Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43197
   


Автор запитання: Антоніна із міста: Київ :: Запитання: 44199  
Антоніна запитує:
Допоможіть підібрати літературу за темою: Інфографіка як ефективний засіб навчання
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоніно! Перегляньте наступні джерела:
Заболотний В. Ф. Інфорамаційні технології навчання : навч.-метод. посіб. / В. Ф. Заболотний, К. Ф. Войцехівський, Н. А. Мисліцька. - Вінниця : Нілан, 2016. - 203 c.
Фролова М. А. Инфографика: новое, или хорошо забытое старое? / М. А. Фролова // Молодой ученый. – 2014. – №13. – С. 10-13.
Вовк О. В. Інфографіка як ефективний засіб навчання [Електронний ресурс] / О. В. Вовк, Р. А. Черемський // Системи оброб. інформації. - 2017. - Вип. 4. - С. 199-205. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2017_4_43.
Горчаков М. Всё-таки, что же такое инфографика? [Електронний ресурс] / М. Горчаков // Infographer : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу : http://infographer.ru/vsyo-taki-chto-zhe-takoe-infografika/. – Назва з екрану.
Гутнєва С. В. Застосування інфографіки у навчально-виховному процесі [Електронний ресурс] / С. В. Гутнєва // Шляхи ефективного впровадження освітніх технологій у навчальних закладах Кіровоградської області : обл. інтернет-конф., червень 2015 р. – Режим доступу: http://konf.koippo.kr.ua/blogs/index.php/blog5/title-295.
Іващенко М. В. Особливості використання елементів змішаного навчання в процесі викладання навчальних дисциплін у закладах вищої освіти [Електронний ресурс] / М. В. Іващенко, Т. Б. Бикова // Фіз.-мат. освіта. - 2018. - № 1. - С. 221-226. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2018_1_43.
Інфографіка [Електронний ресурс] // Методичний нвігатор : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://sites.google.com/a/lyceum2.cv.ua/metodicnij-navigator/infografika. – Назва з екрану.
Кондратюк С. Ю. Інфографіка як засіб візуалізації навчального процесу [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / С. Ю. Кондратюк. – Черкаси : ЧОІПОПП ЧОР, 2018. – 36 с. – Режим доступу: http://ippro.com.ua/library/attachments/article/466/Інфографія як візаулізація навчального процесу.pdf.
Копняк Н. Поняття інфографіки та можливості її використання з навчальною метою [Електронний ресурс] / Н. Копняк // Електронні інформаційні ресурси : зб. матер. міжнар. наук.-практ. конф. м. Вінниця, грудень 2014 р. – Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/eiron/2014/con1t/18_ПОНЯТТЯ ІНФОГРАФІКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ.pdf.
Логвіненко В. Г. Використання технології інфографіки для візуалізації навчального контенту [Електронний ресурс] / В. Г. Логвіненко // Фізико-математична освіта. – 2018. – Вип. 2. – С. 79-85. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2018_2_17.
Мисліцька Н. А. Вивчення загальних питань методики навчання фізики в умовах сучасної парадигми освіти [Електронний ресурс] / Н. А. Мисліцька, В. Ф. Заболотний // Вісник Чернігів. нац. педагог. ун-ту. Серія : Педагогічні науки. - 2017. - Вип. 146. - С. 66-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2017_146_16.
Мисліцька Н. А. Використання сервісів інфографіки в процесі фахової підготовки майбутніх учителів фізики [Електронний ресурс] / Н. А. Мисліцька В. Ф. Заболотний // Фіз.-мат. освіта. - 2017. - № 4. - С. 229-233. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2017_4_45.
Мисліцька Н. А. Організація навчання майбутніх учителів фізики методики вивчення шкільного курсу фізики основної школи [Електронний ресурс] / Н. А. Мисліцька // Фіз.-мат. освіта. - 2017. - № 2. - С. 111-117. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2017_2_22.

