Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45249
   


Автор запитання: Оксана із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 31954  
Оксана запитує:
Доброго дня! Допоможіть підшукати матеріал на таку тему "Розвиток психомоторних здібностей кваліфікованих баскетбоістів "
Наша відповідь:
Доброго дня! Попрацюйте з наступними джерелами:
Вознюк Т. Психомоторика юних баскетболісток у віковому аспекті. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/msnu/2008-t1/08vtvaaa.pdf
Воробьева В. А. Психофизиологические особенности игроков баскетбольных команд в гуманитарных вузах. – Режим доступа: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/phvsts/texts/2007-1/07vvalac.pdf
Вплив рівня розвитку координаційних здібностей на ефективність використання ведення м'яча в змагальній діяльності баскетболістів 13-15 років. – Режим доступу: http://bukvar.su/fizkultura-i-sport/page,2,58167-Vliyanie-urovnya-razvitiya-koordinacionnyh-sposobnosteiy-na-effektivnost-ispol-zovaniya-vedeniya-myacha-v-sorevnovatel-noiy-deyatel-nosti-basketbolistov-13-15-let.html
Двигательные способности детей 10-12 лет и методы их воспитания при помощи баскетбола. – Режим доступа: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=519691
Козина Ж. Л. Характеристика психофизиологических показателей у пловцов в ластах и баскетболистов / Ж. Л. Козина [и др.]. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/books/xxpi/2006N6/p20-26.htm
Козина Ж. Л. Черта психофизиологических характеристик у пловцов в ластах и баскетболистов / Ж. Л. Козина [и др.]. – Режим доступа: http://diplstud.ru/21/dok.php?id=055
Кузюра Г. М. Вплив рівня розвитку спеціальних рухових здібностей на техніко-тактичну підготовленість та якість ігрової діяльності баскетболістів 15-17 років. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchdpu/2012_102_2/Kuzyur.pdf
Маньшин Б. Г. Методика обучения техническим действиям баскетболистов на основе развития психомоторных способностей. – Режим доступа:
http://www.dissercat.com/content/metodika-obucheniya-tekhnicheskim-deistviyam-basketbolistov-na-osnove-razvitiya-psikhomotorn#ixzz2cbyUA9Kc
Маньшин Б. Г. Методика обучения техническим действиям баскетболистов на основе развития психомоторных способностей. – Режим доступа: http://www.dissers.info/disser_619615.html
Методика навчання та удосконалення баскетболу. – Режим доступу: http://ua.textreferat.com/referat-760-1.html
Методологія розвитку психомоторного потенціалу спортсменів. – Режим доступу: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&sqi=2&ved=0CEIQFjAC&url=http://www.weblancer.net/download/portfolio/1084357/1084357.doc&ei=ArgUUufkLKKI4ATmrIHwAw&usg=AFQjCNFXnrlI9OClltFFCHQPUt0e6K9TQg&sig2=kRsLUshf6m3UPGmx2CYcIQ&bvm=bv.50952593,d.Yms
Міщенко А. Д. Чинники, що впливають на точність кидків м'яча в кільце під час змагання / А. Д. Міщенко , О. І. Мілаєв, М. В. Голованов. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vchdpu/2012_102_2/Misch.pdf
Носко М. О. Особливості оперативного та тактичного мислення юних баскетболістів на
етапі початкової підготовки. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VChdpu/2010_81/Nosko.pdf
Орехова В. Л. Психологические особенности баскетболистов / В. Л. Орехова, И. Л.Фляга. – Режим доступа: http://www.rusnauka.com/12_KPSN_2009/Sport/45111.doc.htm
Особливості прояву психомоторики на прикладі баскетболістів. – Режим доступу: http://ruh.znaimo.com.ua/index-20809.html?page=4
Платонов В. А. Программированная физическая подготовка юных баскетболистов 11-16 лет. – Режим доступа: http://www.referun.com/n/programmirovannaya-fizicheskaya-podgotovka-yunyh-basketbolistov-11-16-let
Роль психомоторики в житті людини. – Режим доступу: http://ua-referat.com/Роль_психомоторики_в_житті_людини
Скворцов М. В. Некоторые психофизиологические особенности баскетболистов и регбистов. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/1997N4/p53-55.htm
Чекмарьова Н. Г. Модельні характеристики розвитку психомоторних здібностей спортсменів високого классу. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/TMFV/2008_11/n11-04hekmareva-2008.pdf
Чекмарьова Н. Критерії оцінювання здібності до сприйняття часу в системі спортивного відбору / Н. Чекмарьова, В. Хаджинов. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/msnu/2011_1/Chekmaryova.pdf

