Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43197
   


Автор запитання: Максим із міста: Львів :: Запитання: 44075  
Максим запитує:
Порадьте будь ласка літературу на тему " Повторність злочинів ".
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://radnuk.info/komentar/kruminal/zagal-chact/278-roz7/4324--32--.html
Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки»
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007700-10
http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/literatura/krim_pravo/064.php
Повторність злочинів
https://lawbook.online/page/ugpravo/ist/ist-5--idz-ax315--nf-63.html
https://lawcollege.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Lektsiia-15-Povtornis-zlochyniv.pdf
Судова практика з питань кваліфікації повторності та сукупності злочинів (статті 32, 33, 35 Кримінального кодексу України)
http://www.viaduk.net/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/9998DC9C06A6F434C2257B7C004712AE
Устрицька Н. І. Кваліфікація повторності злочинів: монографія /
Н. І. Устрицька. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 216 с.
http://www.nbuviap.gov.ua/images/dorobku_partneriv/Ystrucka.pdf
Устрицька Н. І. Кримінально-правовий зміст поняття повторності злочинів
http://www.lvduvs.edu.ua/documents_pdf/visnyky/nvsy/03_2012/12unippz.pdf
Колос О.В. Специфічні ознаки повторності злочинів у теорії кримінального права
http://kul.kiev.ua/images/chasop/2013_2/336.pdf

.: Розділ: Освіта :: 29.04.2020 18.47.38 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Микола із міста: Кропивницький :: Запитання: 44046  
Микола запитує:
Книги по созданию учебных програм для школ, в частности с физики.
Наша відповідь:
Доброго дня, Миколаю! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Благодаренко Л. Ю. Теоретико-методичні засади навчання фізики в основній школі : монографія / Л. Ю. Благодаренко. – Київ : Вид.-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – 427 с.
Головко М. В. Невідомі імена в історії вітчизняної дидактики фізики: внесок Григорія Холодного та Олександра Яницького у формування змісту курсу фізики Єдиної школи (1917-1920 рр.) / М. В. Головко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка ; гол. ред. М. О. Носко. – Чернігів : ЧНПУ, 2012. – Вип. 99. – С. 23-27.
Жук Ю. Викладання фізики і нові інформаційні технології навчання / Ю. Жук // Фізика і астрономія в школі. – 1997. - № 1. – С. 13-15.
Ковтуцька І. Ігрові програми як засіб актуалізації пізнавальної діяльності учнів під час вивчення фізики / І. Ковтуцька, О. Куракова, О. Немченко // Шляхи підвищення ефективності природничо-математичної освіти в середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Херсон : Айлант, 2000. – С. 72-74.
Кодес Е. Компьютерные игры по физике / Е. Кодес, Ф. Сидоренко // Физика в школе. – 1997. - № 1. – С. 19-23.
Сосницька Н. Л. Фізика як навчальний предмет у середній загальноосвітній школі України: історикометодологічні і дидактичні аспекти. Монографія / Н. Л. Сосницька. – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – 399 с.
Сосницька Н. Л. Формування і розвиток змісту шкільної фізичної освіти в Україні (історико-методологічний контекст) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук : 13.00.02 / Н. Л. Сосницька ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2008. – 40 с.

.: Розділ: Освіта :: 27.04.2020 11.27.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Київ :: Запитання: 44031  
Софія запитує:
Дистанційне навчання перших класів
Наша відповідь:
Доброго дня, Софія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Богачков Ю. М. Про результати дослідження науково-методичних засад організації середовища дистанційного навчання в середніх загальноосвітніх навчальних закладах : комп'ютерні технології навчання / Ю. М. Богачков, О. П. Пінчук // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2011. - № 8. - С. 16-19.
Васюк О. Теоретико-методичні аспекти організації дистанційної освіти / О. Васюк, Т. Скумін // Вісник Книжкової палати. - 2011. - № 2. - С. 30-32.
Дистанційне навчання у початковій школі: технології та особливості [Електронний ресурс] // На урок : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://naurok.com.ua/post/distanciyne-navchannya-u-pochatkoviy-shkoli-tehnologi-ta-osoblivosti. — Назва з екрана.
Добровольська О. М. Навчання за технологією on-line : [проблема запровадження дистанційної освіти дітей з обмеженими можливостями] / О. М. Добровольська // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2010. - № 4. - С. 5-8.
Коровайченко Ю. Дистанційне навчання - це сучасно / Ю. Коровайченко, А. Васильєв // Освіта України. - 2013. - 17 черв. - С. 6.
Практичні завдання джерело [Електронний ресурс] // Розвиток дитини : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://childdevelop.com.ua/worksheets/8390/. — Назва з екрана.

