Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41319
   


Автор запитання: Ілля із міста: Тернопіль :: Запитання: 42983  
Ілля запитує:
Доброго дня, Можливості вивчення освітньої галузі літературного читання у процесі розвитку учнів початкової школи
Наша відповідь:
Ілля! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Антонюк Н. А. Уроки літературного читання : метод. рек. / Н. А. Антонюк. - Київ : Літопис-ХХ, 2015. - 95 с.

Білоконна Н. Виховні можливості уроків літературного читання / Н. Білоконна, І. Кравцова, О. Павлик // Початкова школа. - 2015. - № 10. - С. 38-41.

Варзацька Л.О. Рідна мова й мовлення. Розвивальне навчання в початкових класах: монографія / Л.О. Варзацька. – Кам'янець -Подільський : Абетка, 2004. – 312 с.

Гоголь Н. В. Формування у молодших школярів естетичної оцінки художнього твору на уроках читання [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. В. Гоголь ; Ін-т педагогіки АПН України. - Київ, 2004. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04gnvtuc.zip.

Дубіч Т. А. Ігрові технології навчання у початковій школі / Т. А. Дубіч. – Тернопіль – Харків: Видавництво «Ранок», 2010. – 128 с.

Іванова Л. І. Оновлений зміст навчального предмета "літературне читання" у контексті літературного розвитку молодших школярів [Електронний ресурс] / Л. І. Іванова // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - 2016. - Вип. 10(1). - С. 266-269. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2016_10(1)__56.

Іванова Л. І. Сучасні підходи до проведення уроків літературного читання [Електронний ресурс] / Л. І. Іванова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. – Рівне, 2013. - Вип. 2 (10). – С .64-70. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ppog_2013_2_11.pdf.


Коваль Л. В. Сучасні навчальні технології в початковій школі: Навчально-методичний посібник / Л.В. Коваль . – Донецьк, 2006.
– 225 с.

Копелюк С. Формування комунікативної компетентності учнів початкової школи на уроках літературного читання [Електронний ресурс] / С. Копелюк // Гірська школа Українських Карпат. - 2015. - № 12-13. - С. 163-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2015_12-13_58.

Крівшенко Л. М. Опанування молодшими школярами вмінням аналізу тексту на уроках літературного читання в евристичному навчанні [Електронний ресурс] / Л. М. Крівшенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2015. - № 9. - С. 281-291. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_9_38.

Мартиненко В. Формування змісту літературного читання молодших школярів: сучасний вимір [Електронний ресурс] / В. Мартиненко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 9. - С. 5-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2011_9_3.
1
Науменко В. Методичні рекомендації до навчально-методичного комплекту з літературного читання для 3 класу (авт. В.О.Науменко) [Електронний ресурс] / В. Науменко // Початкова школа. - 2014. - № 6. - С. 25-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2014_6_6.
16. Науменко В. О. Психолого-педагогічні основи навчання читання у початковій школі : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. О. Науменко ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ, 2012. - 121 c.

Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/pochatkova/opys-klyuchovyh-zmin.pdf

Петровська Т. В. Розвиток образного мовлення молодших школярів на уроках літературного читання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Т. В. Петровська ; НАПН України, Ін-т педагогіки. - Київ, 2014. - 19 c.

Проць М. Особливості проведення уроків літературного читання у початковій школі з використанням комп’ютера [Електронний ресурс] / М. Проць // Рідне слово в етнокультурному вимірі. - 2013. - 2013. - С. 522-526. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2013_2013_68.

Савченко О. Розвиток творчої діяльності учнів на уроках літературного читання / О. Савченко // Початкова школа. - 2016. - № 8. - С. 10-15.

Теорія і технології вивчення освітньої галузі «Мова і література»: курс лекцій / Волошина Г., Роєнко Л. – Умань, 2015. – 126 с.

Ткачук Г. О. Збагачення мовлення молодших школярів емоційно забарвленою лексикою в процесі аналізу казок на уроках читання [Електронний ресурс] / Г. О. Ткачук // Педагогічний дискурс. - 2007. - Вип. 1. - С. 136-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2007_1_31.

