Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41502
   


Автор запитання: Лера із міста: Київ :: Запитання: 43143  
Лера запитує:
Підготовка до ЗНО з мови
Наша відповідь:
Доброго дня, Леро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
XXХІІ Всеукраїнська учнівська олімпіада з української мови і літератури // Дивослово. – 2018. – № 6. – С. 20-31.
Авраменко О. Власне висловлення на зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови і літератури : готуємося до ЗНО / О. Авраменко, М. Блажко // Дивослово. – 2018. – № 3. – С. 2-10.
Бойко Н. Творче формування системних знань на уроках української літератури – запорука успішної підготовки до ЗНО / Н. Бойко // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 1. – С. 30-32.
Бойко Н. Формування предметних компетентностей у процесі підготовки до ЗНО : [добірки завдань за темами "Вставні слова", "Відокремлені обставини" та рубриками "Антисуржик", "Фразеологія", "Пароніми"] / Н. Бойко // Дивослово. – 2018. – № 1. – С. 10-16.
Гаврилюк О. Олімпіадні завдання з української мови та літертури для учнів 11-го класу : запропонуйте учням / О. Гаврилюк // Українська мова та література (Шкільний світ). – 2012. – № 10. – С. 9-22.
Караман С. Готуючись до державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі / С. Караман // Українська мова і література в школах України. – 2016. – № 5. – С. 62-63. – Рец. на кн.: Єременко, О. В. Збірник диктантів для підготовки до проведення державної підсумкової атестації з української мови в 9 класі : навч. посіб. / О. В. Єременко, А. В. Лупійчук. – Київ : Освіта, 2016. – 64 с.
Перфілова Н. Система підготовки учнів : до олімпіади з української мови / Н. Перфілова // Українська мова та література (Шкільний світ). – 2018. – № 15-16. – С. 69-74.
Хамуляк С. Б. Дещо про український портретний живопис : [портрети історичних діячів : підготовка до ЗНО] / С. Б. Хамуляк // Історія та правознавство. – 2012. – № 34-36. – С. 26-30.
Шкандевич Т. Самостійні роботи з української мови для учнів 9-12 класів (підготовка до ЗНО) / Т. Шкандевич // Українська мова і література в школі. – 2010. – № 3. – С. 30-32.

.: Розділ: Мовознавство :: 27.05.2019 23.39.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юлія із міста: Ужгород :: Запитання: 43141  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу до теми "Формально-синтаксична та семантико-синтаксична структура речення та їх взаємозв'язок." Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Речення як багатоаспектна синтаксична одиниця
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/22409/1/Masytska.pdf
Семантико-синтаксична структура простого речення
https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/128801/Books_2010_2019_018-2013-1_11.pdf?sequence=1
Семантико-синтаксична структура речення
http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/UKR_sintaksis.pdf
Семантико-синтаксична структура простого речення (с.182-193)
http://shron1.chtyvo.org.ua/Shulzhuk_Kalenyk/Syntaksys_ukrainskoi_movy.pdf
http://litmisto.org.ua/?p=779
Формально-синтаксична, семантико-синтаксична та комунікативна організація складного речення
http://library.gnpu.edu.ua/books/Syntax sentence/Chapter 1/Part2.htm
Співвідношення формально-синтаксичних і семантико-синтаксичних ознак простого головного компонента номінативного речення в українській мові
http://jvestnik-b.donnu.edu.ua/article/view/2486/2520
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/5985/1/7.pdf

