Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 41153
   


Автор запитання: Віта із міста: Львів :: Запитання: 42511  
Віта запитує:
Доброго дня!Чи можете допомогти знайти відповідь на таке запитання: Комунікативна складова професійної компетентності педагога.
Наша відповідь:
Доброго дня, Віто! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:

http://osnova.com.ua/news/685-Складові_комунікативної_компетентності_педагога
file:///C:/Users/User/Desktop/Vnadps_2010_2_11.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Mir_2015_6_4.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/5386/1/Корніяка_Ел._бібл_#3.pdf
http://klasnaocinka.com.ua/uk/article/komunikativna-kompetentnist-pedagoga.html
http://pnpu.edu.ua/ua/text/disert/dysertatsiia_kohut.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/443/1/Кипиченко Н.С..pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5583/1/Когут_ИВ.pdf
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/2187/1/комунікативна компетентність.pdf
http://194.44.152.155/elib/local/1110.pdf
https://pidruchniki.com/88908/pedagogika/profesiyna_kompetentnist_vikladacha_sistemi_profesiynoyi_osviti
http://osvita.ua/school/method/9170/
http://www.rusnauka.com/29_DWS_2011/Pedagogica/2_94844.doc.htm
http://pedpsy.duan.edu.ua/images/stories/Files/2015-2/43.pdf
http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=1317
https://skvor.info/files/books/skvortsova_obl_monografia2.pdf
http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v5/i16/11.pdf
http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11sercmt.pdf
http://www.nopl.org.ua/upload/iblock/672/На шляху до формування комунікативної компетентності вчителя.pdf
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/4/82.pdf
http://scienceandeducation.pdpu.edu.ua/doc/2010/2_2010/28.pdf
https://www.vspu.edu.ua/science/dis/des_20_1.pdf
– Мулько В. Ф. Професійна компетентність педагога як одна з умов його успішної професійної діяльності / В. Ф. Мулько, М. Б. Бурмістрова // Завучу. Усе для роботи. - 2013. - № 11/12. - Методист. - № 29. - С. 16-36.
– Ашиток Н. Комунікативна компетентність як чинник професійного становлення соціального педагога / Н. Ашиток // Молодь і ринок. - 2012. - № 3. - С. 63-67.
– Ашиток Н. Комунікативна компетентсть педагога: структура, етиапи формування / Н. Атишок // Молодь і ринок. - 2015. - № 6. - С. 10–13.
– Булак Н. Педагогічні проблеми компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / Н. Булак // Імідж сучас. педагога. - 2014. - № 1. - С. 25-27.
– Савченко К. Комунікативна компетентність як засіб розвитку професіоналізму особистості майбутніх учителів / К. Савченко // Імідж сучасного педагога. - 2011. - № 4. - С. 53-55.
– Бескорса О. Інноваційні педагогічні технології як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи / О. Бескорса // Молодь і ринок. – 2017. – № 8 - С. 96-99.
– Комурджі Р. Комунікативна компетентнність як складова професійної компетентності вчителя музики / Р. Комурджі // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2012. - № 6. - С. 26-31.
– Козак Л. В. Формування комунікативної компетентності майбутнього викладача дошкільної педагогіки і психології засобами тренінгу / Л. В. Козак // Неперерв. проф. освіта: теорія і практика. - 2013. - Вип. 1/2. - С. 64-71.
– Варга Л. І. Вплив інтерактивних технологій на формування комунікативної культури майбутніх учителів / Л. І. Варга // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. - 2015. - № 4. - С. 300–304.
– Левченко Л. С. Комунікативна компетентність особистості в аспекті сучасної інноваційної освіти / Л. С. Левченко // Пед. науки: теорія, історія, інновац. технології. - 2015. - № 2. - С. 240-248.
– Молчанова А.О. Комунікативна взаємодія - складник професійної компетентності науково-педагогічних кадрів / А. О. Молчанова // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. - 2015. - № 3. - С. 50-56.
