Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 41502
   


Автор запитання: Аліна із міста: м. Прилуки :: Запитання: 43105  
Аліна запитує:
Доброго дня, допоможіть підібрати літературу до теми: " Семантико-граматична структура додатка (на матеріалі творчості Є. Гуцала)
Наша відповідь:
Добридень, Аліно! Радимо опрацювати такі джерела інформації : за вже виконаними довідками 23245, 28109, 38558, а також:

Андрейчук, Денис. "Озватися до зозулі": діалог з орнітоморфною формою в оповіданні Євгена Гуцала "Зозуля" [Текст] / Денис Андрейчук, Ірина Зелененька // Мова твору в контексті проблем вивчення художньої літератури : матеріали І Всеукраїнської конференції / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім. Михайла Грушевського, Глухівський національний педагогічний університет ім. Олександра Довженка. - Бар, 2012. - С. 49-50. - Бібліогр. в кінці ст.

Антонюк, Є. Прислів'я і приказки у творчості Євгена Гуцала [Текст] : збірка наукових праць / Є. Антонюк // Тези доповідей і повідомлення дев'ятнадцятої Вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції. 18 лютого . - Вінниця, 1999. - С. 80-81

Богачук, Ірина.Тематичний спектр малої прози Євгена Гуцала [Текст] / Ірина Богачук // Літературознавчі студії : зб. наук. пр. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Ф-т філології й журналістики ім. М. Стельмаха, Каф. української літератури. - Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. - Вип. 12. - С. 129-135.

Бойцун І. Є. Психологічний портрет "дітей війни" у творах Євгена Гуцала / І. Є. Бойцун. - Луганськ : Шлях, 2002. - 39 c. - укp.

Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І. Р. Вихованець ; відп. ред. К. Г. Городенська ; АН України, Ін-т укр. мови. – К. : Наук. думка, 1992. – 222 с.

Вихованець І. Р. Семантико-синтаксична структура речення / І. Р. Вихованець,К. Г. Городенська, В. М. Русанівський. – К. : Наук. думка, 1983. – 219 с.

Горболіс, Лариса. Інформаційно-змістова матриця запаху як вияв національної самобутності героя : на матеріалі оповідання Євгена Гуцала "Запах кропу"// Дивослово. - 2010. - № 8. - С. 53-55. - Бібліогр.: с. 55.

Гордієнко, О. О. Природа і людина у творі Євгена Гуцала "Лось" // Все для вчителя. - 2012. - № 17-18. - С. 143-144.

Громик Лариса. "З пороків усіх найогидніший - зрада": Повість Є.Гуцала "Безголов'я"// Слово і час. - 2005.- №9. - С.59-64.

Гурбанська Антоніна. "Сльози Божої Матері" Є.Гуцала як метажанр // Слово і час. - 2007.- №1. - С.70-74.

Дончик, Віталій. Проза українського серця [Текст] : [Про Є. Гуцала] / В. Дончик // Урок української. - 2002. - № 4. - С. 51-54

Завальнюк, І. Я.Відономастична фразеологія у мові прози Євгена Гуцала [Текст] / І. Я. Завальнюк, Л. В. Медвідь // Філологічні студії : збірник наукових статей. - Вінниця, 2009. - Вип. 7. - С. 44-46

Загнітко А. П. Система і структура морфологічних категорій сучасної української мови (проблеми теорії) : навч. посібник для студ. спец. "Українська мова і література" / А. П. Загнітко. – К. : ІСДО, 1993. – 343 с.

Загнітко А. П. Структура та ієрархія валентних значень дієслова / А. П. Загнітко. – К. : НМКВО, 1990. – 64 с.

Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Морфологія : моногр. / А. П. Загнітко.– Донецьк : ДонДУ, 1996. – 437 с.

Загнітко А. П. Український синтаксис (науково-теоретичний і навчально-практичний комплекс) : навч. посібник / А. П. Загнітко. – К. : ІЗМН, 1996. –Ч. 1. – 202 с.

Іваницька Н.Л.Член речення як синтаксична категорія// Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського: Збірник наукових праць. Серія: Філологія. – Вінниця: Вид-во Вінницького держ. пед. ун-ту , 2000. – Випуск No 2. – С. 50-53.

