Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 45807
   


Автор вопроса: Ольга из города: Івано-Франківськ, Івано-Франкі :: Вопрос: 47831  
Ольга спрашивает:
Доброго дня. Допоможіть будь-ласка знайти літературу та електроні джерела для натисання курсової по темі: "Граматичні та лексичні засоби вираження емотивності".
Наш ответ:
Боримська О. І. Лінгвістичні засоби вираження емотивності (на матеріалі TED-Talks) [Електронний ресурс] / О. І. Боримська // Закарпатські філологічні студії. — 2021. — Вип. 19(2). — С. 143-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trphst_2021_19(2)__30
Вовк О. В. Трансформація засобів вираження емоційності та емотивності у творах жанру горор: лінгвосеміотичний аспект [Електронний ресурс] / О. В. Вовк // Науковий вісник Херсонського державного університету". Серія : Лінгвістика. — 2018. — Вип. 33. — С. 65-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2018_33_18
Галів У. Засоби вираження емотивності як лінгвоментальні феномени (на прикладі поезій Л.Костенко, В. Стуса, М.Вінграновського) [Електронний ресурс] / У. Галів // Рідне слово в етнокультурному вимірі. — 2013. — 2013. — С. 53-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2013_2013_9
Кемінь У. В. Фразеологізми як маркери категорії емотивності у контексті мовотворчості Марії Матіос [Електронний ресурс] / У. В. Кемінь // Закарпатські філологічні студії. — 2022. — Вип. 21(1). — С. 55-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trphst_2022_21(1)__11
Меньшикова О. С. Зіставне дослідження категорії емотивності (семантико-синтаксичний аспект) на матеріалі німецької та української мов [Електронний ресурс] / О. С. Меньшикова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 24(2). — С. 96-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_24(2)__30
Прокойченко А. В. Дослідження категорії емотивності у контексті антропоцентричної парадигми сучасної лінгвістики [Електронний ресурс] / А. В. Прокойченко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 53. — С. 198-200. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_53_76
Прокойченко А. Спільні та диференційні ознаки категорій емотивності, експресивності та оцінності [Електронний ресурс] / А. Прокойченко // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2014. — Вип. 19. — С. 248-251. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2014_19_52
Цинтар Н. В. Гендерний аспект функціонування лексико-семантичних засобів емотивності в англомовних художніх творах ХІХ та ХХІ ст. [Електронний ресурс] / Н. В. Цинтар // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2018. — Вип. 47. — С. 133-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2018_47_34
Чала С. Трактування понятійної сутності категорії емотивності в сучасних мовознавчих працях [Електронний ресурс] / С. Чала // Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов'янський дискурс. — 2018. — Вип. 807. — С. 18-23. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_rsd_2018_807_5
Шабат-Савка С. Т. Синтаксичні маркери емотивності в художньому дискурсі (контекст "Щоденника страченої" Марії Матіос) [Електронний ресурс] / С. Т. Шабат-Савка // Закарпатські філологічні студії. — 2021. — Вип. 18. — С. 85-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trphst_2021_18_16
Штефанюк Н. С. Дослідження емотивності як лінгвістичної категорії у сучасному мовознавстві [Електронний ресурс] / Н. С. Штефанюк // Сучасні дослідження з іноземної філології. — 2017. — Вип. 15. — С. 199-207. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sdzif_2017_15_36

