Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41331
   


Автор запитання: Надія із міста: Київ :: Запитання: 43080  
Надія запитує:
Допоможіть знайти літературу за даною темою: Скрайбінг як сучасна форма візуалізації навчального матеріалу. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Надія! Перегляньте наступні джерела:
Денисенко С. Сучасні форми візуального представлення інформації і можливості їх використання в інформаційно-освітньому просторі [Електронний ресурс] / С. Денисенко // Сучасне репродукування: інжиніринг, моделювання, мульти- та кросмедійні технології : матер. наук.-практ. семінару, 24 жовтня 2018 р., м. Київ / КПІ ім. Ігоря Сікорського, ВПІ, кафедра репрографії. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. — С. 47-50. — Режим доступу: http://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/25350/1/S.47-50.pdf.
Дияк О. В. Прийоми візуалізації на заняттях із мовленнєвого етикету / О. В. Дияк // Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / відп. ред. С. В. Шевчук. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. — С. 37-41. — Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/23294/1/Dyiak Olena.pdf.
Електронний ресурс для вчителів з основ технології скрайбінгу: теоретичні основи технології скрайбінгу [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://sites.google.com/site/ckrajbingprezentacii/home/metodi-vikoristanna-videoskrajbinga. — Назва з екрану.
Меленчук О. Скрайбінг як засіб активізації колективної навчальної діяльності учнів [Електронний ресурс] / О. Меленчук // Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 29-31 березня 2018 р., м. Тернопіль. — Тернопіль, 2018. — Т. 2. — С. 50-52. — Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25656/2/FMZKP_2018v2_Melenchuk_O-Skriving_as_a_means_for_50-52.pdf.
Меленчук Ю. Скрайбінг — інноваційно-комунікаційна технологія [Електронний ресурс] / Ю. Меленчук // Формування механізму зміцнення конкурентних позицій національних економічних систем у глобальному, регіональному та локальному вимірах : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 29-31 березня 2018 р., м. Тернопіль. — Тернопіль, 2018. — Т. 2. — С. 52-54. — Режим доступу: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25656/2/FMZKP_2018v2_Melenchuk_O-Skriving_as_a_means_for_50-52.pdf.
Мовчан В. І. Розвиток візуального мислення майбутніх учителів початкової школи засобами скрайбінгу [Електронний ресурс] / В. І. Мовчан // Бюлетень Черкас. університету. Серія: Педагогічні науки. — С. 75-80. — Режим доступу: http://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/download/2131/2217.
Сидорчук Н. Г. Скрайбінг: інновації та традиції аудіовізуальної підтримки навчального процесу [Електронний ресурс] / Н. Г. Сидорчук // Креативна педагогіка. — 2016. — С. 57-64. — Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/28870/1/4_Сидорчук.pdf.
Скрайбинг как способ визуального мышления [Електронний ресурс]. — Режим доступа: https://zillion.net/ru/blog/35/skraibingh-kak-sposob-vizual-nogho-myshlieniia.
Сучилина Д. Скрайбинг и визуализация: как удержать внимание топ-менеджера на презентации [Електронний ресурс] / Д. Сучилина. — Режим доступу: http://posta-magazine.ru/psychology/whatis-scribing.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 3.05.2019 15.13.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 43078  
Людмила запитує:
Будь-ласка, підберіть літературу "Екологічне маркування товарів". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Пперегляньте наступні джерела:
Березіна С . Екологічна сертифікація та маркування: головні акценти для споживача / С . Березіна // Надзвичайна ситуація плюс. — 2018. — № 3. — С. 42-46.
Гавенко С. Маркирока: технология, оборудование, материалы : моногр. / С. Гавенко, С. Хаджинова. — Львов : Лига-Прес, 2015. — 208 с.
Пужайчереда Л. М. Знаки екологічного маркування / Л. М. Пужайчереда // Економіка в школах України. — 2019. — № 2. — С. 29-32.
Скрипчук П. М. Экологическая маркировка: инновационные и организационные аспекты / П. М. Скрипчук // Механізм регулювання економіки. – 2007. – № 1. – С. 104-115.
Скрипчук П. М. Інновації екологічного маркетингу: розробка критеріїв екологічного маркування, державний та комерційний інтерес / П. М. Скрипчук, Н. В. Боровець // Вісник Хмельниц. нац. ун-ту.– 2011. — Т. 2. – № 6. – С. 148-152.
Щерба Р. Про що нам розповість маркування / Р. Щерба // Паросток. — 2018. — № 2. — С. 43-45.