Ткачук Г. Технології формування зв'язного мовлення молодших школярів засобами художніх творів В. О. Сухомлинського / Г. Ткачук // Початкова школа. - 2015. - № 10. - С. 12-15.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 30.03.2019 10.45.54 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілля із міста: Тернопіль :: Запитання: 42980  
Ілля запитує:
Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках літературного читання в початковій школі 4 клас
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках літературного читання
http://eprints.zu.edu.ua/11477/1/Підлужна.pdf
Гримальська А.О. Розвиток творчого потенціалу молодших школярів на уроках літературного читання
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Tvo_2017_1_20.pd
Урок читання як основна форма літературного розвитку молодших школярів
http://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/09/Урок-читання-як-основна-форма-літературного-розвитку-молодших-школярів.pdf
Виховання естетичних почуттів молодших школярів засобами творчої інтерпретації літературних образів
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=NZTNPU_ped_2009_4_26
Формування творчих здібностей молодшого школяра на уроках літературного читання
https://vseosvita.ua/library/formuvanna-tvorcih-zdibnostej-molodsogo-skolara-na-urokah-literaturnogo-citanna-65265.html
Розвиток творчих здібностей учнів засобами театрально – ігрової діяльності на уроках літературного читання в 4 -му класі
http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/2773/Диплом Осацька.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Урок читання як основна форма літературного розвитку молодших школярів
http://www.seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/podanovska_h._v._reading_lesson_as_the_main_form_of_literary_development_of_primary_school_pupils.pdf
https://urok-ua.com/rozvitok-literaturno-tvorchih-zdibnostey-molodshih-shkolyariv-u-protsesi-chitatskoyi-diyalnosti-na-urokah-literaturnogo-chitannya/
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=733579#text

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 29.03.2019 20.13.24 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 42976  
Марія запитує:
Доброго вечора. Допоможіть знайти, будь ласка, інформацію на тему "Полікультурне виховання у якійсь з Європейських країн".
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє! Підібрані матеріали про виховання в Польщі. Радимо їх переглянути: – http://lib.mdpu.org.ua/nvsp/articles/2008/08_02pyavekp.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/NPO_2017_1-2_22.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjJhuGg5abhAhXnpIsKHZaSDrAQFjAEegQIBhAC&url=http://conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/Ivanyuk%20I_154_1488815893_file.V_154_1488815893_file.doc&usg=AOvVaw0kJSl_MnDv5AlqQuJlIjD6
http://lib.iitta.gov.ua/707745/1/Kendzer_dis.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/9019/1/Sysoieva Osvitni s.pdf
https://mydisser.com/ua/catalog/view/238/239/10000.html
http://lib.iitta.gov.ua/5766/1/tmpC6B9хомич44444444444.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/С. О. Сисоєва КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ КОНЦЕПТИ ОСВІТОЛОГІЇ ТА РОЗВИТОК ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СУСПІЛЬСТВА.pdf
http://eprints.cdu.edu.ua/1370/1/132-21-29.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/50672-100935-1-SM.pdf
http://ipood.com.ua/data/BIBLIOTEKA/Poland_Ukraine_2015.pdf
http://oaji.net/articles/2016/2923-1456736768.pdf
– Василюк А. В. Реформи шкільної освіти в Польщі: історія і сучасність: монографія / Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – 340 с.
– Пуховська Л. П. Проблема полікультурності в загальноєвропейському освітньому просторі // Освіта й виховання в Польщі й Україні (ХІХ- ХХ ст.). Матеріали міжнародної наукової конференції (Ніжин, 20-22 травня 1998 р.). - Ніжин, 1998. - С. 7- 11. Частина1.
– Культурно-історична спадщина Польщі та України як чинник розвитку полікультурної освіти : зб. наук. праць / за ред. В. Г. Кременя, Т. Левовицького, С. Сисоєвої ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. Акад. пед. наук України, Вища пед. школа Спілки польських вчителів. - Хмельницький ; Київ : Заколодний М. І., 2011. - 433 с.
– Івашко О.А. Проблема полікультурної освіти у Республіці Польща : дисертація канд. пед. наук: 13.00.01, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2012.- 220 с.
– Хомич Л. Полікультурна освіта в школах Польщі / Л. Хомич // Освіта України. – 2009. – 37 (19 трав.). – С. 4.
– Огродська-Мазур Є. Реформа системи освіти та міжкультурне виховання в інтегрованому навчанні у початковій школі / Є. Огродська-Мазур // Освітологія = Oswiatologia : укр.-пол., пол.-укр. наук.-метод. щорічник. - 2013. - Вип. 2. - С. 147-154.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 28.03.2019 21.28.08 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юля із міста: Дніпро :: Запитання: 42956  
Юля запитує:
Добрий вечір. Допоможіть з рефератом " Математичні розваги на уроках".
Наша відповідь:
Шановна Юля, пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Воєвода А. Л. Зацікавити математикою : методичні матеріали для підвищення інтересу до математики : методичний посібник. – Вінниця, 2012. –181с. – Режим доступу: http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/2426/Зацікавити математикою Воєвода А.Л..pdf?sequence=1&isAllowed=y
Волкова, Н. П., Цікава математика : методичний бюллетень / Н. П. Волкова. –Первомайськ, 2014. – 24 с. – Режим доступу: http://raiosvita.com.ua/dload/n_schko1a/цікава математика для сайту.pdf
Інтелектуальні ігри у початковій школі / [упоряд. Ю. Є. Бардакова]. - Харків : Основа, 2006. - 192 с.
Кротов, І. С. Гімнастика для розуму : логічні задачі та головоломки / І. С. Кротов. - Донецьк : БАО, 2007. - 304 с. : іл..
Перельман, Я. И. Веселые задачи / Я. И. Перельман. - М. : АСТ : Астрель : Транзиткнига, 2004. - 287, [1] c. : ил. - (Занимательная наука).
Перельман, Я. І. Жива математика : математичні розповіді та головоломки / Я. І. Перельман. - К. : КМ-БУКС, 2016. - 176 с. : іл.
Хаткіна, М. О. Рахуванки : цікаві уроки математики для майбутніх магістрів / М. О. Хаткіна. - Донецьк : БАО, 2008. - 128 с. : ілюстр.
https://vseosvita.ua/library/matematicni-rebusi-zagadki-ta-golovolomki-5-11-klasi-71474.html
https://vseosvita.ua/library/cikava-matematika-59761.html
https://vseosvita.ua/library/matematicnij-kvest-cikava-matematika-3616.html
http://zagadki.org.ua/ua/riddles/math/p3/
http://zagadki.org.ua/ua/riddles/math/
http://rebus1.com/ua/index.php?item=rebus430038
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2013/03/15/kartoteki-po-matematike-dlya-dou

