Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38526
   


Автор запитання: Ольга із міста: Берегово :: Запитання: 40475  
Ольга запитує:
Добрий день. Допоможіть підібрати матеріал до теми "Особливості роботи вчителя початкової школи у національній школі".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго!
Пропонуємо Вам звернутися до наступних джерел:
1. Бочелюк В.Й. Педагогічна психологія : Навчальний посібник для вузів / В. Й. Бочелюк, В. В. Зарицька. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 248 с.
2. Грицай Ю.О. Освіта - школа - вчитель. (Вступ до спеціальності) : курс лекцій: навч. посібник для студентів МДПУ / Ю. О. Грицай. - Миколаїв : МДПУ, 2000. - 258 с.
3. Елканов С.Б. Основы профессионального самовоспитания будущего учителя : учеб. пособие для вузов / С. Б. Елканов. - М. : Просвещение, 1989. - 189 с.
4. "Живая этика" о школе и воспитании : пособие для преподавателей школ и воспитателей / Сост. Н.П. Баныкин. - Новосибирск : Урусвати, 2006. - 48 с.
5. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія : Курс лекцій: Навч. посібник для вузів / В.П. Кутішенко. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 125 с.
6. Кутішенко В.П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій) : навч. посібник для вузів / В.П. Кутішенко. - 2-е вид. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 125 с.
7. Пєхота О.М. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя : Монографія / О.М. Пєхота, А.М. Старєва. - Миколаїв : Іліон, 2005. - 272 с.
8. Пєхота О.М. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя : Монографія / О.М. Пєхота, А.М. Старєва. - Миколаїв : Іліон, 2006. - 272 с.
9. Подласый И.П. Педагогика : новый курс : в 2-х кн. : учебник для вузов. Кн. 1 : Общие основы. Процесс обучения / И.П. Подласый. - Москва : Владос, 2000. - 574 с. - ISSN 5-691-00175-2.
***
1. Баб’як-Білецька Л. Особливості формування професійних компетенцій майбутніх фахівців початкової освіти : Педагогічному факультету Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка-30 років / Л. Баб’як-Білецька // Початкова школа. - 2009. - N 10. - С. 12-14.
2. Багно Ю. Деякі аспекти підготовки та перепідготовки вчителів сільської початкової школи в Україні : (20-ті роки ХХ ст.) / Ю. Багно // Рідна школа. - 2010. - N 12. - С. 58-61.
3. Баринов В. Концепция национального воспитания : к 125-летию со дня рождения И.А. Ильина / В. Баринов, К. Баринова // Воспитание школьников. - 2008. - N 8. - С. 52-56.
4. Бачинська Є. Підготовка вчителів до роботи в 1-4 класах, працюючих за всеукраїнським науково-педагогічним проектом "Інтелект України" / Є. Бачинська, В. Ушмарова // Рідна школа. - 2013. - N 10. - С. 69-74.
5. Большакова І. Розвиток логічної культури вчителя початкової школи у межах внутрішньошкільної методичної роботи / І. Большакова // Початкова школа. - 2012. - N 1. - С. 34-35.
6. Буренко В. Професійна компетентність учителя початкової школи в сучасних умовах розвитку освіти / В. Буренко // Іноземні мови в школах України. - 2014. - N 6. - С. 23-27.
7. Гайдай Л. Виховання національної свідомості / Л. Гайдай // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2015. - N 6. - С. 7-8.
8. Гаманюк О.А. Деякі аспекти розвитку особистості сучасного вчителя початкових класів / О. А. Гаманюк // Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. - 2014. - N 21. - С. 73-80.
9. Гнатюк В.В. Педагогічні умови формування духовної культури у майбутніх учителів початкових класів / В. В. Гнатюк // Педагогічний пошук : Науковий журнал. - 2014. - N 1. - С. 28-30.
10. Деркач О. Впровадження елементів музичної терапії в навчальний процес підготовки майбутніх учителів початкових класів / О. Деркач, М. Вацьо // Рідна школа. - 2005. - N12. - С. 54-55.
