Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44612
   


Автор запитання: Михайло із міста: Київ :: Запитання: 30668  
Михайло запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти сучасні дослідження про епітети.
Наша відповідь:
Доброго дня! Ми вже частково відповідали на схоже запитання, спробуйте переглянути відповіді №№ 4716, 9802, 13761, 21644, 22165, 27490 (Розширений пошук - Пошук по номеру або тексту запитання). Пропонуємо також наступну інформацію:
Беценко Т. П. Текстово-образні універсалії думового епосу: структура, семантика, функції : моногр. / Т. П. Беценко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 400 с.
Волковинський О. Алiтерацiйний епiтет (iз поетики символізму). – Режим доступу: http://www.lit-jarmarok.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=497&Itemid=39
Дослідження лінгвістичної природи епітета та її інформативною значимості у мистецькій літературі. – Режим доступу: http://bukvar.su/jazykoznanie/217316-Issledovanie-lingvisticheskoiy-prirody-epiteta-i-ego-informativnoiy-znachimosti-v-hudozhestvennoiy-literature.html
Епітет. – Режим доступу: http://skripnikmarina.ucoz.ua/news/epitet/2012-10-25-94
Епітет у системі тропів сучасної англійської мови (Семантика. Структура. Прагматика). – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=684&start=7
Епітети-композити в поезії шістдесятників. – Режим доступу: http://shistdesjatnyky.blogspot.com/2012/11/blog-post_3353.html
Епітетна структура зі значенням «простір» у поезії Василя Стуса : наук. робота. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/26641/1/Kolomiets_Poeziya_Stusa.pdf
Кольористичні епітети в творчості поетів-шістдесятників. – Режим доступу: http://shistdesjatnyky.blogspot.com/2012/11/blog-post_652.html
Лук'янчук С. В. Епітет у конфесійному стилі сучасної української мови (функціонально-семантичний аспект) : автореф. дис. (К., 2008) / С. В. Лук'янчук. – Режим доступу: http://librar.org.ua/sections_load.php?s=philology&id=683&start=2
Микитів Г. В. Епітет як символічно маркований атрибут у чумацьких піснях / Г. В. Микитів // Вісн. Запоріз. нац. у-ту. – 2010. – № 2. – С. 204–208. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vznu/fil/2010_2/204-208.pdf.
Прокутко А. І. Епітет як мовний засіб вербалізації концепта ПРИРОДА (на матеріалі дискурсу Дж. Дарела). – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/12_ENXXI_2011/Philologia/3_85444.doc.htm
Рибак О. П. Прагматичні функції епітетів у прозі Трумена Капоте. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/5765/1/296-298.pdf.
Трембач О. В. Семантико-стилістичні особливості кольоративів у сучасній українській літературній мові (на прикладі поезій Миколи Федунця). – Режим доступу: http://do.gendocs.ru/docs/index-110980.html
Узуально-асоціативні епітети в сучасній англійській мові / Т. М. Онопрієнко // Вісн. Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка. – 2005. – № 23. – С. 89–92. – Режими доступу: http://www.nbuv.gov.ua/articles/2005/05otmsam.zip
http://studentam.net.ua/content/view/8646/97/

.: Розділ: Література :: 19.02.2013 08.55.36 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Курахове :: Запитання: 30627  
Тетяна запитує:
Непересічність долі та творчого доробку М.Ф.Чернявського
Наша відповідь:
На Ваш запит пропонуємо:
Вісник Таврійської фундації (ОВУД) Вип. 5
.-Режим доступу :http://prosvilib.ipsys.net/books/vtf/.../vtf5-05.htm
Биография Чернявський Микола - ознакомиться с биографией
.-Режим доступу :http://studiki.com/vita/read-84347.html -
Чернявський Микола Федорович — Вікіпедія
.-Режим доступу :http://uk.wikipedia.org/.../Чернявський_Микола_... -
КГБ: ЧЕРНЯВСЬКИЙ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ / Биографии ...
.-Режим доступу :http://lib.misto.kiev.ua/UKR/BIOGRAPHY/chernyavsky.txt
МИКОЛА ЧЕРНЯВСЬКИЙ - Біографія - Письменник - Автор ...
.-Режим доступу :http://www.ukrlit.vn.ua/.../chernyavski.html
Невтомний трудівник на терені відродження (про М.Чернявського
.-Режим доступу :http://poetyka.uazone.net/chernv00.html -
Чернявський Микола - Бібліотека української літератури
.-Режим доступу :http://www.ukrlib.com.ua/bio/printout.php?id=46
Чернявський - Херсонська обласна бібліотека для дітей
.-Режим доступу :http://www.library.kherson.ua/young/.../CHERN...
Чернявський Микола Федорович
www.library.kherson.ua/.../chernjavskyj.pdf
.-Режим доступу :http://irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...
МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ ЧЕРНЯВСЬКИЙ - ЛІРИКА ДУШІ
.-Режим доступу :http://muza.dp.ua/?p=2617 - Перевести эту страницу
Донеччина літературна" (pdf)
.-Режим доступу :http://www.library.donetsk.ua/zadoenko.pdf
Шевченкывські традиції в поезії М.Ф. Чернявського — подобные ...
.-Режим доступу :http://www.allbest.ru/o-2c0b65625b2ad68a4c53a...

