Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41162
   


Автор запитання: Ілля із міста: Тернопіль :: Запитання: 42999  
Ілля запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти готовий Аналіз підручника з літературного читання для 4 класу, автор Савченко
Наша відповідь:
Доброго дня, Ілля! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Богданець-Білоскаленко Н. І. Проблема формування особистості у змісту підручників з читання для початкової школи (50-ті роки ХІХ ст. – 50-ті роки ХХ ст.). – Київ : НВФ Славутич-Дельфін, 2014. – 152 с.
Державний стандарт початкової загальної освіти. Навчальна програма для 1-4 класів. Книга для вчителя : довідково-методичне видання. – Х. : ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – С. 133-177.
Кодлюк Я. П. Сто двадцять розповідей про письменників: довідник для вчителя початкових класів / Я. П. Кодлюк, Г. С. Одинцова. – Київ : Наш час, 2006. – 203 с.
Кодлюк Я. П. Теорія і практика підручникотворення в початковій освіті : підручник для магістрантів та студентів педф-тів / Я. П. Кодлюк. – Київ : Інформаційно-аналітична агенція “Наш час”, 2006. – 368 с.
Кодлюк Я. П. Технологія аналізу підручників для початкової школи / Я. П. Кодлюк // Початкова школа. – 2014. – № 4. – С. 8-10.
Концепція літературної освіти в 12-річній загальноосвітній школі // Українська мова та література. – 2002. – № 11. – С. 1-11 (Початкова ланка освіти. – С. 6-8).
Мартиненко В. О. Реалізація програмових вимог з літературного читання у змісті оригінал-макетів конкурсних підручників (4 клас): погляд експерта / В. О.Мартиненко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. – Київ : Пед. думка, 2015. – Вип. 15. – С. 345-357.
Мовчун А. Запрошуємо у світ літературних термінів / А. Мовчун // Початкова школа. – 2003. – № 5. – С. 49-52.
Мовчун А. Запрошуємо у світ літературних термінів / А. Мовчун // Початкова школа. – 2004. – № 7. – С. 44-45.
Мовчун А. Запрошуємо у світ літературних термінів / А. Мовчун // Початкова школа. – 2004.- № 10. – С. 55-58.
Мовчун А. Запрошуємо у світ літературних термінів / А. Мовчун // Початкова школа. – 2004.- № 11. – С. 44-48.
Мовчун А. Запрошуємо у світ літературних термінів / А. Мовчун // Початкова школа. – 2005.- №2. – С. 49-51.
Мовчун А. Запрошуємо у світ літературних термінів / А. Мовчун // Початкова школа. – 2005.- №1. – С. 45-48.
Мовчун А. Запрошуємо у світ літературних термінів / А. Мовчун // Початкова школа. – 2003. – № 6. – С. 35-39.
Мовчун А. Запрошуємо у світ літературних термінів / А. Мовчун // Початкова школа. – 2003. – № 10. – С. 35-38.
Мовчун А. Запрошуємо у світ літературних термінів : Літеретурознавча пропедевтика / А. Мовчун // Початкова школа. – 2004. – № 11. – С.44-48.
Мовчун А. У світі етимології: вивчаємо походження слів української мови / А. Мовчун, Л. Мовчун. – Київ : Наш час, 2006. – 202 с.
Науменко В. О. Програма з читання / В. О. Науменко // Початкова школа. – 2003. – № 7. – С. 24. – (№ 8. – С. 40-44).
Про новий навчально-методичний комплект з читання для 2 класу // Початкова школа. – 2003. – № 6. – С. 23-28.
Савченко О. Я. Новий етап розвитку 4-річної початкової освіти / О. Я. Савченко // Початкова школа. – 2001. – № 1. – С. 6-10.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 4.04.2019 22.08.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілля із міста: Тернопіль :: Запитання: 42998  
Ілля запитує:
Доброго дня, Критерії, рівні і показники творчих здібностей молодшого школяра
Наша відповідь:
Доброго дня, Ілля! Перегляньте наступні джерела:
Барко В. І. Як визначити творчі здібності дитини? / В. І. Барко, А. М. Тютюнников. – Київ : Україна, 1991. – 79 с.
Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підручник для студ. педагог. фак. / О. Я. Савченко. – Київ : Генеза, 1999. – 368 с.
Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві / В. О. Сухомлинський. – Київ: Рад. школа, 1988. – 310 с.
Ткачук А. О. Психологічні умови розвитку творчих здібностей учнів / А. О. Ткачук // Шкільному психологу. – 2010. – №12. – С. 2.
