Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41162
   


Автор запитання: Іван із міста: Хуст :: Запитання: 42737  
Іван запитує:
Добрий день. Будь ласка, порекомендуйте матеріал до теми "Використання хмарних технологій в управлінській діяльності директора школи".
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Н. Г. Пудрій Хмарні технології в управлінській діяльності керівника ЗНЗ
http://eprints.zu.edu.ua/17482/1/Пудрій.pdf
С.Одайник Використання хмарних технологій в управлінні загальноосвітніми навчальними закладами
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Npd_2016_4_27.pdf
Використання сервісів google в управлінні закладом середньої освіти
http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/viewFile/100/136
Литвинова С.Г. Віртуальна учительська за хмарними технологіями
http://proflizey29.ptu.org.ua/wp-content/uploads/2013/05/Хмарні-технології-11.pdf
Хмарні технології як засіб розбудови інноваційної школи
http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp14/Litvinova.pdf
О.Л. Гаврилова Удосконалення управління освітнім закладом через використання хмарних технологій
http://eprints.zu.edu.ua/17425/1/Гаврилова.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/706199/1/МЕТОДИЧКА-2016 final.pdf

.: Розділ: Освіта :: 15.01.2019 09.53.33 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Жмеринка :: Запитання: 42729  
Анна запитує:
Доброго дня! Гарних свят усім працівникам віртуальної бібліографічної довідки. Допоможіть, будь ласка, підібрати літературу до дипломної роботи на тему: "Формування комунікативної компетенції майбутнього керівника освітнього закладу" або просто педагога. Дякую дуже!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно! Вас також вітаємо з прийдешніми святами!
Радимо Вам звернутися до наступних джерел:
https://skvor.info/files/books/skvortsova_obl_monografia2.pdf
СКВОРЦОВА С.О., ВТОРНІКОВА Ю.С. ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ / С.О.СКВОРЦОВА, Ю.С.ВТОРНІКОВА. – Одеса: Абрикос Компани, 2013. – 290 с.
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/14285/1/ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ.pdf
Попадич О. О., Мордяк Я. М. ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В НАУКОВИХ ПІДХОДАХ
http://tme.umo.edu.ua/docs/3/10olippr.pdf
Оліфіра Л. ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
https://www.researchgate.net/publication/322764777_FORMUVANNA_KOMUNIKATIVNOI_KOMPETENTNOSTI_MAJBUTNIH_FILOLOGIV_NA_ZASADAH_REALIZACII_POLOZEN_PARTISIPATIVNO-INTERAKTIVNOGO_PIDHODU
Арістова Н.О.ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ НА ЗАСАДАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕНЬ ПАРТИСИПАТИВНО-ІНТЕРАКТИВНОГО ПІДХОДУ
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/1675/Ryabets'-Komunikat_potentsial_osobyst.pdf;jsessionid=0FE7C27899AF544D1F0010E2122E5F00?sequence=3
Рябець І.В. КОМУНІКАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ КЕРІВНИКА В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/202/1/1269-2643-1-SM.pdf
Москаленко А. Формування комунікативної компетентності в майбутніх управлінців начальними закладами в процесі проходження практики
http://brodypk.at.ua/navch-met/poch/dop/formuvannja_komunikativnoji_kompetenciji.pdf
Перхач Л. П. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2013_2_20
Ковш О. С. Особливості розвитку управлінської компетентності керівника загальноосвітньої школи
http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2016_4_11
Боровець О. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mir_2016_6_23.pdf
Кравченко-Дзондза О.
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗМІСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ
https://knowledge.allbest.ru/psychology/2c0b65625a2ac69a5c53b88421306d36_0.html
Управління процесом формування комунікативної компетентності керівника підрозділу вищого навчального закладу
http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/19091-formuvannya-komunikativnoї-kompetenciї-kerivnika-navchalnogo-zakladu.html
Філіппова З. ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
***************
1. Анкваб, М. Ф. Профессиональное общение как составляющая коммуникативной компетентности [Электронный ресурс] / М. Ф. Анкваб // Молодой ученый. - 2014. - N 2.
2. Майєр, Н. В. Тестова компетентність майбутнього вчителя іноземних мов і культур [Текст] / Н. В. Майєр // Іноземні мови. - 2018. - N 4. - С. 37-41.
3. Никифорова, І. Педагогічна культура як складова фахової комунікативної культури майбутнього вчителя (теоретичний аналіз) / І. Никифорова // Рідна школа. - 2007. - №3. - С. 52-55.
4. Смирнов, С. Д. Педагогическая деятельность и педагогическое общение [Текст] / С. Д. Смирнов // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. - 2011. - N 3. - С. 5-18.
5. Тарашевська, О. Комунікативна культура педагога - запорука успіху [Текст] : тренінг для педагогів / О. Тарашевська // Дошкільне виховання. - 2014. - N 11. - С. 28-29.
6. Яковенко-Глущенкова, Є. В. Принципи формування професійно орієнтованої усномовленнєвої комунікативної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови [Електронний ресурс] / Є. В. Яковенко-Глущенкова // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. - 2014. - N 22. - С. 64-69.
7. Нечипорук, О. В. Іншомовна компетентність як передумова професійного розвитку педагога [Електронний ресурс] / О. В. Нечипорук // Педагогічний пошук : Науковий журнал. - 2014. - N 2. - С. 16-18.
8. Громико, Л. Дозволь собі бути щасливим [Текст] : семінар з елементами тренінгу / Л. Громико // Психолог дошкілля. - 2018/2. - N 10. - С. 18-29.
9. Береза, В. Комунікативна компетенція як основа формування національно свідомої особистості [Текст] / В. Береза // Рідна школа. - 2007. - №11-12. - С. 13-16. - Бібліогр.: С.16.
10. Прокіп, В. А. Культура спілкування керівника загальноосвітнього навчального закладу: теорія та практика питання [Електронний ресурс] / В. А. Прокіп // Педагогічний пошук : Науковий журнал. - 2012. - N 4. - С. 30-33.
11. Оринко, М. Управлінський потенціал керівника та його складові [Текст] : вкладка / М. Оринко // Психолог. - 2017/2. - N 13/14. - С. 1-41.
12. Зязюн, І. А. Система сукупних компетенцій і компетентностей у структурі падагогічної діяльності й дії вчителя [Текст] / І. А. Зязюн // Педагогіка і психологія. - 2014. - N 3. - С. 18-27.
13. Змеев, С. И. Компетенции и компетентности преподавателя высшей школы ХХІ в. [Текст] / С. И. Змеев // Педагогика. - 2012. - N 5. - С. 69-74.
**********************************
1. Розвиток психолого-педагогічних компетенцій учителя [Текст] : порадник учасникам Всеукраїнського конкурсу "учитель року". Кн. 1. - Миколаїв : Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2011. - 160 с.
2. Теоретико-методичні засади підготовки вчителів початкової школи до запровадження освітніх технологій в умовах сучасного освітнього середовища [Текст] : монографія / ред. К. Б. Авраменко. - Миколаїв : Іліон, 2016. - 172 с.
3. Скороходов, В. А. Менеджмент вищої школи [Текст] : навч. посібник для вузів / В.А. Скороходов. - Миколаїв : КСУ, 2003. - 355 с.
Успіхів та на все добре!