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 21.08.2013 15.37.31 :.
.: Крымская республиканская детская библиотека им. В.Н. Орлова :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юрій із міста: Чернівці :: Запитання: 31596  
Юрій запитує:
Допоможіть, будь-ласка знайти інформацію на тему: "Формування фізичної культури особистості учнів молодших класів засобами рухливих ігор".
Наша відповідь:
Пропонуємо таку інформацію:
Андрощук Н.В., Леськів А.Д., Механошин С.О. Рухливі ігри та естафети у фізичному вихованні молодших школярів / Н.В. Андрощук, А.Д. Лесів, С.О. Механошин. – Тернопіль: «Підручники та посібники», 1998р. – 112 с.
Воробей Г.В. Народні ігри та забави у фізичному загартуванні молодших школярів різних етнографічних груп Прикарпатського краю / Г.В. Воробей.– К., 1997. – 16 с.
Державна національна програма “Освіта (Україна ХХІ століття). – К.:
Райдуга, 1994. – С.61.
Кругляк О.Я., Кругляк Н.П. Від гри до здоров’я нації. Рухливі ігри, естафети на уроках фізичної культури. Методичний посібник. – Тернопіль:“Підручники і посібники”, 2000. – 80 с.
Лесгафт П.Ф. Руководство по физическому образованию детей школьного возраста. Собр.пед.соч. – М., 1953. – Т.1. – 442 с.
Олійник І.О., Єрусалимець К. Г. Рухливі ігри. Навчальний посібник.
Кременець. КОГПІ, 2005. – 104 с.
Програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (1-11 кл.) // Фізичне виховання в школе. – 1999. – № 1. – С.2-24.
Програма фізичного виховання для учнів 1-х класів. - К.; Видавничо-торгова фірма «Перун». - 1998 р.
Ашмарин Б.А. Теория и методика физического воспитания. - М. «Физкультура и спорт», - 1990 р.
Бальсевич В.К., Лубышева Л.И., Прогонюк Л.Н. Новые векторы модернизации систем массового физического воспитания детей и подростков в общеобразовательной школе // Теория и практика физической культуры. – 2003. - №4. – С. 56 – 58.
Уроки физической культуры в ІV-VІ классах. Пособие для учителей. Под ред.Г.Т. Богданова. - Просвещение; 1984. - 208., ил.
Гутин А.А. уроки физической культуры в І-IІІ классах. В помощь учителю. - М., «Просвещение», 1977, - 240 с., ил.
Белинович В.В. Обучение в физическое воспитание. - М., «Физкультура и спорт», 1958. - 262с.
Гарабуга Г.Д. Теория и методика физического воспитания. - М., «Физкультура и спорт», 1974 г. - 320 с., ил.
Гайхман П.М., Трофимов О.М. Лёгкая атлетика в школе. - М., «Физкультура и спорт», 1972-200 с., ил.
Дубовис М.С., Леонов О.З., Цвех С.І. Фізичне виховання учнів 4-8 класів.К., «Фізичне виховання учнів 4-8 класів. - К., «Радянська школа», - 1979 р.
