Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41163
   


Автор запитання: Уляна із міста: Новомосковсье :: Запитання: 42943  
Уляна запитує:
Добрий день! Курсова робота на тему:"роль ігор у розвитку особистості дттини"
Наша відповідь:
20.03.19
№42943

Добрий день! Допоможіть знайти літературу до курсової роботи: «Роль ігор у розвитку особистості дитини»
Шановна Уляна! Зверніться будь ласка до таких джерел:

1. 244 упражнения для маленьких гениев. Развитие креативних способностей ребенка-дошкольника/Е.В. Котова, С.В. Кузнецова, Т.А. Романова.-Ростов н/Д: Феникс,2010.-138с.
2. Анікєєва Н.П., "Виховання грою", Москва, 1987
3. Ельконін Д.Б., Психологія гри. - 2-е вид. - М.: Гуманит. вид. центр ВЛАДОС, 1999.
4. Запорожець А.В., Маркова Т.О., "Гра і її роль у розвитку дитини дошкільного віку", Москва, "Педагогіка і психологія гри", Міжвузівський збірник наукової трактування, Новосибірськ: МДПІ - 1985
5. Корисні ігри.-К.:Перо,2007.-175 с.
6. Кулагіна І. Є. Вікова психологія (Розвиток дитини від народження до 17 років): Навчальний посібник. - М.: РОУ, 1996 - 180 с.
7. Лаврик О., Ткаченко И. Тренинги для родителей.-Харьков:Аргументпринт,2016.-223 с.
8. Тєлєжнікова Т. Ваш малюк-геній. Кращі ігри, що розвивають інтелект і творчі здібності.-Донецьк.:Бао,2009.-271 с.
9. Урунтаева Г. А. Дитяча психологія: підручник для середніх навчальних закладів. - М.: Академія, 2006 - 368 с.
10. Фесюкова Л.Б. Розвивальні ігри для дітей 4-7 років.-Х.:Веста:ТОВ Видавництво «Ранок», 2007.-144 с.
11. Чуб Н.В. Психологія дитина від А до Я.-Харків: Видавнича група «Основа», 2007.-160с.
12. Чуб Н.В. Чомучка для батьків.-Харків: Видавнича група «Основа», 2008.-159с.
13. http://psychologis.com.ua/detskaya_psihologiya_dvoe_zn__psihologiya_rebenka_i_ego_razvitie.htm

14. https://footbik.ua/ua/article/vliyanie-igr-na-razvitie-rebenka/

15. http://medbib.in.ua/rol-igryi-psihicheskom-razvitii-39647.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 20.03.2019 13.35.46 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна-Марія із міста: Хмельницький :: Запитання: 42937  
Анна-Марія запитує:
Допоможіть , будь ласка, знайти джерела інформації до теми "Зв'язок часової перспективи особистості та соціального інтелекту".
Наша відповідь:
Анно-Маріє, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Булка Н. І. Ресурси соціального інтелекту: адаптивність, комунікативність, креативність // Практична психологія та соціальна робота. - 2004. - № 6. - С. 43-53.

Зарубінська, І. Б. Дослідження соціального інтелекту як психолого-педагогічна проблема [Текст] / І. Б. Зарубінська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. - 2010. - Вип. 32. - С. 439-444. - Бібліогр. 9 назв.

Івашкевич Е. З. Структура соціального інтелекту особистості та характеристика його базових складових [Електронний ресурс] / Е. З. Івашкевич // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія і педагогіка. - 2014. - Вип. 26. - С. 60-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2014_26_15.

Каплуненко Я. Ю. Соціальний інтелект як чинник особистісної та професійної самореалізації фахівця / Я. Ю. Каплуненко // III Всеукр. психологічний конгр. з міжнар. участю “Особистість у сучасному світі”, (Київ, 20–22 листоп. 2014р.). – Київ, 2014. – С. 513–516.

Кіреєва З. О. Розвиток уявлень і понять про час у свідомості дітей та юнацтва. - Автореф. дис... канд. пс. наук. - Одеса, 1999. – 20 с.

Колесник Н.Г. Самореализация личности как пространственно-временной процесс // Психология личности и время: Тезы докладов и выступлений на Всесоюзной научно-теоретической конференции. - Ч. 1. - Черновцы: ЧГУ, 1991. - с. 44-45

Ляховець Л. О. Соціальний інтелект: поняття, функції, структура [Електронний ресурс] / Л. О. Ляховець // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Психологічні науки. - 2013. - Вип. 114. - С. 128-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPH_2013_114_28

Малицька Л. Соціальний інтелект і сценарне програмування особистості // Рідна школа. - 2001. - № 3. - С. 27-28

Мельник Н. Ю. Роль часової перспективи у становленні професійної ідентичності особистості / Н. Ю. Мельник // Наука і освіта. - 2013. - № 1/2. - С. 60-65.