– Кочина Л. До визначення поняття "професійна комунікативна компетентність" / Л. Кочина // Педагогіка і психологія проф. освіти. - 2013. - № 3. - С. 76-82.
– Булак Н. Педагогічні проблеми компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / Н. Булак // Імідж сучас. педагога. - 2014. - № 1. - С. 25-27.

.: Розділ: Мовознавство :: 5.11.2018 14.52.03 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Вінниця :: Запитання: 42509  
Катерина запитує:
Доброго вечора. Підскажіть літературу до теми магістерської роботи "Розвиток структури ЛЗ дієслів переміщення як компонентів ЛСГ французької і англійської мов (на матеріалі тлумачних словників нових слів французької і англійської мов)". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Архипович Т. Універсальність загальнотекстової категорії діалогічності / Т. Архипович, З. Гетьман // Іноземна філологія. — 1994. — Вип. 107. — C. 52-57.
Бабінчук І. Втрата відмінкової флексії і проблема розвитку мови в концепції А. Мейє / І. Бабінчук // Іноземна філологія. — 1985. — Вип.79. — С. 11-19.
Бердіна О. Класифікація дієслів з градаці йною сема нтикою в англійській мові / О. Бердіна. Наукові записки Наіонального університету «Острозька Академія». Філологічна. Острог, 2016. — Вип. 60. — С. 96–100.
Бердіна О. Критерії формування корпусу дієслів з гра дуальною семантикою в англійській мові / О. Бердіна. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Філологічні науки. Кіровоград, 2014. — Вип. 129. — С. 169–174.
Бердіна О. Методика опису семантики дієслів з градаційним компонентом в англійській мові. Одеський лінгвіс тичний вісник. Одеса, 2016. — Вип. 7. — С. 19–23.
Бердіна О. Семантика дієслів руху з градуа льною семою в англійській мові. Філологічні трактати / О. Бердіна. Суми ; Харків, 2013. — Т. 5. — № 2. — С. 5–12.
Бублик В. Теоритичний та прикладний аспекти синхронно-зіставних досліджень (на матеріалі польської школи контрастивної лінгвістики) / В. Будлик // Іноземна філологія. — 1981. — Вип. 62. — С. 3-13.
Задорожний Б. Про одну нерозв’язну мовознавчу проблему / Б. Задорожний // Іноземна філологія. — 1999. — Вип. 111. — С. 5-7.
Задорожний Б. Проблема ієрархічної будови мовних рівнів / Б. Задорожний, Т. Струк // Іноземна філологія. — 1985. — Вип.79. — С. 3-11.
Олексіюк В. Про ознаки мотивації лінгвістичних найменувань та їх вибір / В. Оліксіюк // Іноземна філологія. — 1984. — Вип. 75. — С. 3-8.
Сладік А. До питання заперечення у логіці, філософії та лінгвістиці / А. Сладік // Іноземна філологія. — 1988. — Вип. 92. — С. 3-9.
Таранець В. Про походження інфінітива у германських мовах / В. Таранець, О. Мартинюк, В. Нечепуренко // Іноземна філологія. — 1988. — Вип. 92. — С. 9-13.

.: Розділ: Мовознавство :: 4.11.2018 18.26.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алісія із міста: Ужгород :: Запитання: 42502  
Алісія запитує:
Добрий день! Підскажіть , будь ласка , де можна знати готовий психолінгвістичний аналіз новели Коцюбинського " Цвіт яблуні" чи якогось іншого твору. Або до кого можна звернутися за допомогою для виконання роботи.
Наша відповідь:
Доброго дня, Алісія! Щодо виконання психолонгвістичного аналізу творів літератури зверніться за такими гіперпосиланнями на освітні електронні ресурси:
Бабенко Л. В. Лингвистический анализ художественного текста [Електронний ресурс] : теория и практика / Л. В. Бабенко, Ю. В. Казарин. – М. : Флинта ; Наука. - 2005.- 496 с. - Режим доступу: http://www.twirpx. com/file /languages/linguistics/text/.
