Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41153
   


Автор запитання: Катя із міста: Ірпінь :: Запитання: 42465  
Катя запитує:
Підкажіть джерела для реферату "Управління закладу середньої освіти".
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – № 42434, 42416.

.: Розділ: Освіта :: 24.10.2018 23.56.09 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Людмила із міста: Хмельницький :: Запитання: 42463  
Людмила запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, у підборі літератури та корисних сайтів для написання науково-дослідницької роботи МАН на тему: "Використання Інтернету та соціальних мереж у вивченні англійської мови". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Людмило! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Базиленко А. 90% українських користувачів Інтернету активно користуються принаймні однією соціальною мережею [Електронний ресурс] / А. Базиленко // Watcher : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://watcher.com.ua/2016/06/10/90-ukrayinskyh-korystuvachiv-internetu-aktyvno-korystuyutsya-prynaymni-odniyeyu-sotsialnoyu-merezheyu/. — Назва з екрана.
Барсук С. Л. Сучасні тенденції та підходи до навчання англійської мови [Електронний ресурс] / С. Л. Барсук Натальченко // Сучасні комунікативні методи навчання англійської мови : матер. Всеукр. наук.-метод. конф., Житомир. — EZTUIR : електрон архів Житомирс. держ. технолог. ун-ту : [інституційний репозитарій]. — Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1175.
Динаміка використання Інтернет в Україні: лютий-березень 2016 [Електронний ресурс] // Київський міжнародний інститут соціології : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=621&page=1&t=5. — Назва з екрана.
Дроздович Н. Практика використання Інтернет ресурсів в позаудиторній науково-технічній творчості студентів / Н. Дроздович // ІІІ Міжнародна наукова конференція «Іншомовна освіта у вищій технічній школі: методи, підходи, технології». — 2013. — С. 37-40.
Дроздович Н. Ю. Використання мереж для вивчення англійськох мови технічного спрямування [Електронний ресурс] / Н. Ю. Дроздович // Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов : [веб-сайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: http://interconf.fl.kpi.ua/node/1258. — Назва з екрана.
Лабенко О. Проблема особистісно орієнтованого підходу у навчанні англійської мови на немовних факультетах [Електронний ресурс] / О. Лабенко // Наук. записки. Сер. Філологічні науки. — Вип. 104 (2). — С. 392-397. — Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/53035674.pdf.
Натальченко А. Г. Інноваційні технології навчання на уроках англійської мови в умовах модернізації середньої освіти [Електронний ресурс] / А. Г. Натальченко // Сучасні комунікативні методи навчання англійської мови : матер. Всеукр. наук.-метод. конф., Житомир. — EZTUIR : електрон архів Житомирс. держ. технолог. ун-ту : [інституційний репозитарій]. — Режим доступу: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/1191.
Потапенко І. Цікаве мовознавство: посібник для шкіл з поглибленим вивченням української мови / І. Потапенко // Біла Церква. — 1996. — С. 150.
Рицар Б. Мова та термінологія зукраїнізованих пограмних продуктів фірми Майкрософт / Б. Рицар, Р. Мисак // Вісник Нац. ун-ту «Львів. політ.». — 2003. — № 490. — С. 17-24.
Чернякова О. І. Індивідуально-особистісний підхід у навчальному процесі вивчення іноземної мови / О. І. Чернякова. — С. 143-149. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/psling_2013_13_8.pdf.
Шмідт В. Реалізація особистісно-орієнтованого підходу у навчанні англійської мови майбутніх викладачів іноземних мов / В. Шмідт // Наукові записки. - Вип. 96(2). — Серія: Філологічні науки (мовознавство). — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. — С. 550-551.
Яцишин А. Застосування віртуальних соціальних мереж для потреб загальної середньої освіти / А. Яцишин // Інформаційні технології в освіті. — 2014. — № 19. — С. 119-126.