.: Розділ: Освіта :: 12.01.2019 12.27.51 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Вараш :: Запитання: 42696  
Юлія запитує:
Доброго дня, висвітліть, будь ласка, літературні джерела на тему: "Нова українська школа".
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам наступні джерела:
Методичні рекомендації щодо організації освітнього простору Нової української школи // Директор школи. - 2018. - № 9/10. - С. 5-6
Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня // Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України. - 2018. - № 6. - С. 42-86.
Жуковська С. Професійний розвиток педагогів Нової української школи в умовах неформальної освіти / С. Жуковська // Методист. - 2018. - № 6. - с. 66-68.
Захарійчук, М. Реалізація завдань Нової української школи на основі навчального змісту Букваря / М. Захарійчук// Початкова школа: Щомісячний науково-методичний журнал . - 2018. - №8. С.26-30.
Клочек Г. Літературна освіта в новій українській школі: стратегія і тактика реформування / Г. Клочек. – Дивослово. – 2017. – №2. - С.2-11.
Косарєва Н. П. Сучасний погляд на превентивне виховання в новій українській школі / Н. П. Косарєва. - Виховна робота в школі : науково-методичний журнал. - Харьков : ТОВ "Видавнича группа "Основа". - 2018г. N 5 С.31-42.
Кутенець С. Перші кроки до нової української школи / С.Кутенець // Директор школи: для керівників середніх навчальних закладів. – 2017. - №1/2. – с.90 – 94.
Кучеренко І. Особистісно зорієнтоване навчання-домінантна модель реалізації концепції "Нова українська школа"/І. Кучеренко//Дивослово: щомісячний науково-методичний журнал. - 2018.- N10 . - С.2-4.
Кучеренко, І. Особистісно зорієнтоване навчання-домінантна модель реалізації концепції "Нова українська школа"/І. Кучеренко//Дивослово: щомісячний науково-методичний журнал. - 2018. - N11 . - С.9-14.
Кущ О. В. Нова українська школа: педагогічна свобода вчителя, безпечний шкільний простір / О. В. Кущ // Педагогічна майстерня. - 2018. - N 4. - С. 12-15.
Ляшенко О.І. На шляху до Нової української школи: концептуальні засади і виклики / О.І.Ляшенко, Ю.І.Мальований // Педагогіка і психологія. – 2017. – №3. – С.5-12.
Полєвікова О. Нова українська школа: відчуваємо. думаємо, діємо : Проект інноваційного уроку, присвяченого письменнику рідного краю та його творчості / О. Полєвікова // Початкова школа. - 2017. - N4. - С. 13-15.
Рудишин С. Нова українська школа: проблеми і перспективи підготовки вчителів / С. Рудишин // Біологія і хімія в рідній школі : Науково-методичний журнал. - 2018. - N 1. - С. 38-39.
Сорочан Т. Підготовка вчителів до реалізації Концепції "Нова українська школа" / Т. Сорочан // Методист. - 2018. - № 6. - С. 4-9.
Усатенко Т. Горизонт нової української школи: компетентність "спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами" / Т. Усатенко // Українська мова і література школі : Науково-методичний журнал. - 2017. - N6. - С. 37-40.
Ушмарова В. Організація науково-методичної роботи з учителями початкової школи у контексті Концепції "Нова українська школа"/ В.Ушмарова // Початкова школа : Щомісячний науково-методичний журнал. - 2017. - N 9. - С. 1-5.
Цісар Н. Нова українська школа: чого ми прагнемо? / Н. Цісар // Завуч : Всеукраїнська газета для заступників директорів навчальних закладів. - 2018. - N 6. - С. 4.
http://nus.org.ua/
https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf
http://pedagogy.lnu.edu.ua/academics/nova-ukrajinska-shkola
https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita-2/nova-ukrajinska-shkola/
https://hromadske.ua/posts/nova-ukrainska-shkola-9-zmin-iaki-proponuie-minosvity
https://decentralization.gov.ua/education/nova-ukrainska-shkola
https://osvitoria.media/experience/4-golovni-statti-pro-te-yakoyu-bude-nova-ukrayinska-shkola/

