Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 38681
   


Автор запитання: Вікторія із міста: Мукачево :: Запитання: 40628  
Вікторія запитує:
Доброго дня!Допоможіть знайти матеріал для написання роботи на тему "Інноваційні форми проведення засідань педради".Дякую!
Наша відповідь:

.: Розділ: Освіта :: 21.04.2017 10.18.42 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Ужгород :: Запитання: 40621  
Оксана запитує:
Доброго ранку.Допоможіть підібрати матеріали для написання роботи на тему "Вивчення та впровадження перелового педагогічного досвіду в сучасних закладах освіти". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано!
Пропонуємо звернутися до наступних джерел:
1. Методична робота в школі, вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду : навч.-метод. комплекс для студ. освітн.-кваліфікац. рівня ”бакалавр” / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; [уклад.: Н. О. Падун, Н. М. Стрельнікова]. — Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2009. — 39 с. — Бібліогр.: с.33-39.
2. Жорова, І. Я. Джерельна база проблеми впровадження передового педагогічного досвіду (II половина XX століття) / І. Я. Жорова // Педагогічний дискурс : зб. наук. пр. — Хмельницький, 2013. — Вип. 15 С. 242-246.
3. Тодорова, Маріанна. Вивчення міжнародного і вітчизняного досвіду розробки й управління соціально-педагогічними проектами / Маріанна Тодорова // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. / Одес. регіон. ін-т держ. упр. — Одеса, 2014. — Вип. 3 (59) С. 132-135.
4. Шмагайло, Н. В. Поширення передового педагогічного досвіду як засіб презентації діяльності педагогічного колективу / Шмагайло Н. В. // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції ”Проблеми та перспективи розвитку освіти” : [м. Київ], (25-26 берез. 2016 р.). — Київ; Херсон, 2016. — С. 33-36.
5. Донченко, Яніна Андріївна. Вплив передового педагогічного досвіду на розвиток змісту шкільного курсу інформатики в Україні (на прикладі впровадження курсу інформатики в початкову школу) / Донченко Яніна Андріївна // Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки / Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Черкаси, 2016. — № 2 С. 53-57.
6. Головко, М. Б. Зарубіжний педагогічний досвід і вітчизняний освітній простір / Головко М. Б., Кравецька А. В. // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю з дня заснування Краснолиманської філії ”Людина, суспільство, комунікативні технології” : [18-19 верес. 2015 р.]. — Харків, 2015. — С. 160-162.
7. Пєхота, Олена. Впровадження спадщини В. О. Сухомлинського у підготовку майбутніх учителів: з досвіду роботи Інституту педагогічної освіти Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського / Олена Пєхота, Оксана Адаменко // Наукові записки / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. — Кіровоград, 2013. — Вип. 123, т. 1 С. 81-84.
8. Поліщук, В. А. Вивчення і реалізація прогресивних ідей зарубіжного досвіду соціальної/соціально-педагогічної освіти в освітньому просторі України / В. А. Поліщук // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 11, Соціальна робота. Соціальна педагогіка / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ; Івано-Франківськ, 2013. — Вип. 17, ч. 1 С. 35-41.
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwipz5Cwu7LTAhUIKywKHVlkC6cQFghAMAU&url=http://metodist.ucoz.com/PPD.doc&usg=AFQjCNG6h8u4E0w2ivke3gi3suajIHCKIg&cad=rja
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0ahUKEwipz5Cwu7LTAhUIKywKHVlkC6cQFghLMAc&url=http://ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2014/04/ppd_posibnyk.doc&usg=AFQjCNHZmXFaxvAnvSy1nJDP39f3TzOyvg&cad=rja
http://ru.calameo.com/read/00200550512209127730e
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwipz5Cwu7LTAhUIKywKHVlkC6cQFghXMAk&url=http://hadyachnmc.at.ua/Gpd/use_pro_pedagogichnij_dosvid.docx&usg=AFQjCNFgm0qbVxxg10ssZLme368bjSv5pA&cad=rja
http://www.studfiles.ru/preview/5319632/
https://nenc.gov.ua/doc/vvv/12_2009/L_zag_pedag/L_peredov_ped_dosvid.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=peddysk_2013_15_51
https://docs.google.com/document/d/1pGMGaUW9pYERCSSX7qhLADzrtoOIuw16_u3xCOBOxb0/edit
http://pidruchniki.com/1942020435555/pedagogika/vivchennya_vprovadzhennya_pedagogichnu_praktiku_peredovogo_pedagogichnogo_dosvidu
http://pidruchniki.com/16750212/pedagogika/peredoviy_pedagogichniy_dosvid_vprovadzhennya_dosyagnen_pedagogichnoyi_nauki
http://osvita.ua/vnz/reports/pedagog/14633/