.: Розділ: Освіта :: 24.10.2018 22.07.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Петро із міста: Рахів :: Запитання: 42434  
Петро запитує:
Добрий день. Порекомендуйте джерела для написання реферату на тему "Управлінська компетентність керівника закладу загальноїсередньої освіти". Дякую.
Наша відповідь:
Ходоровська, Стелла.
Оптимізація професійної діяльності заступника директора [Текст] / Стелла Ходоровська // Завуч. - 2015. - № 10 (травень): Спецвипуск "Шкільний менеджмент". - С. 7-33

Ястребова, В. Я.
Окремі аспекти управлінської компетентності директора школи [Текст] / В. Я. Ястребова // Управління школою. - 2017. - № 28-30. - С. 16-23 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Павлютенков, Є. М.
Практичне значення теоретико-методологічної компетентності директора школи [Текст] / Є. М. Павлютенков // Управління школою. - 2017. - № 28-30. - С. 4-15 : табл. - Бібліогр. в кінці ст.

Шаліна, Оксана.
Акмеологічно-компетентнісна модель сучасного менеджера освіти [Текст] / Оксана Шаліна // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2014. - № 1-4. - С. 52-58. - Бібліогр. в кінці ст.


Мельохіна, Л. В.
Формування компетентності керівників навчальних закладів / Л. В. Мельохіна // Завучу. Усе для роботи. - 2013. - № 5-6: Вкладка. - С. 1-6

Приходько, В. М.
Комунікативна компетентність керівника навчального закладу як підгрунтя професійної культури спілкування [Текст] / В. М. Приходько, М. І. Приходько // Управління школою. - 2017. - № 28-30. - С. 25-30. - Бібліогр. в кінці ст.

Гуменюк, Віра.
Системна підготовка керівників шкіл до виконання нових ролей в умовах концептуального представлення нової української школи [Текст] / Віра Гуменюк // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2017. - № 1-2. - С. 138-142. - Бібліогр. в кінці ст.
Тимошко, Ганна.
Роль організаційної культури керівника у забезпеченні якості шкільної освіти [Текст] / Ганна Тимошко // Директор школи. - 2016. - № 23-24 (грудень). - С. 31-35 : іл. - Бібліогр. в кінці ст.

Беднарська, Н. В.
Есе директора школи / Н. В. Беднарська // Управління школою. - 2014. - № 22-24. - С. 57-59. - Бібліогр. в кінці ст.

Мельохіна, Л. В.
Формування компетентності керівників навчальних закладів / Л. В. Мельохіна // Завучу. Усе для роботи. - 2013. - № 5-6: Вкладка. - С. 1-6

Томєєва, Л. М.
Готуємо керівника закладу освіти / Л. М. Томєєва // Завучу. Усе для роботи. - 2012. - № 21-22: Вкладка. - С. 1-5. - Бібліогр. в кінці ст.


http://metodportal.com/node/69946 - література.

http://dspu.edu.ua/youngsc/AQGS/2016_15/430-_Семанчина.pdf
- література.

http://kerivnykseminar.blogspot.com/

http://virtkafedra.ucoz.ua/el_gurnal/pages/vyp11/1/Shtul.pdf

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1508

http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/preschool/paper/viewFile/138/126

