Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44101
   


Автор запитання: Кирило із міста: Київ :: Запитання: 44602  
Кирило запитує:
Допоможіть знайти інформацію про квести з ботаніки. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Кирило! Джерела з даної теми дивіться: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером - № 43250.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 12.08.2020 16.28.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Київ :: Запитання: 44591  
Тетяна запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про сучасний стан букових лісів. Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Перегляньте наступні джерела:
Биркович В. Букові праліси Карпат - світове надбання людства : природно-заповідний фонд / В. Биркович, Н. Коваль // Екологічний вісник. - 2019. - № 5. - С. 15-19.
Мельник В. І. Букові ліси Подільської височини : моногр. / В. І. Мельник, О. М. Корінько; Нац. ботан. сад ім. М. М. Гришка НАН України ; Кабінет Міністрів України, Нац. аграр. ун-т. - Київ : Фітосоціоцентр, 2005. – 152 с.
Миклуш С. І. Рівнинні букові ліси України: продуктивність та організація сталого господарства : моногр. / С. І. Миклуш. - Львів : ЗУКЦ, 2011. - 260 c.
Регуш Н. В. Структура різновікових букових лісів південно-західного мегасхилу Українських Карпат та особливості їх таксації : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.02 / Н. В. Регуш ; ДВНЗ Нац. лісотехн. ун-т України. - Львів, 2015. - 20 с.
Сім див України : 4 листопада - 70 років тому набув чинності статут ЮНЕСКО // Шк. б-ка. - 2016. - № 10. - С. 28-29.
Гузь М. М. Сучасний стан генофонду бука лісового (fagus sylvatica l. ) на Львівщині [Електронний ресурс] / М. М. Гузь, Р. М. Гречаник, М. М. Лісовий // Наук. вісник Нац. лісотехн. Ун-ту України. – 2009. – С. 44-50. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/suchasniy-stan-genofondu-buka-lisovogo-fagus-sylvatica-l-na-lvivschini/viewer.
Заморока А. М. Букові ліси Поділля [Електронний ресурс] / А. М. Заморока // Станіславський натураліст. – 2011. – 14 серпня. – Режим доступа: http://www.naturalist.if.ua/?p=4612.
Заморока А. М. Букові праліси Карпат – 100 природних чудес України [Електронний ресурс] / А. М. Заморока // Станіславський натураліст. – 2016. – 7 квітня. – Режим доступа: http://www.naturalist.if.ua/?p=6686.
Заморока А. М. Букові праліси Криму [Електронний ресурс] / А. М. Заморока // Станіславський натураліст. – 2010. – 2 жовтня. – Режим доступа: http://www.naturalist.if.ua/?p=3730.
Корінько О. М. Букові ліси Подільської височини (флористичні та еколого-ценотитичні особливості, наукові основи охорони) : автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.05 / О. М. Корінько ; НАН України.; Нац. ботан. сад ім. М.М.Гришка. — Київ, 2004. — 21 с. - Режим доступа: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2004/04komnoo.zip.
Мельник Ю. А. Формове різноманіття бука лісового на Львівщині [Електронний ресурс] / Ю. А. Мельник, Р. М. Гречаник, М. М. Лісовий // Наук. вісник Нац. лісотехнічн. ун-ту України. – 2003. - № 5. – Режим доступа: https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&hl=uk&cites=10217116266070961354.
На Закарпаття припадає 70 % об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини [Електронний ресурс] / Закарпатське обласне управління лісового та господарського управління : [вебсайт]. – Електронні дані. - Режим доступа: https://zakarpatlis.gov.ua/na-zakarpattia-prypadaie-70-ob-iektiv-vsesvitn-oi-spadshchyny-yunesko-bukovi-pralisy-karpat-ta-davni-bukovi-lisy-nimechchyny/. – Назва з екрана.
Роговий В. І. Букові ліси Криму та особливості їх формування [Електронний ресурс] : автореф. дис. … канд. сільськогосп. наук : 06.03.03 – лісознавство і лісівництво / І. Роговий. – Режим доступа: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16331/19-Tkach.pdf.