.: Раздел: Языкознание :: 5.06.2024 15.48.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Вероніка из города: Київ :: Вопрос: 47811  
Вероніка спрашивает:
Добрий день. Досліджую тему біблеїзмів. Буду вдячна за допомогу у пошуку електронних джерел.
Наш ответ:
Добрий день. Література за вашим запитом:
Вакарюк Р. Біблеїзми в українській та англійській мовах: термінологічний і функціонально-семантичний виміри [Електронний ресурс] / Р. Вакарюк // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2020. — Вип. 34(1). — С. 125-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2020_34(1)__22.
Єщенко Н. О. Біблеїзми у художньому тексті (на матеріалі української прози XX-XXI ст.ст.) [Електронний ресурс] / Н. О. Єщенко, Ю. С. Бондаренко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2017. — Вип. 30(1). — С. 21-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2017_30(1)__8.
Кузенко Г. М. Співвідношення біблеїзмів в англійській і українській мовах та шляхи їх відтворення при перекладі [Електронний ресурс] / Г. М. Кузенко // Мова і культура. — 2012. — Вип. 15, т. 5. — С. 366-370. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2012_15_5_64.
Лаврик Д. С. Біблеїзми як засіб вираження материнського й батьківського коду (на матеріалі художніх творів Т. Г. Шевченка, О. С. Забужко, О. С. Пушкіна) [Електронний ресурс] / Д. С. Лаврик // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2014. — Вип. 11(1). — С. 34-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_11(1)__12.
Піддубна Н. В. До питання про статус біблеїзмів у сучасній українській мові [Електронний ресурс] / Н. В. Піддубна // Лінгвістичні дослідження. — 2017. — Вип. 45. — С. 40-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2017_45_8.
Плотнікова Н. Структурно-граматичні паралелі фразеологічних біблеїзмів та міфологізмів з ономастичним компонентом (на матеріалі неспоріднених мов) [Електронний ресурс] / Н. Плотнікова, В. Савіна, Л. Семенова // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 42(2). — С. 106-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_42(2)__19.
Попова О. В. Біблеїзми vs вульгаризми – барометр соціальної освіченості [Електронний ресурс] / О. В. Попова, О. С. Стовпак // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2016. — Вип. 61. — С. 114-117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2016_61_47.
Решетар О. В. Біблеїзми у фразеологічній картині світу [Електронний ресурс] / О. В. Решетар // Сучасні дослідження з іноземної філології. — 2014. — Вип. 12. — С. 159-165. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sdzif_2014_12_28.
Ціпіньо М. Компаративний аналіз уживання біблеїзмів у німецькій та українській мовах, ступінь їх структурно-семантичної еквівалентності щодо оригінального тексту Біблії в сучасному перекладі українською мовою [Електронний ресурс] / М. Ціпіньо // Актуальні питання гуманітарних наук. — 2021. — Вип. 42(2). — С. 163-167. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2021_42(2)__29.

.: Раздел: Языкознание :: 22.05.2024 09.42.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Оля из города: Кропивницький :: Вопрос: 47797  
Оля спрашивает:
Добрий день. Досліджую таку тему з лексики: Експресивність в українській мові. Буду вдячна за допомогу з пошуку відповідної літератури.
Наш ответ:
Добрий день. Оля, радимо вам таку літературу:
Бакун О. А. Структурно-контекстуальна типологія сегментних конструкцій з називним роз’яснювально-пояснювального змісту як експресивних синтаксичних одиниць української мови [Електронний ресурс] / О. А. Бакун // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2011. — Вип. 6(2). — С. 5-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2011_6(2)__3.
Бойко Н. І. Типи лексичної експресивності в українській літературній мові [Електронний ресурс] / Н. І. Бойко // Мовознавство. — 2002. — № 2-3. — С. 10-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MoZn_2002_2-3_4.
Бойко Н. І. Українська експресивна лексика: проблеми семантики і функціонування : автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.01 / Н. І. Бойко ; НАН України. Ін-т укр. мови. — Київ, 2006. — 36 с.
Ворона Я. М. Іронічні стійкі порівняння як різновид експресивної енантіосемії в українській мові [Електронний ресурс] / Я. М. Ворона // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. — 2011. — Кн. 2. — С. 56-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2011_2_16.
Дехтярьова О. В. Прийоми експресивно-стилістичного використання діалектних фразеологічних одиниць у художніх текстах / О. В. Дехтярьова // Мова і культура. — 2012. — Вип. 15, т. 1. — С. 173-179.
Коваль Т. Л. Засоби експресивізації українського газетного дискурсу початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Т. Л. Коваль ; МОНМС України, ДВНЗ «Запоріз. нац. ун-т». — Запоріжжя, 2011. — 19 с.
Кочукова Н. І. Експресивні можливості трансформованих крилатих висловів (на матеріалі мови української преси) [Електронний ресурс] / Н. І. Кочукова // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. — 2013. — Вип. 35. — С. 175-177. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_35_55.
Краснобаєва-Чорна Ж. Експресивно-стилістична класифікація фразеологізмів у словнику фразеологічних термінів сучасної української мови [Електронний ресурс] / Ж. Краснобаєва-Чорна, О. Усенко // Лінгвістичні студії. — 2011. — Вип. 23. — С. 265-274. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lingst_2011_23_59.
Красовська О. М. Експресивний та аксіолоігчний характер дієслівних фразеологізмів (на матеріалі епістолярію Лесі Українки) / О. М. Красовська // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — 2013. — Вип. 26. — С. 123-132.
Марінашвілі М. Д. Лексичні трансформації й експресивна конкретизація у перекладі (на матеріалі перекладу роману Ф. Саган «Bonjour tristesse» українською мовою) [Електронний ресурс] / М. Д. Марінашвілі // Мова. — 2013. — № 19. — С. 91-95. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mova_2013_19_24.
Помирча С. В. Експресивна лексика як особливе та специфічне явище української літературної мови [Електронний ресурс] / С. В. Помирча // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 7. — С. 129-131. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2019_7_34.
Третяк Н. В. Експресивний потенціал жаргонної фразеології / Н. В. Третяк // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. — 2013. — Кн. 4. — С. 40-43.
Турчак О. М. Оказіональні сполучення слів як прояв експресивності в мові української періодики кінця ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. М. Турчак // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. — 2014. — № 2. — С. 213-217. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2014_2_33.
Холявко І. В. Засоби експресивності в українських мовознавчих наукових статтях [Електронний ресурс] / І. В. Холявко // Львівський філологічний часопис. — 2020. — № 8. - С. 185-190. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/lvphj_2020_8_31.
Школяр Н. В. Емоційно-експресивний компонент пам’яті фразеологічних одиниць: на матеріалі англійської та української мови / Н. В. Школяр // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер. : Філологічна. — 2012. — Вип. 29. — С. 221-223.

