Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 39734
   


Автор запитання: Наталiя із міста: Одеса :: Запитання: 41687  
Наталiя запитує:
Допоможiть знайти лiтературу з теми "Удосконалення дiяльностi керiвника вищого навчально закладу" . Дякую !
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://pidruchniki.com/16790422/pedagogika/sutnist_profesiynoyi_diyalnosti_samomenedzhmentu_kerivnika_vuza
http://pidruchniki.com/10310208/pedagogika/samomenedzhment_profesiyniy_diyalnosti_kerivnika_vischogo_zakladu_osviti
http://pidruchniki.com/86546/menedzhment/osnovni_napryami_organizatsiyno-pedagogichnoyi_diyalnosti_kerivnika_vischogo_navchalnogo_zakladu
http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/2262/1/upr_vns_teor_analis.pdf
http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN15/11kvavnz.pdf
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1000/1/7.pdf
http://novyn.kpi.ua/2009-1/01_Bljuhina.pdf
http://tme.umo.edu.ua/docs/4/10elneel.pdf
– Мельниченко А. Використання соціологічної інформації в управлінні вищим навчальним закладом / А. Мельниченко // Вища школа. – 2015. – № 2/3. – С. 19-27.
– Ромін А. В.Державне регулювання в системі управління вищими навчальними закладами: регіональний аспект / А. В. Ромін // Економіка та держава. – 2014. – № 6. – С. 149-151.
– Хворостяна Н. В.Проблеми організаціно-економічного механізму управління вищими навчальними закладами / Н. В. Хворостяна, А. Г. Васільєва // Економіка і регіон. – 2012. – № 3. – С. 30-34.
– Загірняк М. Система показників оцінювання діяльності керівників ВНЗ як управлінців вищої школи / М. Загірняк // Вища школа. - 2007. - № 5. - С. 45-54.
– Воробйов Л. М. Упровадження хмарних технологій в управлінську діяльність керівника навчального закладу / Л. М. Воробйов // Управління школою. - 2016. - № 4-6. - С. 58-64 : табл. ; Управління школою. - 2017. - № 22-24. - С. 82-88.
– Луговий В. Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів України: виклики та перспективи / Володимир Луговий, Світлана Калашнікова, Жаннета Таланова // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. - 2013. - № 3. - С. 51-59 : табл.
– Калашнікова С. Професійний розвиток керівників вищих навчальних закладів: діяльність Європейської платформи модернізації вищої освіти / Світлана Калашнікова // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часопис. - 2013. - № 2. - С. 95-101.
– Оліфіра Л. Форми післядипломної педагогічної освіти як фактор розвитку професійної управлінської компетентності керівників вищих навчальних закладів / Л. Оліфіра // Післядиплом. освіта в Україні. - 2013. - № 1. - С. 90-93.
– Вороненко О. Інноваційна компетентність керівників вищих навчальних закладів України у сфері трансферу технологій / Олександр Вороненко // Вища школа : наук.-практ. вид. - 2012. - № 10. - С. 17-26.
– Кравченко О. Професійні компетенції керівника вищого навчального закладу як суб'єкта моделювання стратегічного розвитку університету / О. Кравченко // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика : наук.-метод. журн. - 2017. - Вип. 1/2. - С. 150-155.
– Гагаріна І. Управлінське документування як організаційна складова діяльності сучасного керівника навчального закладу / І. Гагаріна // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія : Збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - Вип. 25. - С. 21-24.
– Кононенко В. А. Особливості регулювання праці керівника вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акредитації / В. А. Кононенко // Юридична осінь 2010 року : зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (23-24 листоп. 2010 р.) / Нац. юрид. акад. України. - Х. : Нац. юрид. акад. України, 2010. - С. 295-298.

.: Розділ: Освіта :: 19.02.2018 11.17.04 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: ПЕРЕЧИН :: Запитання: 41634  
Іван запитує:
Добрий день. Порекомендуйте матеріал до теми "Інноваційні методи навчання на уроках інформатики".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/komp_2011_5_4.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/komp_2013_6_12.pdf
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/vikoristannya-interaktivnikh-metodiv-navchannya-na-3.html
http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/13200/
http://wiki.soippo.edu.ua/index.php/Використання_інтерактивних_технологій_на_уроках_інформатики
http://informgru.blogspot.com/2017/01/blog-post.html
http://tkmco.org/metodychnyy-prostir/zagalna-serednya-osvita/104-rizne/227-khmarne-navchannia-ta-innovatsiini-tekhnolohii-nova-paradyhma-v-osviti
http://zw.ciit.zp.ua/index.php/Стаття_""Використання_квест-технологій_на_уроках_інформатики_для_активізації_пізнавальної_діяльності_учнів
https://sichneva2016.jimdo.com/главная/4-інформатика/4-4-сттаття-мірошниченко-с-л/
http://zayvenko.blogspot.com/p/blog-page_19.html
http://www.ippobuk.cv.ua/images/Ткачук_БДМУ.pdf
http://ito.vspu.net/duplomni_rob/2016-2017r/Kyrsovi/Kirilshyk_2/Застосування інтерактивних технологій на уроках інформатики у закладах професійної освіти.pdf
http://helpinformatik.com/?id=866

