Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45783
   


Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47735  
Ольга запитує:
Дуже вдячна за попередню вашу роботу. Прошу допомогти з літературою до теми "Граматична парадигма в лінгвальній культурі мовця: Прикметникові та дієслівні форми" Дякую
Наша відповідь:
Власенко Л. Часова перехідність дієслівних форм [Електронний ресурс] / Л. Власенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика. — 2011. — Вип. 14. — С. 61-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_2011_14_15
Деркевич Н. А. Семантичні закономірності функціонування префіксально-дієслівної моделі з прикметниковою основою [Електронний ресурс] / Н. А. Деркевич // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 5. — С. 192-195. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2019_5_55
Каракевич Р. О. Компаративна фразеологія як лінгвальний і культурний феномен [Електронний ресурс] / Р. О. Каракевич // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. — 2013. — № 16. — С. 93-102. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpupu_2013_16_14
Коваль Л. М. Формально-граматична парадигма складеного головного компонента безособового речення в українській мові [Електронний ресурс] / Л. М. Коваль // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. — 2013. — Кн. 3. — С. 37-43. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2013_3_8
Колесников А. Дієслівні форми доконаного виду теперішнього — майбутнього часу в українських говірках [Електронний ресурс] / А. Колесников // Українська мова. — 2014. — № 3. — С. 52-70. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2014_3_8
Колібаба Л. Українські національно марковані форми дієслівного керування [Електронний ресурс] / Л. Колібаба, В. Фурса // Культура слова. — 2022. — Вип. 97. — С. 194-221. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2022_97_20
Коца Р. О. Складносуфіксальні прикметники з другим дієслівним компонентом у давньоукраїнській мов [Електронний ресурс] / Р. О. Коца // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2017. — Вип. 64(1). — С. 385-397. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2017_64(1)__46
Коць Т. Граматична норма: дієслівна парадигма в проскрипціях і в публіцистичних текстах початку ХХ століття [Електронний ресурс] / Т. Коць // Українська мова. — 2013. — № 1. — С. 68-75. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2013_1_9
Кравчук А. Є. Словозмінні особливості прикметникових форм у ділових пам’ятках староукраїнської мов [Електронний ресурс] / А. Є. Кравчук // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — 2010. — Вип. 20. — С. 102-114. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2010_20_12
Кравчук А. Є. Функціонування прикметникових форм родового відмінка однини в мові староукраїнських пам’яток [Електронний ресурс] / А. Є. Кравчук // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2010. — Вип. 12. — С. 101-109. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2010_12_18
Мартинова Г. Особові дієслівні форми в середньонаддніпрянських говірках [Електронний ресурс] / Г. Мартинова // Філологічний часопис. — 2018. — Вип. 2. — С. 50-62. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filoljour_2018_2_8
Пілецький В. Дієслівні форми та віддієслівні іменники і прикметники в науково-технічній термінології (проблеми творення та функціювання) [Електронний ресурс] / В. Пілецький // Проблеми гуманітарних наук. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 38. — С. 236–249. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgn_fl_2016_38_27
Приймачок О. І. Особливості відтворення прикметникових форм у перекладах з близькоспоріднених мов [Електронний ресурс] / О. І. Приймачок // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. — 2013. — № 2. — С. 316-320. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduepf_2013_2_45
Рязанцева Д. В. Актуалізовані прикметникові форми як засоби вираження оцінки в науковому стилі української мови [Електронний ресурс] / Д. В. Рязанцева // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 58. — С. 63-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_58_26
Халіман О. В. Транспозиція особових дієслівних форм теперішнього часу як механізм породження оцінних значень [Електронний ресурс] / О. В. Халіман // Лінгвістичні дослідження. — 2018. — Вип. 47. — С. 175-179. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2018_47_27

.: Розділ: Мовознавство :: 4.04.2024 08.56.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ксенія із міста: Львів :: Запитання: 47707  
Ксенія запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, з літературою. Я досліджую просторіччя в українській мові. Дякую вам.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам таку літературу:
Блідар О. О. Лексичне просторіччя як проблема перекладу художнього твору [Електронний ресурс] / О. О. Блідар, Н. С. Жмаєва // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. — 2019. — № 28. — С. 18-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpupu_2019_28_4.