11. Жадан К.А. Компетентність вчителя - умова розвитку особистості учня / К. А. Жадан // Розкажіть онуку. - 2009. - N 19/20. - С. 8-22.
12. Желем Х. Національне виховання на уроках / Х. Желем // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2013. - N 6. - С. 44-53. - Библиогр. в конце ст. - Библиогр. в конце ст.
13. Завіна В. Формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів початкових класів / В. Завіна // Рідна школа. - 2007. - №4. - С. 6-9. - Бібліогр.: с. 9. - Бібліогр.: с. 9.
14. Зорочкіна Т. Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до роботи з обдарованими дітьми / Т. Зорочкіна // Рідна школа. - 2011. - N 7. - С. 55-62.
15. Зотова Е.С. Вступая в педагогический мир / Е.С. Зотова // Начальная школа. - 2006. - N9. - С. 29-31.
16. Іваній В. Підготовка вчителів початкових класів до розвитку пізнавального інтересу учнів у процесі навчання математики / В. Іваній, С. Бурчак // Початкова школа. - 2011. - N 3. - С. 43-47.
17. Коваль Л. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до моделювання уроків за різними навчальними технологіями / Л. Коваль // Початкова школа. - 2005. - N11. - С. 22-27.
18. Короткова Ю. Особливості професійно-педагогічної підготовки вчителів початкових класів у Греції / Ю. Короткова // Рідна школа. - 2006. - №10. - С. 74-77. - Бібліогр.: С.77. - Бібліогр.: С.77.
19. Корчевська О. Підготовка майбутнього вчителя до формування культури мислення молодших школярів на уроках математики / О. Корчевська // Початкова школа. - 2009. - N 7. - С. 26-30. - Библиогр. в конце ст. - Библиогр. в конце ст.
20. Кочерга О. Розвиток психологічної компетентності вчителя початкової школи / О. Кочерга // Рідна школа. - 2013. - N 11. - С. 52-56.
21. Красюк Л. Моделювання педагогічної практики в процесі підготовки вчителя початкової школи / Л. Красюк // Рідна школа. - 2005. - N12. - С. 52-53.
22. Кузовлев В.П. Основные пути совершенствования профессиональной подготовки учителя начальных класов / В.П. Кузовлев // Начальная школа. - 2006. - N7. - С. 4-8.
23. Купцов А.И. Повышение квалификации учителей начальных классов Томской области / А.И. Купцов, Г.К. Ларина // Начальная школа. - 2006. - N2. - С. 5-7.
24. Курок О. Традиції і сучасність підготовки вчителів початкових класів у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка / О. Курок // Початкова школа. - 2010. - N 3. - С. 65-69.
25. Лактіонова Т. Поради молодому вчителю / Т. Лактіонова // Початкова школа. - 2013. - N 12. - С. 49-50.
26. Литвиненко С. Актуалізація ідей В.О.Сухомлинського у підготовці майбутніх вчителів початкових класів / С.Литвиненко // Початкова школа. - 2003. - №9 . - С. 14-18.
27. Лобчук О. Підготовка студентів до аналізу уроку української мови в початкових класах / О. Лобчук // Початкова школа. - 2010. - N 12. - С. 37-38.
28. Лук'янець І. Основні етапи формування професіоналізму вчителя початкової школи / І. Лук'янець // Рідна школа. - 2005. - N12. - С. 26-27.
29. Мартиненко С. Діагностичні методики вивчення особистісно-професійної готовності вчителя початкової школи до педагогічної діяльності / С. Мартиненко // Початкова школа. - 2013. - N 3. - С. 44-47.
30. Мартиненко С. Діагностування особливостей особистісно-професійної діяльності вчителя початкової школи / С. Мартиненко // Початкова школа. - 2013. - N 4. - С. 49-50.
31. Мельничук С. К.Д.Ушинський про педагогічну підготовку вчителя початкових класів / С. Мельничук // Початкова школа. - 2013. - N 1. - С. 43-44.
32. Миронов А.В. Подготовка будущего учителя начальных классов к реализации развивающих технологий / А. В. Миронов // Начальная школа. - 2009. - N 2. - С. 88-92.
33. Митник О. Інтелектуальна культура вчителя як показник готовності до формування культури мислення молодшого школяра / О. Митник // Початкова школа. - 2008. - N 1. - С. 46-52.