.: Розділ: Освіта :: 6.02.2018 12.27.15 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Київ :: Запитання: 41613  
Наталія запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти джерела для написання магістерської роботи з менеджменту на тему "Створення та функціонування навчальних закладів в умовах системи реформування освіти". Наперед дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє. Радимо скористатися наступними джерелами інформації:

Колупаєва Алла. Інклюзія - соціальна модель устрою суспільства : освіта вчителя/ Алла Колупаєва // Початкова школа. - 2017. - № 2. - С. 47-50. - Бібліогр.: с. 50.

Красняков Є. Реформування національної освіти в контексті гарантованого організаційно-фінансового забезпечення / Є. Красняков // Рідна школа. - 2016. - № 5/6. - С. 19-24.

Лунячек В. Е. Реформування системи управління освітою в Україні: пропозиції для тих, хто хоче реальних змін / В. Е. Лунячек. - Харків : [б. в.], 2017. - 88 с.


Освіта в інтересах споживачів: чи можливо це в Україні? / Н. Висоцька [и др.] //
Маркетинг в Україні. - 2012. - № 1. - С. 4-10
Пазюк С. З. Децентралізація освіти в громаді: нові можливості та ризики : нова українська школа / С. З Пазюк // Управління школою. - 2017. - № 16-18. - С. 2-5.

Реформування освіти в Україні: державно-управлінський аспект / [Н. Г. Протасова та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Протасової ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ ; Львів : НАДУ, 2012. - 455 с. : рис., табл. - (Бібліотека магістра. Серія "Державно-управлінські реформи"). - Бібліогр. в кінці розд.

Сагуйченко В. В. Інституційний вимір реформування системи освіти України : монографія / В. В. Сагуйченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : Панов А. М. [вид.], 2017. - 292 с. : табл. - Бібліогр.: с. 227-258. -

Терещенко М. М. Проблеми модернізації підготовки менеджерів з інновацій в контексті реформування системи освіти в Україні / М. М. Терещенко // Гілея: науковий вісник : збірник наукових праць. - 2016. - № 12. - С. 329-333. - Бібліогр. в кінці ст.

Управління освітою громади : [добірка статей] // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садочка. - 2017. - № 13-14. - С. 52-94.

Волкова І. Сучасні технології управління навчальним закладом
в умовах реформування освіти // https://sichneva2016.jimdo.com/главная/1керівники/1-2-ірина-волкова/


Калініна Л. УПРАВЛІННЯ НОВОЮ
УКРАЇНСЬКОЮ ШКОЛОЮ // http://undip.org.ua/upload/files/dyg-2017-01-КалінінаЛМ Управління новою укр школою.pdf


Ляшенко О. І. Пріоритети розвитку української школи в умовах реформування освіти // http://journals.uran.ua/index.php/2307-4507/article/view/94490/90115
Пастушенко Р. Реформування освітнього сектору: шкільна автономія та місцеве управління освітою // http://education-ua.org/ua/articles/398-reformuvannya-osvitnogo-sektoru-shkilna-avtonomiya-ta-mistseve-upravlinnya-osvitoyu

ФУНКЦІОНУВАННЯ
ОПОРНИХ ШКІЛ
за результатами опитування директорів
опорних шкіл // http://iea.gov.ua/wp-content/uploads/2017/12/1.pdf

.: Розділ: Освіта :: 3.02.2018 13.24.09 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маряна із міста: Мукачево :: Запитання: 41603  
Маряна запитує:
Добрий день. Будь-ласка, допоможіть знайти курсову роботу на тему "Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики та астрономії"
Наша відповідь:
Добрий день, Мар’яно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Атаманчук П. С. Інноваційні технології управління навчанням фізики / П. С.Атаманчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, інформаційно-видавничий відділ, 1999. – 174 с.
Атаманчук П. С. Організація самостійної діяльності старшокласника з фізики у системі розвитку пізнавальної самостійності / П. С. Атаманчук, Т. П. Поведа // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць / Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Інститут психології ім. Г. С. Костюка АПН України ; за ред.
С. Д. Максименка, Л. А. Онуфрієвої. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип.3. – С. 22-33.

