Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45790
   


Автор запитання: Оля із міста: Київ :: Запитання: 44579  
Оля запитує:
Сутність та методологічні основи програмного регулювання лісового господарства
Наша відповідь:
Доброго дня, Ольго! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Герасимчук З. В. Ефективність фінансово-економічного регулювання земельних відносин у контексті використання земельних ресурсів лісогосподарського призначення / З. В. Герасимчук, А. І. Крисак // Актуальні проблеми економіки. — 2016. — № 6. — С. 270-281.
Екологія та природні багатства України. Загальноукраїнський проект. Вип. 3. — Київ : Новий світ, 2006. — 279 с.
Зінь Е. А. Регіональна економіка : підручник для вузів / Е. А. Зінь. — Київ : Професіонал, 2008. — 528 с.
Кабінет Міністрів України Про затвердження Державної цільової програми "Ліси України" на 2010-2015 роки (Постанова від 16.09.2009 р. № 977) // Офіційний вісник України. — 2009. — № 72. – С. 5-43.
Лозицький В. Регіональна програма комплексного розвитку лісового господарства Чернігівської області на 2011-2015 роки / В. Лозицький // Ліси Чернігівщини. — 2011. — № 5. – С. 10-11.
Печуляк В. Відносини у сфері лісового господарства: особливості визначення державного регулювання / В. Печуляк // Підприємництво, господарство і право. — 2015. — № 12. — С. 41-46.
Печуляк В. Лісові землі як об’єкт державної власності та державного регулювання / В. Печуляк // Підприємництво, господарство і право. — 2015. — № 10. — С. 38-41.
Свириденко В. Є. Лісівництво : Підручник / В. Є. Свириденко, О. Г. Бабіч, Л. С. Киричок; ред. В. Є. Свириденко. — Київ : Арістей, 2005. — 543 с.
Фурдичко О. І. Лісова політика України — справа не відомча, а загальнонародна / О. І. Фурдичко // Екологічний вісник. — 2016. — № 6. — С. 21-23.
Фурдичко О. І. Питання економіки землекористування у процесі ведення лісівництва в законодавсті України / О. І. Фурдичко // Економіка України. — 2013. – № 5. — С. 56-65.
Чечелюк П. В Україні відсутня державна лісова політика / П. Чечелюк // Дзеркало тижня. — 2016. — № 17. — С. 9.
Чечелюк П. Український ліс: злочин без кари / П. Чечелюк // Дзеркало тижня. — 2016. — № 33. — С. 7.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 4.08.2020 23.38.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Київ :: Запитання: 44577  
Оля запитує:
Доброго дня, хотілось би мати літературу за темою "Природні ресурси Нижньодністровського природного національного парку". Заздалегідь дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Оля! Перегляньте наступні джерела:
Біланчин Я. Грунти території Нижньодністровського національного природного парку / Я. Біланчин, К. Усачова, А. Буяновський // Генеза, географія та екологія грунтів : зб.наук. праць. – Львів : ВЦ ЛНУ,
2013. – Вип. 4. – С. 9-19.
Зелена книга України: рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення рослинні угруповання / ред. Я. П. Дідух. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 448 с.
Попова О. М. Фіторізноманіття Нижньодністровського національного природного парку / О. М. Попова, І. Р. Касим// Жива Україна. – 2013. – № 1–2. – С. 7–8.
Роженко М. Мандрівка до пташиного раю: Нижньодністровський національний природний парк : природно-заповідний фонд / М. Роженко // Екологічний вісник. - 2019. - № 4. - С. 14-18.
Ротарь М. Ф. Геологическое строение Днестровского лимана / М. Ф. Ротарь // Причорноморський екологічний бюлетень. – 2005. – № 3-4. – С. 42-45.
Червона книга України. Рослинний світ / ред. Я. П. Дідух. – Київ : Глобалконсалтинг, 2009. – 912 с.
