Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43197
   


Автор запитання: Ірина із міста: Бориспіль :: Запитання: 43779  
Ірина запитує:
Підготовка до ЗНО з англійської мови
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 42484.
Також пропонуємо переглянути наступні джерела:
ЗНО з англійської: ресурси для підготовки [Електронний ресурс] // Green Country : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://greencountry.com.ua/journal/read/pidgotovka-do-zno-onlajn-resursi.
Підготовка до ЗНО з англійської мови [Електронний ресурс] // EuroEducation : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://euroeducation.com.ua/article/40-razlichnaya-topics/462-zno-anglijska-mova-zavdannja-zno.html.

.: Розділ: Освіта :: 21.01.2020 22.13.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 43778  
Катерина запитує:
Програми для уроків з дошкільнятами
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Высоцкий И. Р. Компьютер в образовании / И. Р. Высоцкий // Информатика и образование. – 2000. – № 1. – С. 86-87.
Гордиенко Н. Лучшие развивающие игры и головоломки. Книга 1 / Н. Гордиенко, С. Гордиенко. – Х.: Веста, 2008. – 112 с.: илл.
Горнев О. Диски для дошкольников и учащихся младших классов. Полезный
Кіндрат І. Р. Формування дитячої картини світу в інтегрованому просторі дошкільного закладу: дис. … к.п.н. зі спеціальності 13.00.06 – управління навчальними закладами / І. Р. Кіндрат – Луганськ, 2013. – 218 с.
подарок юному владельцу ПК / О. Горнев, А. Прохоров // Компьютер Пресс. – 2001. – № 12. – С. 65-69
Поряд і разом: соціалізуємо старшого дошкільника : навчально-методичний посібник / С. Васильєва, Н. Гавриш, В. Луценко, В. Маршицька, В. Рагозіна, О. Рейпольська, Н. Шкляр ; за заг.ред. Н. Гавриш. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 252 с.
Соціальна педагогіка : підручник // за ред. А. Й. Капської. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 256 с.
Чепіль М. М. Педагогічні технології : навч. посіб. / М. М. Чепіль, Н. З. Дудник. – Київ : Академвидав, 2012. – 222 с.

.: Розділ: Освіта :: 21.01.2020 21.37.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Вінниця :: Запитання: 43760  
Оксана запитує:
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, літературу за темою: "Механізми публічного управління системою неперервної освіти в контексті професійного розвитку педагогічних працівників"
Наша відповідь:
Доброго дня Оксано! Пропонуємо переглянути наступні посилання:

Александров В. Державні механізми управління якістю неперервної освіти в Україні [Текст] : монографія / В. Александров ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2012. - 365 с.

Ковальська Н. Неперервна професійна освіта: управлінський аспект [Електронний ресурс] / Н. М. Ковальська, О. М. Саух // Педагогічний альманах. - 2014. - Вип. 21. - С. 240-246. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedalm_2014_21_40. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.

Лазаренко С. Питання організації ефективної системи державного управління неперервною освітою [Електронний ресурс] / С. Лазаренко. // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2015. - № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2015_4_3. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.

Любчук О. Теоретико-методологічні засади функціонування та розвитку механізму державного управління неперервною освітою в Україні та її регіонах [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / О. Любчук ; Донец. держ. ун-т упр. - Донецьк, 2011. - 40 с.

Оліфіра Л. Підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників за накопичувальною системою: відповідь на виклики сучасності [Електронний ресурс] / Л. Оліфіра // Міжнародний науковий журнал "ScienceRise". – 2018. - № 4. – С. 43-47. - Режим доступу: file:///C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Downloads/132534-285316-1-PB.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.

Пахомова М. Неперервна освіта як об’єкт державного управління професійним зростанням педагогічних працівників [Електронний ресурс] / М. Пахомова. // Державне будівництво. - 2017. - № 1. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2017_1_21. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.

Пахомова М. Удосконалення механізмів державного управління професійним розвитком педагогічних працівників в системі неперервної освіти [Текст] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / М. Пахомова ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. - Київ, 2018. - 20 с.

Професійна освіта: андрагогічний підхід: монографія [Електронний ресурс] / кол. авторів; за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир: Вид. О. О. Євенок, 2018. – 452 с. - Режим доступу:http://eprints.zu.edu.ua/27785/1/Profesiina osvita_andragogichnyi pidhid_monografiia_10.07.18.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.
Публічне управління ХХІ століття: синтез науки та практики : зб. тез XІХ Міжнар. наук. конгресу, 19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] – Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2019. – 568 с. - Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2019-2/2019_02.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.

