Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41502
   


Автор запитання: Лілія із міста: Вінниця :: Запитання: 43436  
Лілія запитує:
Допоможіть знайти літературу для курсової роботи з теоретичної фонетики на тему "Діалектика, вчення про діалекти в Великій Британії та Сполучених Штатах Америки".
Наша відповідь:
Ліліє, добрий день! Радимо опрацювати такі джерела інформації:

Бріт Н. М.Ірландський діалект англійської мови як фактор розвитку англомовної країни світу [Електронний ресурс] / Н. М. Бріт // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. - 2006. - Ч. 2. - С. 55-64. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2006_2_9

Акценты и диалекты в Великобритании [Text] // English 4U: Журнал для изучающих английский язык. - 2006. - № 23. - P. 18

Андрюшин, О.Про мовленнєвий етикет, службовий статут і англійську з "британським акцентом" [Текст] / О. Андрюшин // Урок української. - 2007. - № 4. - С. 63-64
Гоца, Н.Граматичні риси афро-американської мови [Текст] / Н. Гоца // Мандрівець. - 2010. - № 2. - С. 64-67. - Бібліогр. с. 29

Верба Л. Г.Історія англійської мови: посібник для студ. та виклад. вищих навч. закл / Л. Г. Верба. – Вінниця: Нова Книга, 2004. – 304 с.
Календарно-часова лексика англійської мови в контексті розвитку культури Великої Британії / М. Болобан. – К. ; Умань: ПП Жовтий, 2010. – 70 с.

Вуколова Е.В.Региональная дифференциация диалектов американского варианта английского языка / Е.В.Вуколова // Культура народов Причерноморья. – 2011. – No 203. – С. 44–46.

Вуколова К.В.Гетерогенність Пітсбурзького діалекту: зіставний аналіз слововживання в місті Пітсбург та і інших містах Мілдендського діалектного континууму / К.В. Вуколова // Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури: міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 квітня 2016 р.: тези доп.
–Львів: ГО «Наукова філологічна організація «ЛОГОС», 2016. – С. 90–92.

Демків Ю.М. АНГЛІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА ТА ЇЇ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ДІАЛЕКТИ: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ // Молодий вчений. – 2017. - № 4.– Р. 73-76.- Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/4.3/18.pdf

Діалектизми у книгах Джуан Роулінг «Гаррі Поттер і філософський камінь» та «Гаррі Поттер і таємна кімната» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naub.org.ua/?p=1103

Гаращук К.В. Фонетичні особливості функціонування південноамериканського діалекту [Електронний ресурс] / К. В. Гаращук, Л. А. Гаращук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . - 2013. - Вип. 1. - С. 197-201. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2013_1_43

Колесник О.С. Теоретична фонетика англійської мови : навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов / О.С. Колесник, Л. А. Гаращук, К. В. Гаращук. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка , 2015. – 226 с.
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/11137/1/Kolesnyk_harashchuk_phonetics.pdf

Колісник М. П. Особливості генезису північно-східного діалекту Англії [Електронний ресурс] / М. П. Колісник // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - Вип. 39. - С. 44-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_39_15

Колісник М. П. Соціокультурні фактори в діалектології / М. П. Колісник // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: XIII наук. конф. з міжнародною участю,7 лютого 2014 р. : тези доп. – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2014. – С. 176–177.

Кріцберг Р.Я. Американські та британські лексичні еквіваленти. – Кривий Ріг, 2012. – 288 с.

Михалева, Е. И.Основные особенности и трудности восприятия диалектально-окрашенной речи на английском языке : методичний матеріал / Е. И. Михалева // Иностранные языки в школе. - 2007. - № 1. - с. 81-84

Немножко, А. Американизмы как особый лексический пласт британского английского языка [Текст] / А. Немножко // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2005. - № 1. - С. 133-134

Потапенко С. І.Історія англійської мови у сучасній перспективі : навч.
посібник для студ. та виклад. вищих навч. заклю / С. І. Потапенко. –
Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 91 с.