Жванил Д.К., Огаков И.И. Спортивная гимнастика в школе. - Ленинград. 1962-238 с., ил.
Кічук С.Ф., Губернаторов М.О. Фізкультура на кожний день. - Тернопіль, 1991-24 с.
Гімнастика. Підручник для інститутів фізкльтури. Під редак. Бражника І.А. - К. «Держмедвидав» - 1954 р. - 243 с., іл.
Леськів А.Д., Дзюбановський А.Б., Рухливі ігри та естафети на місцевості для учнів молодшого та шкільного віку. - Тернопіль, СМП «Астон» - 2000 р.
Леськів А.Д., Андрощук Н.В. Дзюбаиовський А.Б. Форми і засоби фізичного виховання молодших школярів. - Тернопіль. СМІІ «Астон» - 2000 р. - 107 с, іл.
Куприянов М.Д. Фізичне виховання дітей дошкільного віку. - К., «Вища школа», 1979р.
Леськів А.Д., Дзюбановський А.Б., Андрощук Н.В. Радість руху. - Тернопіль, СМП «Астон» - 1999 р. - 114 с,,іл.
Сосина В.Ю. Азбука ритмической гимнастики. - К.: Здоровье, 1986 - 64 с., ил.
Станкин М.И. Психолого-педагогические основы физического воспитания. - М., «Просвещение» 1987-224 с., ил.
Спортивные игры. Учебник для институтов физкультуры. Под редак. Портных Ю.М. - М., «Физкультура и спорт» - 1975. - 336 с., ил.
Хурлаева Д.В. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку. - К., «Вища школа», 1979 р.
Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів. - Львів. «Світ», 1993. - 184с.
Пастушенко Г.А. Домашние задания по физкультуре. - К.: Здоровье, 1986. - 88с., ил.
Никитушкин В.Г., Спирин В.К. Морфофункциональные показатели и физическая подготовленность детей разного возраста, пола и состояния здоровья //Физическая культура. – 2001. - №4. – С. 27 – 34.
Матвеев А.П., Мельников С.Б. Методика ФВ с основами теории: учеб. Пособие для студентов пед. Институтов и учащихся пед. Училищ. - М.: Просвещение, 2001.
Макаренко А.С. Вибрані твори. - К.: Освіта, 2006.
Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина. - М. : Просвещение, 1981. - 192 с.
Козлова К.П., Скібенко Н.В., Лезнік Н.В. Формування професійних умінь у майбутніх вчителів фізичної культури // Конференція: підготовка спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні // Упорядники: В.І.Завацький та ін. - Луцьк, 1994. - С. 99-100.
Холодов Ж.К. и Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учеб. Пособие для студентов вузов. - М.: Издательский центр "Академия", 2005.
***********************************************
РУХЛИВІ ІГРИ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ .- Режим доступу: https://docs.google.com/document/d/1nidtsmKlL37GIPQ1Spl-N1l8Mev4_HOmBptKK27ABa4/edit?pli=1