34. Митник О. Технологія розвитку інтелектуальної культури майбутнього вчителя початкових класів / О. Митник // Початкова школа. - 2008. - N 4. - С. 44-49.
35. Митрохина С.В. Методическая подготовка учителя начальных классов в контексте коммуникативных технологий / С. В. Митрохина // Начальная школа. - 2007. - N1. - С. 20-24.
36. Николаева М.В. Образовательные технологии подготовки педагога к личностному развитию младшего школьника / М. В. Николаева // Начальная школа плюс До и после. - 2013. - N 1. - С. 1-5.
37. Пазухина С.В. Формирование ценностного отношения к учащимся у будущих учителей начальных классов / С. В. Пазухина // Вопросы психологии. - 2010. - N 3. - С. 37-46.
38. Приходько В. Громадянська та національна самосвідомість / В. Приходько // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2015. - N 5. - С. 14-19.
39. Прокоф’єва М. Концептуальні засади підготовки майбутніх учителів початкових класів до реалізації диференційованого підходу в навчанні молодших школярів / М. Прокоф’єва // Рідна школа. - 2012. - N 12. - С. 44-48.
40. Процишина О. Формування національного світогляду учнів на основі народознавчих матеріалів / О. Процишина // Рідна школа. - 2016. - N 8/9. - С. 37-40.
41. Ратушинська А. Педагогічні умови розвитку професійних якостей учителя початкових класів у процесі самоосвіти / А. Ратушинська // Початкова школа. - 2012. - N 10. - С. 12-15. - Бібліогр. у кінці ст. - Бібліогр. у кінці ст.
42. Смирнова И.В. Анализ современного состояния подготовки будущих учителей начальных классов к работе в условиях информационной образовательной среды / И. В. Смирнова // Информатика и образование. - 2012. - N 7. - С. 94-96.
43. Смирнова И.В. Проблема подготовки будущих учителей начальных классов к работе в информационно-образовательной среде / И. В. Смирнова // Информатика и образование. - 2012. - N 9. - С. 101-103.
44. Специфика профессии учителя начальных классов // Начальная школа. - 2002. - №8. - С. 87-93.
45. Стеценко І. Складові інформаційної культури та інформаційної грамотності для педагогів дошкільної та початкової освіти / І. Стеценко // Інформатика. - 2012. - N 8. - С. 13-17.
46. Тетерятник М. Науково-методична культура вчителя початкових класів / М. Тетерятник // Початкова школа. - 2007. - N 4. - С. 45-47.
47. Трубайчук Л.В. Портрет учителя начальных классов / Л.В. Трубайчук // Начальная школа. - 2006. - N6. - С. 20-23.
48. Формуємо національну свідомість молодших школярів // Початкова школа. - 2015. - N 6. - С. 28-29.
49. Чутко Н.Я. Учебная деятельность: как ее видит учитель / Н.Я. Чутко // Начальная школа. - 2006. - N1. - С. 101-104.
50. Шевчук І. Виховання національної самосвідомості молодших школярів засобами фольклорних ігор / І. Шевчук // Початкова школа. - 2010. - N 8. - С. 5456.
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola-2016-2/
Розділ Початкова освіта на сайті МОН України
http://vuzlib.com/content/view/313
Шумілова, І.Ф. ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=2521
Дідур Н. А. ТЕНДЕНЦІЇ ПРОЦЕСУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
http://www.doippo.dp.ua/navchalno-metodichna-robota/pochatkova-osvita/1409-pidgotovka-vchitelya-pochatkovikh-klasiv-do-formuvannya-klyuchovikh-kompetentnostej-v-uchniv-za-novim-derzhavnim-standartom-pochatkovoji-zagalnoji-osviti-osoblivosti-roboti-v-2-mu-klasi.html
Підготовка вчителя початкових класів до формування ключових компетентностей в учнів за новим Державним стандартом початкової загальної освіти. Особливості роботи в 2-му класі
http://library.ippro.com.ua/attachments/article/67/Гаряча. Нові орієнтири початкової освіти.pdf
Гаряча С.А., Добровольська Л.Н. Нові орієнтири початкової школи: Навчально-методичний посібник. – Черкаси: Видавництво Черкаського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників, 2012. – 140 с.
Успіхів!

