Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 46066  
Тетяна запитує:
Добрий день, питання: Ономастика. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Тетяно! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Onomastyka
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/32501/19-Zubko.pdf
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/13237/Luchyk_Slovianska_onomastyka_stan_i_perspektyvy_rozvytku.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ukrmova.iul-nasu.org.ua/en/vypusky-zhurnalu/2018-2/zhurnal-ukrayinska-mova-3-67-2018/ukrayinska-akademichna-onomastyka-mynule-sogodennya-majbutnye.html
https://core.ac.uk/download/pdf/149236163.pdf
https://stud.com.ua/122989/literatura/onomastika
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/20310/1/Колесник Н. С..pdf
http://karpenko.in.ua/wp-content/uploads/2013/02/Karpen4.pdf

– Компан О. Ономастика як допоміжна історична дисципліна / О.Компан // Історичні джерела та їх використання. – Київ, 1966. – Вип. 2.
– Вербич С. Українська академічна ономастика: минуле, сьогодення, майбутнє / С. Вербич // Українська мова. – 2018. – № 3. – С. 28-39.
– Бучко Г.Є. Історична та сучасна українська ономастика : вибр. пр. / Г. Бучко, Д. Бучко. – Чернівці : Букрек, 2013. – 455 с.
– Карпенко Ю.О. Літературна ономастика : зб. ст. / Ю. Карпенко ; [упоряд. М. Р. Мельник ; відп. ред. М. І. Зубов] ; НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — Одеса : Астропринт, 2008. – 324 с.
– Регіональна ономастика : матеріали IV Регіон. наук.-практ. конф. з ономастики / М-во освіти і науки України, Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 99 с.
– Карпенко О.Ю. Когнітивна ономастика як напрямок пізнання власних назв : автореф. дис… д-ра філол. наук : 10.02.15 / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка ; О.Ю.Карпенко. – Київ, 2006. – 32, [1] с.
– Слов’янська ономастика : зб. наук. пр. на честь 70-річчя д-ра філол. наук, проф. П.П.Чучки / НАН України. Ін-т укр. мови. М-во освіти України. Ужгор. держ. ун-т ; [Упоряд. С.М.Медвідь ; Редкол.: С.М.Медвідь (відп. ред.) та ін.]. – Ужгород : Госпрозрахунк. ред.-вид. відд. ком. інформ., 1998. – 236 с.
– Походження і значення імен // Наука і суспільство. – 1998. – № 1-2. – C.70-74.
– Питання ономастики : (матеріали ІІ Республіканської наради з питань ономастики) / АН УРСР, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні ; відп. ред. К. К. Цілуйко. - Київ : Наукова думка, 1965. – 308 с.
– Ономастика України. – Київ, 1992. – 275с.

.: Розділ: Мовознавство :: 26.11.2021 12.20.11 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Дніпро :: Запитання: 46042  
Катя запитує:
Добрий день. Мені потрібно джерела на тему Особливості перекладів акронімів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 37799. Також ви можете додатково опрацювати такі джерела:
Бондаренко О. Особливості перекладу абревіатур, акронімів і скорочень [Електронний ресурс] / О. Бондаренко // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. — 2015. — Вип. 1. — С. 76-83. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2015_1_10.
Лучук О. М. Англо-український словник абревіатур та акронімів у галузі міжнародних відносин, економіки і права / О. М. Лучук. — Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. — 190 c.
Максимов С. Є. Фактор доречності/недоречності у перекладі / С. Є. Максимов // Вісн. Сум. держ. ун-ту. Сер. Філол. науки. — 2004. — № 4. — С. 41-43.
Міщинська І. Абревіатури та акроніми в економічному та бізнес-дискурсі [Електронний ресурс] / І. Міщинська // Філологічний дискурс. — 2018. — Вип. 7. — С. 221-227. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/fild_2018_7_23.
Ніколаєва Т. М. Лексико-семантичні особливості акронімів і методи їх перекладу в сучасній англійській мові [Електронний ресурс] / Т. М. Ніколаєва // International journal of philology. — 2020. — Vol. 11, № 2. — С. 81-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/intjouph_2020_11_2_13.
Ніколаєва Т. М. Лексико-семантичні особливості акронімів сучасної англійської мови [Електронний ресурс] / Т. М. Ніколаєва // Нова філологія. — 2020. — № 80(2). — С. 73-77. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Novfil_2020_80(2)__13.
Стегніцька Л. В. Пропріативна складова акронімів та абревіатур в англійській медичній термінології [Електронний ресурс] / Л. В. Стегніцька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2014. — Вип. 12. — С. 154-156. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_12_43.

