Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 42329
   


Автор запитання: Марія із міста: Мукачево :: Запитання: 43711  
Марія запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти матеріали на тему: "Використання краєзнавчих матеріалів у процесі вивчення суспільно-гуманітарних та художньо-естетичних дисциплін". Дякую. До побачення.
Наша відповідь:
Маріє, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Актуальні проблеми трасформації соціогуманітарної освіти : Зб. наук. пр. за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф. (4 - 5 груд. 2003 р.) / ред.: О. І. Пометун; Кам'янець-Поділ. держ. ун-т, Ін-т педагогіки, Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова, Ін-т вищ. освіти АПН України, Хмельниц. ін-т регіон. упр. і права. - Кам'янець-Поділ., 2004. - 186 c. - укp.
Барсукова, Марина.Подорож Харківщиною : інтелектуально-пізнавальна гра : 8-9-ті класи // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2016. - № 7 (квітень). - С. 26-28.
Башманівська Л. А. Формування художніх смаків учнів основної школи у процесі вивчення літератури рідного краю : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л. А. Башманівська; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 2004. - 20 c. - укp.
Бездрабко, Наталія.Вивчення Слобожанщини та Гетьманщини : матеріали експедиції [з історичного краєзнавства у формі велосипедного походу 2-ї категорії складності]
// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2015. - № 6 (березень). - Шкільний туризм. - 2015. - Вип. 3. - С.1-16.
Бенедюк В. В. Організація краєзнавчої роботи учнів у процесі вивчення фізичної географії основної школи (V-IX класи) : Автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.02 / В. В. Бенедюк; Ін-т педагогіки АПН України. - К., 1999. - 19 c. - укp. - рус.
Буга, Т. М. Тульчин - духовна столиця Поділля // Географія та економіка в рідній школі. - 2014. - № 11. - С. 29-35. - Бібліогр.: с. 35.
Варшавська, Майя.Національно-патріотичне виховання школярів : краєзнавча робота
// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2016. - № 9 (травень). - С. 17-24.
Варшавська, Майя.Краєзнавство - ефективний засіб національно-патріотичного виховання та розвитку школярів // Історія України (Шкільний світ). - 2016. - № 7. - С. 10-15. - Бібліогр.: с. 47.
Вітченко А. О. Організація краєзнавчої роботи старшокласників у процесі вивчення світової драматургії / А. О. Вітченко // Освіта на Луганщині. - 2006. - № 2. - С. 113-121. - Бібліогр.: 24 назв. - укp.
Войтова Л. В. Розвиток шкільного краєзнавства у загальноосвітніх навчальних закладах України (20 - 30-ті роки ХХ століття) : монографія / Л. В. Войтова; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Умань : Сочінський, 2013. - 226 c. - Бібліогр.: с. 137-162. - укp.
Гребенюк Т. С. Краєзнавча робота: напрямки, форми та методи пошукових досліджень [Електронний ресурс] / Т. С. Гребенюк, Ю. Р. Гребенюк // Педагогічний пошук. - 2015. - № 2. - С. 80–84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2015_2_24
Дмитрян, Т. В. Краєзнавчий КВК "Рідний край, де ми живемо, Кіровоградщиною звемо" : (8-9 кл.) // Географія та економіка в рідній школі. - 2015. - № 3. - С. 26-27.
Задорожний, М. П.Турка - столиця бойківського краю // Географія та економіка в рідній школі. - 2014. - № 12. - С. 25-28.
Засядько, Л. В.Рідний край в задачах : (на матеріалі Черкаської області) // Географія та економіка в рідній школі. - 2017. - № 2. - С. 37-47.