Сеттарова М.Д.Английский язык в национальных вариантах / М.Д.Сеттарова // Культура народов Причерноморья. –– 2008. –– No 138. — С. 100––
103.
http://93.183.203.244/bitstream/handle/123456789/3833/English speech norm.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Саватєєва Л. В. Варіанти та діалекти англійської мови [Електронний ресурс] / Л. В. Саватєєва, О. М. Тріщ, О. М. Муравйова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. - 2009. - Вип. 1(2). - С. 375-378. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2009_1(2)__55

Americanisms [Text] // English Learner's Digest. - 2005. - № 23. - P. 14

Matviets', Anastasia English language & culture. Weekly [Text] / Anastasia Matviets' // English language & culture. Weekly. - 2007. - № 25-26. - P. 5-8.

What the Scientists are Sayins... [Text] // English Learner's Digest. - 2005. - № 23. - P. 6-7

.: Розділ: Мовознавство :: 7.10.2019 17.20.12 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Леся із міста: Рівне :: Запитання: 43420  
Леся запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти матеріали для реферату про фразеологізми та фразеологію в українській мові.
Наша відповідь:
Добрий день, Лесю! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43239. Також пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Забіяка В. Крилаті слова, вислови і фразеологізми. Лексичні завдання і головоломки : посібник / В. Забіяка, І. Забіяка. — Тернопіль : Підручники і посібники, 1999. — 72 с.
Забіяка В. Світ фразеологізмів: етимологія, тлумачення, застосування : практичний посібник / В. Забіяка, І. Забіяка. — Київ : Академія, 2012. — 301 с.
Кожуховська Л. Шкільний фразеологічний словник української мови / Л. Кожуховська. — Київ : Торба, 2001. — 79 с. : іл.
Колоїз Ж. Сучасна українська літературна мова / Ж. Колоїз, Н. Малюга, В. Явір. — Київ : Знання, 2008. — 356 с.
Новий довідник : Українська мова. Українська література. — 5-е вид. — Київ : Казка, 2008. — 858 с. — (Новий довідник).
Пашкова Л. Основні групи фразеологізмів. Стилістичні засоби фразеології : урок у 10 класі з використанням інформаційно-комп'ютерних технологій / Л. Пашкова // Дивослово. — 2012. — № 5. — С. 10-12.
Пилипенко О. Поняття про стійкі сполуки і вирази, фразеологізми. Прислів'я, приказки, афоризми : 10 клас / О. Пилипенко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2011. — № 3. — С. 46-48.
Пономарів О. Культура слова : Мовностилістичні поради: навчальний посібник / О. Пономарів ; передм. І.Дзюби. — Київ : Либідь, 2002. — 239 с.
Словник фразеологізмів української мови / НАН України, Інститут української мови, Український мовно-інформаційний фонд ; уклад. В. М. Білоноженко та ін. — Київ : Наукова думка, 2008. — 1104 с. — (Словники України).
Степанюк М. В історію крилатих висловів : методичне забезпечення для гурткової роботи / М. Степанюк // Бібліотечка "Дивослова". — 2011. — № 4. — С. 1-56.
Ужченко В. Фразеологія сучасної української мови : навчальний посібник / В. Ужченко, Д. Ужченко. — Київ : Знання, 2007. — 494 с.
Фразеологічний словник української мови : понад 5000 фразеологізмів та крилатих висловів / уклад. О. Давидова. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2017. — 445 с. — (Шкільний словник).
Фразеологічний словник української мови. Книга 1 / Ін-т укр. мови АН України; уклад. В.М.Білоноженко, В.О.Винник, І.С.Гнатюк та ін. — Київ : Наукова думка, 1993. — 528 с.
Фразеологічний словник української мови. Книга 2 / Ін-т укр. мови АН України; уклад. В. Білоноженко, В. Винник, І. Гнатюк та ін. — Київ : Наукова думка, 1993. — 980 с.
Фразеологічний словник школяра / упоряд. Г. Ф. Домарецька ; обкл. В. Басалиги. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2013. — 141 с. — (Словничок школяра).
Шкільний словник фразеологізмів української мови : понад 5000 фразеологізмів та крилатих висловів / обкл. С. Демчак. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. — 446 с. — (Моя кишенькова книжечка).