Стрямець Г. В. Давні букові ліси природного заповідника «Розточчя» [Електронний ресурс] / Г. В. Стрямець, Н. М. Ференц, Н. С. Стрямець // Наук. вісник НЛТУ України. - 2015. - Вип. 251. - С. 96-101. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2015_25.1_18.
Ткач В. І. Букові ліси Криму та перспектива їх природного відтворення лісівництво і агролісомеліорація [Електронний ресурс] / В. І. Ткач, В. П. Роговий. – Харків : УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 113. – С. 130-136. – Режим доступа: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/16331/19-Tkach.pdf.
Канарський Ю. В. Угруповання турунів (coleoptera, carabidae) у корінних і похідних екосистемах поясу букових лісів українських Карпат / Ю. В. Канарський, В. Б. Різун // Наук. вісник Ужгород. ун-ту. Серія: Біологія. – 2010. – Вип. 29. – С. 52-61. – Режим доступа: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/7655.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 10.08.2020 08.50.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Маргарита із міста: Ніжин :: Запитання: 44581  
Маргарита запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою "Вирощування плодовоягідних культур в Україні". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Маргарито! Перегляньте наступні джерела:
Галузева Програма розвитку садівництва України на період до 2025 р. – Київ, 2008. – 76 с. - Режим доступу: http://minagro.gov.ua.
Економіка та організація промислового садівництва України / [Шестопаль О. М., Рульєв В. А., Кондратенко П. В. та ін.] ; за ред. О. М. Шестопаля. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2010. – 334 с.
Колокольчикова І. Роль малих форм господарювання в забезпеченні продовольчої безпеки держави / І. Колокольчикова // Бізнес-Навігатор. - 2013. - № 3. - С. 93-98.
Основні економічні показники виробництва продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2010 рік. / Держ. комітет статистики України. – Київ, 2011. - 88 с.
Рульєв В. А. Конкурентоспроможність плодів і ягід. – Мелітополь: ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2007. – 315 с.
Шестопаль О. М. Теоретико-методологічні основи (нова парадигма) та складові Національної програми поступу промислового садівництва України : макрогалузевий аспект / О. М. Шестопаль, П. В. Кондратенко, Л. О. Барабаш. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2008. – 140 с.
Досягнення та концептуальні напрями вирощування малопоширених плодово-ягідних культур та переробки їх сировини [Електронний ресурс] : зб. матер. Першої Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ. – Київ : Ін-т садівництва НААН : Центр учбової літ., 2019. - 100 с. – Режим доступу: http://sad-institut.com.ua/files/zbirnik-tez-lyutiy-2019.pdf.
Колокольчикова І. Міжнародні позиції американських фермерів як експортерів плодово-ягідної продукції : зб. наук. праць / І. Колокольчикова // Наук. праці Таврійського держ. агротехнологічного ун-ту. Сер. Економічні науки. - 2018. - № 2. -С. 91-98. – Режим доступу: http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/5519.
Колокольчикова І. Потенціал українських підприємств на національному та міжнародному ринках плодово-ягідної продукції [Електронний ресурс] / І. Колокольчикова // Економіка і суспільство. – 2018. - № 19. – С. 428-435. – Режим доступу: http://economyandsociety.in.ua/journal/19_ukr/65.pdf.
Колокольчикова І. Товарна політика підприємств галузі садівництва України [Електронний ресурс] / І. Колокольчикова // Наук. праці Полтав. держ. аграрної академії. - 2016. - Вип. 1. - С. 120-126. – Режим доступа: http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/2412/1/Колокольчикова__2016_Тов_політика.PDF.
Новак Л. Державне регулювання та підтримка галузі промислового садівництва [Електронний ресурс] / Л. Новак. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua.
Огляд глобального ринку вишні [Електронний ресурс] // Укрсадпром : асоціація : [вебсайт]. Електронні дані. – Режим доступу: http://ukrsadprom.org/blog/oglyad-globalnogo-rynku-vyshni/.