.: Розділ: Освіта :: 20.04.2017 08.42.11 :.
.: ЦБС Оболонського району м. Києва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Мукачево :: Запитання: 40616  
Тетяна запитує:
Доброго дня.Допоможіть знайти матеріал для написання роботи на тему "Інформаційні технології на уроках хімії".Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/bitstream/6789/1276/1/ІКТ на уроках хімії.pdf
http://ua-referat.com/Інформаційні_технології_на_уроках_хімії
file:///C:/Users/User/Desktop/Tvo_2015_1_18.pdf
https://sichneva2016.jimdo.com/главная/16-хімія-біологія/16-1-використання-iнтернет-технологiй-на-уроках-хiмii-та-бiологii/
http://timso.koippo.kr.ua/hmura10/vykorystannya-informatsijno-komunikatsijnyh-tehnolohij-na-urokah-himiji-ta-biolohiji/
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=788033
http://mail.moippo.mk.ua/attachments/article/1065/брошура зош №57 .pdf
http://stebliyo.blogspot.com/p/blog-page_94.html
http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-56A2C5BA9C701
http://mangush-rmk.at.ua/innov.tekhnologiji.doc
http://peredzvin4.webnode.com.ua/news/vikoristannya-suchasnikh-ikt-tekhnologij-na-urokakh-khimiji-ta-biologiji-metodichnij-byuleten/
http://svitlanazholob.blogspot.com/p/blog-page.html
http://refer.in.ua/major/290/188599/
http://conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/Tezy_nayk_molod_92_1417714006_file_92_1418061828_file_92_1418062155_file.doc
http://osvita.ua/doc/files/news/436/43637/Robota.doc
– Артемова Л. М. Створення й використання комп’ютерних презентацій на уроках хімії / Л. М. Артемова // Хімія. – 2012. – № 15-16. – С. 15-19.
– Величко С. А. Електронний конструктор уроку / С. А. Величко, Ю. М. Афанасенко // Хімія. – 2010. – № 3. – С. 18-19.
– Воробйова Л. Використання інтерактивної дошки на уроках хімії / Л. Воробйова // Біологія і хімія в шк. – 2009. – № 5. – С. 33-34.
– Вороненко Т. Методичні та дидактичні вимоги до сучасного уроку / Тетяна Вороненко // Хімія. Шкільний світ: газ. для вчителів хімії. – 2010. – № 12. – С. 3-4.
– Джура А. В. Інтерактивні технології на уроках хімії / А. В. Джура // Хімія. – 2009. – № 23. – С. 3-7.
– Дьякова Л. І. Використання комп’ютерних технологій на уроках хімії / Л. І. Дьякова // Хімія. – 2007. – № 24. – С. 2-12.
– Жорник В. О. Інтерактивні методи навчання на уроках хімії / В. О. Жорник // Хімія. – 2007. – № 9. – С. 9-19.
– Застосування інтерактивних технологій у викладанні хімії : навч. посіб. / уклад. К. М. Задорожний. – Харків : Основа, 2009. – 140 с. – (Бібліотека журналу «Хімія» ; вип. 10(82)).
– Інтерактивні технології на уроках хімії : навч. посіб. / уклад. К. М. Задорожний. – Харків : Основа, 2006. – 176 с. – (Бібліотека журналу «Хімія» ; вип. 11(47)).
– Інформаційні технології на уроках хімії : навч. посіб. / уклад. К. М. Задорожний. – Харків : Основа, 2009. – 160 с. : ілюстр., табл. – (Бібліотека журналу «Хімія» ; вип. 5(77)).
– Калакайло Я. К. Сучасний урок: проектування, реалізація, аналіз – результат / Я. К. Калакайло // Хімія. – 2011. – № 19. – С. 7-10.
– Каплан Л. Інтерактивне навчання на уроках хімії / Лариса Каплан // Хімія. Шкільний світ. – 2008. – № 24. – С. 19-23.
– Клюкова В. В. Методика використання колективного інтегрованого навчання (метод проектів) і застосування презентаційної системи Power Point / В. В. Клюкова // Хімія – 2009. – № 24. – С. 5- 16.
– Ковалевська Ю. Метод проектів на уроках хімії / Юлія Ковалевська // Хімія. Шкільний світ. – 2009. – № 25. – С. 3-10.
– Когут С. М. Проектуємо урок разом (технології навчання, принципи, засоби навчання, структура уроків різних типів) / С. М. Когут // Хімія. – 2009. – № 11-12. – С. 3-12.
