. Соловій // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2018. — № 15-16. — С. 33-38.
Сопачова О. Синтаксичні засоби вербалізації світосприйняття в новелі Миколи Хвильового "Редактор Карк": лінгвосинергетичний аспект [Електронний ресурс] / О. Сопачова // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — 2012. — Вип. 25. — С. 135-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2012_25_17.
Соценко Н. Мова як засіб виявлення авторської інтенції в новелі М. Хвильового "Кіт у чоботях" [Електронний ресурс] / Н. Соценко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 52. — С. 241-243. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_52_83.
Усова О. Ономастикон художніх творів Миколи Хвильового: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / О. Усова ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 18 с.
Філатова О. Тип героя-переродженця в повісті М. Хвильового "Іван Іванович" і романі О. Копиленка "Визволення" [Електронний ресурс] / О. Філатова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Сер. : Філологічні науки. — 2014. — Вип. 4.13. — С. 271–275. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2014_4.
Цюп'як І. Поетика повістей Миколи Хвильового : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / І. Цюп'як; Дніпропетр. нац. ун-т. — Дніпропетровськ, 2002. — 14 c.
Шейко В. Філософія української національної ідеї та Микола Хвильовий: історико-культурологічний аспект : монографія / В. Шейко, В. Лєвіна ; Ін-т культурології Нац акад мистец. України. — Київ : [б. в.], 2010. — 207 с. : іл.

.: Розділ: Література :: 19.09.2020 18.19.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Чернігів :: Запитання: 44702  
Світлана запитує:
Чи можна у вас знайти підручник Бандурки. Теорія держави і права 2018 року? Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Даний підручник Теорія держави і права : підручник / [О. М. Бандурка, О. М. Головко, О. С. Передерій та ін.] ; за заг. ред. О. М. Бандурки ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018. – 416 с. Ви можете знайти за гіперпосиланням: http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/6689/Teoriia derzhavy i prava_pidruchnyk_KhNUVS_2018.pdf?sequence=4&isAllowed=y.