Белянин В. П. Основы психолингвистической диагностики [Електронний ресурс] / В. П. Белянин. – М. : Тривола, 2000. – 248 с. – Режим доступу: http://www.pedlib.ru/Books/3/0476/376-259.shtml.
Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту [Електронний ресурс] / М. Крупа. - Тернопіль, 2005 . - 416 с. - Режим доступу: http://www.twirpx. com/file/774503/.
Маслова В. А. Лингвистический анализ экспрессивности художественного текста [Електронний ресурс] / В. А. Маслова. – Минск : ВШ,1997 . – 156 с. - Режим доступу: http://www.twirpx. com/files /languages /linguistics/text/.
Крім того, перегляньте наступні джерела:
Папіш В. Барволексеми М. Коцюбинського у психолінгвістичному вимірі (на матеріалі новел "На камені", "Інтермеццо") / В. Папіш // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. - 2013. - Вип. 1. - С. 249-252. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2013_1_50.
Папіш В. Психолінгвістичне декодування новели М. Коцюбинського «Цвіт яблуні» [Електронний ресурс] / В. Папіш // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2015. - Вип. 20. - С. 66-68. - Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/spml_2015_20_14.pdf.
Папіш В. А. Мовні штрихи до психологічного портрета М. Коцюбинського (на матеріалі новели «Сон») / В. А. Папіш // Літературознавчі студії : наук. видання Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. – Вип. 43.– Ч. 2. – Київ, 2015. – С.146-152.
Ткаченко Н. Імпресіонізм у новелах М. Коцюбинського "Цвіт яблуні" та С. Цвейга "Лист незнайомої" : [бінарний урок з української та зарубіжної літератури] / Н. Ткаченко, Л. Анікіна // Всесвіт. л-ра та культура в навч. закладах України. – 2017. – № 9. – С. 31–34.

.: Розділ: Мовознавство :: 2.11.2018 14.41.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Олевськ :: Запитання: 42485  
Анастасія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему «Мова- універсальний засіб людського спілкування. Інші засоби комунікації». Буду вдячна за відповідь!
Наша відповідь:
Доброго дня, Анастасіє! Радимо Вам використати наступні посилання: – Глазова О. Мова - найважливіший засіб спілкування, пізнання та впливу : вступний розділ підручника "Рідна мова. 8 клас" / О. Глазова, Ю. Кузнецов // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2008. - № 7/8. - С. 25-29.
– Шумило М. Могутня й чарівна / М. Шумило // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. - 2012. - № 9. - С. 37-42.
– Панчук О. "Не будьмо німі!" : система вступних уроків української мови у 8 класі за новою програмою : [Мова - найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу.] / О. Панчук // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2008. - № 7/8. - С. 67-80.
– Єрмоленко С. Я. Українська мова. 8 клас. : навчально - дидактичний матеріал : [урок за темою " Мова - найважливіший засіб спілкування, пізнання, впливу"] / С. Я. Єрмоленко, В. Т. Сичова // Вивчаємо Укр. мову та л-ру. - 2008. - № 26 (Верес.). - С. 32-39.
– Лянна О. В. Мовленнєва діяльність як спосіб реалізації мовленнєвого спілкування / О. В. Лянна //Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 5. - С.143-150.
– Чмут Т.К. Мова як засіб спілкування / Т. К. Чмут // Етика ділового спілкування : навчальний посібник / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка. - 4-те вид., стереотип. - Київ : Вікар , 2004. - С. 118-131.
– Сележан Й. Ю. Мова як засіб спілкування / Й. Ю. Сележан // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / М-во освіти і науки України, Науково-дослідний інститут українознавства. - Київ : Міленіум, 2006. - Т. 10 : Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі : тематичний випуск. - С. 119-129.
– Ющук І. Мова як засіб спілкування (Сторінки майбутнього підручника. 10 кл.) / І. Ющук // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. - 2004. - № 6. - С. 24-28.
– Ющук І. Мова як засіб спілкування. 10 кл / І. Ющук // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. - 2004. - № 8. - С. 30-36.
