Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43197
   


Автор запитання: Валентина із міста: Нікополь :: Запитання: 43948  
Валентина запитує:
Добрий день!Зараз школярі вчаться онлайн.Допоможіть освоїти цей процес.
Наша відповідь:

.: Розділ: Освіта :: 31.03.2020 10.57.41 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Ржищів :: Запитання: 43946  
Тетяна запитує:
Доброго дня. Підберіть будь ласка літературу по темі "Оцінювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні матеріали:
Про освіту : Закон України № 2145-VIII від 05 вересня 2017 року // Відомості Верховної Ради України. – 2017. - № 38-39. – Ст. 380. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
Про фахову передвищу освіту : Закон України № 2745-VIII від 6 червня 2019 року // Відомості Верховної Ради України. – 2019. - № 30. - Ст.119. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2745-19
Щодо набуття статусу закладу фахової передвищої освіти (лист МОН від 16.10.2019 р., № 1617-19). – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/13szTpMRG1IiVH-teVgHzgdabcbvv2613/view
Щодо набрання чинності Закону України "Про фахову передвищу освіту" (лист МОНУ №1/9-507 від 09.08.2019 р.). – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1Y8izl7UP2mKAW5UGRn-JoTNikaTmjiOS/view

Барно О. М. Проектування змісту формування професіоналізму сучасного фахівця / О. М. Барно // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Інститут модернізації змісту освіти МОН України. – Київ, 2016. – Вип. 86. – 544 с.
Ваніна Наталія. Стандартизація професійної і фахової передвищої освіти, необхідність її розробки і практичного впровадження / Н. Ваніна // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІІ звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 5-19 березня 2018 р.). - К. : ІПТО НАПН України, 2018. – С. 91-93. - Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/_конференції_остання_версія_1_1 (1).pdf
Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика : монографія / за ред. Н. Г. Ничкало. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 334 с.
Каленський Андрій. Педагогічні умови компетентнісно орієнтованої підготовки молодших спеціалістів / А. Каленський // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : збірник матеріалів ХІІ звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 5-19 березня 2018 р.). - К. : ІПТО НАПН України, 2018. – С. 79-81. - Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/_конференції_остання_версія_1_1 (1).pdf
Каленський, А. А. Принципи розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних професій на основі компетентнісного підходу /А. А. Каленський // Сучасна наука і освіта: нові реалії і наукові рішення: збірник наукових праць / за заг. ред. С. П. Архипової. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького. – 2017. – С. 117–120.
Каленський А. А. Фахова передвища освіта: концептуальні засади стандартизації підготовки молодших спеціалістів / А. А. Каленський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. - 2017. - Вип. 277. - С. 101-105. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/nvnau_ped_2017_277_19 (1).pdf
Лузан П. Г. Технологія тестового контролю успішності навчання майбутніх молодших спеціалістів: методичні рекомендації /П. Г. Лузан, А. А. Каленський, Н. В. Колісник. – Київ : ІПТО НАПН України, 2018. – 72 с.
Лузан Петро. Теоретичні засади стандартизації фахової перед вищої освіти / П. Лузан // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання : збірник матеріалів ХІІ звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 5-19 березня 2018 р.). - К. : ІПТО НАПН України, 2018. – С. 81-83. - Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/_конференції_остання_версія_1_1 (1).pdf
Максимчук В. Інноваційні підходи до професійного розвитку керівників закладів професійної та фахової передвищої освіти України / В. Максимчук // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІІ звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 5-19 березня 2018 р.). - К. : ІПТО НАПН України, 2018. – С. 107-109. - Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/_конференції_остання_версія_1_1 (1).pdf
Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІІ звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 5-19 березня 2018 р.) / Інститут професійно-технічної освіти НАПН України / за заг. ред. В. О. Радкевич. – К. : ІПТО НАПН України, 2018. – 280 с. file:///C:/Users/master/Desktop/_конференції_остання_версія_1_1 (1).pdf
Новік Наталія. Модернізація змісту фахової передвищої освіти в контексті цивілізаційних викликів / Н. Новік // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІІ звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 5-19 березня 2018 р.). - К. : ІПТО НАПН України, 2018. – С. 124-125. - Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/_конференції_остання_версія_1_1 (1).pdf
Охременко Сергій. Онлайн управління із забезпечення якості професійної освіти / С. Охременко // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІІ звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 5-19 березня 2018 р.). - К. : ІПТО НАПН України, 2018. – С. 243-245. - Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/_конференції_остання_версія_1_1 (1).pdf
Пащенко Тетяна. Стан професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах будівельної галузі / Т. Пащенко // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІІ звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 5-19 березня 2018 р.). - К. : ІПТО НАПН України, 2018. – С. 113-116. - Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/_конференції_остання_версія_1_1 (1).pdf
Супрун Костянтин. Проблеми інноваційного розвитку закладів професійної і фахової передвищої освіти в Україні / К. Супрун // Науково-методичне забезпечення професійної освіти і навчання: збірник матеріалів ХІІ звітної Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 5-19 березня 2018 р.). - К. : ІПТО НАПН України, 2018. – С. 130-132. - Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/_конференції_остання_версія_1_1 (1).pdf
https://www.tneu.edu.ua/pdf/academ_dob/polozhenja-pro-sistemu-vzjavo_fr12.pdf
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2716827-fahovu-peredvisu-osvitu-zaprovadat-z-2020-roku-so-zminitsa.html
http://osgt.at.ua/news/bibliografichnij_ogljad_vidan_fakhova_peredvishha_osvita_za_2019_rik/2020-01-27-406
https://dt.ua/interview/fahova-peredvischa-osvita-nova-misiya-315698_.html