.: Розділ: Освіта :: 14.05.2020 01.34.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Запоріжжя :: Запитання: 44194  
Марія запитує:
Потрібен матеріал з теми "Сучасні підходи до вивчення англійської мови за концепцією НУШ". Дякую.
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:
Бескорса О. Інтеграція на уроках англійської мови в початковій школі в контексті концепції Нової української школи [Електронний ресурс] / О. Бескорса // Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти. - 2017. - Вип. 6. - С. 230-238. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2017_6_27
Бойко Я. Цифрові технології та їх застосування під час вивчення англійської мови в середній школі [Електронний ресурс] / Я. Бойко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. - 2019. - Вип. 3. - С. 13-23. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2019_3_4
Галещук О. В. Розвиток комунікативних навичок в роботі з дітьми на уроках під час вивчення англійської мови [Електронний ресурс] / О. В. Галещук // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" . - 2018. - № 8(1). - С. 140-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2018_8(1)__33
Кміть О. В. Пріоритетні тенденції англомовної початкової освіти в контексті концепції "нова українська школа" [Електронний ресурс] / О. В. Кміть // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. - 2018. - Вип. 156. - С. 62-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2018_156_17
Кочубей Н. П. Нова українська школа: вміння молодших школярів в англійському діалогічному мовленні [Електронний ресурс] / Н. П. Кочубей // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія : Педагогіка та психологія. - 2018. - Вип. 29. - С. 170-177. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknlu_Ptp_2018_29_20
Нова українська школа : концептуальні засади реформування середньої школи [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України. – Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
Протопопова К. О. Лінгводидактична технологія "ситуація успіху" в контексті позакласної діяльності з англійської мови в умовах розвитку Нової української школи [Електронний ресурс] / К. О. Протопопова, С. О. Шехавцова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - 2019. - № 2. - С. 382-390. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2019_2_44
Редько В. Г. Новій українській школі — компетентнісно орієнтовані підручники: концептуальні засади змісту і структури підручника з англійської мови для 1 класу "MyPal" [Електронний ресурс] / В. Г. Редько, В. В. Ніколаєнко, О. Б. Кодалашвілі, А. І. Козлова // Проблеми сучасного підручника. - 2018. - Вип. 20. - С. 372-385. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2018_20_36
Хомишак О. Б. Електронний підручник з англійської мови – вимога нової української школи [Електронний ресурс] / О. Б. Хомишак // Молодий вчений. - 2018. - № 2(2). - С. 646-649. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_2(2)__49
Шкода М. В.Особливості побудови шкільних навчальних планів та програм вивчення англійської мови в початковій школі у 1960-2018-ті роки [Електронний ресурс] / М. В. Шкода // Інноваційна педагогіка. — 2018. — № 6. — С. 37-42. - Режим доступу: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2018/6/9.pdf
Шморгун І. В. Метод проектів як найефективніша форма організації самостійної роботи учнів у процесі вивчення англійської мови [Електронний ресурс] / І. В. Шморгун // Молодий вчений. - 2017. - № 7. - С. 341-344 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_7_78

.: Розділ: Освіта :: 13.05.2020 21.37.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Данилівка :: Запитання: 44151  
Ольга запитує:
Курсова робота з напряму Інклюзивне навчання(освіта)
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Базима Н. В. Розвиток мовлення дітей з аутизмом : [практ. рек., контакт учителя та дитини, соціалізація дитини, зарубіж. досвід] / Н. В. Базима. — Київ : Літера ЛТД, 2019. — 143, [1] с. — (Серія ”Інклюзивне навчання”).
Буйняк М. Г. Формування психологічної готовності вчителів до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.08 / М. Г. Буйняк ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2019. — 19 с. : табл.
Електротехніка і електроніка для інтерактивного, зокрема, інклюзивного вивчення : навч. посіб. / [Ю. Я. Бобало та ін.] ; за ред. Ю. Я. Бобала ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — 98 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 96-98.
Інклюзивна освіта в ЗПО. Організація навчання / [О. В. Боровська та ін. ; упоряд.: О. Власенко]. — Київ : Шк. світ, 2018. — 118 с. : іл. — (Бібліотека ”Шкільного світу” - Позашкілля. Бібліотека - Психолог. Бібліотека).
Колупаєва А. А. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі : [практ. рек., контакт учителя та дитини, соціалізація дитини, зарубіж. досвід] / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. — Київ : Літера ЛТД, 2019. — 111 с. : іл. — (Серія «Інклюзивне навчання»).
Колупаєва А. А. Інклюзивне навчання: вибір батьків : [заг. інформація, посилання на корисні ресурси, підказки для батьків та педагогів] / А. А. Колупаєва, О. М. Таранченко. — Київ : Літера ЛТД, 2019. — 55 с. — (Серія ”Інклюзивне навчання”).
Прохоренко Л. І. Дитина із труднощами у навчанні : [заг. інформація, посилання на корисні ресурси, підказки для батьків та педагогів] / Л. І. Прохоренко. — Київ : Літера ЛТД, 2019. — 47, [1] с. — (Серія ”Інклюзивне навчання”).
Путівник для батьків дітей з особливими освітніми потребами : [навч.-метод. посіб. : у 9 кн.] / М-во освіти і науки України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України ; [за заг. ред. Колупаєвої А. А.]. — Київ : Літопис-XX, [200-]. — (Інклюзивна освіта).
Соціально-правове забезпечення спеціальної та інклюзивної освіти : навч. посіб. [для викладачів, студентів закл. вищ. освіти] / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; [авт.-упоряд. Ю. В. Сербалюк]. — Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка, 2019. — 135 с.
Суховієнко Н. А. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Н. А. Суховієнко ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. — Хмельницький, 2018. — 20 с. : іл.
Чайковський М. Є. Соціально-педагогічна робота з молоддю з інвалідністю в інклюзивному освітньому просторі : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / М. Є. Чайковський, О. О. Добровіцька ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. ін-т соц. технологій, ВНЗ ”Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини ”Україна”. — Київ : Талком, 2018. — 271 с. : табл.
Чеботарьова О. В. Дитина із синдромом Дауна : [заг. інформація, посилання на корисні ресурси, підказки для батьків та педагогів] / О. В. Чеботарьова, І. В. Гладченко. — Київ : Літера ЛТД, 2019. — 47 с. : іл., табл. — (Серія ”Інклюзивне навчання”).
Четверікова Н. В. Інклюзивне навчання в ЗДО / Н. В. Четверікова ; [упоряд. Шаповал Т. А.]. — Київ : Шкільний світ, 2018. — 126 с. : іл., табл. — (Серія ”Бібліотека ”Шкільного світу” - Психолог дошкілля. Бібліотека).