.: Розділ: Мовознавство :: 3.10.2019 10.18.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Женя із міста: Львів :: Запитання: 43409  
Женя запитує:
Доброго дня! Підберіть, будь ласка, ґрунтовну літературу до теми "Репресовані слова". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Орися Демська-Кульчицька Реєстр репресованих слів
https://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Sci/Linguistics/rejestr.html
Антонів Ю. B. До проблеми реабілітації лексики, вилученої з української мови
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/9003/Antoniv_Do_problemy_reabilitatsiyi_leksyky.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Мовна політика в УРСР: історія лінгвоциду
http://movahistory.org.ua/wiki/Масенко_Л._Мовна_політика_в_УРСР:_історія_лінгвоциду
Масенко Л. Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвоциду
http://history.org.ua/LiberUA/966-518-314-1/966-518-314-1.pdf
http://chtyvo.org.ua/authors/Masenko_Larysa/Ukrainska_mova_u_XX_st_Istoria_linhvotsydu/
https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16516/Pozdran_Reactivacia.PDF?sequence=1&isAllowed=y
https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16624/Pozdran_React_lexika.PDF?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/73111/11-Kovtunec.pdf?sequence=1
Караванський С. Секрети української мови (ч.3)
http://zahystmovy.org.ua/wp-content/uploads/2017/01/Секрети-української-мови.-Святослав-Караванський.pdf
Тулузакова О. Г. Актуалізація «репресованої» лексики (на матеріалі творів представників «Станіславського феномену»)
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/6052/Tuluzakova_Aktualizatsiya_represovanoyi_leksyky.PDF

.: Розділ: Мовознавство :: 1.10.2019 13.50.56 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Львів :: Запитання: 43407  
Катерина запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з матеріалами для магістерської роботи на тему "Лінгвістичні особливості сучасної чеської реклами". Дякую!
Наша відповідь:
Катерино, добрий день! Для вас підібрано такі джерела інформкції:

https://www.businessinfo.cz/cs/clanky/verejnopravni-regulace-reklamy-ppbi-70162.html

Борисевич С. Мовні особливості рекламних текстів // Східнослов’янська філологія: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції.- Кривий Ріг, 2003. – С. 248-252;

Вишнёвский, Мариан. Чехия - направление визовое, но массовое [Текст] / М. Вишнёвский // Украинский туризм. - 2010. - № 5. - С. 38-43 : цв.ил.

Вся Чехія вся Угорщина [Текст] : туристична компанія Альянс // Украинский туризм. - 2008. - № 1 . - С. 4

Интернет-реклама в Чехии постепенно вытесняет все остальные виды рекламы
https://420on.cz/magazine/technology/43362-internet-reklama-v-chehii-postepenno-vytesnyaet-vse-ostalnye-vidy-reklamy

Історія реклами: конспект лекцій/ укладач Н. С. Подоляка. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 193 с.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=31&ved=2ahUKEwjIz-OrxfrkAhUFxIsKHRSsC7c4HhAWMAB6BAgEEAI&url=https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/40898/1/reklama1.docx&usg=AOvVaw0a9_75yzpbsAPEB94SPeV8


Каймаков А.Реклама https://www.radio.cz/ru/rubrika/evrodom/reklama

Каймаков А. Реклама для чехов https://www.radio.cz/ru/rubrika/zdravstvujte/reklama-dlya-chexov

Национальные особенности рекламы - пример Чехии.Часть I
https://www.polylog.ru/ru/pr-blog/natsionalnye-osobennosti-reklamy-primer-chekhii-chast-i.htm