.: Розділ: Освіта :: 30.03.2020 11.47.46 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Володимир із міста: Ржищів :: Запитання: 43942  
Володимир запитує:
Підберіть, будь ласка літературу для написання наукової роботи "Методика організації оцінювання якості підготовки фа-хівців у будівельних закладах фахової передвищої освіти" Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Володимир! Пропонумо Вам наступну інформацію:
Гаєвська Л. А. Управління освітою: нові пріоритети / Л. А. Гаєвська // Проблеми та перспективи входження України в європейський інтелектуальний простір: освітні аспекти : збірник науковоекспертних матеріалів. – Київ : Санспарель, 2009. – С. 73–79.
Головань М. С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду / М. С. Головань // Вища освіта України. – 2008. – № 3. – С. 23-30.
Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12. — Назва з екрана.
Кінаш І. П. Якість освіти як результат, процес та освітня система / І. П. Кінаш // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науковотехнічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.5. – С. 363–368.
Міжнародні стандарти якості освіти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uadocs.exdat.com/docs/index-70147.html. — Назва з екрана.
Мурашко М. І. Формування моделі оцінювання якості вищої освіти і можливість її реалізації в системі підготовки фахівців [Електронний ресурс] / І. М. Мурашко, С. О. Назарко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки» : зб. наукових праць. – Чернігів : ЧДТУ, 2010. – № 43. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vcndtu/2010_43/16.htm. — Назва з екрана.
Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. для студентів магістратури вищих навчальних закладів непедагогічного профілю / Т. І. Туркот. – Херсон, 2010. – 608 с.

