Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45822
   


Автор запитання: Тетяна із міста: Васильків :: Запитання: 47686  
Тетяна запитує:
Допоможіть знайти літературу (після 2014) на тему "Зміст та структура інноваційної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання". Крім вітчизняної цікавить також і література зарубіжних авторів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47680, а також пропонуємо переглянути наступну літературу:
Вєнцева Н. О. Інноваційна компетентність як складова професійної діяльності сучасного педагога [Електронний ресурс] / Н. О. Вєнцева, О. В. Карапетрова // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. — 2022. — № 1. — С. 109-115. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2022_1_14
Єрмоленко А. Розвиток інноваційної компетентності сучасного педагога професійної школи [Електронний ресурс] / А. Єрмоленко, В. Кулішов, С. Шевчук // Імідж сучасного педагога. — 2020. — № 5. — С. 52-57. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2020_5_12
Загородня Л. Інноваційні педагогічні технології як засіб формування фізкультурно-оздоровчої компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів [Електронний ресурс] / Л. Загородня, Г. Барсуковська // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. — 2014. — Вип. 3. — С. 110-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2014_3_16
Іванюк І. Оцінювання цифрової компетентності вчителів: норвезький досвід : тема / І. Іванюк // Школа (Шкільний світ). — 2018. — № 9. — С. 48-53.
Кравчина О. Цифрова компетентність учителя: досвід Словенії : тема / О. Кравчина // Школа (Шкільний світ). — 2018. — № 9. — С. 44-47.
Курок В. П. Визначення структурного складу інноваційної компетентності майбутніх педагогів [Електронний ресурс] / В. П. Курок, Л. В. Бурчак // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. - 2023. - Вип. 3. - С. 12-19. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2023_3_3
Курок Р. Використання інноваційних технологій для розвитку правової компетентності педагогічних працівників економічних коледжів [Електронний ресурс] / Р. Курок // Молодь і ринок. — 2021. — № 9. — С. 71-76. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2021_9_16
Куторжевська О. А. Інформаційна компетентність майбутніх соціальних педагогів - чинник готовності до інноваційної діяльності [Електронний ресурс] / О. А. Куторжевська // Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. — 2014. — № 34. — С. 90-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuP_2014_34_18
Лемішовська О. Удосконалення фахових компетентностей у процесі підготовки викладачів обліково-економічних дисциплін з використанням інноваційних педагогічних технологій [Електронний ресурс] / О. Лемішовська, І. Яремко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. — 2020. — № 3-4. — С. 77-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2020_3-4_10
Ляшенко К. І. Педагогічні умови формування інноваційної компетентності майбутнього вчителя початкових класів [Електронний ресурс] / К. І. Ляшенко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. - 2022. - № 3. - С. 283-296. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2022_3_28
Нижник О. С. Моделювання процесу формування інноваційної спрямованості професійно-педагогічної компетентності студентів інженерно-педагогічного закладу вищої освіти [Електронний ресурс] / О. С. Нижник // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. — 2019. — № 65. — С. 69-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2019_65_9
Носовець Н. М. Готовність майбутнього вчителя технологій до інноваційної педагогічної діяльності як складова професійної компетентності [Електронний ресурс] / Н. М. Носовець, О. В. Терещенко // Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. - 2019. - Вип. 2. - С. 241-247. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2019_2_44
Носовець Н. М. Готовність майбутнього вчителя технологій до інноваційної педагогічної діяльності як складова професійної компетентності [Електронний ресурс] / Н. М. Носовець, О. В. Терещенко // Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. — 2019. — Вип. 2. — С. 241-247. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2019_2_44
Онищенко Н. Підготовка вчителя в умовах реформування освіти Китайської Народної Республіки / Н. Онищенко // Рідна школа. — 2020. — № 1. — С. 55-61.
Пацалюк І. І. Інноваційні підходи до формування педагогічних компетентностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі самостійної роботи під час навчальних практик [Електронний ресурс] / І. І. Пацалюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. — 2018. — № 3. — С. 72-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ped_2018_3_11
Пріма Р. Інноваційна методична культура майбутнього педагога як пріоритетна складова частина його професійної компетентності [Електронний ресурс] / Р. Пріма // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Педагогічні науки. - 2014. - № 8. - С. 23-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnup_2014_8_7
Просіна О. Формування інноваційної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі методичної підготовки у вищих педагогічних навчальних закладах / О. Просіна // Мистецтво та освіта. — 2016. — № 1. — С. 20-23.
Розсоха А. Досвід педагогічної підготовки вчителя у Великій Британії в контексті освітньої реформи України / А. Розсоха // Рідна школа. — 2020. — № 1. — С. 70-75.
Тютюма Т. Квест-технологія як педагогічна інновація для формування синтаксичних умінь у вчителів української мови та літератури / Т. Тютюма // Українська мова і література в школах України. — 2019. — № 5. — С. 17-20.