Вертипорох О. Літературознавча деконструкція як практика інтерпретації художнього тексту / О. Вертипорох // Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. — 2015. — № 5. — С. 22-32.
Гарлицька Т. С. Місце та види розмовно-просторічної лексики в мовному побуті міста [Електронний ресурс] / Т. С. Гарлицька // Молодий вчений. — 2020. — № 6(1). — С. 140-143. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2020_6(1)__30.
Дика Л. В. Просторічна лексика : порушення норми чи закономірний розвиток української мови? [Електронний ресурс] / Л. В. Дика // Наукові записки НаУКМА. Філологічні науки. — 2012. — Т. 137. — С. 62-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfn_2012_137_15.
Зайцева О. В. До питання про «просторічну» лексику [Електронний ресурс] / О. В. Зайцева // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Серія : Філологічні науки. — 2013. — Кн. 1. — С. 199-205. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzfn_2013_1_40.
Коваленко Б. О. Стилістично знижена лексика в мові сучасної української публіцистики : монографія / Б. О. Коваленко; МОНМС України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2010. — 160 c.
Рижко О. М. Стилістика української мови : практикум: навч. посіб. / О. М. Рижко; Київ. міжнар. ун-т. — Київ, 2008. — 250 c.
Сердега Р. Л. Застаріла лексика в мові українського фольклору в лексикографічному висвітленні [Електронний ресурс] / Р. Л. Сердега // Grail of Science. — 2023. — № 33. — С. 286-293. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/grsc_2023_33_46.
Товстенко В. Жаргонізми як одне із джерел поповнення просторічної лексики [Електронний ресурс] / В. Товстенко // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2015. — Вип. 21. — С. 60-65. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2015_21_14.
Товстенко В. Р. Просторіччя в українській мові як структурно-функціональне явище : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В. Р. Товстенко; НАН України. Ін-т укр. мови. — Київ, 2000. — 22 c.
Товстенко В. Р. Просторіччя в українській мові як структурно-функціональне явище : моногр. / В. Р. Товстенко; НАН України. Ін-т укр. мови. — Київ, 2003. — 278 c.
Товстенко В. Р. Фонетичні особливості українського просторіччя [Електронний ресурс] / В. Р. Товстенко // Закарпатські філологічні студії. — 2023. — Вип. 27(3). — С. 41-46. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trphst_2023_27(3)__9.

.: Розділ: Мовознавство :: 16.03.2024 19.02.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47704  
Ольга запитує:
Дуже прошу знайти літературу до теми "Лексико-семантична група дієслів на позначення ворожнечі та агресії" Заздалегідь вдячна за вашу працю
Наша відповідь:
[Ненормативна лексика] : [добірка матеріалів] // Психолог (Шкільний світ). — 2020. — № 6. — С. 8-55.
http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/1827/1/Мигалець Оксана Іванівна.pdf
Бігдай М. О. До питання лексико-семантичної класифікації дієслів української мови [Електронний ресурс] / М. О. Бігдай // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 40(1). — С. 19-21. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2019_40(1)__6
Колесник Г. "Мова ворожнечі" як соціальний та лінгвістичний феномен [Електронний ресурс] / Г. Колесник // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. — 2021. — Т. 32(71), № 4(3). — С. 278-283. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2021_32(71)_4(3)__48
Коренькова О. А. Лексико-семантична класифікація дієслів гносичного психічного стану в українській, німецькій та англійській мовах [Електронний ресурс] / О. А. Коренькова // Studia linguistica. — 2018. — Вип. 13. — С. 123-133. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Stling_2018_13_10
Коренькова О. А. Лексико-семантична класифікація дієслів емоційного психічного стану в українській, німецькій та англійській мовах [Електронний ресурс] / О. А. Коренькова // Закарпатські філологічні студії. — 2018. — Вип. 3(1). — С. 169-174. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/trphst_2018_3(1)__34
Круть О. В. Ономасіологічна структура одиниць вторинної номінаціїї на позначення агресії (на матеріалі англійської, української та російської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / О. В. Круть; Київський національний лінгвістичний університет. — Київ, 2019. — 20 c.