.: Раздел: Языкознание :: 12.05.2024 09.35.41 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Євген из города: Київ :: Вопрос: 47750  
Євген спрашивает:
Цікавить інформація про наріччя і діалекти української мови. Дякую!
Наш ответ:
Аркушин Г. Іменний словотвір західнополіського говору : монографія / Г. Аркушин. — Луцьк : Вежа, 2004. — 764 с.
Видайчук Т. Л. Фонетичні особливості східнополіського говору північного наріччя української мови (на матеріалі етнографічної спадщини Бориса Грінченка) [Електронний ресурс] / Т. Л. Видайчук // Studia philologica. — 2017. — Вип. 8. — С. 11-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stfil_2017_8_4
Етнографічні групи українців Карпат : монографія : Лемки / О. Болюк ; НАН України, Інститут народознавства ; за наук. ред. і уклад. С. Павлюка ; редкол.: Я. Тарас, М. Суполита, У. Мовна. — Харків : Фоліо, 2020. – 362 с.
Закутня А. Діалектизми південно-західного наріччя української мови в рекламних текстах кінця ХІХ-першої половини ХХ ст. / А. Закутня // Дивослово. — 2017. — № 11. — С. 33-41.
Коваленко Н. Д. Фраземіка південно-західного наріччя: лексикографічний досвід [Електронний ресурс] / Н. Д. Коваленко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Історична та філологічна. — 2015. — Вип. 11. — С. 221-224. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2015_11_39
Коваленко Н. Слова з язика, як бджоли з вулика : матеріали до слов. нар. порівнянь поділ. і волин. говірок Хмельниччини : навч. посіб. / Н. Коваленко ; Кам'янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка. — Кам'янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2011. — 143 с.
Козлова А. Чи були слов'яни білінгвами : Історія літературної мови Київської Русі / А. Козлова, А. Псатій // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 6-23.
Колесников А. Граматичні риси південно-західного наріччя в українських говірках межиріччя Дністра і Дунаю [Електронний ресурс] / А. Колесников // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика. — 2013. — Вип. 17. — С. 42-47. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2013_17_11
Король О. С. Степовий говір південно-східного наріччя української мови [Електронний ресурс] / О. С. Король // Управління розвитком. — 2014. — № 12. — С. 115-117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2014_12_60
Крохмалюк Д. Словник говірки села Шендерівка та інших населених пунктів Могилівського Придністров'я / Д. Крохмалюк ; дизайн обкл. С. Козицька ; фото з особистого архіву авт. та з відкритих джерел. — Київ : Літопис-ХХ, 2015. — 247 с.
Лебедівна О. Я. Особливості історичного розвитку ? в південно-західному і північному наріччях української мови [Електронний ресурс] / О. Я. Лебедівна // Магістеріум. Мовознавчі студії. — 2017. — Вип. 66. — С. 51-56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Magisterium_mov_2017_66_12
Левкова А. Мешти, тремпель і парадички : [діалекти в українській мові] : проМОВисте / А. Левкова // Однокласник. — 2021. — № 1. — С. 30-31.
Пилипчук Д. Болять мені загублені слова... : мій дод. до першого т. Словника укр. мови : у 20 т. / Д. Пилипчук. — Вид. 2-е, допов. — Київ : Білоцерківська книжкова фабрика, 2013. — 854 с.
Пискач О. Д. Назви, пов’язані з родильною обрядовістю, в говорах південно-західного наріччя української мови [Електронний ресурс] / О. Д. Пискач, О. М. Гвоздяк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Філологічні науки. — 2017. — Вип. 272. — С. 12-22. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_fil
Пискач О. Назви весільної обрядовості в діалектних словниках південно- західного наріччя [Електронний ресурс] / О. Пискач // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2017. — Вип. 22. — С. 41-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2017_22_10
Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова : дослідж., факти, док. / Г. Півторак ; НАН України, Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні. — Київ : Віпол, 2014. — 279 с.
Редін П. Поговоримо "по-нашому"? : діалектні слова в українській мові / П. Редін // Я вивчаю українську. — 2012. — № 8. — С. 2-5.
Сабліна С. В. Лексико-словотвірні типи іменників на -в(а) в говірках південно-східного наріччя [Електронний ресурс] / С. В. Сабліна // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). — 2018. — № 10. — С. 131-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvddpufm_2018_10_30
Словник діалектизмів, запозичень та застарілих слів в українській мові / В. Карпенко ; уклад.: В. Карпенко, О. Волкова, О. Карпенко, Т. Капустіна. — Вид. 2-е, допов. — Київ : Вадим Карпенко, 2016. — 295 с.
Сокіл Б. М. Руська (українська) мова: самостійна чи наріччя польської [Електронний ресурс] / Б. М. Сокіл // Філологічні трактати. — 2014. — Т. 6, № 3. — С. 100-104. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Filtr_2014_6_3_19
Ткач Л. Українська діалектологія як справа всього життя : до 100-річчя від дня народження Валентини Адольфівни Прокопенко / Л. Ткач // Дивослово. — 2020. — № 12. — С. 28-31.
Українська мова. Дидактика гра : [добірка матеріалів] // Українська мова та література. Бібліотека. — 2020. — № 1. — С. 6-124.