.: Розділ: Освіта :: 27.03.2020 03.56.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 43911  
Ірина запитує:
Добрий вечір. Допоможить розкрити питання "Сучасний підходід до забезпечення якості освіти в Україні загалом і дошкільної, зокрема за 2018-2020 р" Дякую за увагу.
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам перглянути наступні джерела:
Річний звіт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти за 2019 рік / за заг. ред. проф. Сергія Квіта. — Київ : Національне агент-ство із забезпечення якості вищої освіти, 2020. — 244 с.
https://naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Звіт-2020.pdf
Система забезпечення якості освіти в Україні: розвиток на засадах європейських стандартів та рекомендацій : посібник / В. Кухарський, О. Осередчук, М. Мазуркевич та ін. ; за ред. В. Кухарського, О. Осередчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 248 с.
http://onu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/international/QUAERE/QUAERE 2018.pdf
Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. – Київ, Державна служба якості освіти, 2019 - 240 с.
https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva conferentcia/2019/posibniki/abetka dlya directora.pdf
Стан і проблеми здійснення управління якістю освіти та освітньої діяльності в Україні: експертне оцінювання
http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2018-2/doc/1/1_1.pdf
Моніторинг як ефективний засіб оцінювання якості загальної середньої освіти в навчальному закладі
http://tme.umo.edu.ua/docs/1/08egvonz.pdf
https://zomvo.gov.ua/monitoringi-yakosti-osviti-13-10-41-11-01-2018/
Система забезпечення якості вищої освіти у болонському процесі та механізми її імплементації в Україні
http://www.euroosvita.net/prog/print.php/prog/print.php?id=1612
Рекомендації Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти стосовно запровадження внутрішньої системи забезпечення якості
https://naqa.gov.ua/2019/07/рекомендації-національного-агентств/
Кузнецова Т. М. Якість дошкільної освіти в Україні: її досягнення та проблеми // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : Матеріали міжнародного форуму управлінської діяльності (18 – 19 травня 2019 р. м. Тернопіль). Тернопіль: КРОК, 2019.- с. 12 – 127.

.: Розділ: Освіта :: 12.03.2020 20.03.41 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 43906  
Ірина запитує:
Добрий вечір. Статті, посібники до теми "Адміністративно-господарська діяльність як складова діяльності директора ЗДО"
Наша відповідь:
Доброго дня, Ірино! Пропонуємо переглянути наступні джерела:
Богдан В. О. Методика розвитку ІК-компетентності керівника закладу дошкільної освіти в аспекті використання хмарних сервісів Google в управлінні освітньою діяльністю [Електронний ресурс] / В. О. Богдан // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. - 2018. - № 1. - С. 246–252. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2018_1_42

Зайченко О. Управління дошкільним навчальним закладом у сучасних умовах / О. Зайченко // Нова пед. думка. - 2010. - № 1. - С. 55-57.

Коновальчук І. І. Технологія організації інноваційної діяльності закладів дошкільної освіти [Електронний ресурс] / І. І. Коновальчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . Педагогічні науки. - 2018. - Вип. 4. - С. 85-91. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2018_4_16

Кравчинська Т. Аналіз особливостей мотивації професійної діяльності керівників дошкільних навчальних закладів [Електронний ресурс] / Т. Кравчинська // Імідж сучасного педагога. - 2014. - № 6. - С. 11-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2014_6_4

Новгородська Ю. Г. Організаційна культура майбутнього керівника дошкільного навчального закладу як складова управлінської діяльності [Електронний ресурс] / Ю. Г. Новгородська // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. - 2014. - № 2. - С. 133-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2014_2_24

Cмольникова Г. В. Особливості інноваційної діяльності в закладах дошкільної освіти [Електронний ресурс] / Г. В. Cмольникова, А. А. Семененко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. - 2018. - Вип. 30. - С. 129-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2018_30_28

Соловей Ю. О. Чинники ефективної управлінської діяльності директора закладу дошкільної освіти [Електронний ресурс] / Ю. О. Соловей // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. - 2018. - Вип. 2. - С. 265-269. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2018_2_53

Шаповал Р. В. Специфіка управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу [Електронний ресурс] / Р. В. Шаповал // Теорія та методика навчання та виховання. - 2009. - Вип. 24. - С. 177-182. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ttmniv_2009_24_26

Швайка Л. А. Адміністративно-господарська діяльність у ДНЗ [Електронний ресурс] / Л. А. Швайка — Харків : ВГ «Основа», 2017. — 298 с. — Режим доступу: http://osnova.com.ua/preview/book/5885/Страницы из Admin-gospodar diyalnist v DNZ.pdf

.: Розділ: Освіта :: 10.03.2020 21.46.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.245895 seconds