Лукач М. О. Лексико-семантична класифікація дієслів української мови [Електронний ресурс] / М. О. Лукач // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2014. — Вип. 46. — С. 106-108. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_46_32
Микитів Г. В. Концептуальні вербалізатори опозиції "побратим – недруг" у медіатекстах про російсько-українську війну [Електронний ресурс] / Г. В. Микитів // Держава та регіони. Серія : Соціальні комунікації. — 2022. — № 4. — С. 120-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2022_4_20
Христіанінова Р. О. Концепт "ненависть" у мовній картині світу українців часів великої війни 2022–2023 років [Електронний ресурс] / Р. О. Христіанінова // Мовознавчий вісник. — 2023. — Вип. 34. — С. 42-48. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mv_2023_34_7

.: Розділ: Мовознавство :: 15.03.2024 07.48.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ольга із міста: Хмельницький :: Запитання: 47655  
Ольга запитує:
Граматичні форми та функції родового відмінка в українській мові
Наша відповідь:
Добрий день. Література за вашим запитом:
Гандзюк О. Cемантико-стилістичні особливості родового відмінка в українській та італійській мові [Електронний ресурс] / О. Гандзюк // Волинь філологічна: текст і контекст. — 2014. — Вип. 17. — С. 45-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2014_17_6.
Годз О. Особливості семантико-синтаксичної та формально-синтаксичної структури двоскладних прислівникових речень із підметом у формі родового відмінка [Електронний ресурс] / О. Годз // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2018. — Вип. 26. — С. 56-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2018_26_9.
Горпинич В. О. Морфологія української мови : підручник / В. О. Горпинич. — Київ : Видавничий центр «Академія», 2004. — 336 с. — (Серія «Альма-матер»).
Гук- Сатайкіна Н. Використання методу ейдетики на уроках української мови : українська мова, 6 клас / Н. Гук- Сатайкіна // Українська мова і література в школах України. — 2018. — № 6. — С. 21-23.
Драпак О. Родовий відмінок як компонент відмінкової системи української мови пострадянського періоду і як об’єкт вивчення іноземців [Електронний ресурс] / О. Драпак // Мова і культура. — 2014. — Вип. 17, т. 5. — С. 93-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2014_17_5_16.
Колібаба Л. Друга форма знахідного відмінка іменників як самобутня риса української мови / Л. Колібаба // Дивослово. — 2014. — № 6. — С. 27-31.
Костусяк Н. М. Синтаксична ад’єктивація відмінкових форм у сучасній українській літературній мові [Електронний ресурс] / Н. М. Костусяк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2014. — Вип. 8(2). — С. 23-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2014_8(2)__8.
Костусяк Н. Морфологічні та семантичні відмінки сучасної української літературної мови [Електронний ресурс] / Н. Костусяк // Українська мова. — 2013. — № 4. — С. 45-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2013_4_5.
Литвиненко О. О. Паралельні граматичні форми давального й місцевого відмінків, а також форми родового відмінка однини іменників чоловічого роду (за пам’ятками 18 ст.) [Електронний ресурс] / О. О. Литвиненко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2019. — Т. 30(69), № 4(1). — С. 27-30. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2019_30(69)_4(1)__8.
Лозова Н. Є. Іменник : грамат. довід. / Н. Є. Лозова; НАН України, Ін-т укр. мови. — Київ : Наук. думка, 2016. — 284 c.
Марчило Л. М. До історії форм родового відмінка іменників в українській мові (на матеріалі Пересопницького євангелія 1556-1561 рр.) [Електронний ресурс] / Л. М. Марчило // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. — 2011. — Вип. 7. — С. 45-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_10_2011_7_12.
Межов О. Г. Родовий відмінок як морфологічний варіант локативної синтаксеми в сучасній українській мові [Електронний ресурс] / О. Г. Межов // Вісник Дніпропетровського університету. Серія : Мовознавство. — 2013. — Т. 21, вип. 19(1). — С. 200-205. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumo_2013_21_19(1)__33.