Иванова Л. А. Активизация познавательной деятельности учащихся при изучение физики : пособие для учителей / Л. А. Иванова. - М. : Просвещение, 1983. - 160 с. - ил.

Лісніченко Олена. Самостійна робота як засіб формування навчально-пізнавальних здібностей учнів на уроках фізики / О. Лісніченко. – Режим доступу: http://phm.kspu.kr.ua/nauka/konferentsii/fizyka-tekhnolohii-navchannia/80-2016/dydaktyka-pytannia-metodyky-navchannia-fizyky-ta-astronomii-v-serednii-ta-vyshchii-shkoli/576-samostiyna-robota-yak-zasib-formuvannya-navchalno-piznavalnykh-zdibnostey-uchniv-na-urokakh-fizyky.html.

Лук’янова М. Ф. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами ІКТ / М. Ф. Лук’янова // Комп’ютер у школі та сім’ї. – 2013. - № 6. – С. 28-31. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/komp_2013_6_10.pdf.

Мальченко С. Л. Організація самостійної роботи при вивченні астрономії / С. Л. Мальченко, О. О. Шевченко. – Режим доступу: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_66/26.pdf.

Методика преподавания астрономии в средней школе : пособие для учителя / Б. А. Воронцов-Вельяминов, М. М. Дагаев, А. В. Засов и др. – М. : Просвещение, 1985. – 240 с. – Режим доступу: http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_66/26.pdf.

Повєда Т. П. Компетентнісний підхід у формуванні пізнавальної самостійності старшокласників з фізики / Т. П. Повєда. – Режим доступу: http://radioelektronika.org/index.php/2307-4507/article/download/32281/28940.

Поведа Т. П. Формування пізнавальної самостійності з фізики засобами нестандартних
задач з фізики / Т. П. Поведа // Фізика та астрономія в школі. – 2009. – № 4. – С. 36-39.

Повєда Т. П. Формування пізнавальної самостійності старшокласників у процесі навчання фізики : автореф. дис. канд. пед. наук зі спец.13.00.02 теорія та методика навчання (фізика) / Т. П. Повєда. - Кіровоград, 2012. - 19 с.

Повєда Т. П. Формування пізнавальної самостійності старшокласників у навчання фізики: результати педагогічного експерименту / Т. П. Повєда. – Режим доступу: http://dspace.kpnu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1402/1/p4_13.pdf

Поведа Т. П. Цілісний підхід до формування пізнавальної самостійності старшокласників у процесі навчання фізики / Т. П. Поведа // Зб. наук. праць Кам'янець-Подільського національного університету : серія педагогічна / [редкол. П. С. Атаманчук та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет, 2010. Вип. 16. – С. 87-90.

Половникова Н. А. О теоретических основах воспитания познавательной самостоятельности школьников / Н. А. Половникова : дис. канд. пед. наук по спец.13.00.01. - Общая педагогика. - Москва, 1995. - 141 с.

Солодовник А. О. Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів з фізики з використанням інформаційних технологій / А. О. Солодовник, В. Д. Шарко // Інформаційні технології в освіті. - 2012. - № 11. - С. 31-38.

Стус А. І. Застосування методів проблемного навчання в процесі вивчення астрономії / А. І. Стус. – Режим доступу: http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/3458/1/ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АСТРОНОМІЇ.pdf.

Усова А. В. Самостоятельная работа учащихся по физике в средней школе А. В. Усова, З. А. Вологодская. - М. : Просвещение, 1981. - 158 с, ил. - (Б-ка учителя физики).

Шарко В. Д. Підготовка вчителя фізики до формування пізнавальної самостійності учнів засобами інформаційних технологій / В. Д. Шарко. – Режим доступу: http://ite.kspu.edu/webfm_send/284.

https://bibliofond.ru/view.aspx?id=876525.

http://wiki.ciit.zp.ua/index.php/Активізація_пізнавальної_діяльності_на_уроках_фізики.

