Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45737
   


Автор запитання: Наталія із міста: Кіровоград :: Запитання: 47434  
Наталія запитує:
Доброго дня,шановні бібліографи.Допоможіть будь ласка знайти матеріали до поданих тем: "Семантико-словотвірна характеристика українських прізвищ"та "Жіночі та чоловічі імена та їх походження(Кіровоградщини)".
Наша відповідь:
Бабій Ю. Б. Словотвірна специфікація прізвищевих ад’єктивів [Електронний ресурс] / Ю. Б. Бабій // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 3. — С. 32-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2018_3_10
Бачинська Г. Найменш поширені словотвірні моделі прізвищ українців, переселених з Польщі на Тернопільщину [Електронний ресурс] / Г. Бачинська // Наукові записки [Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка]. Серія : Мовознавство. — 2011-2012. — № 2-1. — С. 118-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUmz_2011-2012_2-1_14
Бутова В. О. Етимологія та морфологія українських та англомовних прізвищ [Електронний ресурс] / В. О. Бутова // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. — 2022. — Вип. 3(2). — С. 209-219. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2022_3(2)__30
Вирста Н. Б. Українські та німецькі прізвища, мотивовані назвами професій (лексико-семантичний аналіз) [Електронний ресурс] / Н. Б. Вирста // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2013. — Вип. 6(1). — С. 36-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2013_6(1)__7
Жижома О. О. Семантична та словотвірна природа прізвищ (на матеріалі антропонімії українських сіл Приазов'я) [Електронний ресурс] / О. О. Жижома // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2020. — Т. 31(70), № 4(1). — С. 54-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2020_31(70)_4(1)__13
Захуцька О. В. Імена грецького походження в сучасній українській мові (на матеріалі словника-довідника "Власні імена людей" Л. Г. Скрипник, Н. П. Дзятківської) [Електронний ресурс] / О. В. Захуцька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2015. — Вип. 18(1). — С. 23-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2015_18(1)__8
Зуб Н. М. Власні імена східного походження в офіційному документообігу України [Електронний ресурс] / Н. М. Зуб, О. О. Хамрай // Східний світ. — 2020. — № 4. — С. 79-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2020_4_8
Зубко А. Походження жіночих імен в князівській династії Київської Русі ІХ-ХІІІ ст. [Електронний ресурс] / А. Зубко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2011. — Вип. 105. — С. 15-18. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2011_105_7
Івасенко А. Словотвірно-семантична структура прізвищевих назв українців Галичини XVI ст. (на матеріалах королівщин Руської землі) [Електронний ресурс] / А. Івасенко // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2012. — Вип. 57. — С. 218-229. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2012_57_25
Падалка Р. М. Словотвірна динаміка прізвищевих формантів слов’янщини кінця ХІХ ст. (1899 рік) – початку ХХІ ст. (2001 рік) [Електронний ресурс] / Р. М. Падалка // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2012. — № 1. — С. 343-346. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2012_1_72
Плюшко О. Склад і походження чоловічих особових імен М. Єлисаветграда початку ХХ століття [Електронний ресурс] / О. Плюшко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. — 2008. — Вип. 80. — С. 148-155. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2008_80_23
Прадід Ю. Словотвірні особливості та регіональне поширення прізвищ, похідних від апелятива земля [Електронний ресурс] / Ю. Прадід // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Філологія (мовознавство). — 2022. — Вип. 35. — С. 78-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2022_35_11
Тищенко К. Прізвища українців з авестійським минулим: статистика, ареали, словотвір, хронологія [Електронний ресурс] / К. Тищенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Літературознавство, мовознавство, фольклористика. — 2017. — Вип. 1. — С. 47-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_LMF_2017_1_13
Фандуль О. М. Прізвища, утворені лексико-семантичним способом (на матеріалі прізвищ жителів ХХ ст. Волочиського району Хмельницької області) [Електронний ресурс] / О. М. Фандуль // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2012. — Вип. 5. — С. 200-205 . — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2012_5_28
Фандуль О. М. Семантика, мотивація та способи творення прізвищевих назв і прізвищ Центральної Хмельниччини XVII – XXI ст. [Електронний ресурс] / О. М. Фандуль // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2014. — Вип. 7. — С. 180-184. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2014_7_41
Хвіщук О. В. Нововолинські прізвища з неоднозначною словотвірною мотивацією (літери Б–Ж) [Електронний ресурс] / О. В. Хвіщук // Одеський лінгвістичний вісник. — 2017. — Вип. 9(2). — С. 141-146. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/olinv_2017_9(2)__33
Шабінський М. Семантико-когнітивні особливості прізвищ мешканців Луганщини [Електронний ресурс] / М. Шабінський // Теоретична і дидактична філологія. Серія : Філологія. — 2020. — Вип. 31. — С. 193-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2020_31_22

