Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45784
   


Автор запитання: Карина із міста: Одеса :: Запитання: 44862  
Карина запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти літературу з теми:"Неологізми в сучасній українській мові". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Карино. Пропонуємо вам переглянути наступні матеріали:

Бодик, О. П. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія : навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 416 с.

Борис, Д. П. Проблема неоднозначності поняття ”неологізм” крізь призму лінгвофілософської теорії / Д. П. Борис // Науковий вісник ДДПУ імені І. Франка. Серія «Філологічні науки». Мовознавство. – 2015. - № 3. – С. 54-61. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nvddpufm_2015_3_10.pdf

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь : Перун, 2007. – 1736 с.

Гладка, В. А. Поняття “неологізм” у світлі сучасних лінгвістичних парадигм / В. А. Гладка ; Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича // Наукові записки. Серія «Філологічна». – 2009. – Вип. 11. - С. 170-177. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nznuoaf_2009_11_30.pdf

Глазова, О. П. Вивчення в школі неологізмів / О. П. Глазова ; Київський університет імені Бориса Грінченка. – К., 2013. – Режим доступу: http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2653/1/O_Glazova_MD_10_IPPO.pdf

Жуга, Л. Функціональний потенціал неологізмів у сучасному українськомовному інтернет-дискурсі / Л. Жуга // Українська мова і література в школах України. - 2020. - № 6. - С. 37-40. - Бібліогр.: с. 40.

Ладоня, К. Ю. Неологізми в українській мові: сутність, визначення, принципи класифікації та функціонування / К. Ю. Ладоня // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». – 2018. - № 36. – Т. 1. – С. 38-40. – Режим доступу: http://vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v36/part_1/12.pdf

Римар, Н. В. Активна і пасивна лексика української мови: застарілі слова (архаїзми й історизми), неологізми : розробки уроків / Н. В. Римар // Все для вчителя. - 2015. - № 6. - С. 30-31.

Селіванова, О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.

Томіленко, Л. Нове життя старих слів, або семантичні зміни у структурі сучасної української лексики : на матеріалі Словника української мови у 20-ти томах / Л. Томіленко // Дивослово. - 2016. - № 6. - С. 29-34. - Бібліогр.: с. 34.

Третяк, М. І. Неологізми як джерело розвитку української мови / М. І. Третяк. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/mn/mn2019/paper/viewFile/6642/5658

Шкляренко, М. Неологізми в сучасному мовленні / М. Шкляренко ; наук. керівник Г. Г. Вельбовець, Л. А. Курінчук // Шкільна бібліотека плюс. - 2020. - № 1-2 (січень). - С. 3-5. - Бібліогр.: с. 5.

https://l-ponomar.com/neologizmy-v-suchasnij-ukrayinskij-movi-okazionalizmy/
http://referat-ok.com.ua/movoznavstvo/neologizmi-v-suchasnii-ukrajinskii-movi
https://webpen.com.ua/pages/vocabulary/obsolete_words_and_neologisms.html
http://media.ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2014/08/vyvchennia_neologizmiv_u_6_klasi.doc
http://linguistics-konspect.org/?content=2434