Бессараб В. А. Перспективи розвитку рекреаційної діяльності на території
Нижньодністровського національного природного парку [Електронний ресурс] / В. А. Бесараб // Актуальні проблеми вітчизняної науки: зб. ст. студ. природничо-географічного факультету МДПУ імені Богдана Хмельницького. - Вип. ІІ / за ред. Л. М. Донченко, С. І. Пачева. - Мелітополь : МДПУ імені Богдана Хмельницького, 2019. - С. 6-9. - Режим доступу: http://eprints.mdpu.org.ua/id/eprint/8406/1/Бессараб ВА.pdf.
Грунтова карта території Нижньодністровського національного природного парку [Електронний ресурс] / Я. М. Біланчин, К. М. Усачова, Є. І. Газєтов, В. І. Медінець // Вісник Одес. нац. ун-ту. Сер.: Географічні та геологічні науки. - 2014. - Т. 19, № 4. - С. 69-76. - Режим доступу: http://visgeo.onu.edu.ua/article/view/39306/35525.
Зализюк А. В. Нижньодністровський національний природний парк [Електронний ресурс] / А. В. Зализюк, О.Є. Ярмольська // Тези студентської наукової конференції Одеського державного екологічного університету, 15-18 квітня 2019 р., м. Одеса. - Одеса, 2019. - С. 42-43. - Режим доступу: http://eprints.library.odeku.edu.ua/7059/1/msnk_Odesa_2019_42.pdf.
Касим І. Р. Рідкісні види рослин Нижньодністровського національного природного парку [Електронний ресурс] / І. Р. Касим // Регіональні аспекти флористичних і фаунівських досліджень : матер. 1-ої міжнар. наук.-практ. конф., 10–12 квітня 2014 р., м. Хотин / відп. ред. І. В. Скільський ; М-во екології та природн. ресурсів України, Нац. природн. парк «Хотинський» та ін. – Чернівці : Друк Арт, 2014. – С. 53-55. - Режим доступу: https://www.researchgate.net/profile/Diana_Yuzyk/publication/331088081_PTAHI-DUPLOGNIZDNIKI_NACIONALNOGO_PRIRODNOGO_PARKU_GOMILSANSKI_LISI_HARKIVSKA_OBLAST/links/5c65107945851582c3e6f8a4/PTAHI-DUPLOGNIZDNIKI-NACIONALNOGO-PRIRODNOGO-PARKU-GOMILSANSKI-LISI-HARKIVSKA-OBLAST.pdf#page=54.
Нижньодністровський НПП [Електронний ресурс] // Pzf.menr.gov.ua : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://pzf.menr.gov.ua/нижньодністровський-нпп.html. - Назва з екрану.
Нижньодністровський національний природний парк [Електронний ресурс] // Itinery.com.ua : [вебсайт]. - Електрон. дані. - Режим доступу: http://itinery.com.ua/object/view/nizhnednestrovskiy-park.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 4.08.2020 10.03.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мар'яна із міста: Дніпро :: Запитання: 44319  
Мар'яна запитує:
Добрий день. Потрібна інформація з теми:" Поводження з побутовими відходами в Україні".
Наша відповідь:
Добрий день, Мар’яно! Пропонуємо Вам скористатися наступними посиланнями:
Березюк С. В. Сучасний стан та проблеми поводження з побутовими відходами в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Березюк ; Вінницький національний аграрний університет. – Режим доступу: https://www.sworld.com.ua/simpoz4/15.pdf
Вимоги щодо поводження з побутовими відходами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://protocol.ua/ua/pro_vidhodi_stattya_35_1/
Екологічні проблеми поводження з відходами та шляхи їх розв’язання [Електронний ресурс] / Всеукраїнська екологічна ліга. – Режим доступу: http://www.ecoleague.net/pro-vel/tematychni-napriamy-diialnosti/povodzhennia-z-vidkhodamy
Екологічні та правові аспекти утилізації твердих побутових відходів / М. П. Петрук, О. І. Козій, О. М. Вахула, Р. А. Яцюк // Наше право. – 2017. - № 3. – С. 178-183. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Работа на дому/Nashp_2017_3_32.pdf
Калин Б. М. Аналіз поводження з побутовими відходами на місцевому рівні / Б. М. Калин, О. В. Мацуська, І. Г. Романишин // Науковий вісник ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького. – 2017. – Т. 19. - № 79. – С. 145-149. – Режим доступу: file:///C:/Users/master/Desktop/Работа на дому/nvlnu_2017_19_79_30.pdf
Нові правила поводження з побутовими відходами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://polvet.gov.ua/uk/bez-rubriki/novi-pravyla-povodzhennya-z-pobutovymy-vidhodamy/
Нормативно-правове забезпечення сфери управління твердими побутовими відходами / Р. І. Байцар, Х. І. Депко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2009. – № 639. – С. 206-210.