.: Розділ: Освіта :: 31.01.2018 09.26.18 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлина із міста: Хуст :: Запитання: 41579  
Юлина запитує:
Добрий день. Допоможіть підібрати матеріал до теми :"Патріотичне виховання учнів".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Юліє! Радимо Вам використати наступні посилання: – http://www.osvitarda.gov.ua/63/nacionaljno-patriotichne-vikhovannja-osobistosti-u-navchaljnomu-zakladi-jak-strateghichne-zavdannja-shkoli-zdobutki-poshuki-ta-perspektivi
http://osvita.ua/school/lessons_summary/upbring/40663/
http://4vpupo.org.ua/download/metod_probl/vikh_patriot_tsin.pdf
http://koippo414.at.ua/blog/suchasni_pidkhodi_do_formuvannja_gromadjansko_patriotichnogo_vikhovannja_shkoljariv/2015-02-24-38
https://dorobok.edu.vn.ua/article/view/984
http://pidruchniki.com/1506091356409/pedagogika/tehnologiya_natsionalno-patriotichnogo_vihovannya_osobistosti
http://management.kr.sch.in.ua/konferencii_ta_seminaru/naukovo-praktachna_internet-konferenciya_dlya_pedagogiv_yaki_zajmayutjsya_vihovnoyu_robotoyu/
http://poroshkovo.klasna.com/uk/site/natsionalno-patriotichne-.html
http://don.kievcity.gov.ua/content/nacionalnopatriotychne-vyhovannya-uchnivskoi-molodi.html
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580/2015
http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/patriotuzm-d0e63.pdf
– Зажарська Г. П. Національно-патріотичне виховання учнів початкових класів у взаємодії сім’ї та школи / Г. П. Зажарська // Вісник Луганського національного університету ім. Тараса Шевченка. – 2017. – № 7, ч. 1. – С. 146-154.
– Сухаревська І. Національно-патріотичне виховання на засадах козацької педагогіки в загальноосвітніх закладах (із досвіду роботи Кудряшівської загальноосвітньої школи I-II ступенів Кремінської районної ради Луганської області) / І. Сухаревська // Нова педагогічна думка. – 2016. – № 2. – С. 154-157.
– Миколаєнко А. Є. Патріотичне виховання учнівської молоді в педагогічній спадщині А. Макаренка / А. Є. Миколаєнко // Молодий вчений. – 2017. – № 2, ч. 3. – С. 518-521.
– Стахів Л. Патріотичне виховання учнів початкової школи (на прикладі проведення виховного заходу ”Боже великий єдиний, нам Україну храни”) / Л. Стахів, Л. Кобільник, С. Волошин // Молодь і ринок. – 2016. – № 9 (140). – С. 95-98.
– Пасацька С. Національно-патріотичне виховання ліцеїстів засобами позакласної роботи / С. Пасацька // Рідна школа. – 2015. – № 3. – С. 38-40.
– Канашко О. Громадянсько-патріотичне виховання та соціалізація особистості / О. Канашко // Рідна школа. – 2014. – № 6. – С. 34-37.
– Шиприкевич О. Патріотичне виховання школярів на традиціях українського народу : проблеми і досвід / О. Шиприкевич // Народна творчість та етнографія. – 2010. – № 4. – С. 58-63.
– Карпусь Н. В. Формування національної свідомості учнів засобами українознавства / Н. В. Карпусь // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2015. - № 34/35/36. - С. 4-11.
– Сосніцька Н. В. Патріотичне виховання – основа духовного розвитку особистості, складова частина національного світогляду і поведінки дитини / Н.В. Сосніцька // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2004. - № 6. - С. 7-11.
– Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді : проект // Світ виховання. - 2007. - № 1. - С. 23-34.
– Бех І. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / Бех І., Чорна К. // Шкільний світ. - 2007. - № 13. - С. 2-13.
– Стьопіна О. Патріотичне виховання: теорія та практика / О. Стьопіна // Шкільний світ. - 2007. - № 42. - С. 6-8.
– Гарнійчук В. Прогностична модель виховання патріотизму старших підлітків у позаурочній діяльності / В. Гарнійчук // Рідна школа. - 2008. - № 11. - С. 30-33.
– Кордонська А. В. Патріотичне виховання засобами народознавства / А.В. Кордонська // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 14. - С. 19-21.
– Гарнійчук В. М. Дискусія як один із методів виховання патріотизму старших підлітків / В.М. Гарнійчук // Позакласний час. - 2009. - № 17-18. - С. 3-6.
– Проблеми виховання національно свідомого, патріотичного молодого покоління України // Позакласний час. - 2009. - № 17-18. - С. 19-22.