.: Розділ: Освіта :: 24.04.2020 17.51.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вероніка із міста: Вознесенськ :: Запитання: 44024  
Вероніка запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу до курсової з методики викладання укр. мови: "Міжпредметні зв'язки на уроках української мови в 5-12 класах"
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Бова О. Прийменники в тексті поезії Василя Симоненка "Лебеді материнства" : бінарний урок у 7 класі з використанням інтерактивних технологій / О. Бова // Дивослово. — 2017. — № 1. — С. 15-17.
Веремійчик І. Інтегровані уроки як спосіб реалізації міжпредметних зв'язків / І. Веремійчик // Початкова школа. — 2012. — № 1. — С. 15-18.
Використання мультимедійних презентацій на уроках української мови та літератури [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-multimedijnih-prezentacij-na-urokah-ukrainskoi-movi-ta-literaturi-1012.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 23.04.2020.
Горошкін І. Роль міждисциплінарних зв'язків у мовній підготовці майбутніх перекладачів / І. Горошкін // Українська мова і література в школах України. — 2016. — № 12. — С. 3-5.
Єрцова О. Кодекс честі лицаря (за романом В. Скотта "Айвенго") : бінарний урок з української мови та зарубіжної літератури. 7-й клас / О. Єрцова // Зарубіжна література (Шкільний світ). — 2016. — № 10. — С. 55-59.
Король О. Фортеці двох володінь: математики та граматики : 6-й клас / О. Король // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2012. — № 3. — С. 23-26.
Кучеренко І. Інтегровані уроки як вид нестандартної організаційної форми навчання української мови / І. Кучеренко // Українська мова і література в школі. — 2011. — № 3. — С. 10-14.
Михайловська Н. Стилістичне забарвлення "Саду" української мови : українська мова та біологія (бінарний урок), 11 клас / Н. Михайловська // Українська мова й література в сучасній школі. — 2013. — № 2. — С. 42-46.
Міжпредметні зв'язки в навчанні [Електронний ресурс] // На Урок : освітній проект [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/mizhpredmetni-zv-yazki-v-navchanni-48149.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 23.04.2020.
Міжпредметні зв’язки як педагогічна категорія. Теоретичні аспекти [Електронний ресурс] // Шкільний світ: формуємо освіту разом [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://www.osvitaua.com/2018/07/65675/. — Назва з екрана. — Дата звернення: 23.04.2020.
Мостіпан В. Без граматики не вивчиш математики : бінарний урок з української мови і математики / В. Мостіпан // Українська мова і література в школах України. — 2015. — № 7-8. — С. 77-81.
Муляр О. Внутрішні води Південної Америки : Інтегрований урок з географії та української мови у 7 класі / О. Муляр // Географія та основи економіки в школі. — 2001. — 1. — С. 22-25.
Потась Л. О. Бінарний урок "Дивовижний світ Катерини Білокур" : ("Українська мова" "Образотворче мистецтво", 7-й клас) : цікавий урок : [конспект уроку] / Л. О. Потась // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2012. — № 9. — С. 13-19.
Сердечний В. Професійна лексика. Терміни. : Бінарний урок: українська мова і фізичне виховання, 10 клас / В. Сердечний // Українська мова і література в школах України. — 2017. — № 1. — С. 29-31.
Телець І. Реалізація міжпредметних зв'язків на уроках української літератури: теоретичні і прикладні аспекти / І. Телець // Українська мова і література в школах України. — 2016. — № 4. — С. 38-42.
Форми інтеграції на уроках - впровадження міжпредметних зав’язків при викладанні спеціальних дисциплін [Електронний ресурс] // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/formi-integracii-na-urokah-vprovadzenna-mizpredmetnih-zavazkiv-pri-vikladanni-specialnih-disciplin-128472.html. — Назва з екрана. — Дата звернення: 23.04.2020.

.: Розділ: Освіта :: 23.04.2020 15.07.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іра із міста: Львов, Львовская обл. :: Запитання: 43970  
Іра запитує:
Добрий день! Можете, будь ласка, підібрати матеріал до теми "Вдосконалення вміння писемного мовлення школярів на уроках німецької мови за допомогою інтернет-контенту".
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації: Бекреньова І. І. Використовуємо сучасні підходи у викладанні англійської
мови: методичний матеріал / І. І. Бекреньова. – Х.: Основа: Тріада , 2007. – 96 с.
Боковенко Н. Р. Поєднання різних форм роботи на уроках англійської
мови / Н. Р. Боковенко // Іноземні мови. – 2003. – № 2. – С. 11-15.
Валуєва К. М. Гра в процесі вивчення англійської мови / К. М. Валуєва //
Англійська мова і література. – 2005. – № 7. – С. 2–4.
Гіс В. Й. Методика проведення гри як засобу активної пізнавальної
діяльності / В. Й. Гіс // Англійська мова і література. – 2010. – № 6. – С. 7–10.

Гурова Н. В. Ігри та ігрові прийоми на уроці німецької мови / Н. В. Гурова // Німецька мова в школі. – 2009. – № 2. – С. 6 – 11.
Даниленко І. В. Навчання в співпраці як різновид особистісно
орієнтованого підходу у викладанні іноземної мови / І. В. Даниленко //
Англійська мова та література. – 2012. – № 4. – С. 2-4.

Жека А. А. Використання ігрових технологій на початковому етапі
вивчення німецької мови / А. А. Жека // Німецька мова в школі. – 2009. – № 1. –
С. 13 – 14.
Капітанчук Т. В. Рольова гра як резерв підвищення якості та ефективності
навчання іноземних мов / Т. В. Капітанчук // Англійська мова та література. –
2003. – № 31. – С. 2-7.
Морська Л. І. Інформаційні технології у навчанні іноземних мов:
навчальний посібник / Л. І. Морська. – Т.: Астон, 2008. – 256 с.
Ніколаєва С. Ю. Сучасні підходи до викладання іноземних мов / С. Ю.
Ніколаєва, О. М. Шерстюк // Іноземні мови. – 2002. – № 1. – С. 39-46.
Німчук Г. Б. Розважально-пізнавальні ігри на уроках англійської мови /
Г. Б. Німчук // Англійська мова та література. – 2003. – № 28. – С. 12-15.
Новітні технології на уроках англійської мови / упоряд. : Т.
Михайленко. – Київ : ред.газет гуманітарного циклу, 2012. – 112 с.
Пушкарьова Т. Технологія проведення особистісно орієнтованого уроку /
Т. Пушкарьова // Іноземні мови. – 2003. – № 4. – С. 7-12.

.: Розділ: Освіта :: 7.04.2020 19.56.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.241747 seconds