Нормативно-правові акти, дотримання яких перевіряється під час здійснення планових та позапланових заходів державного контролю у сфері поводження з побутовими відходами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nerc.gov.ua/?id=39682
Петрук М. П. Термічне знешкодження твердих побутових відходів: європейський досвід / М. П. Петрук, О. І. Козій, О. М. Вахула // Комунальне господарство міст : збірник. – Харків, 2015. – Вип. 120 (1). – С. 122-125.
Побутові відходи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Побутові_відходи
Програма поводження з твердими побутовими відходами : затв. пост. Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 р. № 265 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/npas/5150488
Рекомендації Мінрегіону щодо поводження з побутовими відходами під час карантину [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bmr.gov.ua/index.php?id=800000125&tx_news_pi1[news]=15300&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=7fa7e2ed0f6c5700f3c19b45b3d4ac0b
Роз’яснення Мінрегіону про особливості поводження з побутовими відходами в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/press/news/rozyasnennya-minregionu-pro-osoblyvo/
Стан сфери поводження з побутовими відходами в Україні за 2018 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sferi-povodzhennya-z-pobutovimi-vidhodami-v-ukrayini-za-2018-rik/
Тверді побутові відходи в Україні: потенціал розвитку : сценарії розвитку галузі поводження з твердими побутовими відходами : підсумковий звіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/504c5765-89d4-4be1-916e-ea27aa94feaf/22. Тверді побутові відходи в Україні ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ Сценарії розвитку галузі оводження .pdf?MOD=AJPERES&CVID=lNpI3Ew
Хільчевський В. К. Екологічна стандартизація та запобігання впливу відходів на довкілля / В. К. Хільчевський, М. Р. Забокрицька, Р. Л. Кравчинський. - К. : Київський університет, 2016. - 192 с.
https://spilka.pro/z-travnya-diyut-novi-pravyla-povodzhennya-z-pobutovymy-vidhodamy/
https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/185531_pravila-povodzhennya-z-pobutovimi-vdkhodami-zmnyatsya-z-1-travnya
https://krasyliv-rda.gov.ua/належне-поводження-з-твердими-побуто/

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 28.05.2020 14.15.57 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тая із міста: Чернігів :: Запитання: 44317  
Тая запитує:
Добрий день! Цікавить інформація про екологію України для реферату. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Тая! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 43215; 43752.
Також пропонуємо переглянути наступні джерела:
Дубовий О. Екологія як нова філософія у взаємовідносинах людини і природи [Електронний ресурс] / О. Дубовий // Питання культурології. — 2015. — Вип. 31. — С. 43-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pkl_2015_31_8.
Добровольський В. Екологія як науково-методична основа теорії сталого розвитку [Електронний ресурс] / В. Добровольський // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Екологія. — 2011. — Т. 152, Вип. 140. — С. 6-11. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdue_2011_152_140_3.
Екологія [Електронний ресурс] // Наука, технології, інновації. — 2017. — № 3. — С. 78. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/STI_2017_3_14.
Екологія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Д. Лико [та ін.] ; [за ред. С. М. Лико] ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. — 2-ге вид. — Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. — 299 с. : рис.
Завгородній В. Пізнавально-дендрологічний усний журнал "Новорічна красуня, або Знайома незнайомка" / В. Завгородній, Т. Завгородня // Виховна робота в школі. — 2019. — № 12. — С. 10-13.
Загубинога О. Інтегровна екскурсія з біології, екології та географії : 6-й клас / О. Загубинога // Біологія (Шкільний світ). — 2019. — № 8. — С. 44-60.