Берюх О. В. Екологічне маркування як інструмент державного управління [Електронний ресурс] / О. В. Берюх // Державне управління: удосконалення та розвиток. — 2011. — № 5. — Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=456.
Віхорт Ю. В. Екологічна сертифікація та маркування як інструмент регулювання національної економіки [Електронний ресурс] / Ю. В. Віхорт ; Класичний приват. ун-т м. Запоріжжя // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 3. — С. 30-35. — Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/3_2018/9.pdf.
Гавенко С. Ф. Особливості екологічного маркування [Електронний ресурс] / С. Ф. Гавенко, О. Д. Конюхов // Наук. записки Укр. акад. друкарства. — 2015. — № 1 (50). — С. 64-69. — Режим доступу: http://nz.uad.lviv.ua/static/media/1-50/9.pdf.
Два основних типи екологічного маркування [Електронний ресурс] // Міністерство та природних ресурсів України : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://menr.gov.ua/news/32682.html. — Назва з екрану.
Екологічне маркування [Електронний ресурс] // Міністерство та природних ресурсів України : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://menr.gov.ua/content/ekologichne-markuvannya2.html. — Назва з екрану.
Екологічна сертифікація та маркування послуг [Електронний ресурс] / Всеукр. громад. організація "Жива планета" // Режим доступу: http://www.ecolabel.org.ua/ekologichna-sertifikatsiya-ta-markuvannya/ ekologichna-sertifikatsiya-ta-markuvannya-poslug.html.
Екологічне маркування і сертифікація [Електронний ресурс] // Навчальні матеріали онлайн : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://pidruchniki.com/11800912/ekologiya/ekologichne_markuvannya_sertifikatsiya. — Назва з екрану.
Луценко Я. В. Особливості екологічного маркування в Україні: проблеми та перспективи використання [Електронний ресурс] / Я. В. Луценко, О. О. Чижикова // Вісник студент. наук. тов.-ва ДонНУ імені Василя Стуса. — 2014. — Т. 2. — № 6. — С. 208-2013. — Режим доступу: http://jvestnik-sss.donnu.edu.ua/article/download/929/946.
Орган екологічної сертифікації та маркування [офіційний веб-сайт]. – Режим доступу: http://www.ecolabel.org.ua/.
Охорона довкілля в Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС: доповідь [Електронний ресурс] / Громадянське суспільство Україна – ЄС. — Брюссель, 2017. — Режим доступу: https://issuu.com/irf_ua/docs/dovkillia-fin-6_1_.
Програма екологічного маркування в Україні — підбиття підсумків за результатами 2015 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.eco-label.org.ua/about/zvity/zvit_2015.html.
Програми екологічного маркування та еко-сертифікації [Електронний ресурс]. — Екологічна ініціатива [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: http://ecological-initiative.org.ua/програми-екологічного-маркування-та/. — Назва з екрану.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 2.05.2019 14.58.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілля із міста: Тернопіль :: Запитання: 43073  
Ілля запитує:
особливості розвитку творчих здібностей у дітей молодшого шкільного віку
Наша відповідь:
Доброго дня, Ілля! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42998, 42668.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 29.04.2019 16.42.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 43068  
Тетяна запитує:
Підберіть літературу на тему навчання дитини читати.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Перегляньте наступні джерела:
Навчання читанню / С. Є. Гавріна [та ін.] ; пер. В. Середи. - Київ : Перо, 2008. - 16 с. : іл. - (Розвиток дитини. 5-6 років).
Таровита І. О. Удосконалюємо техніку читання : читання : 1 кл. / І. О. Таровита ; дизайн обкл. К. В. Смирнова. - Харків : Укр. літ. агентство "УЛА", 2015. - 16, [1] c. - (Вчимося читати швидко).
Таровита І. О. Удосконалюємо техніку читання : читання : 2 кл. / І. О. Таровита ; дизайн обкл. К. В. Смирнова. - Харків : Укр. літ. агентство "УЛА", 2015. - 16, [1] c. - (Вчимося читати швидко).
Таровита І. О. Удосконалюємо техніку читання : читання : 3 кл. / І. О. Таровита ; дизайн обкл. К. В. Смирнова. - Харків : Укр. літ. агентство "УЛА", 2015. - 16, [1] c. - (Вчимося читати швидко).
Кузнєцова Є. Науковий блог: що і як читати з дітьми [Електронний ресурс] / Є. Кузнєцова // BBC Україна : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: //www.bbc.com/ukrainian/blogs/2016/05/160524_children_reading_science_blog_or.