Сиченко В. Державна політика України в галузі неперервної освіти [Електронний ресурс] / В. Сиченко, О. Мартиненко, С. Рибкіна // Публічне управління та митне адміністрування. – 2018. - № 1. – С. 134-140. - Режим доступу: http://customs-admin.umsf.in.ua/archive/2018/1/21.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.

Титаренко Д. Сучасний стан громадського управління освітою дорослих в Україні [Електронний ресурс] / Д. Титаренко // Аспекти публічного управління. – 2016. - № 4-5. – С. 21-28. - Режим доступу: https://www.researchgate.net/publication/312631989_Current_status_of_public_administration_adult_education_in_Ukraine/fulltext/58dbcf7aaca2725c472162cb/Current-status-of-public-administration-adult-education-in-Ukraine.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.


Шістопал Ю. Якість механізмів державного управління сферою безперервної освіти в Україні [Електронний ресурс] / Ю. Шістопал // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. – 2015. - № 1. – С. 337-347. - Режим доступу: file:///C:/Documents and Settings/User/Мои документы/Downloads/Nrzd_2015_1_36.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення 17.01.2020.

.: Розділ: Освіта :: 15.01.2020 14.25.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Зоряна із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 43756  
Зоряна запитує:
Доброго дня! Потрібно підбрати список літератури до реферату про заохочення читання учнів початкової школи. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Зоряно! Перегляньте наступні джерела інформації за Вашим запитом:
Гузь О. Актуальні шляхи удосконалення читацької компетентності учнів в умовах НУШ : (з досвіду роботи) / О. Гузь // Початкова школа. — 2019. — № 5. — С. 14-16.
Дронь В. Малі фольклорні жанри як засіб активізації пізнавальної діяльності молодших школярів / В. Дронь // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 28-30. — С. 76-84.
Завойська Т. Навчання осмисленого читання : казка "Море" Наталки Малини увійшла до збірки "Казки і думки: читаємо казки для розуміння себе і розвитку мислення" / Т. Завойська // Справи сімейні. — 2019. — № 10. — С. 32-35.
Зелена Л. Дидактичні ігри на формування навичок читання / Л. Зелена // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 16-18. — С. 43-45.
Зілінська Н. Використання лепбуку на уроці літературного читання / Н. Зілінська // Початкова школа. — 2019. — № 6. — С. 6-11.
Литвинюк В. Посвята в читачі : масові заходи / В. Литвинюк // Шкільний бібліотекар. — 2019. — № 5. — С. 35-37.
Немилостива О. Подорож до читацької скарбнички В. О. Сухомлинського : урок позакласного читання в 4-му класі / О. Немилостива // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 28-30. — С. 69-71.
Павленко А. Побут і звичаї козаків : урок позакласного читання у 4-му класі / А. Павленко // Початкове навчання та виховання. — 2019. — № 28-30. — С. 52-56.
Посібник «засоби залучення учнів до читання» [Електронний ресурс] // На Урок : освітній портал сторінка [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/posibnik-zasobi-zaluchennya-uchniv-do-chitannya-81491.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 15.01.2020.
Рекомендації по читанню [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/rekomendacii-po-citannu-4253.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 15.01.2020.
Сидоренко О. Подорож до країни Читландії, або Як стати вченим, нічого не роблячі : посвята в читачі : масові заходи / О. Сидоренко // Шкільний бібліотекар. — 2019. — № 7. — С. 30-33.
Срибна В. Роль ІКТ у формуванні позитивної мотивації до читання / В. Срибна // Шкільний бібліотекар. — 2019. — № 3. — С. 2-5.
Сценарій виховного заходу в початкових класах. Свято книги [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/scenarij-vihovnogo-zahodu-v-pocatkovih-klasah-svato-knigi-96814.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 15.01.2020.
Харлан І. Розвиток емоційного інтелекту : на уроках літературного читання / І. Харлан // Розкажіть онуку. — 2019. — № 4. — С. 11-12.
Хаян В. У світі казки чарівної : вікторина для учнів молодших класів : скарбничка педагога / В. Хаян // Дефектолог (Шкільний світ). — 2019. — № 11. — С. 44-49.
«Читацьке Бінго» гра для учнів початкової школи [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/citacke-bingo-gra-dla-ucniv-pocatkovoi-skoli-126162.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 15.01.2020.
Як заохотити учні до читання [Електронний ресурс] // На Урок : освітній портал сторінка [веб-сайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/yak-zaohotiti-uchniv-do-chitannya-79918.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 15.01.2020.
Як навчити дітей читати? / Г. Чмельова // Шкільна бібліотека. — 2019. — № 7. — С. 5-6.