.: Розділ: Література :: 15.02.2013 23.08.05 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оксана із міста: Черкаси :: Запитання: 30602  
Оксана запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з літературою, що стосується досліджень творчості Ханіфа Курейши в цілому, та його роману «Будда із передмістя» зокрема. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день!1.Проскурин Б.М. Творчество в романе Х.Курейши «Будда из пригорода» // Проблемы творческого освоения действительности в литературе Великобритании: Mатериалы XIII Международной конференции российской ассоциации преподавателей английской литературы / Литературный институт им. А.М.Горького. Москва, 2003. С. 99 – 100.
2. Борис Михайлович Проскурнин. Взрослый сын «сердитого молодого человека» в поисках идентичности:о романе Ханифа Курейши «Близость»
http://www.rfp.psu.ru/archive/6.2009/proskurnin.pdf
3.Борис Михайлович Проскурнин. Реализм? Модернизм? Постмодернизм?
Пост-постмодернизм?
Размышления о современной британской прозе1
http://rfp.psu.ru/archive/6.2010/proskurnin_.pdf
4. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ «МОЙ СЫН-ФАНАТИК» («MY SONTHE FANATIC») ХАНИФА КУРЕЙШИ
http://lib.znate.ru/docs/index-243100.html?page=20
5.Интервью Ханифа Курейши
http://www.sci-lib.net/index.php?showtopic=7689
http://www.euronews.net/ru/article/15/10/2008/kureishi-financial-crash-a-legacy-of-thatcherism/
6.Бондарчук Д. Спасительная близость : [о книге английского писателя Ханифа Курейши "Близость и другие рассказы"]//Иностранная литература.-2003.-№7.-С.245-249

.: Розділ: Література :: 14.02.2013 11.26.23 :.
.: Севастопольская Центральная библиотека им. Л.Н.Толстого :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Єлизавета із міста: Кіровоград :: Запитання: 30570  
Єлизавета запитує:
1.Особливості жанрової природи роману Ліни Костенко "Записки українського самошедшого". 2.Необароковий компонент в романі Ліни Костенко "Записки українського самошедшого".
Наша відповідь:
Доброго дня, Єлизавето!
Попрацюйте із наступними джерелами:
1. Яка доба — таке і полотно, або «Записки українського самашедшого» Ліни Костенко // http://sho.kiev.ua/article/734
2. "Записки українського самашедшого" Лины Костенко – обзор рецензий // http://blog.i.ua/user/3070369/646684
3. Панченко В. Особливості національного божевілля // http://litakcent.com/2010/12/23/osoblyvosti-nacionalnoho-bozhevillja/
4. Ященко Ю. В. Асоціонім історія в романі Ліни Костенко “Записки українського самашедшого” // http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/visnyk/2012/Visnuk_fil_2012_3_3.pdf#page=165
5. Ісаєнко К.П. Функція "жанрової домовленості" у новій прозі Ліни Костенко (на матеріалі роману "Записки українського самашедшого") // http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/Ltkp/2011_66/lit/lit4.pdf
6. Рибак К. Специфіка жанру твору Ліни Костенко «Записки українського самашедшого» // http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/t_5_gotovij.pdf#page=190
7. Монахова Т. В. Взаємодія стратегій текстотворення у "Записках українського самашедшого" Ліни Костенко / Монахова Т. В. // Наукові записки НаУКМА. - 2012. - Т. 137 : Філологічні науки. - С. 129-132. // http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/1960/1/Monakhova_Vzaiemodiia_stratehii_tekstotvorennia.pdf
8. Наєнко М. К. Локус Гоголя в «Записках українського самашедшого» Ліни Костенко // http://www.philology.kiev.ua/library/zagal/Literaturoznavchi_studii_2011_33/362_368.pdf
9. Галич О. А. “Записки українського самашедшого” Л. Костенко як імітація документального твору // http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/visnyk/2011/19_fil.pdf#page=157
10. Снітовська О. Інтелектуально-раціональний підхід до художньо-образного відбиття дійсності у мистецтві слова (на матералі роману Ліни Костенко “Записки українського самашедшого”) // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Pgn/filol/2011_28/snitovsk .pdf
11. Потапенко Я., Потапенко Г. Кризово-деструктивні домінанти дискурсу українського повсякдення початку 2000-х років через призму екзистенційної рецепції Ліни Костенко // http://www.nbuv.gov.ua/PORTAL/Soc_Gum/Tidf/2012_11/178-184.pdf
12. Романенко О. Біль відчуження: екзистенційні мотиви в українській високій та масовій літературі початку ххі століття (на матеріалі прози Л.Костенко, Люко Дашвар) // http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Tidf/2011_10/315_328.pdf
13. Сусол Л. О. Необарокове художньо-образне відбиття духовного світу сучасника в романі Ліни Костенко „Записки українського самашедшего” // http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines/visnyk/2011/24_p2_2011_fil.pdf#page=206