– Карман О. Мова - найважливіший засіб спілкування, пізнання і впливу : вступний урок з української мови, 8 клас / О. Караман, Л. Попова // Українська мова і література в школах України. - 2016. - № 7/8. - С. 56-57.
– Моісєєва Н. Гуманістичний сенс філософії спілкування та її реалізації в комунікаційній практиці / Н. Моісєєва // Вісн. Кн. палати. - 2014. - № 2. - С. 45-48.
– Бондар Ю. Книжкові видання як форма соціальної та політичної комунікації / Ю. Бондар // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 10. - С. 39-42.
– Гавриш Н. Галузеві бібліотечно-інформаційні ресурси як комунікаційні засоби / Н. Гавриш // Вісн. Кн. Палати. - 2012. - № 4. - С. 20-23.
– Тишковець М.Д. Інтернет як ефективний засіб комунікації / М. Д. Тишковець // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2017. – № 7. - С. 39-44.
– Єрмакова З. Філософський погляд на роль комунікації в суспільстві / З. Єрмакова // Імідж сучас. педагога. - 2011. - № 10. - С. 8-10.
– Соколова С. О. Українська мова в сучасних засобах масової комунікації: проблеми культури мови, стилістики та соціолінгвістики / С. О. Соколова, С. П. Бибик // Українська мова. – 2014. – № 2. - С. 133-145.
– Нестуля Л. Електронні мас-медіа як засіб комунікації інформаційного суспільства / Л. Нестуля // Імідж сучасного педагога. - 2011. - № 7. - С. 6-9.
– Андреєв Д. Засоби масової інформації як механізм інтелектуальної комунікації в процесі розвитку інформаційного суспільства / Д. Андреєв // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2015. – № 5. – С. 53.
– Дубик В. Невербальні та вербальні засоби комунікації в політичному дискурсі ЗМІ / В. Дубик // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки. Сер.: Філологічні науки. Мовознавство. – 2013. – № 18. – С. 31-36.
– Городенко Л.М. Засоби масової комунікації у контексті громадської думки: формування, функціонування, жанрові прийоми : дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Городенко Леся Михайлівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Інститут журналістики. - Київ, 2003. - 208 арк.
– Іванов В.Ф. Сучасні комп'ютерні технології і засоби масової комунікації: аспекти застосування : навч. посіб. / В. Ф. Іванов, О. К. Мелещенко ; Ін-т змісту і методів навчання, Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : [б.в.], 1996. - 180 с.
– Кузнецова О.Д. Засоби масової комунікації / О. Д. Кузнецова ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. Факультет журналістики. - 2-ге вид., перероб. й доп. - Львів : ПАІС, 2005. - 200 с. - (Серія "Навчальні та наукові видання професорсько-викладацькогго складу Львівського національного університету імені Івана Франка").
– Костилєва С.О. Друковані засоби масової комунікації України, 1986-2000: Історія становлення, тенденції розвитку / С. О. Костилєва ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". - Київ : [б.в.], 2001. - 304 с.
– Засоби масової комунікації: формування інформаційного суспільства : монографія / Горевалов С. І. [та ін.] ; Київ. міжнар. ун-т. - Київ : КиМУ, 2010. - 320 с. : рис., табл.
– Митко А.М. Засоби масової комунікації та імідж влади: регіональний аспект : монографія / А. М. Митко ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : [Іванюк В. П.], 2010. - 241 с. : табл., мал., діагр.
– Змій Л.М. Українські регіональні засоби масової комунікації: соціологічна інтерпретація : автореф. дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Змій Лілія Миколаївна ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2013. - 20 с.
– Круглик В.С. Комп'ютерні засоби комунікації : навч.-метод. посіб. / В. С. Круглик, М. О. Вінник. - Херсон : ВКФ "СТАР", 2014. - 272 с. : рис.
– Косів М.В. Мова - це засіб спілкування й порозуміння між людьми, а не предмет розбрату й розколу країни / М. В. Косів. - Київ : Просвіта, 2008. - 45 с. - (Серія "Без мови немає нації").