Як навчити дитину читати [Електронний ресурс] // Школа раннього розвитку. Дитячий клуб «Лоло» : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: http://lolo.kiev.ua/ukr/reading.html. — Назва з екрану.
Як навчити дитину читати швидко та невимушено [Електронний ресурс] // Розвиток дитини : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://childdevelop.com.ua/articles/develop/10/. — Назва з екрану.
Як НЕ варто вчити дітей читати. Основні помилки педагогічного процесу [Електронний ресурс] // Освіта нова [портал]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: http://osvitanova.com.ua/posts/159-yak-ne-varto-vchyty-ditei-chytaty-osnovni-pomylky-pedahohichnoho-protsesu.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 26.04.2019 16.57.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Київ :: Запитання: 43067  
Людмила запитує:
Застосування інтелект-карт у засвоєгнні знань учнями
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Перегляньте наступні джерела:
Квятковська Ю. Теорія і практика застосування інтелект-карт на уроках зарубіжної літератури : методика, пошук, досвід / Ю. Квятковська // Всесвітня літ. в школах України. - 2019. - № 3. - С. 21-26.
Інтелект-карти — саме те для сучасного освітнього процесу [Електронний ресурс]. — Педрада : [портал освітян України]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://www.pedrada.com.ua/article/1241-qqq-17-m3-17-03-2017-ntelekt-karti-same-te-dlya-suchasnogo-osvtnogo-protsesu. — Назва з екрану.
Кодола В. Методичні родзинки «Створюємо інтелект-карту (Mind Map)» [відеоресурс[ : відеоурок 8 / В. Кодола. — Youtube : [відеопортал[. — Електронні графічні дані. — Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=9SOsJP3RxdE. — Назва з екрану.
Маслієнко А. І. Розробка інтелект-карт, фрагменти уроків грамоти та Я досліджую світ з їх використанням : авторська розробка [Електронний ресурс] / А. І. Маслієнко. — На урок : [веб-сайт].— Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://naurok.com.ua/avtorska-rozrobka-na-temu-intelekt-karti-fragmenti-urokiv-navchannya-gramoti-ta-doslidzhuyu-svit-z-h-vikoristannyam-84380.html. — Назва з екрану.
Московченко Л. І. Розробити інтелект-карти, фрагменти уроків математики та Я досліджую світ з їх використанням [Електронний ресурс] / Л. І. Московченко. — Super.urok : [освітній портал]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://super.urok-ua.com/rozrobiti-intelekt-karti-fragmenti-urokiv-matematiki-ta-ya-doslidzhuyu-svit-z-yih-vikoristannyam/. — Назва з екрану.
Онлайн Майндмэппинг [Електронний веб-сервіс]. — Режим доступу: https://www.mindmeister.com/ru?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ua_ru_search&utm_content=mm&gclid=EAIaIQobChMIwNmyqbLt4QIVSuaaCh39JwoVEAAYASAAEgJmO_D_BwE.
Петров С. Використання інтелект-карт на уроках в початковій школі [Електронна презентація] / С. Петров. — Електронні графічні дані. — Режим доступу: https://prezi.com/vaitl7mwxbxe/presentation/. – Назва з екрану.
Реут Я. В. Майстер-клас "планування і проведення тематичного (інтегрованого) дня" [Електронний ресурс] / Я. В. Реут. — Мар’янівська загальноосвітня школа : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: http://maryanivkaschool.klasna.com/uk/article/maister-klas-planuvannya-i-provedennya-tematichnog-2.html. — Назва з екрану.
Синяговська Ю. Розробка інтелект-карт, фрагменти уроків грамоти та Я досліджую світ з їх використанням : авторська розробка [Електронний ресурс] / Ю. Синяговська. — На урок : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://naurok.com.ua/rozrobka-intelekt---kart-fragmenti-navchannya-gramoti-ta-ya-doslidzhuyu-svit-z-h-vikoristannyam-65801.html. — Назва з екрану.
Тарас Т. І. Інтелект-карта як інструмент для вивчення предметів освітньої галузі "Суспільствознавство" та освітньої галузі "Мистецтво" в ЗЗСО [Електронний ресурс] / Т. І. Тарас. — Всеосвіта : [веб-сайт]. — Електронні текстові дані. — Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/intelekt-karta-ak-instrument-dla-vivcenna-predmetiv-osvitnoi-galuzi-suspilstvoznavstvo-ta-osvitnoi-galuzi-mistectvo-v-zzso-36348.html. — Назва з екрану.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 26.04.2019 12.10.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.055445 seconds