.: Розділ: Освіта :: 13.12.2018 16.22.27 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Маріуполь :: Запитання: 42669  
Лариса запитує:
застосування цифрових технологій у проектному навчанні майбутніх кваліфікованих робітників
Наша відповідь:
Доброго дня, Лариса! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Глущенко Е. Методика формирования энергоэффективной компетентности будущих специалистов рабочих профессий в профессионально-технических учебных заведениях / Е. Глущенко // Вопросы педагогики: материалы ІV междунар. науч. конф. 16-17 сентября 2015 г. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук Ч. ІІІ. М.: Литера, 2015. — № 10 (81), октябрь, — С. 45-48.
Глущенко О. Дослідно-експериментальна робота щодо формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників з професії «слюсар-електрик з ремонту електроустаткування». Науковометодичне забезпечення професійної освіти і навчання: матеріали Звітн. наук.-практ. конф. Ін-ту проф-техн. освіти НАПН України (м. Київ, 24-25 берез. 2014 р.): Т. 1 / за заг. ред. В. О. Радкевич; ІПТО НАПН України. Київ, 2014. — С. 112-113.
Глущенко О. Методика дослідження проблеми формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю. Науковий вісник Ін-ту проф-техн. освіти НАПН України: Професійна педагогіка: зб. наук. пр. / ІПТО НАПН України; ред. кол.: В. Радкевич (голова) та ін. Павлоград, ІМА-прес, 2017. — Вип. 13. — С. 95-101.
Глущенко О. Методичні рекомендації щодо формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю у ПТНЗ / О. Глущенко. Запоріжжя : Просвіта, 2017. — 66 с.
Глущенко О. Модель формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю [Електронний ресурс] : Теорія і методика професійної освіти: електрон. наук. вид. 2016. — Вип. № 11 (3). — Режим доступу: http://tmpo.ivetua.science/images/Vol.11/Glushchenko11.pdf. (дата звернення: 16.05.2017).
Глущенко О. Морально-етична складова енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників. Професійна освіта в умовах сталого розвитку суспільства: матеріали І Міжнар. наук-практ. конф., 01 грудня 2016 р. / О. Глущенко, за заг. ред. В. О. Радкевич. Київ : ІПТО НАПН України, 2016. — С. 270-272.
Глущенко О. Суть і структура енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю / О. Глущенко // Профтехн. освіта. — 2016. — № 4. — С. 46-49.
Глущенко О. Формування енергоефективної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю у ПТНЗ. / О. Глущенко // Профтехн. освіта. — 2012. — № 3. — С. 15-18.
Гуревич Р. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців [Електронний ресурс] / Р. Гуревич, М. Кадемія, М. Козяр ; за ред. член-кор. НАПН України Гуревича Р. С. – Львів : Вид-во «СПОЛОМ», — 2012. — 502 с. — Режим доступу: http://ito.vspu.net/repozitariy/Kademiia/stati/15last/7_15zIKT.pdf.
Європа 2020: стратегія розумного, стійкого і всеосяжного зростання [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://ec.europa.ua/evrope2020/indexen.htm. — мова укр.
Про Стратегію державної кадрової політики на 2012–2020 роки [Електронний ресурс] / Указ Президента України від 1 лютого 2012 року № 45/2012. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/45/2012. — мова укр.
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми / редкол.: І. А. Зязюн (голова) та ін. // Зб. наук. пр. Київ-Вінниця : ТОВ фірма «Планер», 2013. — Випуск 36. — 517 с.
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми / Редкол. // Зб. наук. пр. Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2015. — Випуск 42. — 471 с.

.: Розділ: Освіта :: 8.12.2018 18.59.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Львів :: Запитання: 42651  
Оля запитує:
Безпечне освітне середовище в школі
Наша відповідь:
Доброго дня, Оля! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 37394, 41232,42522.

.: Розділ: Освіта :: 5.12.2018 23.56.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.726492 seconds