Хом'як І. Інноваційні методи навчання української мови у вищій школі / І. Хом'як, Ю. Шабатіна // Українська мова і література в школах України. — 2015. — № 11. – С. 14-17
Шапран Ю. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх учителів природничих спеціальностей в умовах інноваційного освітнього середовища [Електронний ресурс] / Ю. Шапран // Професійна освіта: методологія, теорія та технології. — 2018. — Вип. 7(1). — С. 274-291. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/profe_2018_7(1)__20
Шевнюк О. Взаємодія творчих і методичних інновацій як концептуальна основа системи підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва / О. Шевнюк // Мистецтво та освіта. — 2015. — № 3. — С. 8-11.
Яворська Т. Інноваційні технології та методи навчання в процесі підготовки майбутніх фахівців інформаційно-бібліотечної сфери : підготовка фахівців / Т. Яворська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. — 2022. — № 2. — С. 101-107.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 5.03.2024 22.53.19 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віталіна із міста: Вараш :: Запитання: 47685  
Віталіна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Розвиток емоційної стійкості осіб, постраждалих під час війни засобами арт-терапії"
Наша відповідь:
Доброго дня, Віталіно ! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47668. Також пропонуємо переглянути додатково таку літературу:
Амінєва Я. Р. Емоційна стійкість особистості як одна з детермінант ефективного подолання складних життєвих ситуацій [Електронний ресурс] / Я. Р. Амінєва // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. : Педагогіка і психологія. — 2012. — Т. 20, вип. 18. — С. 10-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdupp_2012_20_18_4.
Андрейчин С. Р. Особливості застосування арттерапевтичних технік у роботі з психічною травмою [Електронний ресурс] / С. Р. Андрейчин // Педагогічний пошук. — 2023. — № 2. — С. 65–67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pedp_2023_2_17.
Березовська Л. І. Емоційна стійкість військовослужбовців: емпіричний ракурс [Електронний ресурс] / Л. І. Березовська, В. Ж. Богайчук // Вісник Національного університету оборони України. — 2022. — Вип. 3. — С. 19-25. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2022_3_5.
Бєлікова Н. Якість життя населення, яке постраждало від військових дій / Н. Бєлікова, C. Індика, А. Цьось, Л. Ващук // Фіз. виховання, спорт і культура здоров’я у сучас. сусп-ві. — 2022. — № 1. — С. 3-10.
Блінов О. А. Арттерапія у психологічній реабілітації поранених комбатантів в умовах госпіталю [Електронний ресурс] / О. А. Блінов // Проблеми сучасної психології. — 2021. — № 4. — С. 22-28. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspz_2021_4_5.
Богучарова О. І. Специфіка взаємозв’язку емоцій, інтелекту та посттравматичного стресу в бійців в екстремальних умовах операції об’єднаних сил [Електронний ресурс] / О. І. Богучарова // Український психологічний журнал. — 2020. — № 1. — С. 30-43. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukpsj_2020_1_4.
Будник А. В. Графічний дизайн як засіб арттерапевтичної підтримки в період війни [Електронний ресурс] / А. В. Будник, І. О. Гошко // Культура України. — 2023. — Вип. 82. — С. 35-43. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ku_2023_82_6.
Волинець Н. В. Результати емпіричного дослідження емоційно-вольової стійкості військовослужбовців ЗСУ [Електронний ресурс] / Н. В. Волинець, Б. Л. Комарніцький // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологічні науки. — 2017. — № 3. — С. 43–56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_pn_2017_3_5.
Дончак А. М. Розвиток емоційно-вольової стійкості військовослужбовців в ході підготовки до ведення бойових дій [Електронний ресурс] / А. М. Дончак // Проблеми екстремальної та кризової психології. — 2015. — Вип. 17. — С. 89-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekp_2015_17_13.
Досвід проживання російсько-української війни у вимірах пластичного мистецтва, психології мистецтва й арттерапії : [зб. матеріалів] / упоряд.: С. Литвин-Кіндратюк, Б. Кіндратюк; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, «Досвід проживання російсько-української війни у вимірах пластичного мистецтва, психології мистецтва й арттерапії», круглий стіл. — Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, 2023. — 67 c.
Журавльова Н. Ю. Додаткові прояви ПТСР як мішені впливу у контексті психологічної допомоги постраждалому від війни [Електронний ресурс] / Н. Ю. Журавльова, Т. С. Гурлєва // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Психологія. — 2023. — Т. 34(73), № 1. — С. 190-196. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntnvusp_2023_34(73)_1_33.
Коломієць О. Г. Формування емоційної стійкості особистості [Електронний ресурс] / О. Г. Коломієць // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2012. — Вип. 4(2). — С. 234-240. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2012_4(2)__46.
Курок В. П. Аналіз наукових підходів до визначення арттерапії [Електронний ресурс] / В. П. Курок, Г. П. Химан // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Педагогічні науки. — 2022. — Вип. 3(1). — С. 252-259. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2022_3(1)__32.