Национальные особенности рекламы - пример Чехии. Часть II
https://www.polylog.ru/ru/pr-blog/natsionalnye-osobennosti-reklamy-primer-chekhii-chast-ii.htm

Романчук К.В. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА НАЦІОНАЛЬНІ ПЕРСПЕКТИВИ : [Росія. Білорусія, Чехія]/ Романчук К.В., Лисюк А.В.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&ved=2ahUKEwiEq6GSwPrkAhWhtIsKHThACTs4FBAWMAJ6BAgBEAI&url=http://pbo.ztu.edu.ua/article/download/47317/43854&usg=AOvVaw23uJrZBlwIEb3wuf-ZJOEt

Осадца Іван. НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ НА РИНКУ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: ПІДХОДИ ДО ТЕМИ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjejZO8v_rkAhUFlIsKHS3gAkYQFjAAegQIABAC&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/mfapim_2014_2_7.pdf&usg=AOvVaw2CoQ-OFl1CJhQ7k_iijlV8

Ринок інтернет-реклами в Центральній та Східній Європі
http://www.gemius.com.ua/vse-stati-dlja-chtenija/rinok-internet-reklami-v-centralnij-ta-sxidnij-jevropi.html

Спустя полгода после запрета в Чехии рекламы на трассах демонтирована лишь малая ее часть http://out-of-home.ua/czech-ban-motorway/

.: Розділ: Мовознавство :: 1.10.2019 01.58.30 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Славута :: Запитання: 43402  
Світлана запитує:
Доброго дня!Допоможіть, будь ласка, із пошуком літератури для написання магістерської "Мовно-літературна репрезентація концепту "жінка" у сучасній прозі XXI століття"? Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Бондаренко О. Концепти «чоловік» і «жінка» в українській та англійській мовних картинах світу : автореф. дис. на здобуття наук. Ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.17 «Порівнльно-історичне і типологічне мовознавство» / О. Бондаренко ; Кіровоградс. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. — Донецьк, 2005. — 20 с. Фісак І. Категорія «концепт» у сучасному науковому дискурсі [Електронний ресурс] / І. Фісак // Філологічні науки. – 2014. – №17. — Режим доступу : http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/4168/1/Fisak.pdf. — Назва з екрана. — Дата звернення: 30.09.2019.
Карасик В. И. Лингвокультурный концепт как единица исследования / В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин // Методологические проблемы когнитивной лингвистики: Сб. науч. тр. ; под. ред. И. Стернина. — Воронеж, 2001. — С. 75-76.
Куцик О. Концептуалізація образу жінки в українській та російській пареміології [Електронний ресурс] / О. Куцик, М. Колечко // Рідне слово в етнокультурному вимірі. — 2015. — С. 131-140. — Режим доступу : http://ddpu.drohobych.net/native_word/wp-content/uploads/2016/04/2015_14.pdf.— Назва з екрана. — Дата звернення: 30.09.2019.
Сукаленко Т. М. Метафоричне вираження концепту ЖІНКА в українській мові : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Сукаленко Т. М.; Ін-т української мови НАН України. — Київ, 2009. — 20 с.
Сукаленко Т. Мікроконцепт «Внутрішні характеристики жінки» (за матеріала ми спрямованого асоціативного експерименту) [Електронний ресурс] / Т. Сукаленко // Вісник Львів. ун-ту. Серія філол. — 2009. — Вип. 46. — Ч.1. — С. 193-200. — Режим доступу : http://litmisto.org.ua/?p=19229. — Назва з екрана. — Дата звернення: 30.09.2019.
Телия В. Н. Метафоризация и ее роль в создании русской языковой картины мира. В. Телія / В. Н. Телия // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. — М. : Наука, 1988. — С. 173-204.

.: Розділ: Мовознавство :: 28.09.2019 19.35.45 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.989552 seconds