.: Розділ: Мовознавство :: 22.11.2021 10.34.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Таїсія із міста: Львів :: Запитання: 45998  
Таїсія запитує:
Добрий день! Підкажіть, будь ласка, повне ім'я, по-батькові автора атласу будівельної лексики Західного Полісся.
Наша відповідь:
Доброго дня, Таїсія! За вашим запитом повне ім'я, по-батькові автора - Євтушок Олексій Михайлович, його книга - Євтушок О. М. Атлас будівельної лексики Західного Полісся / О. М. Євтушок. - Рівне, 1993. - 134 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 7.11.2021 13.38.49 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 45974  
Софія запитує:
Добрий вечір! Потрібна література на промову "Мова як символ і знак держави"
Наша відповідь:
Доброго дня, Софія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Балабаєва З. Основи аналізу державної політики: конспект лекцій / З. Балабаєва. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. — 56 с.
Бушанський В. Блиск і злиденність символічної політики / В. Бушанський // Віче. — 2008. — № 23. — С. 20-23.
Державна символіка [Електронний ресурс] // Національна бібліотека України для дітей : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://chl.kiev.ua/Default.aspx?id=7018. — Назва з екрана.
Державні символи України [Електронний ресурс] // Вікіпедія: вільна енциклопедія : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Державні_символи_України. — Назва з екрана.
Державні символи України [Електронний ресурс] // Міністерство оборони України : [вебсайт]. — Електрон. дані. — Режим доступу: https://www.mil.gov.ua/ministry/simvolika-ta-nagorodi/derzhavni-simvoli-ukraini.html. — Назва з екрана.
Левенець Ю. Політика в Україні: символізація змісту / Ю. Левенець // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. - 2007. — Вип. 10. — С. 5-10.
Політична філософія : підручник / Є. М. Суліма, М. А. Шепєлєв, В. В. Кривошеїн, В. Ю. Полянська; за ред. Є. М. Суліми. — Київ : Знання, 2006. — 799 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 1.11.2021 18.32.48 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: м. Одеса :: Запитання: 45961  
Валерія запитує:
Доброго дня. Допоможіть будь-ласка знайти літературу та електроні джерела для індивідуально-дослідного дослідження на тему:" Школа естетичного ідеалізму К. Фослера- лінгвістична концепція, погляди на історію мовного розвитку".
Наша відповідь:
Доброго дня, Валеріє! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://litmisto.org.ua/?p=15036
https://studfile.net/preview/5650828/page:5/
https://ru.scribd.com/document/460326439/Школа-естетичного-ідеалізму-1-doc
https://studopedia.su/7_34289_shkola-esteticheskogo-idealizma-karla-fosslera.html
https://perviydoc.ru/v9558/реферат_-_эстетическая_школа_в_языкознании
http://194.44.152.155/elib/local/sk795964.pdf
http://linguistics-online.narod.ru/index/0-139
https://megapredmet.ru/1-80689.html
https://inyaz.bobrodobro.ru/6782
http://tapemark.narod.ru/les/594b.html

– Фосслер К. Эстетический идеализм : избранные работы по языкознанию : пер. с нем. / К.Фосслер ; сост. В.Д.Мазо. – Москва : Издательство ЛКИ, 2007. – 144 с.
– Звегинцев, В. А. Эстетический идеализм в языкознании (К. Фосслер и его школа) : материалы к курсам языкознания / В. А. Звегинцев. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1956. – 26 с.
– Звегинцев В.А. История языкознания XIX-XX веков в очерках и извлечениях : научное издание. Ч. 1 / В. А. Звегинцев. - 3-е изд., доп. - Москва : Просвещение, 1964. - 466 с.
– Ковалик І.І. Загальне мовознавство: історія лінгвістичної думки : навч. посібник для студентів філологічних факультетів спеціальності № 2102 "Українська мова і література" / І. І. Ковалик, С. П. Самійленко. - Київ : Вища школа, 1985. - 215 с.
– Супрун Л. Національна специфіка категоризації мовної системи / Л. Супрун // Дивослово. - 2008. - № 4. - С. 40-43.
– Радченко О. А. Трудные пути идеализма в языкознании : (к 135-летию со дня рождения К.Фосслера) / О. А. Радченко // Вестник Московского городского педагогического университета : Научный периодический журнал / Департамент образования города Москвы, Московский городской пед. ун-т. - Москва : Жизнь и мысль, 2007. - № 1 (14), март 2007 : Филологический выпуск (романо-германская филология). - С. 73-92.
– Фосслер К. Позитивизм и идеализм в языкознании / К. Фосслер // Хрестоматия по общему языкознанию : хрестоматия / сост. Л. П. Иванова. - Київ, 2008. - С. 347-359.
– Нелюбин Л. Л. Эстетический идеализм и концепция К. Фосслера / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. Хухуни // История науки о языке : учебник / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. Хухуни. - 3-е изд., исправ. и доп. - Москва, 2008. - С. 157-161.
– Кочерган М. П. Загальне мовознавство : підручник / М. П. Кочерган. - Київ : Академія, 1999. - 288 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 28.10.2021 15.53.13 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.243858 seconds