.: Розділ: Мовознавство :: 10.11.2020 20.08.13 :.
.: Днепропетровская централизованная система библиотек для детей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Сергій із міста: Київ :: Запитання: 44857  
Сергій запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури про наукову, творчу, перекладацьку спадщину Агатангела Кримського для дипломної роботи. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Сергію! Радимо Вам опрацювати такі джерела інформації:
Агатангел Кримський у контексті української та світової культури / ред.: Н. О. Данилюк; Волин. держ. ун-т ім. Л.Українки. — Луцьк : РВВ "Вежа", 2006. — 255 с. — (Волин. філол.: текст і контекст; Вип. 1).
Василюк О. Агатангел Кримський та його колеги-мовознавці у ВУАН 20-х pp. XX ст. [Електронний ресурс] / О. Василюк // Східний світ. — 2011. — № 3. — С. 47-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2011_3_6.
Василюк О. Агатангел Кримський та український правопис [Електронний ресурс] / О. Василюк // Рукописна та книжкова спадщина України. — 2015. — Вип. 19. — С. 20-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2015_19_4.
Василюк О. Агатангел Кримський як учень та вчитель (за даними епістолярію) [Електронний ресурс] / О. Василюк // Східний світ. — 2014. — № 4. — С. 65-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2014_4_7.
Довбня Л. Агатангел Кримський – подвижник української мовознавчої науки [Електронний ресурс] / Л. Довбня, Т. Товкайло // Теоретична і дидактична філологія. Серія : Філологія (літературознавство, мовознавство). — 2016. — Вип. 23. — С. 56-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tdff_2016_23_9.
Касьянова О. Ім'я Агатангела Кримського і весь його сходознавчий доробок голосно прозвучали в арабському світі / О. Касьянова // Українська літературна газета. — 2017. — 7 квіт. — С. 13.
Ковалів Ю. Дещо про Агатангела Кримського, дещо про історію літератури... / Ю. Ковалів // Кримський, Агатангел Юхимович. Виривки з мемуарів одного старого гріховоди. — Київ, 2016. — С. 7-12.
Корольов Г. "Что такое современное украинство?": Агатангел Кримський про націю, космополітизм і федералізацію [Електронний ресурс] / Г. Корольов // Український історичний збірник. — 2015. — Вип. 18. — С. 338-352. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uiz_2015_18_30.
Огнєва О. Агатангел Кримський: учитель та учні / О. Огнєва. — Одеса : Астропринт, 2019. — 32 с. : портр. — (Серія ”Спадщина України” / Одес. Будинок-Музей ім. М. К. Реріха, Укр. культура центр при Посольстві України в Державі Ізраїль ; редкол.: М. Линник [та ін.]; вип. 2).
Останіна Г. Агатангел Кримський. Особливості поетики художньої творчості : монографія / Г. Останіна. — Київ : Твім інтер, 2008. — 224
Петькун С. Агатангел Кримський — феномен української науки та культури [Електронний ресурс] / С. Петькун // Народознавчі зошити. — 2013. — № 4. — С. 705. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2013_4_21.
Пилипенко Л. Агатангел Кримський: реабілітований посмертно [Електронний ресурс] / Л. Пилипенко, Д. Рященко // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2010. — Вип. 18. — С. 120-127. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2010_18_27.
Плясуля М. "Звідки і як історики довідуються про минуле" : вступ до історії : 5 клас / М. Плясуля // Історія України (Шкільний світ). — 2015. — № 19. — С. 18-23.
Самійленко Л. Бейрутський рай української ностальгії / Л. Самійленко // Культура і життя. — 2017. — 7 квіт. - С. 6.
Хоменко В. Агатангел Кримський, якого знаємо / В. Хоменко. — Київ : Арт Економі, 2019. — 72 с. : іл.
Шокало О. Агатангел Кримський – дослідник і перекладач Гафіза Ширазького (освоєння феномену суфізму на українському ґрунті) [Електронний ресурс] / О. Шокало // Східний світ. — 2005. — № 1. — С. 142-151. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/SkhS_2005_1_16.

.: Розділ: Мовознавство :: 9.11.2020 21.42.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Світлана із міста: Чернігів :: Запитання: 44814  
Світлана запитує:
Допоможіть знайти книгу Збірник вправ і завдань з фонетики для початкових класів. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, книга Тоцька Н. Збірник вправ і завдань з фонетики : для початкових класів : посібник для вчителя / Н. Тоцька, Л. Шевченко. — Київ : Освіта, 1998. — 158 с. знаходиться у Національній бібліотеці України для дітей. Чекаємо у бібліотеці.