Історичне краєзнавство в системі освіти України: здобутки, проблеми, перспективи : Наук. зб. / ред.: Л. В. Баженов; Ін-т історії України НАН України. - Кам'янець-Поділ. : Абетка-НОВА, 2002. - 423 c. - укp.
Історичні подорожі Україною. Черкащина// Історія України (Шкільний світ). - 2017. - № 1. - С. 23-28.
Клюєва, Оксана.Розвиток особистості учня засобами краєзнавства : тренінгова діяльність
// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2016. - № 10 (травень). - С. 7-14. - Бібліогр.: с. 13.
Клюєва, Оксана.Краєзнавство на уроках і не тільки... : тренінгові заняття за матеріалами краєзнавчої тематики // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2016. - № 10 (травень). - С. 15-18.
Козир, Ірина. Кіровоградщина у вимірі століть : [про історичний розвиток Кіровоградщини від найдавніших часів до кінця XX ст.] // Історія України (Шкільний світ). - 2015. - № 2. - С. 4-6. - Бібліогр.: с. 6.
Коржик, С. А.Меджибіж: історія та географія : географічне краєзнавство і туризм
// Географія та економіка в рідній школі. - 2016. - № 1. - С. 36-38; 3-я с. обкл. - Бібліогр.: с. 38.
Коржик, С. А.Хмельниччина туристична : географічне краєзнавство і туризм // Географія та економіка в рідній школі. - 2016. - № 2. - С. 37-41.
Костюченко, Л. С.Інтегрований урок "Про мій Харків - моїм учням" : 10-й клас : "пропоную так"// Зарубіжна література в школі. - 2014. - № 15-16 (серпень). - С. 52-56. - Бібліогр.: с. 56.
Кравцова, Надія.Байбаки Міловського степу : уявна подорож рідним краєм
// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2014. - № 18 (вересень). - Шкільний туризм. - 2014. - Вип. 9. - С. 13-20. - Бібліогр.: с. 20.
Освітянське краєзнавство: досвід, проблеми, перспективи : збірник матеріалів XII Всеукр. наук. іст.-краєзнав. конф., присвяченої 200-річчю від дня народження укр. просвітителів І. Вагилевича та М. Шашкевича, груд. 2011 р., Івано-Франківськ / ред.: П. Т. Тронько, О. Г. Бажан, Т. Ф. Григор'єва; НАПН України, Ін-т історії України, Нац. спілка краєзнавців України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2011. - 352 c. - укp.
Постаті землі Житомирської // Географія та економіка в рідній школі. - 2015. - № 3. - С. 46-47.
Романишина Н. Вивчення студентами-гуманітаріями оповідання О.Ірванця "Play the game" в аспекті проблем методики краєзнавчої роботи [Електронний ресурс] / Н. Романишина // Нова педагогічна думка. - 2013. - № 2. - С. 77-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_2_20
Сивохоп Я. М. Теоретична складова методики формування здорового способу життя учнів 6–9 класів у процесі спортивно-краєзнавчої роботи у закладах позашкільної освіти [Електронний ресурс] / Я. М. Сивохоп // Інноватика у вихованні. - 2018. - Вип. 8. - С. 220-231. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inuv_2018_8_24
Сухацька, С. В. Україна - єдина країна : [добірка матеріалів: сценарії, конкурси, ігри, легенди, казки про Україну]// Позакласний час. - 2015. - № 4. - С. 5-10.
Терещенко, Олександр.Історико-культурна спадщина Корсунщини : відкриваємо Україну // Історія в рідній школі. - 2015. - № 10. - С. 34-36. - Бібліогр.: с. 36.
Федорак, Василь.Обласний огляд-конкурс кабінетів навчальних дисциплін суспільно-гуманітарного циклу : із досвіду роботи // Історія України (Шкільний світ). - 2014. - № 20. - С. 25-27.
Чернов Б. О. Географічне краєзнавство: теоретико-методологічна сутність / Б. О. Чернов // Укр. геогр. журн. - 2018. - № 1. - С. 63-68. - Бібліогр.: 15 назв. - укp.