Мудрик А. К. Соціальний інтелект та соціальна компетентність // Практична психологія та соціальна робота. - 2006. - № 3. - С. 4-6.

Носенко Е. Емоційний інтелект як соціально значуща інтегральна властивість особистості // Психологія і суспільство. - 2004. - № 4. - С. 95-109.

Руда Н. Л. Становлення соціального інтелекту: онтогенетичний аспект [Електронний ресурс] / Н. Л. Руда // Вісник Одеського національного університету. Психологія. - 2013. - Т. 18, Вип. 22(3). - С. 89-96. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2013_18_22(3)__13

Салій-Ануфрієнкова М. Рівень самооцінки та соціального інтелекту як фактор міжособистісних стосунків // Соціальна психологія. - 2007. - № 1. - С. 123-131

Стрілецька І.І. Теоретичний аналіз феномена соціального інтелекту / І.І. Стрілецька // Актуальні проблеми практичної психології: [зб. наук. праць / ред. кол. І.В. Шапошникова, Н.І.Тавровецька та ін.]. –Херсон : ПП Вишемирський В.С., 2014. – С. 250-257. - Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/2730/1/Стрілецька І.І. № 5.pdf

Філіппова І. Емоційний інтелект як засіб успішної самореалізації // Соціальна психологія. - 2007. - № 4. - С. 68-79.

Чаплигін А. Соціальна реадаптація у життєвій перспективі // Соціальна психологія. - 2004. - № 5. - С. 20-24
Чеснокова, О. Б. Возрастной подход к исследованию социального интеллекта у детей [Текст] / О.Б. Чеснокова // Вопросы психологии. - 2005. - № 6. - С. 35-45.

Шмаргун В. Інтелект і процеси соціалізації // Соціальна психологія. - 2007. - № 2. - С. 80-86.

Яворовська Л. М. Теоретичний аналіз взаємозв’язку соціального інтелекту та часової перспективи особистості [Електронний ресурс] / Л. М. Яворовська, Г. С. Хафізова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Психологія. - 2011. - № 937, вип. 45. - С. 323-326. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIPC_2011_937_45_74