.: Розділ: Література :: 11.02.2013 16.40.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тарас із міста: Львів :: Запитання: 30565  
Тарас запитує:
Доброго дня! Прошу вас написати всю можливу інформацію про Василя Голобородька.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тарасе!
Пропонуємо переглянути наступну інформацію:

Василь Голобородько-український письменник:
1. http://www.parta.com.ua/stories/writers/242/
2. http://www.ukrlit.vn.ua/author/goloborodko.html
3. http://www.donbaslit.skif.net/tvorchist/Goloborodko.html
4. http://sho.kiev.ua/article/1009
5. http://poetyka.uazone.net/holobr.html
6. http://www.refmaniya.org.ua/l-teratura/referat-na-temu-vasil-goloborodko-r-k-narodzhennya-1945
7. http://www.ukrlit.vn.ua/article1/1692.html
8. http://referatu.com.ua/referats/144/20745
9.http://school.xvatit.com/index.php?title=Василь_Голобородько._Самобутня_постать_поета._«Наша_мова»._ТЛ:_вільний_вірш.
10. http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/biografii/part3/006.htm
11. http://litakcent.com/2011/07/20/nash-stil-vidchuv-svjato-i-stav-dyvnym-derevom-fenomen-vasylja-holoborodka/
12. http://www.library.donetsk.ua/kuzmenko.pdf
13. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlush/Filol/2011_3_2/12.pdf

14. Анісімова, Ніна. Модерна лірика Василя Голобородька / Н Анісімова // Укр/ мова та л-ра. - 2008. - N Черв. (Чис. 22/24). - С. 54-56. - Бібліогр.: 17 назв.
15. Пастух, Тарас. Про мишу в норі, Роберта Бернса та Василя Голобородька / Т. Пастух // Слово і час. - 2008. - N 8. - С. 31-39.
16. Жулинський, Микола. Листи як дорожні знаки на шляху духовного самотворення : [аналіз листів В. Голобородька до В. Абліцова] / М. Жулинський // Слово і час. - 2012. - N 7. - С. 65-72. - Бібліогр.: 3 назв.
17. Присліпська, С. В. Василь Голобородько "Лелека". Символічність образу лелеки : 7 клас / С. В. Присліпська // Вивчаємо укр. мову та л-ру. - 2012. - N 29. - С. 17-23. - Бібліогр. : 7 назв.
18. Діброва, Н. А. Василь Голобородько. Поет українського міфокосмосу /Н. А. Діброва // Вивчаємо укр. мову та л-ру. – 2010. -№ 31. – С. 28-31.
19. Кицан, О. В. Особливості віршів у прозі Василя Голобородька / О. В. Кицан // Наук. вісн. Волин. нац.. ун-ту ім.. Лесі України. Філологічні науки. Літературознавство. – 2008. - № 17. – С. 64-70. – Бібліогр.: 15 назв.
20. Василь Голобородько: [короткий огляд творчого шляху, примірники поезії «Наша мова», «Ми йдемо», «З дитинства: дощ»] // Укр. мова та л-ра. – 2007. – (Числ. 45/47). – С. 71-77.
21. Дейнегіна, Т. О. Верлібр, метафора, вірш, казка як визначальний феномен творчості поета Василя Голобородька / Т. О. Дейнегіна // Освіта Донбасу. – 2006. - № 6. – С. 32-42. – Бібліогр.: 11 назв.
22. Шетенко, Ю. Поетичний світ Василя Голобородька : [про творчість поета В. Голобородька] / Ю. Шутенко // Дивослово. – 2004. - № 11. – С. 39-42.
23. Дидаренко, Л. Міфологемний концепт лірики Василя Голобородька / Л. Диденко // Дивослово. – 2002. - № 9. – С. 2-4.
24. Дмитренко, Ю. Орнітоморфні символи в поезії Василя Голобородька / Ю. Дмитренко // Слово і час. – 2002. - № 7. – С. 71-74.
У Державній науково-педагогічній бібліотеці Ви можете скористатися послугою «Електронна доставка документів». Для цього треба зайти на сайт бібліотеки, вибрати розділ Послуги-Електронна доставка документів та ознайомитися з правилами користування данною послугою.
Пропонуємо зайти на сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського і переглянути електронний каталог книжкових та періодичних видань.
А також додатково пропонуємо переглянути: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук по номеру запитання - 859.
Бажаємо успіхів!

.: Розділ: Література :: 11.02.2013 14.24.56 :.
.: Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О.Сухомлинського :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.320193 seconds