.: Розділ: Мовознавство :: 26.05.2019 16.18.01 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталя із міста: Київ :: Запитання: 43138  
Наталя запитує:
Допоможіть знайти літературу за темою Англіцизми в сучасній українській літературі
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталя! Перегляньте наступні джерела:
Бороденко Л. М. Причини запозичень іншомовних лексем у сучасній українській мові (на матеріалі творів сучасних письменників) / Л. М. Бороденко // Функциональная лингвистика : науч. журнал / науч. ред. А. Н. Рудяков. – Симферополь, 2010. – № 1. – Т. 1. – С. 65-68.
Бублейник Л. В. Особливості художнього мовлення / Л. В. Бублейник. – Луцьк : Вежа, 2000. – 197 с.
Гудима Н. В Класифікація основних типів запозичень у сучасній українській літературній мові / Н. В. Гудима // Наук. праці Кам’янець-Подільськ. нац. ун-ту імені Івана Огієнка: Філологічні науки / відп. ред. Л. М. Марчук. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 20. – С. 147-151.
Кислюк Л. П. Нові англійські запозичення і термінологія // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць / відп. ред. Л. О. Симоненко. – Київ : КНЕУ, 2001. – Випуск IV. – С. 51–53.
Кочерган М. П. Вступ до мовознавства : підручник для студентів / М. П. Кочерган. – Київ : ВЦ Академія, 2000. – 368 с.
Дьолог О.С. Англіцизми та особливості їх засвоєння в сучасній українській мові / О. С. Дьолог // Функциональная лингвистика : науч. журнал / науч. ред. А. Н. Рудяков. – Симферополь, 2010. – № 1. – Т. 1. – С. 203-205.
Мельник С. М. Іншомовна лексика як джерело лексичних інновацій у художній прозі кінця ХХ-початку ХХІ століть / С. М. Мельник // Лінгвістика. – №2 (20). – 2010. – С. 186-192.
Ярмолка К. Англіцизми в сучасній українськомовній художній прозі : на матеріалі творів Ю. Андруховича [Електронний ресурс] / К. Ярмолка // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 4. — С. 31-32.
Давиденко Т. А. Специфіка англіцизмів сучасної прози [Електронний ресурс] / Т. А. Давиденко // Національний університет «Острозька Академія» : [науковий блог]. — Режим доступу: https://naub.oa.edu.ua/2015/специфіка-англіцизмів-сучасної-проз/.
Клименко Н. Ф. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі [Електронний ресурс] : моногр. / Є. А. , Н. Ф. Клименко, Карпіловська, Л. П. Кислюк. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – 336 с. — Режим доступу: http://www.inmo.org.ua/assets/files/lib/Dynamichni protsesy v such. ukr. leksykoni (2008).pdf.
Лапінська О. М. Англіцизми в мові персонажів сучасної української літератури [Електронний ресурс] / О. М. Лапінська // Ученые записки Таврич. нац. ун-та им. В. И. Вернадского. Сер. Филология. Социальные коммуникации. — 2017. — Т. 25 (64) — № 1. Ч. 1. — С. 102-106. — Режим доступу: http://sn-philol.cfuv.ru/wp-content/uploads/2017/01/018_lap.pdf.
Мединська А. В. Соціально-характерологічні експресеми в мовленні персонажів Гр. Тютюнника [Електронний ресурс] / А. В. Мединська. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/nvvnu/fi lolog_mov/2011_1/R1/Medynska.pdf.
Чернікова Л. Ф. Англіцизми в сучасній українській мові [Електронний ресурс] / Л. Ф. Чернікова, Т. І. Смілик // Культура народов Причерноморья. – 2009. - С. 129-133. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/34810/36-Chernikova.pdf?sequence=1.

