Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41163
   


Автор запитання: Світлана із міста: Київ :: Запитання: 43061  
Світлана запитує:
Розшукую літературу за темою: Мисленнєвий експеримент як один із ефективних засобів формування професійної компетеньності фахівців. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Педагогічний експеримент : навч.-метод. посіб. / [уклад. О. Е. Жосан]. – Кіровоград : Вид-во КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2008. – 72 с.
Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Т. І. Поніманська. – Київ : Академвидав, 2006. – 456 с.
Барна Х. В. Експериментування як засіб організації діяльності дітей у дошкільному навчальному закладі [Електронний ресурс] / Х. В. Барна // Наук. вісник Мукачів. держ. ун-ту. Серія «Педагогіка та психологія». – 2015. - Вип. 2 (2). – С. 89-93. – Режим доступу: https://msu.edu.ua/visn1/wp-content/uploads/02_15/22.pdf.
Биков В. Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем. Інформаційні технології і засоби навчання : зб. наук. праць / за ред. В. Ю. Бикова, Ю. О. Жука / Ін-т засобів навчання АПН України. – Київ : Атіка, 2005. - 272 с.- Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/3583/1/1.pdf.
Горбунова В. В. До проблеми методологічних засад експерименту в психології [Електронний ресурс] / В. В. Горбунова // Наукові записки Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. академіка С. Д. Максименка. – Київ : Главник, 2005. – Вип. 26. – Т. 1. – С. 383-386. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/4029/1/11.pdf.
Григор’єв А. М. Мисленнєвий експеримент як один з ефективних засобів формування професійної компетентності фахівців екстремальних видів діяльності [Електронний ресурс] / А. М. Григор’єв, Ю. П. Романюк // Вісник Нац. академії Держ. прикордонної служби України. Сер. Педагогічні науки. – 2010. – Вип. 2. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vnadps_2010_2_8.
Подопригора Н. В. Сучасні засоби експериментування у підготовці майбутнього вчителя фізики [Електронний ресурс] / Н. В. Подопригора, М. І. Садовий, О. М. Трифонова // Дидактика фізики в контексті формування світоглядно-компетентнісних якостей фахівця. – Ч. 3. – С. 154-157. - Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507/article/download/35092/31100.
Ткаченко А. Мислений експеримент як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів з фізики [Електронний ресурс] / А. Ткаченко ; Центральноукр. Держ. педагог. ун-т імені Володимира Винниченка // Центральноукр. Держ. педагог. ун-т імені Володимира Винниченка : [веб-сайт]. – Електронні текстові дані. – Режим доступу: https://www.cuspu.edu.ua/ua/iv-a-mizhnarodna-naukovo-praktychna-onlain-internet-konferentsiia-2017/sektsiia-4/6535-myslenyy-eksperyment-yak-zasib-aktyvizatsiyi-piznavalnoyi-diyalnosti-studentiv-z-fizyky. – Назва з екрану.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 24.04.2019 09.13.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анжела із міста: Київ :: Запитання: 43056  
Анжела запитує:
Допоможіть віднайти літературу за темою розваг до Великодня для дітей дошкільного віку. Щиро дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Анжело! Перегляньте наступні джерела:
[Високе і чисте свято] : [добірка матеріалів до свята Великодня] // Дит. садок (Шк. світ). - 2012. - № 9. - Вкладка. - С. 1-7.
Баршай Н. Разом будем зустрічати Великоднє гарне свято : розвага для старших дошкільнят / Н. Баршай, Л. Целік // Дошк. виховання. - 2009. - № 3. - С. 18-19.
Бургер Г. І. Світле свято Великодня : (сценарій свята для вихованців дитячого садка за участю учнів 5-7-х класів) / Г. І. Бургер // Мистецтво в шк. (музика, образотворче мистецтво, художня культура). - 2012. - № 3. - С. 27-32.
Великдень зустрічаємо, радіємо, співаємо : конструктор для вихователя : [добірка сценаріїв] // Розкажіть онуку. - 2018. - № 3. - С. 23-28.
Демченко В. О. На Великдень червоне яєчко славиться : святкова розвага / В. О. Демченко // Дошк. навч. заклад. – 2019. - № 4. - С. 33-35.
Дмитрук А. П. Пасхальні чудеса : [сценарій свята] / А. П. Дмитрук // Розкажіть онуку. - 2014. - № 3. - С. 107-108.
Зелена казка весни : 15 квітня - Великдень : [добірка статей] // Б-чка вихователя дит. садка. - 2012. - № 5. - С. 114-123.
Країна дошкілля : [добірка сценаріїв, пісень, ігор] // Розкажіть онуку. - 2012. - № 5-6. - С. 103-118.
Кузнецова Л. О. Свято Сонця "Колодій" / Л. О. Кузнецова // Б-чка вихователя дит. садка. - 2012. - № 1. - С. 115-120.
Лисун В. І. Диво писанкове : [інсценівка] / В. І. Лисун, Т. С. Карданова // Розкажіть онуку. - 2015. - № 3. - С. 58-59.
Правда О. П. Великодня казочка : [сценарій] / О. П. Правда // Розкажіть онуку. - 2013. - № 7-8. - С. 131-132.
Пшенична О. І. Великодні дива : свято у середній логопедичній групі / О. І. Пшенична // Дошк. навч. заклад. – 2019. - № 4. - С. 25-29.
Сенченко Г. П. Дзвенять стодзвони у церквах : [сценарій свята] / Г. П. Сенченко // Розкажіть онуку. - 2014. - № 3. - С. 109-110.
Усенко Н. Ю. Весну вітаємо - співаємо, танцюємо, граємо : розвага для дітей середнього дошкільного віку /Н. Ю. Усенко // Дошк. навч. заклад. – 2019. - № 4. - С. 30-32.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 23.04.2019 16.27.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Львів :: Запитання: 43044  
Анастасія запитує:
Психологічний механізм прийняття рішень
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Психологічний механізм прийняття рішень
https://pidruchniki.com/10810806/psihologiya/psihologichniy_mehanizm_priynyattya_rishen
Модель впливу психологічних чинників на процес прийняття управлінських рішень
http://novyn.kpi.ua/2008-3/10_Topolenko.pdf
Психологічні особливості планування і прийняття управлінських рішень
http://studentam.net.ua/content/view/3327/97/
https://studopedia.org/12-10181.html
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/33.pdf
Основні етапи розробки та прийняття управлінських рішень
https://pidruchniki.com/13761025/menedzhment/osnovni_etapi_rozrobki_priynyattya_upravlinskih_rishen
http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/745/1/Юрков О.С. ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.pdf
http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Navch_Posybniky/52a015a3-5ad9-4fd6-8bf0-036e5711013d.pdf
http://www.anodonta.com.ua/Control/Nauka.html
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/17900/16-Barabash.pdf
https://works.doklad.ru/view/F9hIBhXyeYE.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 17.04.2019 23.42.51 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Київ :: Запитання: 43040  
Юлія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти літературу до бакалаврської роботи за темою "Дидактична гра, як засіб розвитку часових уявлень дітей старшого дошкільного віку"
Наша відповідь:
Веракса М. Сучасні проблеми ознайомлення дітей дошкільного віку з простором та часом. / М. Веракса // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. - №2 (46) – С. 219 – 227