.: Розділ: Освіта :: 23.12.2019 14.04.26 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галабурда Інна із міста: Кагарлик :: Запитання: 43705  
Галабурда Інна запитує:
Доброго дня!Мене цікавлять матеріали по вивченню іноземних мов в бібліотеках.
Наша відповідь:
Інно, добрий день! Скористайтеся такими джерелами інформації:

Англійська мова на допомогу медійній грамотності / Одеська національна наукова бібліотека
http://odnb.odessa.ua/view_post.php?id=1631

Бібліотеки–партнери
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/ueb/koo/par.html?forceDesktop=1

Бібліосенсація! Відкриття клубу польської мови у бібліотеці ім. О.Герцена
https://svyat.kyivcity.gov.ua/news/25633.html

В бібліотеці навчають німецької / Житомирська обласна бібліотека для юнацтва
https://junbiblzt.at.ua/news/v_biblioteci_navchajut_nimeckoji/2019-11-26-987

В обласній бібліотеці розкрили секрети вивчення англійської мови вдома
https://prozahid.com/content-58220-html/

Вчимо англійську в бібліотеці! (2016 -рік англійської мови в Україні) :методичні матеріали / Департ. культ. і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл. універс. наук. б-ка; ред.-уклад. М.М.Григор’єва. – Харків : ХОУНБ, 2016.- 19 с. http://library.kharkov.ua/libdruk/LibKh-00000000193.pdf

Гурток вивчення німецької мови [у Вінницькій обласній науковій універсальній бібліотеці]
https://library.vn.ua/pro-biblioteku/klubi-gurtki/gurtok-nimeczkoii

Де можна вивчати англійську мову безкоштовно? https://molod.te.ua/en/news/235-de-mozhna-vyvchaty-anhliisku-movu-bezkoshtovno.html

Клуб польської мови для початківців [в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді] https://tobm.org.ua/polish-language-club-for-beginners/

Клуб розмовної польської мови в Івано-Франківській ОУНБ ім. І.Франка]
http://lib.if.ua/news/1496733410.html

Миськевич Т. Освітні послуги в бібліотеці: практика вивчення англійської мови в бібліотечних закладах США та України [Електронний ресурс] / Т. Миськевич // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. - 2017. - Вип. 46. - С. 358-367. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/npnbuimviv_2017_46_24

У бібліотеці безкоштовно навчають англійської. Інші мови - за невелику оплату
Посилання на джерело: https://te.20minut.ua/vsi/u-bibliotetsi-bezkoshtovno-navchayut-inozemnih-mov-10721814.html

У бібліотеках Полтави вивчають англійську мову з носіями
http://poltavske.tv/events/16147

У Полтавських бібліотеках іноземні волонтери вчитимуть полтавців англійської мови
https://np.pl.ua/2019/08/u-poltavs-kykh-bibliotekakh-inozemni-volontery-vchytymut-poltavtsiv-anhliys-koi-movy/

Які іноземні мови можна вивчати в рівненській обласній бібліотеці?
http://ogo.ua/articles/view/2019-10-09/102519.html

.: Розділ: Освіта :: 20.12.2019 12.29.44 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Київ :: Запитання: 43658  
Галина запитує:
Добрий день! Підберіть, будь ласка, літературу та інтернет посилання про інклюзивну освіту. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання – 43473; 43529; 43564; 43604.