Масицька Т. Є. Граматична структура дієслівної валентності / Т. Є. Масицька. – Луцьк : РВВ "ВДУ" ім. Лесі Українки, 1998. – 206 с.

Морозюк Н. Філософія добра і зла в оповіданнях Євгена Гуцала : Спроба аналізу // Українська література в загальноосвітній школі. - 2006.- №8. - С.29-31. - Бібліогр.: с. 31.

Мрищук, Наталія Павлівна. Мала проза Євгена Гуцала: Поетика жанру [Текст] : монографія / Н.П. Мрищук. - К. : [б. в.], 2001. - 149 с.

Панчук, Олена. Прямий і непрямий додаток : 8-й клас : [конспект уроку]
// Українська мова та література (Шкільний світ). - 2011. - № 37. - С. 20-22.

"Поділля - його Єрусалим". Спогади про життя і творчість Євгена Пилиповича Гуцала / авт.-упоряд. : Марія Гуцало ; літ. ред. : Василь Волочай. - Вінниця : Вид. Балюк І. Б., 2008. - 288 с.

Поліщук, Олена. Естетичний вимір "настроєвої" прози Євгена Гуцала 1960-х років // Дивослово. - 2012. - № 1. - С. 47-50. - Бібліогр.: с. 50.

Приходько, І. Ф.Український світ Євгена Гуцала [Текст] / І. Ф. Приходько // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2015. - № 7/8. - С. 60-66. -

Прокопчук, Л. Порівняння в художньому мовленні Є. Гуцала [Текст] / Л. Прокопчук, О. Басенко // Філологічні студії : збірник наукових статей. - Вінниця, 2006. - Вип. 4. - С. 165-168
Прокопчук, Л. В. Складносурядні речення з єднальними відношенннями в мовотворчості Євгена Гуцала [Текст] / Л. В. Прокопчук, Д. В. Адріяш // Філологічні студії : збірник наукових статей. - Вінниця, 2009. - Вип. 7. - С. 67-69

Прокопчук, Л. В. Сполучникові порівняння в поетичному доробку Євгена Гуцала [Текст] / Л. В. Прокопчук, Д. В. Адріяш // Філологічні студії : збірник наукових статей. - Вінниця, 2009. - Вип. 7. - С. 69-71

Савчук Наталія. Чи сердиться пророк Ілля? : Тренінг емпатії за малою прозою Євгена Гуцала // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2005.- №46. - С.3-7.

Свідер П. І. Архетипи матері і материнства у творчості Євгена Гуцала [Електронний ресурс] / П. І. Свідер // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2009. - Вип. 20. - С. 583-584. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2009_20_156

Серветник, Оксана. Вираження любові до навколишнього світу в оповіданні Є.Гуцала "Перебите крило" // Українська література в загальноосвітній школі. - 2012. - № 2. - С. 29-32.

Солопенко, Галина. Другорядні члени речення : урок-подорож : 8-й клас // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2012. - № 9. - С. 12-15. - Бібліогр.: с. 15.

Ткаченко, Олена. Є. Гуцало "Сім'я дикої качки". Про людину і світ крізь призму морально-етичних проблем // Українська мова та література (Шкільний світ). - 2012. - № 13. - С. 31-34.

.: Розділ: Мовознавство :: 11.05.2019 18.32.16 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Агнесса із міста: Вінниця :: Запитання: 43102  
Агнесса запитує:
Доброго дня! Допопможіть знайти літературу на тему дипломної роботи (30 джерел) за темою "Повтор як засіб фокалізації в сучасному англомовному пісенному наративі". Зокрема теми: фокалізація, стилістичний повтор, види стилістичного повтору, композиція пісня, пісенний наратив. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Агнессо! за вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Алексенко С.Ф. Жанрові особливості англомовного пісенного рок-дискурсу // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня –1 квітня 2016 року. –К.: Вид. Центр КНЛУ, 2016. – С. 5-6.
http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/1629/document.pdf

Афертаєва К.Н. «Наратив» в сучасній культурі : зб. наукових праць.- Київ, 2013.- Вип. 6. - С. 47–49.

Бавикін А.П. Типи нарації в лексико-фразеологічній семантиці мови. -Дніпропетровськ, 2006. - С. 14, 100–103.