.: Розділ: Мовознавство :: 23.05.2019 11.47.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Ужгород :: Запитання: 43128  
Іванна запитує:
Добрий вечір! Підберіть, будь ласка, літературу до теми:Звертання у структурі речення: граматичний статус. Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Іванно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями:– https://int-konf.org/ru/2016/aktualni-problemi-suchasnoji-nauki-17-19-10-2016/1287-dashko-l-t-status-zvertannya-u-strukturi-rechennya
http://litmisto.org.ua/?p=777
http://linguistics.kspu.edu/webfm_send/913
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00079746_0.html
file://server_odb/загальні документи/Методичний/2555-5146-1-SM.pdf
http://dn.khnu.km.ua/dn/k_default.aspx?M=k1215&T=12&lng=1&st=0
http://eprints.zu.edu.ua/20429/1/Тимошенко.pdf
– Хапатько О. Звертання. Поширені і непоширені звертання. Розділові знаки при звертанні : урок української мови, 8 клас / О. Хапатько // Українська мова й література в сучасній школі. – 2012. – № 3. - С. 42-46.
– Проскочило Н. Звертання: роль, місце в реченні, способи вираження / Н. Проскочило // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. - 2012. - № 12. - С. 34-35.
– Дем"янюк Т. В. Звертання й розділові знаки при ньому : 8 клас / Т. В. Дем"янюк // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2013. - № 9. - С. 5-8.
– Петренко А. Речення зі звертаннями / А. Петренко // Профтехосвіта : [журн. для працівників профтехосвіти всіх рівнів]. - 2013. - № 8. - С. 49-50.
– Литвин Л. Вивчаємо звертання на матеріалі творів Т. Г. Шевченка / Л. Литвин // Укр. мова і л-ра в шк. України. - 2014. - № 9. - С. 17-21.
– Каліш Л. В. Звертання поширені і непоширені. Розділові знаки при звертаннях : 8 клас / Л. В. Каліш // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2016. - № 22/23/24. - С. 27-31.
– Рудницька О. Звертання. Розділові знаки при звертанні. Тренувальні вправи / О.Рудницька // Українська мова та література. - 2001. – № 14. - С.16.
– Глазова О.П. Звертання, вставні слова і речення / О.П.Глазова, Т.В.Косян // Глазова О.П.,Косян Т.В. Уроки української мови в 9 класі : посібник для вчителів. - Київ,1997. - С. 281-283.
– Удовкіна С Звертання, вставні слова і вставні конструкції / С. Удовкіна // Українська мова та література. - 2012. - № 5. - С. 34-38.
– Вітвіцька О. В. Поняття про звертання, розділові знаки при них / О. В. Вітвіцька // Все для вчителя. - 2012. - № 15/16. - С. 49-50.
– Недвига Л. А. Звертання поширені і непоширені / Л. А. Недвига // Все для вчителя. - 2014. - № 9. - С. 86-87.
– Бутко А. Звертання. Розділові знаки при звертанні / А. Бутко // Українська мова та література. - 2015. - № 2. - С. 20-22.
– Мерцалова Л.В. Звертання. Розділові знаки при звертанні / Л. В. Мерцалова // Все для вчителя. - 2017. - № 4. - С. 29.
– Голомб-Масловська М. Звертання : розділові знаки при звертанні / М. Голомб-Масловська // Українська мова та література. - 2018. - № 7/8. - С. 35-44.
– Кондрашова О. А. Звертання. Роль звертань у мовленні. Розділові знаки призвертаннях : 5 клас / О. А. Кондрашова // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2018. – № 7/8. - С. 2-6.
– Звертання //Бібліотечка “Дивослова”. – 2018. – № 4 . – С. 19-22.

.: Розділ: Мовознавство :: 17.05.2019 23.09.23 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Ужгород :: Запитання: 43127  
Софія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію з теми "Поняття відокремлення. Відокремлені члени речення" Дуже дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня.
Пропонуємо переглянути наступні посилання:
1. Відокремленні члени речення - https://is.muni.cz/el/1421/jaro2016/UJA_57/um/62371073/Vidokremleni_cl.rec.pdf
2. Узагальнення та систематизація знань з теми: Відокремлені члени речення - http://pedagogi.org/pars_docs/refs/4/3411/3411.pdf
3. Арешенков Ю.О. Синтаксис сучасної української мови - http://elibrary.kdpu.edu.ua/bitstream/0564/2178/1/syntaxa.pdf
4. Загнітко А. Український синтаксис - http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/UKR_sintaksis.pdf
5. Арібжанова І. Уточнення як синтаксичне поняття - http://philology.knu.ua/files/library/ukrmov/2012/59-72.pdf
6. Поняття про відокремлення - https://vseosvita.ua/library/ponatta-pro-vidokremlenna-vidokremleni-drugoradni-cleni-recenna-66838.html
7. Урок української мови у 8 класі "Поняття про відокремлення. Відокремлені другорядні члени речення - https://naurok.com.ua/urok-ukra-nsko-movi-u-8-klasi-ponyattya-pro-vidokremlennya-vidokremleni-drugoryadni-chleni-rechennya-intonaciya-rechen-iz-vidokremlenimi-chlenami-44781.html
8. Відокремлені члени речення - https://webpen.com.ua/pages/Syntax_and_punctuation/separated_parts_of_the_sentence.html
9. Речення з відокремленими членами речення та їх пунктуаційне оформлення -http://www.ridnamova.kiev.ua/html/6.6.2.html
10. Відокремлені члени речення -https://learningapps.org/watch?app=5318021

.: Розділ: Мовознавство :: 17.05.2019 15.24.43 :.
.: Одеська Центральна міська бібліотека для дорослих ім. І. Я. Франка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.835673 seconds