Кілінська К. Природокористування, екологія та прогнозування у системі сучасних конструктивно-географічних досліджень [Електронний ресурс] / К. Кілінська, Т. Скутар // Фізична географія та геоморфологія. — 2015. — Вип. 4(1). — С. 24-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fiz_geo_2015_4(1)__8.
Клименко Т. Екологічна агітбригада / Т. Клименко // Виховна робота в школі. — 2019. — № 12. — С. 14-16.
Книш І. Екологічне знання в сучасному освітньому дискурсі: автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.10 / І. Книш ; АПН України. Ін-т вищ. освіти. — Київ, 2008. — 20 с.
Крисаченко В. Екологія та її місце в системі наук [Електронний ресурс] / В. Крисаченко // Політологічний вісник. — 2014. — Вип. 73. — С. 8–28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2014_73_3.
Мамзенко Н. Ненажери, що рятують світ : пластик : [проблема забруднення довкілля пластиковими відходами та природна утилізація його мікроорганізмами] / Н. Мамзенко // Колосок. — 2019. — № 11. — С. 24-29.
Паньків Н. Екологія з основами екологічного туризму : навч. посіб. / Н. Паньків, М. Бомба ; Львів. ін-т економіки і туризму. — Львів : Ліга-Прес, 2016. — 317 с. : рис., табл.
Рибалко Л. Екологічна безпека і сталий розвиток : 10 клас : [обговорення проекту програми курсу за вибором] / Л. Рибалко // Біологія і хімія в рідній школі. — 2019. — № 6. — С. 30-33.
Стусь В. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності населення у промисловому регіоні [Електронний ресурс] / В. Стусь, В. Ляшенко // Экология и промышленность. — 2011. — № 2. — С. 23-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ekolprom_2011_2_7.
Сучасні науково-методичні підходи екологічного виховання : [планета - наш дім] // Біологія (Шкільний світ). — 2020. — № 1. — С. 12-21.
Щурик М. Екологія як найважливіша складова сучасної організації процесу відтворення земельних ресурсів [Електронний ресурс] / М. Щурик // Агросвіт. — 2010. — № 14. — С. 11-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2010_14_3.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 28.05.2020 13.01.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Бровари :: Запитання: 44293  
Марина запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу до реферату за темою: "Утворення та поводження з відходами в Україні". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-р.
Хільчевський В. К. Екологічна стандартизація та запобігання впливу відходів на довкілля / В. К. Хільчевський, М. Р. Забокрицька, Р. Л. Кравчинський. - Київ : Київський університет, 2016. - 192 с.
Березюк С. В. Сучасний стан та проблеми поводження з побутовими відходами в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Березюк ; Вінницький національний аграрний університет. – Режим доступу: https://www.sworld.com.ua/simpoz4/15.pdf.
Горобець О. В. Напрями удосконалення управління поводженням з відходами в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Горобець // Економіка. Управління. Інновації. – 2013. - № 1. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eui_2013_1_16.pdf.
Екологічні проблеми поводження з відходами та шляхи їх розв’язання [Електронний ресурс] // Всеукраїнська екологічна ліга : [вебсайт]. – Електрон. дані.. – Режим доступу: http://www.ecoleague.net/pro-vel/tematychni-napriamy-diialnosti/povodzhennia-z-vidkhodamy. – Назва з екрану.
Лоєва І. Д. До проблеми імплементації політики єс у сфері поводження з відходами в Україні [Електронний ресурс] / І. Д. Лоєва, М. О.Караман // Вісник Одес. держ. екологічного ун-ту. - 2014. - Вип. 18. – С. 43-47. – Режим доступу: http://eprints.library.odeku.edu.ua/1426/1/hosenu_18_2014_43.pdf.
Управління відходами [Електронний ресурс] // Міністерство енергетики та захисту довкілля : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://menr.gov.ua/timeline/Vidhodi-ta-nebezpechni-rechovini.html. – Назва з екрану.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 25.05.2020 20.12.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.282877 seconds