Бекетова О. В. Класифікація та лексико-граматичні моделі фігур повтору як лінгвостилістичних засобів аргументації / О. В. Бекетова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 15 / М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К. , 2009. - С. 46-55.

Бехта І. А. Дискурс наратора в англомовній прозі : [монографія] / І. А. Бехта. – К. : Грамота, 2004. – 304 с.

Варчук Л. В.ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБРАЗУ ОПОВІДАЧА В СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ НАРАТИВІ // Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія “Філологічні науки”. Мовознавство. - 2018. - No 9,. – С. 36-39.
http://ddpu-filolvisnyk.com.ua/uploads/arkhiv-nomerov/2018/NV_2018_9/NV_2018_9.pdf

Васильева, Юлия Витальевна. Повтор как принцип организации фольклорного текста : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук . - Саратов - 2004 .- 23 с. http://cheloveknauka.com/povtor-kak-printsip-organizatsii-folklornogo-teksta

Вахрушев А.О. Мовні універсалії.- М., 2009. - С. 342–344.

Волянська Ю. Типологічні різновиди повтору в сучасній лінгвістичній думці / Ю. Волянська. – Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=8844

Воробйова О.П. Спокушання музикою : емоційна аура музичних мотивів у художній прозі (когнітивний етюд) / О. П. Воробйова // Світ емоцій у дзеркалі когніції: мова, текст, дискурс : Тези доповідей Круглого столу, присвяченого ювілею проф. О.П. Воробйової. –К.: КНЛУ, 2012. – C. 49.

Гальперин И.Р. Стилистика английского языка / И.Р.Гальперин. – М.: Высшая школа, 1981. – 342 с.

Єфименко В. А. Фокалізація та медіація в сучасних наративах // Наукові записки. Серія “Філологічна”. – Вип. 29. – Острог, 2012. – С. 67-68.
https://eprints.oa.edu.ua/1567/1/NZ_Vyp_29_web.pdf

Женетт Ж. Фигуры / Ж.Женетт. – М. : Изд-во им. Сабашниковых, 1998. – 944 с.

Загнітко А.П. Лінгвістика тексту : теорія і практикум : науково-навч. посіб. /А.П. Загнітко. – Донецьк: ДонНУ, 2006. – 289 с.

Ільченко М.Л.СУГЕСТИВНА ФУНКЦІЯ ПОВТОРУ В АНГЛОМОВНОМУ ЕЛЕКТОРАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ // Четвертий міжнародний науковий форум. Сучасна англістика: Традиції. Сьогодення. Перспективи. Тези доповідей / За ред. В.О.Самохіної. – Х, 2011. - С. 51-52.
http://foreign-languages.karazin.ua/resources/12c577e944a0f4355757df2cf73c361e.pdf

Кобзєв М. Еволюція лінгвістичних поглядів на статус повтору в англійськомовному та українськомовному тексті / М. Кобзєв // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Т. 31. Мовознавство / Донецьке від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка. - Донецьк, 2012. - С. 141-146.

Кобзєв М. Зв'язок повтору з принципом в англійській та українській мовах / М. Кобзєв // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка [Текст] : [зб. наук. ст.]. Т. 33 Мовознавство / Донецьке від-ня Наук. т-ва ім. Шевченка. - Донецьк, 2012. - С. 150-156.

Плотницкий, Юрий Евгеньевич. Лингвостилистические и лингвокультурные характеристики англоязычного песенного дискурса : аАВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук. – Самара, 2003. – 22 с.
https://www.dissercat.com/content/lingvostilisticheskie-i-lingvokulturnye-kharakteristiki-angloyazychnogo-pesennogo-diskursa

Попович М. М. Структура мовного знака - джерело різних видів номінального повтору / М. М. Попович // Іноземна філологія [Текст] : республіканський міжвід. наук. зб. Вип. 82 / М-во вищ. і сер. спец. освіти УРСР, Львівський держ. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 1986. - С. 100-107.

Тараненко О.О. Повтор / О.О. Тараненко // Українська мова : енциклопедія / Редкол.:В.М. Русанівський, О.О. Тараненко, М.П. Зяблюк та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Вид-во «Укр. енцикл.»ім. М.П. Бажана, 2004. – С. 496.

Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми : [підручник] / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2008. – 712 с.

Сташко Г. І. Образ матері в американському пісенному фольклорі : лігнвостилістичний та лінгвокультурний апекти // Одеський лінгвістичний вісник : наук.-практич. журнал. -Випуск 7. –Одеса, 2016. – С. 105-109. http://www.oljournal.in.ua/v7/odesa7.pdf

Стилистика английского языка : [учеб. пособие]. / А.Н. Мороховский, О.П. Воробьева, Н.И. Лихошерст, З.В. Тимошенко. – К. : Высш. шк., 1991. – 272 с.

Тремаскина О.А. Языковые особенности англоязычного
песенного дискурса // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки : сб. ст. по мат. XXVI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 11(25). // Режим доступа:
http://sibac.info/studconf/hum/xxvi/39659

Чернявская В.Е. Лингвистика теста. Лингвистика дискурса: учеб. пособие. М.: Флинта: Наука, 2013. — 208 с.

Шевельова-Гаркуша Н. Повтор як засіб реалізації синтаксичного ритму (на матеріалі текстів сучасної американської поезії) / Н. Шевельова-Гаркуша // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 11 - 12 / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Осередок наук. - Черкаси, 2012. - С. 76-80. - Бібліогр. наприкінці ст.

Шмид В. Нарратология / Вольф Шмид. – М. : Языки славянской культуры, 2003. – 312 с.

Юрченко Лілія . Види повтору в сучасному англомовному пісенному наративі // Мова, освіта, культура : інтеграційні тенденції в сучасному світі : матеріали XVІІ міжнародної студентської Інтернет-конференції, 14-15 березня 2019 р., Вінниця / гол. ред. Т. І. Ямчинська. – Вінниця, 2019. – С. 97-101.
http://library.vspu.net/bitstream/handle/123456789/4137/Збірник конференції.pdf?sequence=1&isAllowed=y

.: Розділ: Мовознавство :: 9.05.2019 16.32.06 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іванна із міста: Ужгород :: Запитання: 43052  
Іванна запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти літературу до теми: Людина й картина світу у молодіжному сленгу (з соціолінгвістики)
Наша відповідь:
Доброго дня, Іванно! Перегляньте наступні джерела:
Білецька О. Англійські запозичення в нестандартній лексиці сучасної української мови / О. Білецька // Вісник Книжкової палати. - 2016. - № 3. - С. 43-46.
Глазова О. Жаргон і сленг: як ставитися до них словеснику? : є проблема: вивчаємо... жаргон // Методичні діалоги - журнал для вчителів української мови й літератури. - 2013. - № 9. - С. 35-41.
Грабовий П. М. Український молодіжний сленг: сучасна картина світу. - Київ , Умань: ПП Жовтий, 2010. –221 с.
Демченко В. Арго як органічний елемент повсякденної української мови / В. Демченко // Дивослово. - 2010. - № 5. - С. 34-37.
Ірклій Є. Іншомовний молодіжний сленг: історія і сучасність / Є. Ірклій // Дивослово. - 2012. - № 12. - С. 35-37.
Мацько Л. І. Стилістика української мови / Л. І. Мацько. – Київ : Вища школа, 2003. – 450 с.
Подлевська Н. Культура спілкування в мережі Інтернет / Н. Подлевська // Укр. мова і літ. в школі. - 2011. - № 2. - С. 13-17.
Словник сучасного українського сленгу / Т. Н. Кондратюк. – Харків : Фоліо, 2006. – 349 с.
Словник юного хакера : молодіжний сленг // Шк. б-ка. - 2016. - № 6. - С. 39-44.
Ставицька Л. Арго, жаргон, сленг : соціяльна диференціяція української мови / Л. Ставицька ; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту, Ін-т Критики, НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ : Критика, 2005. - 464 с.
Ставицька Л. О. Український жаргон: словник / Л. О. Ставицька. – Київ : Критика, 2007. – 494 с.
Фурса О. С. Англіцизм українського молодіжного сленгу: чинники, динаміки та проблеми класифікації / О. С. Фурса // Мова та історія : зб. наук. праць. – Київ, 2005. – Вип. 74. – С. 57–67.
Фурса О. С. Молодіжний сленг як об’єкт лінгвістичного дослідження / О. С. Фурса // Мова та історія : зб. наук. праць. – Київ, 2005. – Вип. 78 / 79. – С. 101–106.
Грабовий П. М. Український молодіжний сленг як лінгвокультурний феномен [Електронний ресурс] / П. М. Грабовий // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. - 2010. - Вип. 11. - С. 34-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2010_11_8.
Грабовий П. М. Особливості функціонування українського молодіжного сленгу на регіональному рівні [Електронний ресурс] / П. М. Грабовий // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. - 2009. - Вип. 4. - С. 40-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2009_4_16.
Грабовий П. М. Ключові лексеми українського молодіжного сленгу [Електронний ресурс] / П. М. Грабовий // Наук. праці Кам'янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - 2009. - Вип. 20. - С. 138-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2009_20_40.
Соціолінгвістика, її предмет, завдання і проблеми [Електронний ресурс] / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Режим доступу: https://studfiles.net/preview/5258342/page:22/.
Соціолінгвістика, її предмет, завдання і проблеми [Електронний ресурс] // Кочерган М. П. Загальне мовознавство. – Літературне місто : онлайн-бібліотека укр. літератури. Освітній онлайн-ресурс : [веб-сайт]. – Електронні дані. – Режим доступу: http://litmisto.org.ua/?p=15182. – Назва з екрану.
Тищенко О. Український молодіжний сленг у когнітивному вимірі / О. Тищенко // Лексикографічний бюлетень : зб. наук. пр. — Київ : Ін-т української мови НАН України, 2010. — Вип. 19. — С. 229-231. — Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/73121/21-Tyshchenko.pdf?sequence=1.