.: Розділ: Освіта :: 22.03.2017 11.35.27 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Хмельницький :: Запитання: 40462  
Марія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь-ласка, з матерілом для курсової роботи на тему:"Проектна діяльнісь учнів на уроках іноземної мови в основній школі"
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо скористатися наданою інформацією:
Використання методу проектів на уроках англійської мови . – Режим доступу: http://www.universum.kiev.ua/index.php/2009-09-18-12-57-46/2013-01-31-11-56-36/98-2013-03-26-13-24-01.html
Використання проектної технології на уроках англійської мови. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/40940/
Використання рецептивних видів діяльності при виконанні проектів для формування мовленнєвої компетентності учнів. – Режим доступу: http://ihorkostenko.blogspot.com/p/blog-page_23.html
ВласенкоА.ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА. – Режим доступу: http://www.kspu.kr.ua/download/conf2013/section2/article_vlasenko.pdf
Застосування проектної технології на уроках іноземної мови. – Режим доступу: http://shag.com.ua/zastosuvannya-proektnoyi-tehnologiyi-na-urokah-inozemnoyi-movi.html
Комогорова М.І. Проектна діяльність як спосіб розвитку творчих вмінь учнів на уроках іноземної мови. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/40_OINBG_2014/Philologia/1_179207.doc.htm
Метод проектів на уроках іноземної (англійської)мови. – Режим доступу: http://wiki.ippo.edu.te.ua/index.php/Метод_проектів_на_уроках_іноземної_(англійської)мови
Москалець О. О. Проектна методика на уроках іноземної мови у загальноосвітній школі / О. О. Москалець // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 33. - С. 208-211. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_33_67
Плахотнюк Н. Використання навчально-ігрового проектування на заняттях з іноземної мови / Н. Плахотнюк // Проблеми підготовки сучасного вчителя. - 2014. - № 10(2). - С. 55-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ppsv_2014_10(2)__11
Проектна діяльність на уроках іноземної мови. – Режим доступу: http://shag.com.ua/proektna-diyaleniste-na-urokah-inozemnoyi-movi.html
Проектна діяльність при вивченні англійської мови. – Режим доступу: http://konotopnvk.ucoz.ua/load/proekti/proektna_dijalnist/8-1-0-5
Проектная деятельность на уроках иностранного языка. – Режим доступа: http://abc-english.info/p41aa1.html
Проектні технології на уроках іноземної мови. – Режим доступу: https://docviewer.yandex.ua/?url=http://babun-libr.narod.ru/Dosvid3.doc&name=Dosvid3.doc&lang=uk&c=58cf6f7c8de2
Устименко О. М. Типологія проектів у навчанні іноземних мов / О. М. Устименко // Молодий вчений. - 2016. - № 2. - С. 347-352. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2016_2_85
Фінчук Г. В. Психолого-педагогічні основи технології використання проектної методики у навчанні іноземних мов / Г. В. Фінчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ. - 2016. - Вип. 1. - С. 166-172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppog_2016_1_25
Формування проектно-технологічної компетентності на уроках німецької
мови. – Режим доступу: http://hm-rmk.ucoz.ru/Na-dopomogy-vch/Inozemna/formuvannja_proektno-tekhnologichnoji_kompetenciji.pdf
Янчук В.О. Впровадження методу проектів на уроках англійської мови. – Режим доступу: http://gradum103.zp.ua/index.php/pedagogicheskaya-vystavka/30-spetsifika-uchebnykh-predmetov/421-yanchuk-v-o-vprovadzhennya-metodu-proektiv-na-urokakh-anglijskoji-movi
Дубровська М. Організація колективної навчальної діяльності у формі проектних робіт на уроках французької мови / М. Дубровська // Пед. пошук. - 2007. - № 4. - С. 31-34.
Клак І. Є. Особливості реалізації проектної методики у процесі формування навичок іншомовного спілкування / І. Є. Клак // Іноземні мови. – 2005. – № 6. – С. 11–12.
Редько, В. Проектувальна діяльність автора шкільного підручника з іноземної мови / В. Редько // РІДНА ШКОЛА . - 2009 . - № 11. - С.26-32.
ХодХодос, Б. Метод проектів як один з прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів у викладанні іноземної мови / Б. Ходос // РІДНА ШКОЛА . - 2005 . - № 5. - С.79-80.