Андрощук О. В. Методи діагностичного дослідження розвитку творчих здібностей старших дошкільників [Електронний ресурс] / О. В. Андрощук // Молодий вчений. – 2017. – № 1. – С. 219-224. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/1/52.pdf.
Васильєва О. В. Критерії та рівні сформованості комунікативної компетентності молодших школярів [Електронний ресурс] / О. В. Васильєва // Педагогічний альманах : зб. наук. праць / редкол. В. В. Кузьменко та ін. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2013 – Вип. 20. – С. 16-22. – Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/566/1/Ст. Васильева.pdf.
Воронюк І. В. Психологічні особливості реалізації творчого потенціалу молодших школярів [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / І. В. Воронюк ; наук. кер. Л. М. Зінченко ; Нац. педагог. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2003. – 20 с. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/6032/1/Voronyuk.pdf.
Дмитрієва С. М. Методи дослідження творчих здібностей школярів [Електронний ресурс] : посіб. / С. М. Дмитрієва , Н. В. Гаврилова. – Житомир, 2002. – 40 с. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/10076/1/Методичка 1 _по творчим зд_.pdf.
Загурська І. С. Розвиток самооцінки творчих здібностей у молодшому шкільному віці [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / І. С. Загурська ; Нац. педагог. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2006. – 25 с. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/1680/3/Zagurska.pdf.
Курята Ю. В. Креативне мислення як чинник соціалізації дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Ю. В. Курята ; Нац. академія Держ. прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2008. – 22 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08kyvmsv.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.
Лук’янчук М. Розвиток творчих здібностей молодших школярів: психолого-педагогічний контекст [Електронний ресурс] / М. Лук’янчук // Педагогічний часопис Волині. –2016. – №2 (3). – С. 82-86. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/12137/1/r_2-27-32.pdf.
Психодіагностика творчих здібностей молодших школярів [Електронний ресурс] // Учебные материалы : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://works.doklad.ru/view/i_v8bPBNdmg.html. – Назва з екрану.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 4.04.2019 15.39.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Днепр :: Запитання: 42997  
Олег запитує:
Здравствуйте, помогите пожалуйста найти литературу и источники для написания дипломной работы по психологии на тему: Компьютерная зависимость. Заранее спасибо.
Наша відповідь:
Доброго дня, Олеже! Перегляньте наступні джерела:
Комп'ютерна залежність чи розвага? // Позакласний час. - 2009. - № 23-24. - С. 71-74.
Панагушина О. Є. Соціально-педагогічна робота з учнями підліткового віку/ О. Є. Панагушина. – Київ, 2006.– 46 с.
Чайка Г. В. Компьютерные игры как современные сказки / Г. В. Чайка // Практ. психологія та соціальна робота. – 2009. – № 4. – С. 65-67.
Чарушникова В. М. Комп’ютерна залежність. Вигадка чи реальна загроза / В. М. Чарушникова, М. В. Гарагуля // Психологічна служба Харківщинини. Соціологічне дослідження. – 2006. – № 2. – С. 25-33.
Юр’єва Л. М. Скринінгова діагностика комп’ютерної залежності / Л. М. Юр’єва, Т. Ю. Больбот // Архів психіатрії. – 2005. – № 3 (42). – С. 12-15.
Гузьман О. А. Комп’ютерна залежність підлітків: соціологічні аспекти дослідження [Електронний ресурс] / О. А. Гузьман, Н. О. Ляшенко // Вісник Харків. нац. ун-ту внутрішніх справ. – 2011. - № 1 (52). – С. 369-380. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKhnuvs_2011_1_51.pdf.
Журавльова Л. П. Чинники та механізми інтернет-залежності від онлайн-ігор [Електронний ресурс] / Л. П. Журавльова, О. В. Камінська // Наука і освіта. – 2013. - № 7. - С. 44-48. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/NiO_2013_7_11.pdf.
Комп'ютерна залежність [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=4394.