.: Розділ: Мовознавство :: 30.10.2020 03.59.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 44796  
Катя запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, з літературою до курсової роботи на тему ойконіми в історичних частинах України. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Катю! Радимо вам опрцювати наступні джерела:
Бучко Д. Ойконімія покуття : дис...д-ра філол.наук:10.02.02 / Д. Бучко ; Чернівецький ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 1992. — 305 с.
Волянюк І. Ойконімія Кременеччини: діахронічний аспект [Електронний ресурс] / І. Волянюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мовознавство. — 2014. — № 2. — С. 69-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUmz_2014_2_17.
Волянюк І. Ойконімія Північної Тернопільщини XVII століття [Електронний ресурс] / І. Волянюк // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. — 2010. — Вип. 89(3). — С. 322-325. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2010_89(3)__80.
Гонца І. Ойконімія Черкащини : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / І. Гонца ; Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. — Умань, 2006. — 242 с.
Дика Л. Ойконімія Східного Поділля (XIV — XX ст.) : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л. Дика ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с.
Єфименко І. Ойконімія Херсонщини в історико-етимологічному аспекті (загальні уваги) [Електронний ресурс] / І. Єфименко // Українська мова. — 2011. — № 4. — С. 9-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2011_4_4.
Котович В. Ойконімія Опілля ХІІ-ХХ ст. : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / В. Котович ; Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. В.Гнатюка. — Тернопіль, 2000. — 114 с.
Купчинська З. Відносні прикметники та архаїчна ойконімія України [Електронний ресурс] / З. Купчинська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — 2012. — Вип. 57. — С. 168-184. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_fil_2012_57_21.
Купчинська З. Йотово-посесивна ойконімія України: хронологічний аспект [Електронний ресурс] / З. Купчинська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. — 2014. — № 2. — С. 70-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnuflm_2014_2_17.
Рак О. Ойконімія Галлії періоду ІV-Х ст. (гібридні германо-романські утворення) [Електронний ресурс] / О. Рак // Науковий вісник Чернівецького університету : Германська філологія. — 2014. — Вип. 692-693. — С. 186-189. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchnugf_2014_692-693_56.
Шульган О. Ойконімія України XX століття (еко- та соціолінгвістичні аспекти) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / О. Шульган ; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2017. — 20 с.
Шульган О. Утрачена етнічна ойконімія Південно-Західної України ХХ ст. (у межах Галичини) [Електронний ресурс] / О. Шульган // Рідне слово в етнокультурному вимірі. — 2016. — 2016. — С. 267-276. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2016_2016_26.
Шульгач В. Ойконімія Волині : етимологічний словник-довідник / В. Шульгач ; відп. ред. І. Желєзняк ; НАН України, Ін-т укр. мови. — Київ : Кий, 2001. — 189 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 26.10.2020 16.50.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 44631  
Аліна запитує:
чи можна підібрати літературу про український шрифт рутенію? Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Мітченко В. С. Естетика українського рукописного шрифту / вст. слово А. В. Чебикіна ; слово про авт. О. К. Федорука. – Київ : Грамота, 2007. – 208 с.
Степовик Д. Українська християнська абетка / Д. Степовик. – Київ : Грані-Т, 2007. – 80 с.
Чабайовська М. І. Реформування кириличного письма / М. І. Чабайовська // Оцінювання професійної компетентності випускників педагогічних ВНЗ : матер. Міжнар. наук.-метод. семінару, 14 березня 2013 р. – Київ : Вид.-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – С. 207-217.
Ющук І. Українська мова / І. Ющук. – Київ : Либідь, 2004. – 640 с.
Чабайовська М. Становлення українського рукописного шрифту [Електронний ресурс] / М. Чабайовська // Педагогічний часопис Волині.– 2019. – № 2. – С. 52-58. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pchv_2019_2_10.pdf.
Черкесова І. Г. Візуальна українська мова: стан та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. Г. Черкесова // Стан та перспективи розвитку культурологічної науки : зб. тез доповідей. Ч. 1. – Миколаїв, 2019. - С. 166-170. – Режим доступу: https://mfknukim.mk.ua/images/konferentsii/kultura_2019_1.pdf#page=166.
Чебаник В. Українська абетка [Електронний ресурс] : лекція, майстер-клас / В. Чебаник. – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=1dmG67ysE8o.

.: Розділ: Мовознавство :: 25.08.2020 10.37.52 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.292142 seconds