Рослинництво України: стат. зб. за 2017 р. – Режим доступу: https://www.ukrstat.gov.ua.
Садівництво та ягідництво в Україні – 2017: річний галузевий звіт, м. Київ. – Режим доступу: http://ukrsadprom.org.
Світові моделі підтримки сільського господарства. – Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2012230-svitovi-modeli-pidtrimki-silskogo-gospodarstva.html.
Крім того перегляньте додатково: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - № 37536.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 5.08.2020 08.51.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 44539  
Аліна запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу про мікологію.
Наша відповідь:
Доброго дня, Алісо! Ми відповідали на даний запит: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за номером запиту - Запит № 44152. Крім того, перегляньте додаткові джерела:
Баканова Н. В. Мікологія : навч. посіб. / Н. В. Баканова, О. М. Ванзар ; МОНМС України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці : Рута, 2011. - 91 c.
Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи на 2011-2020 роки : матер. Всеукр. наук. конф., 6-8 квіт. 2011 р., м. Київ / ред. І. О. Дудка, С. Я. Кондратюк; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М. Г. Холодного, Укр. ботан. т-во. - Київ, 2011. - 298 c.
Леонтьєв Д. В. Загальна мікологія : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Д. В. Леонтьєв, О. Ю. Акулов. - Харків : Основа, 2007. - 228 c.
Чорна Г. А. Мікологія : практикум із мікології та фікології / Г. А. Чорна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань : ПП Жовтий О. О., 2012. - 96 с.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 21.07.2020 13.00.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 44513  
Лариса запитує:
Доброго дня! Мене цікавить інформація за темою формування лісів. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Ведмідь М. М. Алгоритм для виявлення ділянок малоцінних молодняків у дібровах за матеріалами лісовпорядкування / М. М. Ведмідь, В. Л. Мєшкова, А. М. Жежкун // Лісівництво і агролісомеліорація : зб. наук. праць. – Харків : Вид-во УкрНДІЛГА, 2006. – Вип. 110. – С. 54-58.
Нормативно-інформаційний довідник з лісової таксації : довідк. видання / відпов. за вип. А. А. Строчинський, С. М. Кашпор. – Київ : Наука, 2010. – 564 с.
Ткач В. П. Віки стиглості лісів України та шляхи удосконалення лісокористування / В. П. Ткач, В. П. Пастернак, І. Ф. Букша // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2002. – Вип. 101. – С. 98-104.
Ткач В. П. Заплавні ліси України / В. П. Ткач. – Харків : Право, 1999. – 368 с.
Хід росту модальних соснових деревостанів, створених на землях, що вийшли із сільськогосподарського використання / П. І. Лакида, Р. Д. Василишин, А. Ю. Терентьєв та ін. // Наук. вісник НУБіПУ. Серія : Лісівництво та декоративне садівництво. – 2011. – Вип. 164. Ч. 1. – С. 68-78.
Ткач В. П. Особливості росту та формування штучних дубових насаджень Великоанадольського лісового масиву [Електронний ресурс] / В. П. Ткач, О. В. Кобець // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2015. - Вип. 127. – С. 31-42. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/lisam_2015_127_6.pdf.
Ткач В. П. Хід росту порослевих дубових деревостанів Лівобережного лісостепу [Електронний ресурс] / В. П. Ткач, Р. В. Головач, М. М. Ведмідь // Лісівництво і агролісомеліорація. – 2013. – Вип. 122. – С. 47-55. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/lisam_2013_122_8.pdf.
Ткач В. П. Хід росту модальних соснових деревостанів Великоанадольського лісового масиву та використання ними лісорослинного потенціалу [Електронний ресурс] / В. П. Ткач, О. В. Кобець // Науковий вісник НЛТУ України. – 2015. – Вип. 25. – С. 54-59. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nvnltu_2015_25.10_12.pdf.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 14.07.2020 08.43.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.337296 seconds