Прийменко В. Діти, які грають в ігри або комп’ютерна залежність [Електронний ресурс] / В. Прийменко // У психолога : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. - Режим доступу: https://upsihologa.com.ua/dity-kompyuterna-zalezhnist-psyholog.html. – Назва з екрану.
Комп'ютерна залежність у дітей [Електронний ресурс] // Від А до Я: поради і відповіді на всі випадки життя : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://www.aia.com.ua/uk/kompyuterna-zalezhnist-u-ditej/. – Назва з екрану.
Макаренко О. Cоціалізація підлітків та комп'ютерна залежність [Електронний ресурс] / О. Макаренко, О Постова // Наук. записки. – Т. 71: Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – 2007. – С. 23-26. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6865/Makarenko_Postova_Cocializaciya_pidlitkiv.pdf.
Сергєєва Н. В. Соціально-педагогічні умови профілактики комп'ютерної адикції підлітків [Електронний ресурс] : автореф. дис… канд. педагог. наук: 13.00.05 - соціальна педагогіка / Н. В. Сергєєва ; Ін-т проблем виховання Нац. академії педагог. наук. – Київ, 2010. – 11 с. – Режим доступу: https://nenc.gov.ua/doc/autoref/sergejva2.pdf.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 4.04.2019 12.53.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м.Одеса :: Запитання: 42986  
Валерія запитує:
Доброго дня.Допоможіть будь-ласка знайти літературу до питання "Характеристика методики видів самотності С.Г.Корчагіна і методики діагностики рівня суб’єктивного відчуття самотності (Д.Расселя, М.Фергюсона)
Наша відповідь:
Доброго дня, Валеріє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/2722/1/стаття 1 Олейник Н.О..pdf
http://social-science.com.ua/article/1345
file:///C:/Users/User/Desktop/93-Article Text-278-1-10-20171110.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/2031/1/стаття 1 Олейник Н.О_doc.pdf
http://dspace.msu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/148/1/Бубряк Т.Ю. Засаднича роль інтегративного підходу.pdf
https://otherreferats.allbest.ru/psychology/00893507_0.html
http://liber.onu.edu.ua/pdf/avtOliynik.pdf
http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/27527/1/Панцьо.pdf
https://answersclub.ru/familiarity/study-of-the-problems-of-loneliness-study-of-the-characteristics-of-the-experience-of-loneliness.html
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/psy/04oct2014/04oct2014.pdf
http://www.ndu.edu.ua/storage/styd_visnuk/visnuk_stud_tov_14_2016.pdf
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=25&ved=2ahUKEwiUlY2Uzq7hAhU64aYKHZzuDuU4FBAWMAR6BAgEEAI&url=http://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2013/10/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8_%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_2013.doc&usg=AOvVaw05XRPEQmX9ontd6uDrvW8E
http://psyjournal.in.ua/wp-content/uploads/2017/02/152014.pdf
http://www.klex.ru/bcn
https://eprints.oa.edu.ua/2549/1/Pomazova O.V..pdf
https://studopedia.info/6-12801.html
https://www.inter-nauka.com/uploads/public/14885655917606.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/666/1/стаття 3 Гусейнова.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Vnaou_2013_5_28.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/prp_2013_1_61.pdf
http://psychpersonality.inf.ua/ПО_№2_2014-4.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-metoda-diagnostiki-odinochestva-podrostkov
– Корчагина С.Г. Психология одиночества. – Москва : МПСИ, 2008. – 228 с.
– Хамитов Н. Философия одиночества. Опыт вживания в проблему. Одиночество женское и мужское. – Київ : Наукова думка, 1995. – 62 с.
– Кузнецов О.Н. Психология и психопатология одиночества / О.Н.Кузнецов, В.И.Лебедев. – Москва : Медицина, 1972.
– Кретов П. Символічний контекст феноменів людської самотності та цинізму / П. Кретов // Історія.Філософія.Релігієзнавство. - 2008. - № 1. - С. 35-39.
– Шайгородський Ю. Рассел Бертран / Ю. Шайгородський // Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищих навч. закл / за ред Н. М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – С. 551-552.