.: Розділ: Освіта :: 19.03.2017 16.45.27 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Ужгород :: Запитання: 40439  
Світлана запитує:
Втілення особистісно орієнтованого підходу у виховний процес школи-інтернату, ГПД.
Наша відповідь:
Світлано, добрий день! Опрацюйте, будь ласка, такі джерела інформації:

Алексєєва В. І. Ставтесь до нас, як до рідних дітей…[Особистісно орієнтований підхід до дитини в умовах школи-інтернату] / В. І. Алексєєва // Освіта. — 2007. — № 26–27. — С. 4–5.

Бех, Іван Дмитрович Виховання особистості [Текст] : навч.-метод. посіб.: У 2 кн. / І.Д. Бех. - К. : Либідь, 2003.
Кн. 1 : Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади. - 280 с.
Кн. 2 : Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. - 344 с.

Гаврішко В. Д. Загальноосвітні школи-інтернати: навчально-методичний аспект : метод. посіб. / В. Д. Гаврішко, В. І. Очеретянко, І. М. Шоробура, Л. А. Машкіна; Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. облрада, Хмельниц. гуманіт.-пед. акад. - Хмельницький : Вид-во ХГПА, 2012. - 220 c. - Бібліогр.: с. 149-151.

Гольдштейн Арнольд, Хомик Володимир. Тренінг умінь спілкування: як допомогти проблемним підліткам /Пер. з англ. В. Хомика.- К.: Либідь,
2003. – 520 с.

Иванов Л.М., Конева Е.В. Применение нидерландской модели повышения социальной компетенции подростков // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2002. - №2. С. 30-60.

Клішевич Н. А. Соціально-педагогічна робота з підлітками із делінквентною поведінкою (друга половина XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Н. А. Клішевич; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К., 2011. - 20 c. –

Кобзар Б.С., Постовойтов Є.П. Специфіка позаурочної виховної роботи з учнями шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, які залишились без
піклування батьків. – К.: Стилос, 1997. – 312 с.

Коношенко С. В. Особистісно-орієнтований підхід як один із важливих напрямків гуманізації реабілітаційної роботи з дезадаптованими підлітками / С. В. Коношенко // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. - 2005. - № 10. - С. 146-148. - Бібліогр.: 6 назв. - укp.

Кумарина Г.Ф. Диагностирование состояний риска в развитии ребенка. Проблемы и решения // Практическая психология и логопедия. – 2003. - №1-2 (4-5). – С. 15-20.

Наточій А. М. Загальноосвітні школи-інтернати в сучасному освітньому просторі України / А. М. Наточій // Наука і освіта. - 2006. - № 1/2. - С. 80-84.

Омельченко Л. Особистісно орієнтована система навчання і виховання через диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу / Л. Омельченко // Рідна школа —2007. — № 11–12. — С. 54–55.

Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти / ред.: І. М. Хом'як. - Рівне, 2005. - 138 с. - (Наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту; Вип. 33).

Петровська І. Організація роботи з виявлення та діагностики схильних до правопорушень учнів при управлінні навчальним закладом / І. Петровська // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2009. - № 1. - С. 234-243

Скребець О. Особистісно орієнтований підхід у роботі із соціально дезадаптованими неповнолітніми (З досвіду роботи) / О. Скребець, Т. Дем'яненко // Рідна шк.. - 2009. - № 5/6. - С. 51-53.

Основи патріотичного виховання учнів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків у позаурочний час. Методичні рекомендації. / Укладач – Л.В. Канішевська – К.: Інститут педагогіки АПН України, 1997. – 14 с.

Особистісно зорієнтовані технологіі у виховному процесі // Позакласний час. —2011. — № 4. — С. 47–54.

Особистісно орієнтована модель виховання // Позакласний час. — 2007. — № 2. — С. 15.

Социальная педагогика: Учеб. пособие для студентов высш. учеб.заведений /Под ред. В.А. Никитина. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 272 с.

Школа особистісно орієнтованої педагогіки // Позакласний час. — 2010. — № 4 — С. 43–52.