.: Розділ: Мовознавство :: 7.10.2023 18.18.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Ірпінь :: Запитання: 47427  
Яна запитує:
Доброго дня, допоможіть, будь ласка, знайти літературу для магістерської роботи на тему: "Компетентнісно орієнтована методика навчання української мови учнів старших класів із використанням медіатекстів". Завчасно дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Яно! Радимо для опрацювання таку літературу:
Бондаренко Н. Медіатекст як ресурс осучаснення й збагачення змісту підручника української мови [Електронний ресурс] / Н. Бондаренко // Проблеми сучасного підручника. — 2021. — Вип. 27. — С. 15-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/psp_2021_27_4.
Бурса М. М. Матеріал: Медіаосвіта на уроках української літератури в старшій школі [Електронний ресурс] / М. М. Бурса // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/mediaosvita-na-urokakh-ukrainskoi-literatury-v-starshii-shkoli-577636.html. — Дата звернення : 05.10.2023.
Гаріна С. М. Медійні властивості: від медіатекстів до мережевих освітніх ресурсів [Електронний ресурс] / С. М. Гаріна // Вісник Національного університету оборони України. — 2014. — Вип. 5. — С. 25-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2014_5_7.
Громова Ю. О. Матеріал: Використання мультимедійних технологій на уроках української мови та літератури [Електронний ресурс] / Ю. О. Громова // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/vikoristanna-multimedijnih-tehnologij-na-urokah-ukrainskoi-movi-ta-literaturi-73573.html. — Дата звернення : 05.10.2023.
Дерменжи Н. Прикладні аспекти формування ключових компетентностей учнів 10 класу : на матеріалі підручника «Українська мова (профільний рівень)» / Н. Дерменжи // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 5. — С. 19-26.
Диба В. Прикладні аспекти формування предметної компетентності учнів 10 класу філологічного профілю у процесі навчання української мови / В. Диба // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 12. — С. 16-17.
Кардаш Л. В. Поняття медіатексту як базової категорії медіалінгвістики [Електронний ресурс] / Л. В. Кардаш // Молодий вчений. — 2017. — № 4. — С. 146-149. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_4_36.
Кочукова Н. І. Лексичні й синтаксичні засоби репрезентації сучасного українського науково-популярного медіатексту [Електронний ресурс] / Н. І. Кочукова, Т. В. Ягубова // Закарпатські філологічні студії. — 2022. — Вип. 26(2). — С. 14-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trphst_2022_26(2)__4.
Подаряща О. І. Медіатекст у контексті нової комунікаційної парадигми освіти [Електронний ресурс] / О. І. Подаряща // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2016. — № 1. — С. 108-112. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2016_1_22.
Протасова К. Ю. Матеріал: Презентація «Формування медіаграмотності на уроках української мови та літератури» [Електронний ресурс] / К. Ю. Протасова // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacia-formuvanna-mediagramotnosti-na-urokah-ukrainskoi-movi-ta-literaturi-462732.html. — Дата звернення : 05.10.2023.
Скиба Н. Фразеологічні трансформи в новітньому медіатексті у навчанні української мови як іноземної [Електронний ресурс] / Н. Скиба // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. — 2014. — Вип. 9. — С. 143-149. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Timvum_2014_9_20.
Технології візуалізації в сучасних освітніх трендах : [тематична добірка] // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2021. — № 11-12. — С. 8-100.
Ус Т. Метод проєктів як засіб формування предметної компетентності з української мови в учнів 10 класу філологічного профілю / Т. Ус // Українська мова і література в школах України. — 2021. — № 6. — С. 26-27.