.: Розділ: Мовознавство :: 22.04.2019 22.49.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Ужгород :: Запитання: 43048  
Софія запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти джерела про жаргонізми в рекламному тексті. Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє! Радимо Вам опрацювати наступні посилання: – http://eprints.zu.edu.ua/15854/1/Яценко Зоря 73-80.pdf
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00974534_0.html
http://21biz.ru/zhargonnye-slova-v-reklamnom-tekste/
file:///C:/Users/User/Desktop/Еко/upotreblenie-zhargonnyh-slov-v-reklamnom-tekste.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/110461/24-Taran.pdf?sequence=1
https://otherreferats.allbest.ru/languages/00405530_1.html
https://free-writing.ru/sleng-v-prodayushhix-tekstax-byt-ili-ne-byt/
https://www.trizland.ru/trizba/articles/2815
http://textb.net/57/19.html
http://bizkiev.com/content/view/446/205/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwiv1pTIiOPhAhUD6KYKHeQSDW4QFjAIegQICRAC&url=http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/bitstream/0564/485/1/%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9B%D0%90%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%A5%20%D0%A2%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%A2%D0%86%D0%92%20%D0%AF%D0%9A%20%D0%92%D0%98%D0%AF%D0%92%20%D0%9B%D0%86%D0%9D%D0%93%D0%92%D0%9E%D0%9A%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%87%20%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%94%D0%9E%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%86%20%D0%9C%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%AF%D0%9D.docx&usg=AOvVaw3Lg3I8SxqtV9YXQo_BvmCd
file:///C:/Users/User/Desktop/Еко/293-786-1-PB.pdf
http://ref.lecture.in.ua/Жаргонізми_у_різних_сферах_діяльності_людини
http://old.journ.lnu.edu.ua/vypusk7/visnyk08-16.pdf
http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v26/part_2/40.pdf
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/14547/1/Kharytonenko_Typical errors .pdf
https://studfiles.net/preview/5605059/
file:///C:/Users/User/Desktop/Еко/2593-5222-1-SM.pdf
http://archive.ws-conference.com/wp-content/uploads/2569.pdf
http://philology.knu.ua/files/library/polonist/18/68.pdf
http://www.info-library.com.ua/books-text-10688.html
http://ukr.art-imxo.com.ua/article/sim-holovnyh-pryntsypiv-stvorennya-reklamnoho-tekstu.html
file:///C:/Users/User/Desktop/Еко/32315-60832-1-SM.pdf
http://ua-referat.com/Рекламний_текст_і_рекламний_слоган_основні_елементи_реклами
http://knukim.edu.ua/wp-content/uploads/2014/06/31.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Еко/136652-294000-1-SM.pdf
– Тєлєтов О.С. Особливості мовленнєвого впливу в рекламних текстах / О. С. Тєлєтов, С. Г. Тєлєтова // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2015. – № 4. – С. 49-58.
– Тєлєтов О. С. Особливості гендерно та демографічно орієнтованих рекламних текстів / О. С. Тєлєтов, С. Г. Тєлєтова, А. С. Булатова, О. С. Река // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2016. – № 4. – С. 121-133.