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.03.2019 22.04.39 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Харків :: Запитання: 42954  
Юлія запитує:
Доброго дня,допоможіть, будь ласка, в пошуку літератури щодо комунікативних вмінь та навичок дошкільників. Цікавить також медодика формування та визначення вмінь та навичок у дітей дошкільного віку. Дякую!
Наша відповідь:
1.Адам'янц, Т. Що таке комунікативні навички // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2010. - № 6. - С. 32-35
2.Пирожевська Л. Граю, знаю, розмовляю // Початкова освіта. - 2013. - № 14 (квітень). - С. 13-14
3.Калініна С. Комунікативна культура учня // Початкова освіта. - 2013. - № 37 (жовтень). - С. 13-16. - Бібліогр. в кінці ст.
4.Побочна О.В. Формування комунікативної компетентності молодших школярів // Початкове навчання та виховання. - 2013. - № 29. - С. 2-7
5.Яновицька Н. Граматичні вправи як основа засвоєння української мови в початкових класах // Початкова школа. - 2017. - № 8. - С. 42-46.
6.Гончаренко А. Щоб дитина заговорила // Дошкільне виховання. - 2005. - № 3. - С. 10-12.
7.Савка С. Дружна родина: Заняття з математики та мовленнєвого спілкування для молодших дошкільнят // Дошкільне виховання. - 2005. - № 11. - С. 22-23 : іл.
8.Євсюкова А.В. Комплексне заняття з мовленнєвого спілкування та аплікації // Логопед. - 2012. - № 12. - С. 22-25.
9.Кудряченко О.С. Мімічна гімнастика як засіб корекції мовних порушень у дітей дизартриків // Логопед. - 2014. - № 8. - С. 29-31
10.Калмикова Л. Проблеми з мовленням? Подбаймо про мотиви : діагностика і розвиток мовленнєвих мотивів старших дошкільнят // Дошкільне виховання. - 2016. - № 5. - С. 2-5
11.Хребтова Н.П. Формування навички переказування художніх творів у дошкільників // Логопед. - 2012. - № 4. - С. 2-7
12. Шелестова Л. Читати залюбки // Дошкільне виховання. - 2014. - № 4. - С. 12-13
13.Трастух О. Навчимо Слоненя співати : домінантне музичне заняття для дітей середньої групи / Олена Трастух, Зінаїда Куцька // Дошкільне виховання. - 2016. - № 12. - С. 32-34

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.03.2019 18.38.28 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.918956 seconds