Яковицька Л. С. Взаємозв’язок сприйняття часової перспективи і самореалізації особистості у навчально-технічній діяльності / Л. С. Яковицька // Пробл. заг. та пед. психології : зб. наук. пр. - 2011. - 13, ч. 6. - С. 429-435.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 19.03.2019 12.33.38 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Чернігів :: Запитання: 42934  
Катерина запитує:
Добрий день! Доберіть, будь ласка, літературу до теми "Інтерактивні технології - шлях до формування творчої особистості учня". Щиро дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Андрощук І.П. Методика технологічної підготовки учнів старших класів сільських загальноосвітніх навчальних закладів: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / І.П. Андрощук ; Ін-т проф.-техн. освіти АПН України. — К., 2007. — 20 с. — укp.
- Рондяк Л.М. Організаційно-методичні умови превентивного виховання учнів початкових класів: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Л.М. Рондяк ; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2009. — 19 с. — укp.
- Єльникова О.В. Управління впровадженням інтерактивних освітніх технологій в навчальний процес загальноосвітнього навчального закладу: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / О.В. Єльникова ; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти України. — К., 2005. — 20 с. — укp.
- Шагай Н.М. Педагогічні умови морального виховання учнів початкових класів у позашкільних навчальних закладах: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Н.М. Шагай ; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2007. — 20 с. — укp.
- Тименко В.П. Теоретичні і методичні основи формування конструктивних умінь в учнів початкових класів: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.02 / В.П. Тименко ; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2010. — 40 с. — укp.
- Шолохова, Наталія Сергіївна. Формування когнітивних умінь учнів 7-8 класів у процесі вивчення фізики за інтерактивними технологіями: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Шолохова Наталія Сергіївна ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. - К., 2006. - 20 с.
- Шиліна, Наталія Володимирівна. Формування географічних понять засобами інтерактивних технологій в учнів старшої школи: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шиліна Наталія Володимирівна ; Ін-т педагогіки, Нац. акад. пед. наук України. - К., 2013. - 20 с. : рис., табл.
- Розумна Т. С. Суть технології підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей до інтерактивної взаємодії з учнями [Електронний ресурс] / Т. С. Розумна // Педагогіка та психологія. - 2011. - Вип. 40(3). - С. 36-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2011_40(3)__8
- Бабакіна О. О. Виховання творчої особистості учнів початкової школи шляхом використання інтерактивних технологій [Електронний ресурс] / О. О. Бабакіна, О. М. Колесникова // Наукові записки кафедри педагогіки. - 2013. - Вип. 31. - С. 21-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzkp_2013_31_4
- Рибалко О. О. Технологія розробки засобами adobe flash інтерактивних електронних таблиць для учнів початкової школи [Електронний ресурс] / О. О. Рибалко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. - 2016. - Вип. 138. - С. 146-150. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2016_138_33
- Ткачук С. І. Формування творчої активності учнів на уроках трудового навчання в процесі застосування інтерактивних технологій [Електронний ресурс] / С. І. Ткачук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2008. - Вип. 18. - С. 149-154 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2008_18_34
- Стеценко І. Б. Організація інтерактивної проектної діяльності дошкільників та учнів молодших класів за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій [Електронний ресурс] / І. Б. Стеценко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. - 2015. - Вип. 2. - С. 78-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2015_2_20
- Добротвор О. В. Формування комунікативної компетентності старшокласників засобами організаційно-діяльнісної гри: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / О. В. Добротвор ; Ін-т педагогіки НАПН України. — К., 2011. — 20 с. — укp.
- Гайченко, О. В. Розвиток творчої особистості учня на уроці літератури у процесі дослідницької діяльності // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2016. - № 6-7. - С. 18-19. - Бібліогр.: 8 назв.
- Інтерактивні технології навчання : добірка статей // Завуч. - 2008. - № 28: Вкладка. - С. 1-12
- Ковальова, Т. Інтерактивні технології на уроках зарубіжної літератури - шлях до формування творчої особистості [Текст] / Т. Ковальова // Зарубіжна література в школі. - 2009. - № 18. - С. 18-21
- Сучасні технології в освіті : рекомендаційний бібліографічний покажчик / Академія педагог. наук України, Держ. науково-педагогічна б-ка України ім. В. О. Сухомлинського. - К. : Педагогічна думка, 2007
Ч. 2 : Сучасні технології виховання / упор. : І. П. Моісєєва, Л. О. Пономаренко та ін.; вступ. ст. : К. І. Чорна. - 2007. - 195,[1] с. - Бібліогр. с. 145-159
http://slavbibl1.at.ua/news/interaktivni_tekhnologiji_shljakh_do_formuvannja_tvorchoji_osobistosti_uchnja/2015-02-10-78
http://nvk99.dnepredu.com/uk/article/interaktivni-tekhnologiyi-yak-zasib-rozvitku--samo.html
http://4gd-pzo.lvivedu.com/uk/article/interaktivni-tekhnologiyi---odin-iz-shlyakhiv-form.html
http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/interaktivni-tekhnologiyi---odin-iz-shlyakhiv-form.html
https://svitppt.com.ua/vihovna-robota/interaktivni-vihovni-tehnologii-shlyah-do-formuvannya-tvorchoi-osobistosti-uchnya.html
https://vseosvita.ua/library/interaktivni-vihovni-tehnologii-slah-do-formuvanna-tvorcoi-osobistosti-ucna-83092.html
http://school17.ucoz.com/index/novi_progresivni_tekhnologiji_shljakh_do_formuvannja_tvorchoji_osobistosti/0-111