– Пелепейченко Л. Мова реклами як об’єкт лінгвістичного дослідження / Л. Пелепейченко // Дивослово. – 2016. – № 10. – С. 63-64.
– Волкова О.А. Український рекламний текст і рекламний бренд: апперцепція мовного знака : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Волкова Ольга Анатоліївна ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2012. - 19 с.
– Русецька О. Структурна та мовна організація сучасної друкованої реклами / О. Русецька // Український інформаційний простір. - 2014. - № 2. - С. 306-310.
– Запесоцкий Ю. А. Современная реклама как институт социально-культурной динамики / Ю. А. Запесоцкий // Вопросы философии. - 2013. - № 3. - С. 33-38.
– Каратєєва Г. М. Структурні особливості рекламного тексту / Г. М. Каратєєва // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2015. - Кн. 1. - С. 218-221.
– Лисенко А.В. Актуальні проблеми культури мовлення сучасної української реклами / А. В. Лисенко // Імідж сучасного педагога. - 2014. - № 7. - С. 34-37.
– Горская М. А. Современные рекламные тексты в аспекте языкового манипулирования / М. А. Горская // Мова і культура / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Наук. вид. - Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008 = Язык и культура. - Вип. 10, Т. 6 (106). - С. 137-141.
– Ткачук Н. О. Особливості функціонування рекламного дискурсу, орієнтованого на молодіжну цільову аудиторію / Н. О. Ткачук // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2016. - Серія : Філологічні науки, Вип. 1. - С. 249-253.
– Бойко В. М. Абревіатури в мові реклами / В. М. Бойко, Л. Б. Давиденко // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2017. - Серія : Філологічні науки, Вип. 2. - С. 16-20.
– Орлов С.В. Психолингвистические и психологические факторы непроизвольного усвоения текста / С. В. Орлов // Инновации в образовании. - 2011. - № 3. - С. 87-102.
Раду А. Структурно-композиційна організація рекламного дискурсу / А. Раду // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць : 10-річчю кафедри українознавства присвячується / М-во освіти і науки України, Нац. авіаційний ун-т. - Київ, 2009. - Вип. 16. - С. 83-99.
– Коваленко Є. Рекламний текст як основна одиниця рекламної комунікації: особливості лінгвістичного аналізу / Є. Коваленко // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія, Філологія / М-во освіти і науки України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. - Вінниця, 2009. - Вип. 11. - С. 219-224.
– Мирошниченко Г.А. Рекламный дискурс как инструмент формирования новых гендерных стереотипов / Г. А. Мирошниченко // Филологические науки. Вопросы теории и практики. - 2013. - № 8, ч.2. - С. 121-124.
– Ткачук В. Мистецтво рекламного дискурсу / В. Ткачук // Наукові записки. Серія : Літературознавство : сборник научных трудов / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Тернопіль, 2011. - № 31. - С. 304-319.
– Лисенко А. В. Актуальні проблемии культури мовлення сучасної української реклами / А. В. Лисенко // Імідж сучас. педагога. - 2014. - № 7. - С. 34-37.
– Боса О. А. Рекламний текст: навчально-лидактичний аспект / О. А. Боса // Вивчаємо українську мову та літературу. - 2011. - № 34/35/36. - С. 92-94.