.: Розділ: Освіта :: 14.01.2020 17.06.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вікторія із міста: Суми :: Запитання: 43754  
Вікторія запитує:
Добрий день! Підберіть, будь ласка, список літератури про підготовку до ЗНО в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вікторія! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Авраменко О. Власне висловлення на зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови і літератури : готуємося до ЗНО / О. Авраменко, М. Блажко // Дивослово. — 2018. — № 3. — С. 2-10.
Артеменко І. Тренінг "Навчально-методичні аспекти підготовки до ЗНО та ДПА з історії України" / І. Артеменко // Історія та правознавство. — 2019. – № 6. — С. 7-12.
Бабурін Д. Аналіз тестових завдань : готуємось до ЗНО / Д. Бабурін // Хімія (Основа). — 2019. — № 19-20. — С. 50-60.
Бабурін Д. Аналіз тестових завдань : готуємось до ЗНО / Д. Бабурін // Хімія (Основа). — 2019. — № 21-22. — С. 67-71.
Бабурін Д. Тестові завдання. Аналіз та розв'язання : готуємось до ЗНО / Д. Бабурін // Хімія (Основа). — 2019. — № 5-6. — С. 4-17.
Бутурлим Т. Системна підготовка учнів до ЗНО з української літератури / Т. Бутурлим // Дивослово. — 2018. — № 10. — С. 5-15.
Ващенко Л. Особливості використання понятійного апарату біології у тестах зовнішнього незалежного оцінювання / Л. Ващенко, Ю. Жук // Біологія і хімія в рідній школі. — 2019. — № 1. — С. 35-41.
Гавриленко К. Тест до ЗНО.Тема. Загальна біологія. Основи екології : контроль знань / К. Гавриленко // Біологія (Основа). — 2019. — № 1-2. — С. 46-47.
[Добірка дидактичних матеріалів для підготовки до ЗНО з української мови] // Бібліотечка "Дивослова". — 2018. — № 4. — С. 2-47.
Комарова О. Підготовка учнів до зовнішнього оцінювання з біології: поради вчителеві / О. Комарова // Біологія і хімія в рідній школі. — 2019. — № 1. — С. 17-22.
Марцин С. Текстоцентричний підхід у вивченні української мови під час підготовки до ЗНО : 10-11 клас / С. Марцин // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2019. — № 19-21. —С. 89-94.
Нестеренко Н. Лексичні норми української мови: підготовка до ЗНО / Н. Нестеренко // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2019. — № 22-24. — С. 11-15.
Огарь Ю. Власне висловлення у форматі ЗНО: рекомендації до написання академічного есе / Ю. Огарь // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 7-8. — С. 46-49.
Полякова Н. Підготовка до написання твору у форматі ЗНО : розвиток мовлення : 10-11-й клас / Н. Полякова // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2019. — № 3. — С. 83-89.
Попова Г. Готуймося до ЗНО : тестові завдання з української мови / Г. Попова // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2019. — № 7-9. — С. 54-59.
Сліпченко В. Готуємося успішно скласти іспит : добірка завдань ЗНО з математики / В. Сліпченко // Математика (Шкільний світ). — 2019. — № 4. — Вкладка. — 2019. — № 4. — С. 1-16.
Текстові задачі : готуємося до ЗНО // Математика в школах України. — 2019. — № 31-33. — С. 7-9.
Тренкеншу І. Підготовка до ЗНО. Прикметник : 11 клас / І. Тренкеншу // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2019. — № 22-24. — С. 68-70.
[Усе про контроль] : [добірка матеріалів щодо контролю знань та оцінювання навчальних досягнень учнів з природознавства та біології] // Біологія (Шкільний світ). — 2019. — № 4. — С. 10-69.
Хамуляк С. Статистика, яка допомагає : [статистичні показники щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року] / С. Хамуляк // Історія та правознавство. — 2018. — № 10-11. — С. 3-8.

.: Розділ: Освіта :: 14.01.2020 10.40.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.240999 seconds