.: Раздел: Языкознание :: 10.04.2024 12.06.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 

Автор вопроса: Ольга из города: Хмельницький :: Вопрос: 47746  
Ольга спрашивает:
Доброго дня! Семантико-словотвірна структура новітньої торговельно-економічної лексики в українській мові (для бакалаврської роботи) Дякую
Наш ответ:
Добрий день, Ольго. Радимо вам таку літерутуру за вашим запитом:
Бондарєва Н. Економічний лексикон як об’єкт перекладу: теоретичний аспект [Електронний ресурс] / Н. Бондарєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика. — 2011. — Вип. 14. — С. 171-175. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2011_14_42.
Гула Л. І. Торговельно-економічна лексика: стан та перспективи дослідження [Електронний ресурс] / Л. І. Гула // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2019. — № 18. — С. 31-34. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2019_18_9.
Дроздова О. В. Термінологічні проблеми торговельної документації [Електронний ресурс] / О. В. Дроздова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2014. — № 2. — С. 23-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2014_2_6.
Маглам’ян К. Економічна лексика української мови: походження та формування [Електронний ресурс] / К. Маглам’ян // Психолінгвістика. — 2017. — Вип. 21(2). — С. 76-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psling_2017_21(2)__8.
Навальна М. І. Історія формування економічної лексики на позначення дій та процесів [Електронний ресурс] / М. І. Навальна, О. А. Спис // Економічний вісник університету. — 2016. — Вип. 28(1). — С. 26-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2016_28(1)__5.
Семенець А. О. Формалізація категоріально-термінологічного апарату внутрішнього аудиту на підприємствах торгівлі [Електронний ресурс] / А. О. Семенець // Бізнес Інформ. — 2019. — № 3. — С. 276-285. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2019_3_40.
Спис О. А. Головні тенденції розвитку економічної лексики в сучасній українській мові (на основі праць відомих українських мовознавців початку ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / О. А. Спис // Економічний вісник університету. — 2022. — Вип. 53. — С. 36-41. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2022_53_6.
Термінологічний словник з дисципліни «Економіка торговельного підприємства» : для студентів спец.: 076 «Підприємництво та торгівля» / Н. П. Яворська, Т. І. Данько, Р. М. Скриньковський, М. В. Хмиз. — Львів : Растр-7, 2023. — 225 c.
Томіленко Л. М. Економічна лексика в радянській та сучасній тлумачній лексикографії української мови : (порівняльний аспект) [Електронний ресурс] / Л. М. Томіленко // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. — 2012. — Т. 137. — С. 74-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfn_2012_137_18.
Чугаєв О. А. Глобальні виміри економічної сили країни : монографія / О. А. Чугаєв; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Київ. ун-т, 2017. — 495 c.

.: Раздел: Языкознание :: 9.04.2024 11.53.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Печатная версия :.
 


Generated in 0.295411 seconds