.: Розділ: Мовознавство :: 21.04.2019 13.10.18 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Владлена із міста: Київ :: Запитання: 43015  
Владлена запитує:
Допоможіть дібрати літературу до дипломної роботи "Семантико-синтаксичні особливості експресивних дієслів на матеріалі сучасного поетичного тексту".
Наша відповідь:
Добридень, Владлено! Радимо скористатися такими джерелами інформації:

Арешенков Ю.О.Лінгвістичний аналіз художнього тексту: [навч. посібн. для студ. філол. спец. вищ. навч. закл.] / Юрій Олександрович Арешенков. –Кривий Ріг: Видавничий дім, 2007. – 177 с.

БАГАН М. ОДНОСКЛАДНІ БУТТЄВІ ЗАПЕРЕЧНІ РЕЧЕННЯ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ МОВЛЕННІ ТА ФОЛЬКЛОРНІЙ ТРАДИЦІЇ[Електронний ресурс].- Режим доступу:
http://dspu.edu.ua/filol_gum/wp-content/uploads/2016/04/2014_3.pdf

Вавринюк Т. І. Емоційно-експресивна лексика в поетичному мовленні (на матеріалі творів Ліни Костенко) / Т. І. Вавринюк // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. - 2010. - Вип. 4. - С. 67-73. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2010_4_11

Віват Г. Наукова поезія ХХ століття: монографія.- Одеса : ВМВ, 2013. - 240 с.

Власенко В. В.,Яцик С. П.Емоційно-експресивні засоби та їх стилістичні функції у поетичному мовленні Ліни Костенко //Волинь-Житомирщина : історико-філолог. зб. з регіональних проблем. – 2002. – No 9. - С.142–145.

Гуйванюк Н. В. Експресивний синтаксис // Слово– Речення– Текст: Вибр. Праці / Н. В.Гуйванюк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – С. 409–478.

II-Б.ХУДОЖНІЙ СТИЛЬ (МОВА ПОЕЗІЇ) [Електронний ресурс]- Режим доступу: http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/reg/2b-1.pdf . – Назва з екрана.

Дзюбак Н.М.Неповні речення з еліпсисом дієслова-присудка в поезії Ліни Костенко [Текст] / Дзюбак Н.М. // Система і структура східнослов'янських мов: Міжкафедральний збірник наук. праць. - К.:УДПУ,1997. - С.105-109.

Жижома О. Індивідуально-авторські новотвори в поетичному дискурсі 80 - 90-х років XX століття : Автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.01 / Жижома О. О. ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2003. - 18 c

Загнітко А. Український синтаксис: теоретико-прикладний аспект. – Донецьк, 2009. – 137 с. http://www.ukrajinistika.edu.rs/preuzimanje/UKR_sintaksis.pdf

КовальТ. Л. Експресиви як безпосередній засіб репрезентації експресивної функції мови / Т.Л. Коваль // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство: Міжвуз. зб. наук. ст. — 2011. — Вип. XXIV, ч. 2. — С. 468-476.

Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту: [навч.посіб.; 2-ге вид., перероб і доп.] / І.М.Кочан. – К.: Знання, 2008. – 423 с.

Мацько Л.І. Стилістика української мови / Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. – К.: Вища школа, 2003. - 462 с.

Огринчук О. П. Поетика дієслова у віршових текстах М. Бажана та І. Драча : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / О. П. Огринчук; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - Київ, 2013. - 18 c

Статєєва В. Ліна Костенко й українська лексикографія кінця ХХ — початку ХХІ ст. / В. Статєєва // Культура слова. — 2010. — Вип. 73. — С. 54-64.

Стежка Ю.І. Конфесійні дієслова у поетичному мовленні 60-80-х років XX століття [Текст] / Стежка Ю.І. // Наука і сучасність: Зб.наук.пр. Ч.1. - К.: НПУ, 1999. - С.229-236.

Чабаненко В. А. Основи мовної експресії: [монографія] / В. А. Чабаненко. – К. : Вища шк., 1984. – 167 с.

Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів української мови : [монографія] / Віктор Антонович Чабаненко. – Запоріжжя : ЗДУ, 2002. – 351с.

Шевченко М. Сприйняття образу в поетичному тексті : Текст як одиниця словесно-художньої комунікації / М. Шевченко // Українська мова та література. – 2001. – № 4 – С.11–12.

Шевченко, Тетяна Василівна. Парцеляція в українському поетичному мовленні другої половини ХХ століття [Текст] : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Шевченко Тетяна Василівна ; Дніпропетровський національний ун-т. Кафедра української мови. - Д., 2007. - 196 арк.

.: Розділ: Мовознавство :: 8.04.2019 22.58.40 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.994869 seconds