.: Розділ: Мовознавство :: 4.10.2023 16.41.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ірина із міста: Київ :: Запитання: 47390  
Ірина запитує:
Добрий день. Потрібно конспекти уроків з української мови для 5 класу НУШ, тема Лексикологія. Дякую вам за допомогу.
Наша відповідь:
Добрий день, Ірино! Радимо вам для опрацювання таку літературу за вашим запитом:
Богатирьова Л. В. Конспект уроку з української мови 5 клас. Контрольний диктант [Електронний ресурс] / Л. В. Богатирьова // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-z-ukrainskoi-movi-5-klas-kontrolnij-diktant-202267.html. — Дата звернення : 13.09.2023.
Веремійчук С. В. Додаткові завдання з теми «Лексикологія» (5 клас) [Електронний ресурс] / С. В. Веремійчук // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/dodatkovi-zavdanna-z-temi-leksikologia-5-klas-44381.html. — Дата звернення : 13.09.2023.
Дащенко Л. В. Гра «Чи знаєш ти українську мову?» 5 клас. Анімована презентація [Електронний ресурс] / Л. В. Дашенко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/hra-chy-znaiesh-ty-ukrainsku-movu-5-klas-animovana-prezentatsiia-692377.html. — Дата звернення : 13.09.2023.
Деркач Т. І. Урок «Контрольна робота з теми «Лексикологія» (5 клас) [Електронний ресурс] / Т. І. Деркач // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/urok-kontrolna-robota-z-temi-leksikologia-5-klas-173392.html. — Дата звернення : 13.09.2023.
Жураховська І. В. Урок-гра з української мови 5 клас [Електронний ресурс] / І. В. Жураховська // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/urok-gra-z-ukrainskoi-movi-5-klas-168430.html. — Дата звернення : 13.09.2023.
Зелениченко Л. А. Конспект уроку з української мови 5 клас [Електронний ресурс] / Л. А. Зелениченко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-z-ukrainskoi-movi-5-klas-131658.html. — Дата звернення : 13.09.2023.
Лютик О. М. Урок-подорож і презентація на тему «Повторення й узагальнення вивченого з лексикології» [Електронний ресурс] / О. М. Лютик // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/urok-podoroz-i-prezentacia-na-temu-povtorenna-j-uzagalnenna-vivcenogo-z-leksikologii-104976.html. — Дата звернення : 13.09.2023.
Лященко М. Б. Методична розробка заняття з української мови «Предмет і завдання лексикології української мови» [Електронний ресурс] / М. Б. Лященко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/metodicna-rozrobka-zanatta-z-ukrainskoi-movi-predmet-i-zavdanna-leksikologii-ukrainskoi-movi-63959.html. — Дата звернення : 13.09.2023.
Максимович Т. М. 5 клас. Українська мова. Лексикологія (узагальнення і систематизація вивченого) [Електронний ресурс] / Т. М. Максимович // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/5-klas-ukrainska-mova-leksikologia-uzagalnenna-i-sistematizacia-vivcenogo-195731.html. — Дата звернення : 13.09.2023.
Мороз О. А. Урок лексикології української мови в сучасній школі: традиційний та інноваційний підходи [Електронний ресурс] / О. А. Мороз, Л. Р. Постельняк // Інноваційна педагогіка. — 2020. — Вип. 30(2). — С. 76-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_30(2)__16.
Поміркована Г. Б. Презентації до уроків української мови 5 клас. Омоніми [Електронний ресурс] / Г. Б. Поміркована // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/prezentacii-do-urokiv-ukrainskoi-movi-5-klas-omonimi-125050.html. — Дата звернення : 13.09.2023.
Саранюк Б. Г. Конспект уроку з української мови для 5 класу [Електронний ресурс] / Б. Г. Саранюк // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/konspekt-uroku-z-ukrainskoi-movi-dla-5-klasu-56726.html. — Дата звернення : 13.09.2023.
Сукмановська С. Інтерактивні технології навчання – засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови під час вивчення лексикології [Електронний ресурс] / С. Сукмановська // Рідне слово в етнокультурному вимірі. — 2012. — 2012. — С. 478-481. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2012_2012_67.
Устиченко І. В. Матеріали до уроку з теми «Лексикологія. Лексика української мови» [Електронний ресурс] / І. В. Устиченко // Всеосвіта [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : https://vseosvita.ua/library/materiali-do-uroku-z-temi-leksikologia-leksika-ukrainskoi-movi-335077.html. — Дата звернення : 13.09.2023.

.: Розділ: Мовознавство :: 13.09.2023 09.22.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліна із міста: Київ :: Запитання: 47350  
Ліна запитує:
Добрий день! Чи є у вашій бібліотеці Словник укоаїнських рим В. Краснопольського. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Ліно! Нажаль, у НБУ для дітей немає даного видання, але ви можете скористатися електронними ресурсами, присвяченими даній тематиці:
Azrhymes [Електронний ресурс] : словник для римувань. - Режим доступу: https://ua.azrhymes.com/.
Онлайн генератор рим: підбір рими до слів [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://rymy.com.ua/words/Україна/.
Рими України [Електронний ресурс] : енциклопедія українських рим. - Режим доступу: http://rymy.in.ua/.

.: Розділ: Мовознавство :: 31.07.2023 09.24.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 47230  
Яна запитує:
Добрий день! Мені потрібна література про мовознавця С. Бевзенка. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий ранок! Перегляньте наступні джерела:
100-річчя професора С. П.Бевзенка [Електронний ресурс] // Одеський національний університет імені І. І. Мечнікова : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://onu.edu.ua/uk/podii/100-years-bevzenko-sp. - Назва з екрана.
Гальона Н. П. Синтаксичні студії С. П. Бевзенка [Електронний ресурс] / Н. П. Гальона // Український державний ун-т імені Михайла Драгоманова : [цифровий репозитарій] . - Електронні дані. - Режим доступу: https://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/30503?locale-attribute=uk. - Назва з екрана.
Железняк М. Г. Степан Бевзенко і Юрій Шевельов [Електронний ресурс] / М. Г. Железняк // Український державний ун-т імені Михайла Драгоманова : [цифровий репозитарій] . - Електронні дані. - Режим доступу: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/15854/Zheleznyak.pdf?sequence=1&isAllowed=y. - Назва з екрана.
Книги С. П. Бевзенка, українського мовознавця і педагога, з особистої бібліотеки у фондах бібліотеки УДПУ імені Павла Тичини [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://library.udpu.edu.ua/library_files/virtual_vust/pdf/Bevzenko.pdf.
Сабадош І. С.П. Бевзенко як діалектолог (до 90-річчя від дня народження)
[Електронний ресурс] / І. Сабадош. - Режим доступу: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/24603/1/Память. Іван Сабадош.pdf.

.: Розділ: Мовознавство :: 10.05.2023 08.56.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.520352 seconds