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 18.03.2019 15.12.41 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 42931  
Ірина запитує:
Доброго дня. Чи не могли б ви допомогти знайти літературу, дисертації з теми " діагностика готовності до школи"?
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино!
Маємо для Вас наступний перелік джерел:
1. 30 оригінальних тестових завдань для перевірки готовності дитини до навчання у школі [Текст] // Розкажіть онуку. - 2002. - № 8(квітень). - С. 2-16.
2. Брикунець, Л. Готовність дитини до навчання у школі [Текст] / Л. Брикунець // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2012. - N 12. - С. 32-34.
3. Діагностика та корекція готовності дитини до школи// Практична психологія та соціальна робота. – 1998. - № 3. - с. 14 – 22; № 4, с. 18 – 23.
4. Инструментарий психологической диагностики готовности ребенка к обучению в школе [Текст] // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - N 6. - С. 41-42.
5. Инструментарий психологической диагностики готовности ребенка к обучению в школе [Текст] // Практична психологія та соціальна робота. - 2011. - N 7. - С. 59-70.
6. Кобевка, А. П. Нетрадиційні заняття з батьками майбутніх першокласників [Текст] : Збірка-вкладка / А. П. Кобевка // Розкажіть онуку. - 2007. - N 4. - С. 2-72(63-98).
7. Колотова, А. Н. Подготовка ребенка к школе [Текст] : материал для родителей / А. Н. Колотова // Начальная школа. - 2008. - N 8. - С. 19-22.
8. Ларін, Д. Готовність дитини до шкільного навчання [Текст] : структура психодіагностичної роботи психолога / Д. Ларін // Психолог дошкілля. - 2018/2. - N 7. - С. 33-42.
9. Мартиненко, С. Орієнтовані методики педагогічного діагностування рівнів готовності дитини до навчання в школі [Текст] / С. Мартиненко // Початкова школа. - 2008. - N 2. - С. 39-41.
10. Нагула, Л. О. Комплексна діагностика психологічної готовності дітей дошкільного віку до навчання у школі [Текст] / Л.О. Нагула, Н.С. Гончар // Розкажіть онуку. - 2006. - N9/10(12 травня). - С. 57-72.
11. Основи практичної психології [Текст] : підручник для вузів / В. Панок [та ін.]. - К. : Либідь, 1999. - 536 с.
12. Пігурнова, О. Школа комплексного виховання та розвитку [Текст] : авторська програма / О. Пігурнова, В. Підубна // Початкова школа. - 2009. - N 7. - С. 47-50. - Библиогр. в конце ст.
13. Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе [Текст] : Пособие для практических психологов, педагогов и родителей / Н.В.Нижегородцева, В.Д.Шадриков. - М. : Владос, 2001. - 256 с. - (Подготовка детей к школе)
14. Яланська, С. Програма психодіагностики СПА [Текст] : молодші школяри / С. Яланська // Психолог. - 2018. - N 7/8. - С. 18-32.
*************
http://bezlyudivka-lyceum.edu.kh.ua/Files/downloads/2.2.Дагностика_готовност_дтей_до_школи.pdf
Діагностика готовності дітей до школи / [упоряд.: О. Дєдов]. – Хотин, 2014. – 194 с.
https://conference.pu.if.ua/forum/files/11-13052016/1/Gned.pdf
Гнед І.В., Мартиненко С.М. ДІАГНОСТИЧНІ МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ
http://nus.org.ua/view/yak-pereviryty-chy-gotova-dytyna-do-shkoly/
Як перевірити, чи готова дитина до школи
http://ir.duan.edu.ua/bitstream/123456789/546/1/16.pdf
ОЛІЙНИК І.В., НОЖЕНКО Ю.М. ФЕНОМЕН ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_45/20.pdf
Марусинець М.М. СКЛАДОВІ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО СИСТЕМАТИЧНОГО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ
http://tme.umo.edu.ua/docs/almanax/7.pdf
Бодяк К.П. Психологічні особливості підготовки дітей до навчання у загальноосвітньому навчальному закладі
https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/SNYS/article/download/1550/pdf
Мінакова А. С. АНАЛІЗ МЕТОДИК ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ДО ШКОЛИ
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/1907/1/ПЕДАГОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ.pdf
Черепаня Н. І. ПЕДАГОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ГОТОВНОСТІ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ
https://rmc.trost.net.ua/wp-content/uploads/2017/10/Кравчило-Я.О._Наступність.pdf
Кравчило Я. О. ГОТОВНІСТЬ ДОШКІЛЬНЯТ ДО НАВЧАННЯ У ШКОЛІ ТА ЇХ АДАПТАЦІЯ ДО НОВИХ УМОВ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ
Успіхів!

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.03.2019 13.12.04 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Харьков, Украина :: Запитання: 42927  
Марина запитує:
Доброго дня,допоможіть, будь ласка, в пошуку літератури щодо історії виникнення та розвитку музичних іграшок.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Ананьева Е. Куклы мира / Е. Ананьева, Т. Евсеева. — М. : Аванта, 2005. — 184 с.
Грушевський М. Дитина у звичаях і віруваннях українського народу / М. Грушевський. — Київ : Либідь, 2006. — 256 с.
Куклы мира / [под ред. Е. Ананьевой, Т. Евсеевой]. — М. : Аванта , 2015. — 184 с.
Мальцева Т. Кукла как образно-символическая форма в современной визуальной культуре / Т. Мальцева // Гуманитарные и социальные науки. — 2011. — № 6 — С. 113-121.
Омельченко І. Структура та психологічні функції просторового компонента хронотопу комунікативної діяльності дошкільника / І. Омельченко // Вісник інституту розвитку дитини. Серія: Філософія. Педагогіка. Психологія [Текст] : збірник наукових праць. Вип. 31 / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С .138–144.
Резніченко Г. Іграшки-мотанки / Г. Резніченко . Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2013. — 104 с.
Русова С. Вибрані педагогічні твори. – Київ : Освіта, 1996. — 304 с.
Русова С. Український дитячий садок / С. Русова // Україна. — 1991. — № 2. — С. 40.
Скуратівський В. Ой заграйте мені, замузичте... : До історії про давні поліські музичні іграшки / В. Скуратівський // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. — 2001. — № 2. — С. 194-198.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 15.03.2019 10.15.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.826447 seconds