.: Розділ: Освіта :: 18.10.2018 11.22.28 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Жуків :: Запитання: 42416  
Андрій запитує:
добрий вечір. допоможіть, будь ласка, зі списком джерел для написання магістерської роботи на тему "Розвиток управлінського потенціалу керівника закладу загальної середньої освіти в умовах освітньо-розвивального середовища"
Наша відповідь:
1.Байло В.В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській діяльності керівника закладу освіти // Управління школою. - 2018. - № 13-15. - С. 33-45
2.Лютко О.М. Як мотивувати трудову поведінку педагогів? [Текст] / О. М. Лютко // Завучу. Усе для роботи. - 2018. - № 5-6. - С. 15-18.
3.Наумчук І. Інтеграція формальної, неформальної та інформальної освіти в розвитку професійної культури керівника позашкільного навчально закладу // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2017. - № 1-3. - С. 33-38
4.Голобородова М.М. Роль керівника закладу освіти для підвищення професійної культури педагога // Управління школою.- 2016 - № 4-6.- С.80-85
5.Воробйов Л.М. Упровадження хмарних технологій в управлінську діяльність керівника навчального закладу [Текст] / Л. М. Воробйов // Управління школою. - 2016. - № 4-6. - С. 58-64 : табл. ; Управління школою. - 2017. - № 22-24. - С. 82-88
6.Бєляєва Н. Досвід організації процесу виховання професійно-етичних якостей майбутніх керівників освіти на засадах саморегуляції // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2014. - № 5/6. - С. 61-67.
7.Клєцова Є. Освітні інновації : Деякі аспекти психологічної готовності керівника навчального закладу до їх упровадження // Директор школи. - 2014. - № 23. - С. 20-23
8.Василенко Н.В. Акмеологічні технології в управлінській діяльності керівника профільного загальноосвітнього навчального закладу: теорія, практика // Управління школою. - 2013. - № 1-3. - С. 2-15.
9.Вороненко О. Інноваційна компетентність керівників вищих навчальних закладів України у сфері трансферу технологій [Текст] / О. Вороненко // Вища школа. - 2012. - № 10. - С. 17-26
10.Пуляєва В. Управлінська діяльність керівника шкільного методичного об'єднання // Початкова освіта. - 2012. - № 32 (серпень). - С. 9-11.
11.Чудакова В.П. Управлінська компетентність керівника щодо формування готовності педагогів до інноваціваційної діяльності в умовах освітнього середовища профільної школи // Управління школою. - 2012. - № 19-21. - С. 10 -20 : плани. -
12.Донська Л. Директор успішної школи: поміркований консерватор чи раціональний інноватор: Всеукраїнський проект "Педагоги-новатори в Україні" // Директор школи, ліцею, гімназії.- 2011.- №2.-С. 64-100.
13.Смирнова М. Є. Компетентність керівника ЗНЗ як предмет практичного удосконалення та розвитку / Марина Смирнова. - Харків : Основа, 2012. - 127 с. : табл. - (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 12(120)). - Бібліогр. с. 120-127.
14.Жерносек І.П. Формування управлінської науково-методичної культури керівника ЗНЗ . - Харків : Основа, 2010. - 187 с. : табл. - (Бібліотека журналу "Управління школою" ; вип. 9(93))

.: Розділ: Освіта :: 14.10.2018 20.29.02 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мілана із міста: Львів :: Запитання: 42414  
Мілана запитує:
Доброго дня. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему "Використання інтерактивних технологій під час вивчення історії та в загальноосвітній школі". Щиро дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Мілано!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
- Інтерактивні технології кооперативного навчання // Історія та правознавство. - 2010. - № 22-24. - С. 7
- Антіпова С. А. Застосування інтерактивних технологій на уроках практичного права // Історія та правознавство. - 2008. - № 1. - С. 5-11
- Геніч С. Використання інтерактивних технологій в умовах групового навчання // Історія та правознавство. - 2008. - № 33. - С. 10-13. - Бібліогр. в кінці ст. (9 назв.). - Бібліогр. в кінці ст. (9 назв.)
- Танцюра, Алла Іванівна. Інтерактивні технології на уроках правознавства [Текст] : посібник / А. І. Танцюра. - Х. : Видавнича група "Основа", 2005. - 96 с. - (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; вип. 9(21)). - Бібліогр.: с. 77.
- Чехместрук В.Л. Володимир Мономах і Мстислав Володимирович. Історія України. 7 клас // Історія та правознавство. - 2012. - № 29. - С. 16-18
https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2257
http://stsl.ptu.org.ua/2013/05/23/використання-інтерактивних-методів/
http://urokofhistory.blogspot.com/2015/01/blog-post_45.html
https://www.slideshare.net/gavronnatalia/ss-31117087
http://dspace.kspu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/2279/1/Інтерактивне навчання правознавства.pdf
http://fel2005.dp.ua/docs/blog/09/028.pdf
https://vhetelsibagatova.blogspot.com/p/blog-page_5.html
http://tshernelyzja.blogspot.com/2016/03/blog-post.html

.: Розділ: Освіта :: 14.10.2018 13.14.44 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.814785 seconds