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 12.05.2013 08.45.28 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 31496  
Марія запитує:
Методика проведення занять з адаптивного фізичного виховання учнів з патологічними змінами центральної нервової системи
Наша відповідь:
Маріє, доброго дня!
На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання:
http://www.fizkult-ura.ru/system/files/imce/books/theory/adaptivnaya_fk.pdf
Частные методики адаптивной физической культуры: Учебное пособие /Под ред. Л. В. Шапковой. — М.: Советский спорт, 2003. — 464 с, ил.
http://www.brsu.by/sites/default/files/sportdis/materialy_dcp_dlya_do_fk.pdf
МЕТОДИКА АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПРИ ДЕТСКОМ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ
Успіхів!

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 24.04.2013 15.54.05 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Київ :: Запитання: 31490  
Марія запитує:
Програма розвитку гнучкості згідно віковим періодам
Наша відповідь:
Доброго дня, Маріє!
Пропонуємо наступну інформацію:
1. Носко М. О. Стретчінг як засіб розвитку гнучкості дівчат шкільного віку засобами ритмічної гімнастики // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — Х., 2001. — N15. — С.11–16.
2. Попел К. М. Стретчінг в комплексній програмі фізичних вправ ритмічної гімнастики як засіб розвитку гнучкості дівчат шкільного віку // Вісник/Чернігівський держ. пед. ун-т. — Чернігів, 2001. — Вип.7: Сер. Педагогічні науки. — С.79–82.
3. Жосан, Ігор. Підвищення ефективності розвитку гнучкості з урахуванням сенситивних періодів у хлопців шкільного віку // Актуальні проблеми юнацького спорту. — Херсон, 2012. — С. 140–142.
4. Фізичне виховання : підвищення рівня розвитку гнучкості : метод. рек. до вивчення дисципліни для студ. навч. від-ня плавання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України ”Київ. політехн. ін-т”; [уклад.: Хіміч І. Ю., Качалов О. Ю.; відп. ред. І. Ю. Карпюк]. — К. : НТУУ ”КПІ”, 2012. — 48 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 47–48.
5. Борщов С. М. Методика фізичної підготовки юних гімнастів, її засоби і методи, урахування їх вікових особливостей // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — Х., 2006. — N4. — С.19–21.
6. Сторожко Т. А. До питання фізичного розвитку школярів різних вікових груп // Актуальні проблеми фізичного виховання в Україні. — Луганськ, 2008. — Ч.1. — С.196–199.
7. Солдатенко В. Г. Вікові особливості фізичного розвитку учнів юнацького віку // Культура здоров’я, фізичне виховання, реабілітація в сучасних умовах. — Луганськ, 2011. — С. 156–159.
http://sportoutdoorgames.blogspot.com/2012/11/blog-post_8823.html
http://judoka.ho.ua/Training_Zmist.html
http://bukvar.su/fizkultura-i-sport/58168-Gibkost-i-osnovy-metodiki-ee-vospitaniya.html
http://myrefs.org.ua/index.php?view=article&id=6174
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=480534
http://myrefs.org.ua/index.php?view=article&id=168&titles=РЕФЕРАТ ЗАСОБИ РОЗВИТКУ СИЛИ,ГНУЧКОСТІ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
http://www.lnu.edu.ua/faculty/bzhd/Valeo/Lekcia_1.pdf
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=465030
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/2c0a65635b3bc78a5c53a88421316d37_0.html
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=466872
http://ua.textreferat.com/referat-739-3.html
http://horting.org.ua/node/158
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=програма розвитку гнучкості&source=web&cd=11&ved=0CCkQFjAAOAo&url=http://lp.edu.ua/fileadmin/IHSN/Institute/fizuchnogo_vuhovannja/metod_gnuchkistsyla.doc&ei=dcZ4UcD_NcXVsgbvvoE4&usg=AFQjCNGbvIygZ3yqNDgN3UlSNBpPSiXaqQ&cad=rja
http://ref.rushkolnik.ru/v58059/
http://referaty.pp.ua/abstracts/ua/fizkultura/fizkultura_28862.php

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 24.04.2013 11.27.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Мария із міста: Киев :: Запитання: 31482  
Мария запитує:
Особливости адаптивного физичного виховання осиб з порушеннями функций центральнои нервовои симтеми
Наша відповідь:
Добрий день, Маріє! Пропонуємо матеріали для розкриття вашої теми:

Веневцев, Сергей Иванович. Адаптивный спорт для лиц с нарушениями интеллекта : метод. пособие / С. И. Веневцев. - 2-е изд., доп. и испр. - М. : Сов. спорт, 2004. - 96 с. - (Физическая культура и спорт инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья).

Гончаренко Є. Особливості фізичного розвитку спортсменів 17-19 років із відхиленнями розумового розвитку (адаптивна фізична культура) / Є. Гончаренко //Теорія і методика фізичного виховання і спорту 2009 р. № 2. - С. 17-19

Евсеев, Сергей Петрович. Адаптивная физическая культура [Текст] : учеб. пособие / С. П. Евсеев, Л. В. Шапкова. - М. : Сов. спорт, 2000. - 240 с. - (Физическая культура и спорт инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья).

Жиленкова В.П. Врачебно-педагогические аспекты адаптивной физической культуры инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата : учеб. Пособие. –СПб.: СПбГАФК им. П.Ф. Лесгарфта, 2001. – 40 с.