.: Розділ: Освіта :: 11.12.2019 14.05.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таїсія із міста: Вінниця :: Запитання: 43651  
Таїсія запитує:
Доброго дня, підберіть літературу для написання курсової роботи на тему:"Інтерактині методи навчання у сучасній школі". Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Таїсіє! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Голозубова Н. Інтерактивні методи і прийоми для здійснення мотиваційної навчальної діяльності : 7-й клас : школа педагога / Н. Голозубова // Зарубіжна література в школі. — 2012. — № 20. — С. 5-12.
Дячук І. Інтерактивні методи навчання на уроках розвитку зв'язного мовлення, 2 клас : (з досвіду роботи) / І. Дячук // Початкова школа. — 2011. — № 1. — С. 5-11.
Інтерактивне навчання [Електронний ресурс] // Класна оцінка: освітній портал [веб-сайт] — Електронні дані. — Режим доступу : http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/interaktivne-navchannya.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 09.12.2019
Інтерактивні методи навчання [Електронний ресурс] // MCFR [веб-сайт] — Електронні дані. — Режим доступу : https://www.pedrada.com.ua/article/2316-interaktyvni-metody. — Назва з екрана. — Дата звернення 09.12.2019
Інтерактивні методи навчання [Електронний ресурс] // Освіта.ua [веб-сайт] — Електронні дані. — Режим доступу : http://ru.osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/33404/. — Назва з екрана. — Дата звернення 09.12.2019
Інтерактивні технології – шлях до формування творчої особистості учня [Електронний ресурс] // Методичний портал [веб-сайт] — Електронні дані. — Режим доступу : http://metodportal.com/node/38840. — Назва з екрана. — Дата звернення 09.12.2019
Каменюк О. Загальне поняття про інтерактивні технології / О. Каменюк // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2011. — № 37. — С. 10-12.
Ковганич Г. Тренінг як ефективна технологія навчання активу учнівського самоврядування / Г. Ковганич, К. Козицина // Шкільний світ. — 2016. — № 4. — С. 9-13.
Кошова Н. Упровадження інтерактивних технологій у практику початкової школи : методичні орієнтири : [методичні поради, конспект уроку позакласного читання в 3-му класі за темою "Зима"] / Н. Кошова // Початкове навчання та виховання. — 2012. — № 34. — С. 2-8.
Кравченко К. Використання інтерактивних методів навчання та організація ігрової діяльності на уроках музики : [особливості інтерактивного навчання] / К. Кравченко // Мистецтво в школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). — 2011. — № 2. — Методичний банк. — С. 1-16.
Купцова Л. Інтерактивні методи навчання у сучасній початковій школі : науково-практичний семінар для вчителів початкових класів / Л. Купцова, О. Сєдова // Початкова школа. — 2019. — № 3. — С. 43-47.
Маценко Ж. Емпатія як наслідок мотивації : практика для розвитку емпатії в дітей молодшого шкільного віку : сторінка психолога / Ж. Маценко // Початкова освіта (Шкільний світ). — 2018. — № 24. — Методичний порадник. — 2018. — Вип. 12. — С. 33-41.
Педрада-тренінг: «Сучасна школа: технології інтерактивного навчання» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт] — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/pedrada-trening-sucasna-skola-tehnologii-interaktivnogo-navcanna-143194.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 09.12.2019
Презентація «Інтерактивні методи навчання в початкових класах» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт] — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-interaktivni-metodi-navcanna-v-pocatkovih-klasah-71356.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 09.12.2019
Презентація «Інтерактивні методи навчання в початкових класах» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт] — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-interaktivni-metodi-navcanna-v-pocatkovih-klasah-71356.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 09.12.2019
Презентація «Інтерактивні технології навчання в початковій школі» [Електронний ресурс] // Всеосвіта [веб-сайт] — Електронні дані. — Режим доступу :
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-interaktivni-tehnologii-navcanna-v-pocatkovij-skoli-86681.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 09.12.2019
Презентація-ментор "Інтерактивні методи навчання в умовах креативної освіти НУШ [Електронний ресурс] // На Урок: освітній проект [веб-сайт] — Електронні дані. — Режим доступу : https://naurok.com.ua/prezentaciya---mentor-interaktivni-metodi-navchannya-v-umovah-kreativno-osviti-nush-40023.html. — Назва з екрана. — Дата звернення 09.12.2019
Сучасний урок: застосування інтерактивних методів навчання [Електронний ресурс] // Шкільне життя [веб-сайт] — Електронні дані. — Режим доступу : https://www.schoollife.org.ua/607-2019/. — Назва з екрана. — Дата звернення 09.12.2019
Сучасний урок: інтерактивні технології навчання [Електронний ресурс] // Основа: видавнича група [веб-сайт] — Електронні дані. — Режим доступу : http://journal.osnova.com.ua/article/50628-Сучасний_урок:_інтерактивні_технології_навчання. — Назва з екрана. — Дата звернення 09.12.2019

.: Розділ: Освіта :: 8.12.2019 16.19.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Діма із міста: Київ :: Запитання: 43599  
Діма запитує:
Доброго вечора, підкажіть матеріали про нову українську школу
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 41652, 42696, 43101, 43220.

.: Розділ: Освіта :: 24.11.2019 17.37.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.531638 seconds