– Гудкова І. Я – патріот : програма громадсько-патріотичного виховання школярів / І. Гудкова // Шкільний світ. - 2012. - № 4. - с. 4-6.
– Луговська С. О. Виховання патріотичних цінностей - пріоритетне завдання сучасної української школи / С. О. Луговська // Виховна робота в школі. - 2013. - № 8. - С. 14-16.
– Курило В. Основу системи національно-патріотичного виховання має становити ідея української державності / В. Курило // Рідна школа. - 2014. - № 4-5. - С. 8-9.
– Скрипник О. О. Сучасні аспекти патріотичного виховання через забезпечення розвитку музейної справи в закладах освіти / О. О. Скрипник // Виховна робота в школі. - 2015. - № 8. - С. 42-48.
– Дончак О. Л. Проект: "Я - патріот" : школа громадського виховання / О. Л. Дончак // Позакласний час. - 2015. - № 8. - С. 3-4.
– Божок Т.В. Формування патріотизму як особистісного ресурсу учнів засобами музичного мистецтва / Т. В. Божок // Мистецтво та освіта. - 2015. - № 3. - С. 19-25.
– Бачурська Т. А. Форми та методи патріотичного виховання дітей у системі навчально-виховної роботи гімназії / Т. А. Бачурська // Виховна робота в школі. - 2016. - № 1. - С. 9-13.
– Шкляренко Л. Г. Справжніми патріотами не народжуються, ними стають / Л. Г. Шкляренко // Педагогічна майстерня. - 2016. - № 3. - С. 24-26.
– Гіщинський В. Б. Патріотизм – сплав почуття і думки, розуму і серця... : патріотичне виховання на спадщині В.О. Сухомлинського / В. Б. Гіщинський // Педагогічна майстерня. - 2016. - № 3. - С. 27-31.
– Голобородова М. М. Концептуальні засади патріотичного виховання дітей та учнівської молоді / М. М. Голобородова // Виховна робота в школі. - 2016. - № 5. - С. 2-6.
– Мельник С. Формування громадянсько-патріотичних цінностей гімназистів у контексті дослідно-експериментальної роботи навчального закладу / С. Мельник, О. Саблукова, Л. Говорова // Рідна школа. - 2016. - № 8-9. - С. 3-7.
– Куля О. М. Патріотичне виховання молодших школярів на традиціях українського народу / О. М. Куля // Виховна робота в школі. - 2017. - № 2. - С. 7-11.
– Соловйова В. Ф. Козацька педагогіка: виховання патріотизму та відданості Україні / В. Ф. Соловйова // Педагогічна майстерня. - 2017. - № 3. - С. 40-42.
– Карпенко Т. В. Формування національної свідомості та патріотизму засобами народних традицій / Т. В. Карпенко // Виховна робота в школі. - 2017. - № 10. - С. 2-7.
– Черкашина Т. С. Національно-патріотичне виховання школярів: цілі та завдання / Т. С. Черкашина, Т. М. Золотухіна // Історія та правознавство. Позакласна робота. - 2015. - № 8. - С. 13-16.
– Національно-патріотичне виховання у загальноосвітніх навчальних закладах // Математика в школах України. - 2015. - № 22-24. - С. 6-9.
– Рябуха, А. П. Національно-патріотична робота в школі / А. П. Рябуха // Педагогічна майстерня. - 2015. - № 9. - С. 11-19.
– Кіяшко Л. Сучасні напрями патріотичного виховання учнів / Л. Кіяшко // Школа. - 2011. - № 4. - С. 43-45.
Киричок В. Патріотичне виховання молодших школярів у позаурочній діяльності / В. Киричок // Класний керівник. - 2011. - № 9-10. - С. 2-46.
– Чорна К. Патріотичне виховання старшокласників у позаурочній діяльності / К. Чорна // Школа. - 2012. - № 2. - С. 68-74.
– Ситник Т. Виховання патріотизму в молодших школярів засобами проектної діяльності краєзнавчого спрямування / Т. Ситник // Початкова освіта. - 2009. - № 5-7. - С. 87-89.
– Лелеко М. С. Як виховати патріота? / М. С. Лелеко // Педагогічна майстерня. - 2014. - № 10. - С. 2-7.
– Ісаченко Н. Виховання громадянина-патріота / Н. Ісаченко // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. - 2015. - № 2. - С. 5-7.
– Коноваленко С. А. Патріотичне виховання – важлива складова становлення громадянина / С. А. Коноваленко // Педагогічний вісник. - 2013. - № 1. - С. 82-83.
– Варава Н. М. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді засобами позашкільної освіти / Н. М. Варава // Виховна робота в школі. - 2016. - № 11. - С. 6-9.
– Сюрха Т. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді в сучасному освітньому просторі / Т. Сюрха // Сучасна школа України. - 2016. - № 5. - С. 57-65.

.: Розділ: Освіта :: 24.01.2018 11.22.31 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.439372 seconds