Полтавець Ю. С. Специфіка граматичної атракції в українській мові (на матеріалі української періодики початку ХХІ ст.) [Електронний ресурс] / Ю. С. Полтавець // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2013. — Вип. 40. — С. 97-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_40_26.
Степаненко Н. С. Локативна функція родового відмінка: українсько-російські асиметрійні зв’язки [Електронний ресурс] / Н. С. Степаненко // Лінгвістичні дослідження. — 2022. — Вип. 56. — С. 141-150. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_lingv_2022_56_12.
Третяк Н. Робота над відмінками іменників у практиці початкового навчання української мови [Електронний ресурс] / Н. Третяк // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2018. — Вип. 25(2). — С. 252-256. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2018_25(2)__44.
Юносова В. О. Історія формування закінчень родового відмінка однини іменників жіночого роду сучасної 3 відміни [Електронний ресурс] / В. О. Юносова // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Філологічна. — 2016. — Вип. 13. — С. 265-269. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2016_13_48.
Юносова В. О. Особливості вживання форм родового відмінка багатозначних іменників чоловічого роду в сучасній мовній практиці [Електронний ресурс] / В. О. Юносова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2017. — Вип. 12. — С. 30-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2017_12_6.

.: Розділ: Мовознавство :: 20.02.2024 10.20.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Вінниця :: Запитання: 47588  
Віка запитує:
Добрий день. Допоможіть у пошуку літератури на тему: наукова спадщина Агатангела Кримського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Віко! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 44857. Також додатково радимо опрацювати таку літературу:
Голоюх Л. Відображення інтелектуалізації української мови кінця ХІХ ст. в оповіданнях Агатангела Кримського [Електронний ресурс] / Л. Голоюх // Культура слова. — 2021. — Вип. 95. — С. 165-173. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2021_95_15.
Горблянський Ю. П. Художня проза Агатангела Кримського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Ю. П. Горблянський; Львівський національний університет імені Івана Франка. — Львів, 2021. — 20 c.
Данилюк Н. Джерела формування мовної особистості Агатангела Кримського [Електронний ресурс] / Н. Данилюк, О. Рогач // Культура слова. — 2021. — Вип. 95. — С. 17-29. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2021_95_4.
Єрмоленко С. Художній наратив Агатангела Кримського-філолога [Електронний ресурс] / С. Єрмоленко // Культура слова. — 2021. — Вип. 95. — С. 132-145. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2021_95_13.
Жуйкова М. В. Еволюція національної ідентичності Агатангела Кримського та мовні маркери ми і наш [Електронний ресурс] / М. В. Жуйкова // Східний світ. — 2021. — № 2. — С. 23-38. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2021_2_5.
Лагунова О. С. Особливості наукових методів Агатангела Кримського в етнології [Електронний ресурс] / О. С. Лагунова // Етнічна історія народів Європи. — 2022. — Вип. 68. — С. 62–79. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2022_68_10.
Мохненко Н. М. Трансформація мікрообразів в архетипи у прозі Агатангела Кримського [Електронний ресурс] / Н. М. Мохненко // Література та культура Полісся. Серія : Філологічні науки. — 2017. — Вип. 89. — С. 45-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpfil_2017_89_4.
Павличко С. Сучасне українство, або Теоретичні засади модерного націоналізму / С. Павличко // Слово і Час. — 2018. — № 12. — С. 4-17.
Присташ А. А. Август Мюллер і Агатангел Кримський: міжкультурний діалог про історичну арабістику [Електронний ресурс] / А. А. Присташ // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Журналістика. — 2022. — Т. 33(72), № 3. — С. 313-321. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2022_33(72)_3_54.
Тєлєжкіна О. Художньо-виражальні засоби в мовно-поетичній палітрі Агатангела Кримського: типологія і функції [Електронний ресурс] / О. Тєлєжкіна, О. Кір’янова // Культура слова. — 2021. — Вип. 95. — С. 174-183. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2021_95_16.

.: Розділ: Мовознавство :: 16.01.2024 09.11.30 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.434881 seconds