Фролова А.Н. Игры – занятия с малышами. – К., 1986.

Фролова, Алла Николаевна.
Игры-занятия с малышами / А. Н. Фролова. - К. : Рад. шк., 1987. - 143 с. - (Библиотека дошкольного работника). - Библиогр. в конце ст.

Михайлова, Зинаида Алексеевна
Игровые занимательные задачи для дошкольников : Кн. для воспитателя дет. сада / Зинаида Михайлова. - 2-е изд., дораб. - М. : Просвещение, 1990. - 93,[2] с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 95. -

Рихтерман, Тамара Давидовна
Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста : Кн. для воспитателя дет. сада / Тамара Рихтерман,. - 2-е изд., дораб. - М. : Просвещение, 1991. - 45,[2] с. : ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 46 (6 назв.).

Рихтерман Т.Д.
Формирование представлений о времени у детей старшего дошкольного возраста. – М., 1982.

http://ua-referat.com/Розвиток_тимчасових_уявлень_у_дітей_старшого_дошкільного_віку – список літератури.

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/4576/1/N_Golota_04_14_PI.pdf - список літератури.
https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=788913 – список літератури.

https://studlib.info/psikhologiya/809331-osoblivosti-formuvannya-chasovikh-uyavlen-ditmi-starshogo-doshkilnogo-viku/ - список літератури.

https://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00587637_0.html

https://ukrbukva.net/95678-Formirovanie-vremennyh-predstavleniiy-u-deteiy-doshkol-nogo-vozrasta.html