Комплексная профилактика заболеваний и реабилитация больных и инвалидов [Текст] / В. А. Лисовский [и др.] ; ред. С. П. Евсеев. - М. : Сов. спорт, 2001. - 320 с. - (Физическая культура и спорт инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья).

Коррекционные подвижные игры и упражнения для детей с нарушениями в развитии [Текст] / ред. Л. В. Шапкова. - М. : Сов. спорт, 2002. - 212 с. - (Физическая культура и спорт инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья). - Библиогр.: с. 199-200. - ISBN 5-85009-782-1 : 33.88 р.

Мальцева, И.С. Особенности построения занятий по адаптивной двигательной рекреации с младшими школьниками с задержкой психического развития на основе вариабельности сердечного ритма [ Текст ] / .С.Мальцева, Н.Ю.Лаврова, Е.Д.Синяк // ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 2010. № 5. ? С.28-32. : рис. ? ( Инновации в физическом воспитании

Плаксунова, Э. Возможности адаптивного физического воспитания в формировании двигательной функции у детей с синдромом раннего детского аутизма / Э. Плаксунова // Школа здоровья. - 2004. - № 6. - С. 57-62.

Репина, А.И. Формирование двигательных и социальных навыков у детей с церебральным параличом средствами адаптивной физической культуры / А.И.Репина // ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 2011. № 2. ? С.45-49. ? ( Адаптивная физическая культура )

Салимов, М.И. Влияние адаптивной физической культуры на психическое развитие и социальную адаптацию школьников с легкой умственной отсталостью / М.И.Салимов // ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 2010. № 3. ? С.38-40. : табл. ? ( Адаптивное физическое воспитание )

Строгова, Н.А. Психолого-педагогическая поддержка специалистом по адаптивной физической культуре родителей детей с отклонениями в развитии / Н.А.Строгова // ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 2011. № 9. ? С.45-49. ? ( ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ )

Теория и организация адаптивной физической культуры: В 2 т. : учебник / Ред. С.П. Евсеев. - М. : Сов. спорт, 2002 - . Т. 1 : Введение в специальность. История и общая характеристика адаптивной физической культуры. - 2002. - 448 с.

Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической культуре [Текст] : учеб. пособие / авт.- сост. О. Э. Аксенова ; авт.-сост. С. П. Евсеев ; ред. С. П. Евсеев. - М. : Сов. спорт, 2004. - 296 с. : ил. - (Физическая культура и спорт инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья).

Частные методики адаптивной физической культуры : Учеб. пособие для вузов / Под ред. Л.В. Шапковой . ? М. : Сов. спорт, 2003 . ? 463 с.

Чудна Р.В. Адаптивне фізичне виховання. Київ, 2000. - 363 с.

Шапкова, Л. Средства адаптивной физической культуры [Текст] : метод. рек. по физкульт.-оздоровит. и развивающим занятиям детей с отклонениями в интеллектуальном развитии / Л. В. Шапкова. - М. : Сов. спорт, 2001. - 152 с. : табл. - (Физическая культура и спорт инвалидов и лиц с отклонениями в состоянии здоровья)

Види контролю за дітьми з відхиленнями у стані здоров'я
http://refs.co.ua/75456-Vidy_kontrolya_za_det_mi_s_otkloneniyami_v_sostoyanii_zdorov_ya.html

Фізичне виховання дитини із зоровою патологією
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=459202

Методика адаптивної фізичної культури слабочуючих дітей молодшого шкільного віку
http://ua-referat.com/Методика_адаптивної_фізичної_культури_слабочуючих_дітей_молодшого_шкільного_віку

Методологічні аспекти реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи - концепція "Тандем"
http://knowledge.allbest.ru/psychology/3c0b65625a2ac68b5c43a89421216c37_0.html

Чудна Р.В. Проблематика медико-педагогічного контролю у фізичній культурі та спорті дітей з вадами розвитку
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/smed/2005_2/pdf/art_69.pdf

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 23.04.2013 16.50.46 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.302656 seconds