.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 1.04.2019 11.33.49 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілля із міста: Тернопіль :: Запитання: 42983  
Ілля запитує:
Доброго дня, Можливості вивчення освітньої галузі літературного читання у процесі розвитку учнів початкової школи
Наша відповідь:
Ілля! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Антонюк Н. А. Уроки літературного читання : метод. рек. / Н. А. Антонюк. - Київ : Літопис-ХХ, 2015. - 95 с.

Білоконна Н. Виховні можливості уроків літературного читання / Н. Білоконна, І. Кравцова, О. Павлик // Початкова школа. - 2015. - № 10. - С. 38-41.

Варзацька Л.О. Рідна мова й мовлення. Розвивальне навчання в початкових класах: монографія / Л.О. Варзацька. – Кам'янець -Подільський : Абетка, 2004. – 312 с.

Гоголь Н. В. Формування у молодших школярів естетичної оцінки художнього твору на уроках читання [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н. В. Гоголь ; Ін-т педагогіки АПН України. - Київ, 2004. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04gnvtuc.zip.

Дубіч Т. А. Ігрові технології навчання у початковій школі / Т. А. Дубіч. – Тернопіль – Харків: Видавництво «Ранок», 2010. – 128 с.

Іванова Л. І. Оновлений зміст навчального предмета "літературне читання" у контексті літературного розвитку молодших школярів [Електронний ресурс] / Л. І. Іванова // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - 2016. - Вип. 10(1). - С. 266-269. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2016_10(1)__56.

Іванова Л. І. Сучасні підходи до проведення уроків літературного читання [Електронний ресурс] / Л. І. Іванова // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. – Рівне, 2013. - Вип. 2 (10). – С .64-70. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ppog_2013_2_11.pdf.


Коваль Л. В. Сучасні навчальні технології в початковій школі: Навчально-методичний посібник / Л.В. Коваль . – Донецьк, 2006.
– 225 с.

Копелюк С. Формування комунікативної компетентності учнів початкової школи на уроках літературного читання [Електронний ресурс] / С. Копелюк // Гірська школа Українських Карпат. - 2015. - № 12-13. - С. 163-165. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2015_12-13_58.

Крівшенко Л. М. Опанування молодшими школярами вмінням аналізу тексту на уроках літературного читання в евристичному навчанні [Електронний ресурс] / Л. М. Крівшенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2015. - № 9. - С. 281-291. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2015_9_38.

Мартиненко В. Формування змісту літературного читання молодших школярів: сучасний вимір [Електронний ресурс] / В. Мартиненко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2011. - № 9. - С. 5-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2011_9_3.
1
Науменко В. Методичні рекомендації до навчально-методичного комплекту з літературного читання для 3 класу (авт. В.О.Науменко) [Електронний ресурс] / В. Науменко // Початкова школа. - 2014. - № 6. - С. 25-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2014_6_6.
16. Науменко В. О. Психолого-педагогічні основи навчання читання у початковій школі : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. О. Науменко ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - Київ, 2012. - 121 c.

Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/pochatkova/opys-klyuchovyh-zmin.pdf

Петровська Т. В. Розвиток образного мовлення молодших школярів на уроках літературного читання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Т. В. Петровська ; НАПН України, Ін-т педагогіки. - Київ, 2014. - 19 c.

Проць М. Особливості проведення уроків літературного читання у початковій школі з використанням комп’ютера [Електронний ресурс] / М. Проць // Рідне слово в етнокультурному вимірі. - 2013. - 2013. - С. 522-526. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2013_2013_68.

Савченко О. Розвиток творчої діяльності учнів на уроках літературного читання / О. Савченко // Початкова школа. - 2016. - № 8. - С. 10-15.

Теорія і технології вивчення освітньої галузі «Мова і література»: курс лекцій / Волошина Г., Роєнко Л. – Умань, 2015. – 126 с.

Ткачук Г. О. Збагачення мовлення молодших школярів емоційно забарвленою лексикою в процесі аналізу казок на уроках читання [Електронний ресурс] / Г. О. Ткачук // Педагогічний дискурс. - 2007. - Вип. 1. - С. 136-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2007_1_31.

Ткачук Г. Технології формування зв'язного мовлення молодших школярів засобами художніх творів В. О. Сухомлинського / Г. Ткачук // Початкова школа. - 2015. - № 10. - С. 12-15.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 30.03.2019 10.45.54 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.902206 seconds