.: Розділ: Література :: 16.09.2020 15.42.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 44693  
Олена запитує:
Професійна підготовка вчителя образотворчого мистецтва з художнього розпису тканин. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Перегляньте наступні джерела:
Батієвська Т. В. Проектування процесу фахової підготовки вчителів образотворчого мистецтва на основі інформаційних технологій / Т. В. Батієвська // Горизонти освіти. Серія: Психологія. Педагогіка. – 2011. – № 1. – С. 27-30.
Валько А. Вивчення мистецтва художнього розпису тканин у профільних класах / А. Валько // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2007. - № 2. - С. 23-28.
Гатеж Н. В. Педагогічні умови оптимізації процесу підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до виховання естетичної культури учнів / Н. В. Гатеж // Педагог. часопис Волині. – 2018. – Вип. 1. – С. 43-48.
Гильман Р. А. Художественная роспись тканей : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Р. А. Гильман. – М. : Гуманит. издат. центр ВЛАДОС, 2003. – 160 с.
Гнатишин І. Л. Професійна підготовка майбутніх фахівців художньої культури у вищих навчальних закладах : автореф. к-та пед. наук : спец. 13.00.04: Теорія і методика професійної освіти / І. Л. Гнатишин. – Вінниця, 2012. – 21 с.
Жолобук А. Я. Подарки из батика / А. Я. Жолобук. – М. : Донецк : АСТ : Сталкер, 2004. – 78 с.
Ейвас Л. Ф. Декоративно-прикладне мистецтво: основи художнього килимарства : навч. посіб. / Л. Ф. Ейвас. – Кривий Ріг : КПІ ДВНЗ «КНУ», 2013. – 62 с.
Ейвас Л. Ф. Міжпредметна координація змісту фахових дисциплін професійної підготовки майбутнього вчителя декоративно-прикладного мистецтва / Л. Ф. Ейвас // Технології інтеграції змісту освіти. - 2014. – Т. 6. – С. 110-114.
Малиніна А. О. Основи розпису тканини: батик : навч.-метод. посіб. / А. О. Малиніна, І. О. Малиніна. - Харків : Скорпіон, 2005. - 31 с. : іл.
Найден О. Орнамент українського народного розпису: витоки, традиції, еволюція / О. Найден. – Київ :Наук. думка, 1989. –162 с.
Різніченко М. І. Основи вжиткової творчості і методика викладання : навч. посіб. / М. І. Різніченко, Т. П. Ковальчук, Л. В. Паніна, З. Д. Борисюк, Л. Р. Богайчук. - Тернопіль : Навч. кн.-Богдан, 2011. - 223 c.
Робинсон Р. Искусство батика: техники и образцы / Р. Робинсон ; пер. с англ. - М. : Ниола-Пресс, 2007. – 96 с.: ил.
Руденченко А. А. Методика навчання декоративного розпису на заняттях з художньої праці та образотворчого мистецтва в основній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / А. А. Руденченко ; [наук. кер. В. П. Тименко] ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ : [б. и.], 2006. - 19 с.
Гоголєва О. О. Художній розпис тканин у професійній підготовці художника-модельєра одягу [Електронний ресурс] / О. О. Гоголєва // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2013. - № 10, Ч. 2. – С. 33-37. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vluf_2013_10(2)__7.pdf.
Ейвас Л. Ф. З досвіду підготовки вчителя декоративно-прикладного мистецтва [Електронний ресурс] : моногр. / Л. Ф. Ейвас. – Кривий Ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д.О., 2016. – 136 с. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/433/1/З ДОСВІДУ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ.pdf.
Мохірєва Ю. А. Розпис : [зб. текстів лекцій курсу «Розпис» для спеціальності 6.020205: Образотворче мистецтво] / Ю. А. Мохірєва. - Полтава : ПНПУ, 2012. – 60 с.
Пискун О. М. Активні методи навчання у фаховій підготовці майбутніх вчителів обслуговуючої праці [Електронний ресурс] / О. М. Пискун // Вісник Чернігів. нац. педагог. ун-ту. Серія: Педагогічні науки . - 2013. - Вип. 108. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VchdpuP_2013_2_108_51.pdf.
Руденченко А. А. Методика навчання декоративного розпису на заняттях з художньої праці і образотворчого мистецтва в основній школі [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / А. А. Руденченко ; Переяслав-Хмельн. держ. педагогічний ун-т ім. Григорія Сковороди. — Київ, 2005. — 266 с. – Режим доступу: http://disser.com.ua/content/245327.html.
Шаповал Л. В. Естетичне сприйняття дійсності як професійна якість вчителя образотворчого мистецтва: до сучасної постановки проблеми в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Л. В. Шаповал. – Режим доступу: http://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2008-09/08slvucg.pdf.

.: Розділ: Література :: 14.09.2020 16.46.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Соня із міста: Київ :: Запитання: 44690  
Соня запитує:
Доброго дня! Можна підібрати літературу про поета Д. Білоуса. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Соня! Перегляньте наступні джерела:
Білоус Дмитро Григорович (1920 – 2004 р.р.) [Електронний ресурс] // Сумська обласна універсальна наукова бібліотека : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://www.ounb.sumy.ua/index.php?page=bil. – Назва з екрана.
Білоус Дмитро Григорович [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=40882.
Літературний календар : Дмитро Білоус (1920-2004) [Електронний ресурс] // Національний музей літератури України : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://museumlit.org.ua/?p=15116. – Назва з екрана.
Лицар рідного слова [Електронний ресурс] : до 95-річчя від дня народження Д. Г. Білоуса : біобібліогр. покаж. / Сумська обл. універс. наук. б-ка ; уклад. Н. І. Нерубенко. – Суми, 2015. – 17 с. – (Серія «Видатні земляки»). – Режим доступу: http://www.ounb.sumy.ua/publish/2015/bil.doc.
Про письменника [Дмитра Білоуса] [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України для дітей : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=308. – назва з екрана.
Тишкевич М. Дмитро Білоус: Ти наше диво калинове, кохана материнська мово! [Електронний ресурс] / М. Тишкевич // Український інтерес : [блог]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://uain.press/blogs/dmytro-bilous-ty-nashe-dyvo-kalynove-kohana-materynska-movo-1225822. – Назва з екрана.
Чумак Т. Мовне диво Дмитра Білоуса : 100 років від дня народження українського поета, перекладача, критика [Електронний ресурс] / Т. Чумак // Національний університет біоресурсів та природокористування : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://nubip.edu.ua/node/75621. – Назва з екрана.

.: Розділ: Література :: 14.09.2020 14.27.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.515424 seconds