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 16.04.2019 12.24.43 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Вінниця :: Запитання: 43036  
Оксана запитує:
Добрий вечір. Необхідний перелік літератури для написання дипломної роботи "Дослідження динаміки розвитку основних фізичних якостей учнів початкової школи". Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Шановна Оксано! Пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:
Бондарчук, Н. Застосування критерію темпів фізичного розвитку при реалізації диференційованого підходу у процесі фізичного виховання молодших школярів / Н. Бондарчук, В. Чернов. – Режим доступу: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwjLhIv3utHhAhUyVBUIHd5qCYkQFjAHegQICRAC&url=https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/9081/1/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%2C%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0.doc&usg=AOvVaw3RS46-Uu1038xwltEKhWPo
Боритко, Н. М. Методологія та методи психолого-педагогічних досліджень : посібник для вузів / Н. М. Боритко, А. В. Моложавенко, І. А. Соловцова. – М. : Академія, 2008. – 320 с.
Бутенко, Г. Динаміка показників фізичної підготовленості молодших школярів в процесі фізичного виховання / Г. Бутенко, Н. Гончарова. – Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/317551733_Dinamika_pokaznikiv_fizicnoi_pidgotovlenosti_molodsih_skolariv_v_procesi_fizicnogo_vihovanna
Васьков, Ю. В. Моніторінг розвитку основних рухових здібностей учнів початкових класів як умова створення науково обґрунтованої системи оцінювання їх навчальних досягнень / Ю. В. Васьков, І. М. Пелешенко. – Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/valeology/article/download/4593/4185/
Васьков, Ю. В. Система впровадження тестів учителями фізичної культури для визначення навчальних досягнень учнів / Ю. В. Васьков // Теорія та методика фізичного виховання. – 2005. – № 3. – С. 22–25.
Вовченко, І. І. Програмування занять з оздоровчої ходьби для дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем фізичного стану : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / І. І. Вовченко ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2003. – 16 с.
Горбунов, Л. Динаміка фізичної підготовленості молодших школярів із різним рівнем рухової активності / Л. Горбунов. – Режим доступу: https://sport.eenu.edu.ua/index.php/sport/article/download/1380/1355
Круцевич, Т. Ю. Контроль у фізичному вихованні дітей, підлітків та молоді : навч. посіб. / Т. Ю. Круцевич, М. І. Ворбйов, Г. В. Безверхня. – К. : Олімп. л-ра, 2011. – 224 с.
Кузнецова, З. И. Как вести контроль за двигательной подготовленностью школьников / З. И. Кузнецова // Физкультура в школе. - 2000. - № 1. - 72 с.
Леськів, А. Д. Форми і засоби фізичного виховання молодших школярів : методичний посібник / А. Д. Леськів, Н. В. Андрощук, С. О. Мехоношин та ін. – Тернопіль : Астон, 1997. - 108 с.
Лях, В. И. Тесты в физическом воспитании школьников : пособие для учителя / В. И. Лях. - М. : ACT, 1998. - 54 с.
Менюк, В. В. Розвиток фізичних якостей у молодших школярів / В. В. Менюк. – Режим доступу: https://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65625a2bd69b4d53b88521316c37_0.html
Михно, Л. Аналіз динаміки рівня фізичної підготовленостімолодших школярів / Л. Михно. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua:8080/bitstream/34606048/4953/1/МSNU_2016_Т2_16.pdf
Михно, Л. С. Оцінка деяких показників фізичного здоров’я першокласників / Л. С. Михно // Слобожанський науково-практичний вісник. – 2015. – № 1. – С. 91–94.
Москаленко, Н. В. Фізичне виховання молодих школярів : монографія / Н. В. Москаленко. – Дніпропетровськ : Інновація, 2007. – 252 с.
Розвиток фізичних якостей у молодших школярів. – Режим доступу: https://vseosvita.ua/library/rozvitok-fizicnih-akostej-u-molodsih-skolariv-98469.html
Спіцин, В. В. Оцінка рівня фізичної підготовленості учнів молодших класів загальноосвітньої школи / В. В. Спіцин // Теорія та методика фізичного виховання. - 2014. - № 4. – С. 38-43. – Режим доступу: https://tmfv.com.ua/journal/article/download/1116/1135/
Тюх, І. А. Індивідуальні норми фізичної підготовленості молодших школярів у процесі фізичного виховання : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання і спорту: 24.00.02 / І. А. Тюх ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2009. – 20 с.
Худолій, О. М. Чинники, що впливають на ефективність навчання фізичним вправам хлопчиків молодших класів / О. М. Худолій, О. В. Іващенко, С. О. Черненко // Теорія та методика фізичного виховання. - 2013. - № 1. - С. 21-26.
Худолій, О. М. Концептуальні підходи до моделювання процесу навчання і розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків / О. М. Худолій, О. В. Іващенко // Теорія та методика фізичного виховання. - 2013. - № 2. - С. 3-16.
Худолій, О. М. Моделювання процесу навчання та розвитку рухових здібностей у дітей і підлітків : монографія / О. М. Худолій, О. В. Іващенко. – Харків : ОВС, 2014. - 320 c.
Цвек, С. Ф. Фізичне виховання молодших школярів / С. Ф. Цвек. – К. : Радянська школа, 1986. - 123 с.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 14.04.2019 22.35.37 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.271586 seconds