http://referat-ok.com.ua/movoznavstvo/mova-yak-naivazhlivishii-zasib-lyudskogo-spilkuvannya-funkciji-movi
http://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/11108/
https://studopedia.com.ua/1_19530_mova--tse-zasib-spilkuvannya-osoblivim-elementom-yakogo-ie-slovo-rechennya.html
https://studfiles.net/preview/5128080/page:3/
https://pidruchniki.com/83357/psihologiya/movlennya_osnovniy_zasib_spilkuvannya
http://bibliograph.com.ua/psihologia-1/23.htm
http://vseslova.com.ua/word/Мова_(засіб_спілкування)-127464u
https://stud.com.ua/28394/bzhd/zasobi_masovoyi_komunikatsiyi
http://ua-referat.com/Комунікації_вербальні_і_невербальні
file:///C:/Users/User/Desktop/440-1255-1-PB.pdf
https://studopedia.com.ua/1_24471_elektronnI-zasobi-komunIkatsIyi.html
http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v8/v8-1/17.pdf
http://uastudent.com/zasoby-masovoi-komunikacii-ta-informacii-u-suchasnomu-informacijnomu-suspilstvi/

.: Розділ: Мовознавство :: 30.10.2018 14.09.18 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Нетішін :: Запитання: 42484  
Олександра запитує:
Добрий день! Прошу знайти літературу для написання МАН на тему "Як підготуватися до ЗНО з англійської мови за допомогою Інтернету" та корисні сайти для використання, щоб якісно підготуватися. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександро! Перегляньте наступні джерела:
Байбак Т. Як самостійно підготуватися до ЗНО [Електронний ресурс] / Т. Байбак // Studway : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://studway.com.ua/pidgotuvatisya-do-zno/. – Назва з екрану.
Волошин Д. Змінене ЗНО з англійської: як підготуватись, коли часу не лишається [Електронний ресурс] / Д. Волошин // Укр. правда : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/columns/2018/04/20/230420/. – назва з екрану.
Ефективна самопідготовка до ЗНО, або Сам собі режисер [Електронний ресурс] // ЗНО клуб : всеукр. портал з підготовки до ЗНО : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://znoclub.com/dovidnik-zno/241-samopidgotovka-do-zno.html . - Назва з екрану.
Онлайн-курси № 1 в Україні з підготовки до ЗНО-2019 [Електронний ресурс] : онлайн-заняття з викладачем у режимі реального часу та в записі // ZNO.UA : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://zno.ua/online . - Назва з екрану.
«Онлайн-репетитор» безплатно допомагає українським школярам підготуватися до ЗНО / за інформацією ТНПУ імені В. Гнатюка [Електронний ресурс] // Все про освіту в Україні та світі : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://pedpresa.ua/129998-onlajn-repetytor-bezplatno-dopomogaye-ukrayinskym-shkolyaram-pidgotuvatysya-do-zno.html. - Назва з екрану.
Підготовка до ЗНО з англійської мови: з чого почати? [Електронний ресурс] // ЗНО клуб : всеукр. портал з підготовки до ЗНО : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://znoclub.com/pidgotovka-do-zno/808-pidgotovka-do-zno-z-anglijskoji-movi-z-chogo-pochinati-plan.html. - Назва з екрану.
Як підготуватися до ЗНО за допомогою Інтернету та соцмереж? [Електронний ресурс] // Etcetera : новини. Аналітика. Факти : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://uk.etcetera.media/nespodivane-rishennya-shvidko-pidgotuvatisya-do-zno-dopomozhut-gugl-avatarki-i-statusi.html. - Назва з екрану.
Як успішно скласти ЗНО з англійської мови? [Електронний ресурс] // ILC : International language centre : [веб-сайт]. – Електронні дані. - Режим доступу: https://ilc.org.ua/blog/yak-uspishno-sklasti-zno-z-angliiskoi-movi. - Назва з екрану.

.: Розділ: Мовознавство :: 27.10.2018 19.47.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.013156 seconds