Стратегія реформування освіти в Україні: рекомендації з освітньої політики. – К.: „К.І.С.”, 2003. – 296 с.

Сухомлинська О. Виховання як соціальний процес // Шкільний світ. – 2004. - №4 (228), січень. – С. 1-3.

Яковенко В.С. Виховання та усиновлення дітей-сиріт. – Кіровоград, 1998,- 336 с.

Яндрова Ю. В. Особливості розвитку гендерної ідентичності дівчат- підлітків в умовах шкіл-інтернатів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Ю. В. Яндрова; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. - К., 2012. - 20 c. - укp.

.: Розділ: Освіта :: 13.03.2017 20.09.07 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Христя із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 40435  
Христя запитує:
Добрий вечір! Допоможіть будь ласка підібрати літературу до таких питань: 1. Соціокультурна компетенція як психолого-педагогічна проблема. 2. Формування соціокультурної компетенції молодшого школяра.
Наша відповідь:
Христе, добрий день! Для вас підібрані такі джерела інформації:

Анісімова Г.О. Сучасний урок у початковій школі: традиції та інновації (навчально-методичний посібник) / Г.О. Анісімова, О.В. Нікулочкіна. - Тернопіль : Мандрівець, 2013. - 104 с.

Гетьман, С. С. Соціокультурні компетентності школяра : перлини виховної роботи / С. С. Гетьман // Позакласний час. - 2012. - № 21-22. - С. 19-24.

Лукашевич М.П. Соціалізація. Виховні механізми і технології: Навч.-метод. посібник. - К.: ІЗМН, 1998. - 112 с.

Недорєзова, Нонна. Проектна технологія в соціокультурному аспекті / Недорєзова, Нона // Початкова освіта (Шкільний світ). - 2013. - № 45-46. - С. 7-11. - Бібліогр.: с. 11.

Ніколаєску І.О. Формування соціальної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до вимог нових державних освітніх стандартів: науково-методичний посібник/ І.О. Ніколаєску. - Черкаси : ОІПОПП, 2014. - 76 с.

Пономарьова, Катерина. Компетентнісний підхід у навчанні грамоти першокласників / Пономарьова, Катерина // Початкова школа. - 2012. - № 9. - С. 35-40.

Пономарьова, Катерина. Соціокультурна складова у змісті початкового курсу української мови / Пономарьова, Катерина // Початкова школа. - 2011. - № 5. - С. 9-13. - Бібліогр.: с. 13.

Сорочинська, Віра. Вплив засобів масової комунікації на формування соціокультурних пріоритетів учнівської молоді / Сорочинська, Віра // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2011. - № 29-30. - С. 5-10. - Бібліогр.: с. 10.

Чернецька Т.І. Сучасний урок: теорія і практика моделювання : навч. посібник. - К. : ТОВ "Праймдрук", 2011. - 352 с.

Шрамко, Ольга. Формування у молодших школярів соціокультурної компетентності на уроках української мови / Шрамко, Ольга // Українська мова і література в школі. - 2013. - № 3. - С. 15-19. - Бібліогр.: с. 19.

ОСНОВНІ ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
http://ddpu.drohobych.net/native_word/wp-content/uploads/2016/04/2013-60.pdf

Підготовка молодших школярів до виконання соціальних ролей на уроках української мови
http://www.refsua.com/referat-8477-1.html

Реалізація компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів
http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/31210/

Розвиток соціокультурної компетенції учнів на уроках англійської мови. Інтеграція видів діяльності
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/rozvitok-sotsiokulturnoyi-kompetentsiyi-uchniv-na-.html

Формування соціокультурної компетенції основної школи
http://allbest.ru/k-2c0a65635b2bd78b5d53a89421306c27.html
Формування соціокультурної компетенції учнів початкової школи в процесі навчання читання
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0b65625b2ac69a4d43a88421316c37_0.html

.: Розділ: Освіта :: 13.03.2017 19.42.17 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Албона із міста: Мукачево :: Запитання: 40411  
Албона запитує:
Доброго дня. Допоможіть знайти тему Шляхи реалізації особистісно орієнтовного підходу в початкових класах. Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Освіта :: 9.03.2017 14.32.07 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.414767 seconds