– 16. Кострюкова Ю. О. Використання комп’ютерної підтримки під час викладання хімії / Ю. О. Кострюкова // Хімія. – 2010. – № 19. – С. 2-3.
– Кравцов І. Г. Використання нетрадиційних форм навчання на уроках хімії / І. Г. Кравцов // Хімія. – 2010. – № 13/14. – С. 4- 6 : табл..
– Манойлова С. Використання комп’ютера на уроках хімії / Світлана Манойлова // Біологія і хімія в шк. – 2001. – № 5. – С. 21-24.
– Мельникова Т. М. Комп’ютеризація на уроках хімії / Т. М. Мельникова // Хімія. – 2009. – № 7. – С. 16-17.
– Мельниченко Л. І. Використання інтерактивних технологій на уроках хімії / Л. І. Мельниченко // Хімія. – 2010. – № 5. – С. 5-12 : табл., схеми.
– Мельниченко Л. І. Інтегровані уроки в курсі шкільної хімії / Л. І. Мельниченко, В. М. Хорольська // Хімія. – 2011. – № 18. – С. 10-14 : табл., схеми.
– Нові педагогічні технології для вчителів хімії : навч. посіб. Вип. 2 / упоряд. К. М. Задорожний. – Харків : Основа, 2010. – 111 с. : табл. – (Бібліотека журналу «Хімія» ; вип. 11(95)).
– Попович Л. Конструювання уроку хімії / Лариса Попович // Хімія. Шкільний світ. – 2011. – № 9. – С. 3-10 : табл.
– Ревнюк С. Використання комп’ютера на різних етапах уроку хімії / Сергій Ревнюк // Біологія і хімія в сучас. шк. – 2012. – № 1. – С. 25-29 : табл., слайди.
– Савчин М. Місце інтерактивних методів у структурі уроку / Марія Савчин // Хімія. Шкільний світ. – 2008. – № 22/23. – С. 2-3.
– Савчин М. Організація сучасного уроку хімії, використання інтерактивних методів навчання / Марія Савчин // Хімія. Шкільний світ. – 2008. – № 21. – С. 3-13.
– Сучасні форми та методи навчання хімії : навч. посіб. / упоряд. К. М. Задорожний. – Харків : Основа, 2010. – 127 с. : табл. – (Бібліотека журналу «Хімія» ; вип. 5(89)).
– Фартушина І. О. Форми та методи інтерактивного навчання на уроках хімії / І. О. Фартушина // Хімія. – 2007. – № 4. – С. 5- 8.
– Шевченко Н. І. Активні форми та методи навчання хімії / Н. І. Шевченко // Хімія. – 2008. – № 4. – С. 2-12.
– Шиманська К. М. Використання інтерактивних технологій на уроках хімії / К. М. Шиманська // Хімія. – 2009. – № 9. – С. 9-13.
– Кононенко Н. Мультимедіа на уроках хімії/ Н. Кононенко // Біологія і хімія в школі. - 2009. - № 4. - С. 38-39.
– Гусарук Н. Інформаційні технології в навчанні хімії / Н. Гусарук // Біологія і хімія в школі. - 2010. - № 5. - С. 13-15.
– Хринюк Н. Комп"ютерні технології в шкільній хімічній освіті: проблеми та шляхи впровадження / Н. Хринюк // Рідна школа. - 2014. - № 10. - С. 37-39.
– Домарацька С. Мультимедіа-презентації як засіб підвищення ефективності навчання хімії / С. Домарацька // Рідна школа. - 2014. - № 12. - С. 28-30.
– Бобряк Л. OneNote Class як освітня платформа для змішаного навчання та викладання хімії / Л. Бобряк // Рідна школа. - 2016. - № 8-9. - С. 61-66.

.: Розділ: Освіта :: 19.04.2017 08.04.01 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маріанна із міста: Ужгород :: Запитання: 40595  
Маріанна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали до теми "Творчі роботи на уроках української мови". Дякую
Наша відповідь:

.: Розділ: Освіта :: 11.04.2017 21.40.16 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маріанна із міста: Ужгород :: Запитання: 40590  
Маріанна запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти матеріали до теми "Педагогіка толерантності: шляхи реалізації". Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Освіта :: 10.04.2017 19.38.39 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.417893 seconds