.: Розділ: Освіта :: 8.05.2020 01.21.33 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Чернігів :: Запитання: 44135  
Олександра запитує:
Добрий вечір. Допоможіть, будь ласка, дібрати літературу на тему "Методичні прийоми розкриття лексичного значення слів як один із шляхів збагачення мовлення учнів 5-6 класів".
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела інформації:
Голуб Н. Збагачення мовлення учнів 5–7 класів власне українською лексикою (система вправ і завдань) // Українська мова і література в школі. – 2000. – №1. – С. 4–8.
Левченко Т. Система завдань і вправ щодо збагачення мовлення учнів 5–7 класів етнокультурознавчою лексикою // Українська мова і література в школі. – 2000. – № 1. – С. 20–23.

Россихіна О. Збагачення словникового запасу учнів на уроках української мови з огляду на їх профільне самовизначення та майбутню професійну орієнтацію
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/rsh_2011_1-2_19.pdf
Лебідь Н. Використання лексичних вправ на етнокультурознавчій основі при вивченні шкільного курсу української мови
http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6075/1/Lebid.pdf
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/drugie-yazyki/library/2017/01/29/stattya-vivchennya-leksikologiyi-u-5
Особливості вивчення лексикології
https://filologukraine.ucoz.ua/publ/metodika/mova/osoblivosti_vivchennja_leksikologiji/5-1-0-277
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/9965/1/Stroganova.pdf
http://eprints.zu.edu.ua/13833/1/шевцова.pdf

.: Розділ: Освіта :: 6.05.2020 17.43.44 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ілона із міста: Ірпінь :: Запитання: 44114  
Ілона запитує:
Добрий день, підкажіть де можна знайти і почитати про навчальні заклади і їх спеціальності
Наша відповідь:
Доброго дня, Ілоно! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43946
Також пропонуємо переглянути наступні джерела Освітніх закладів України:
http://allosvita.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=28
http://fromatoz.com.ua/book.php?sprav=navchzak&firm=1194&rubr=5
http://turbiz.turistua.com/learning/chnu-im.-yu.-fedkovicha.htm
http://www.geo.univ.kiev.ua/
http://www.geo.univ.kiev.ua/?d_id=7&lang=ru
http://www.gotostudy.com.ua/articles/88.html
http://www.itfpu.kiev.ua/index/index.php
http://www.knukim-edu.kiev.ua/inst_culture.htm
http://www.kutep.kiev.ua/abitur.shtml
http://www.kutep.kiev.ua/page_tehnikum/pravoznavstvo.shtml
http://www.chl.kiev.ua/Osvita.aspx?razdel=Вища освіта

.: Розділ: Освіта :: 5.05.2020 08.15.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.276333 seconds