Малхазов О. Р. Технологія формування емоційної стійкості осіб, що переживають наслідки травматичних подій [Електронний ресурс] / О. Р. Малхазов // Психологічні науки: проблеми і здобутки. — 2018. — Вип. 2. — С. 132-147. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pnpz_2018_2_9.
Мельник А. П. Особливості психологічної реабілітації військовослужбовців, які перебували в умовах бойових дій / А. П. Мельник // Психол. перспективи : зб. наук. пр.. — 2016. — Вип. 28. — С. 176-185.
Михайлов Б. В. Війна в Україні: патоморфоз психічних і поведінкових розладів / Б. В. Михайлов, С. А. Риженко, С. М. Мороз. — Дніпро : Свідлер А.Л., 2019. — 377 c.
Музичко Л. Т. Особливості емоційно-вольової сфери молоді із різним рівнем посттравматичного порушення [Електронний ресурс] / Л. Т. Музичко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. — 2017. — Вип. 33. — С. 158-164. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_019_2017_33_28.
Опанасюк І. Співвідношення понять «емоційна спрямованість», «емоційна стійкість», «емоційна культура» у структурі емоційного інтелекту [Електронний ресурс] / І. Опанасюк // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. — 2014. — Вип. 19(1). — С. 114-121. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2014_19(1)__18.
Пилипенко Н. М. Психологічна допомога та підтримка постраждалим внаслідок війни в Україні [Електронний ресурс] / Н. М. Пилипенко // Вісник Національного університету оборони України. — 2022. — Вип. 6. — С. 142-148. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2022_6_19.
Психолого-педагогічна допомога особистості засобами арттерапії : [колект.] монографія / О. С. Аліксійчук, Н. І. Бігун, Т. В. Борисова, Н. О. Бочаріна, С. В. Герасіна, О. В. Дацун, Т. І. Дучимінська, М. І. Замелюк, О. А. Ковтун, Л. Г. Кондратова, В. С. Крикун, Т. М. Кузьменко, Я. О. Лисенко, М. П. Ляшко, Л. І. Магдисюк, Д. О. Маковський, А. К. Мартинюк, Т. В. Мартинюк, І. Мірадж, В. В. Назаревич, С. С. Печенізька, Т. А. Ткачук, М. В. Федоренко, В. В. Федорчук, О. М. Хлівна; ред.: Т. А. Ткачук, Н. О. Бочаріна; Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». — Переяслав : Домбровська Я. М., 2020. — 368 c.
Філик О. В. Сучасні виклики інтенсивної терапії у лікуванні дітей, які постраждали внаслідок війни в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Філик // Медицина невідкладних станів. — 2023. — Т. 19, № 1. — С. 32-37. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Medns_2023_19_1_7.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 5.03.2024 08.58.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Павлоград :: Запитання: 47684  
Наталія запитує:
Доброго дня, допоможіть знайти літературу на тему: "Особливості вивчення писемної продукції у молодших школярів. Види письма." Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Наталіє! Радим Вам використати наступні джерела:
Бадер, В. Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів : методичний посібник / В. І. Бадер. – К.: АПН, 2000. – 316с.
Богуш, А. М. Готуємо руку дитини до письма : Система знань і вправ з підгот. руки дитини дошк. віку до письма у 1 кл. - 2-е вид., допрац., доп. - Тернопіль : Мандрівець, 1999. - 53 с.
Коломієць, Ю. В., Ніжинська О. В. Особливості порушень писемного мовлення у молодших школярів загальноосвітніх шкіл. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та психологія : збірник наукових праць. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. Вип. 21. С. 118-123.
Сапун Г. Уроки навчання грамоти. - Тернопіль : Підручники і посібники, 1998. - 160 с. : іл.
Тарасун, В. В. Модель процесу породження писемного мовлення як особливої форми комунікації. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19: Корекційна педагогіка та психологія : збірник наукових праць. 50 Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. Вип. 29. С. 29-102. 35
. Тарасун, В. В. Морфофункціональна готовність дітей з особливостями у розвитку до шкільного навчання: діагностика і формування (нейропсихологічний супровід) : монографія. Київ, 2008. 299 с. 36. Тарасун В. В. Писемне мовлення: запобігання і корекція порушень : науково-методичний посібник. Київ : МП Леся, 2007. 151 с.
Крапивна, Л. Вади письма : дидакт. матеріали / Л. Крапивна // Початкова освіта. - 2017. - № 21. - С. 55-62.
Кабельнікова, Н. Подолання фонематичних помилок на початкових етапах оволодіння навиками письма / Н. Кабельнікова // Початкова школа. - 2017. - № 4. - С. 11-13.
Дубовик, С. Організація навчальної мовленнєво-творчої діяльності молодших школярів на уроках української мови : педаг. умови організації мовленнєво-творчої діяльності мол. школярів на уроках укр. мови / С. Дубовик // Початкова школа. - 2016. - № 7. - С. 5-11 ; № 8. - С. 15-21.
Прищепа, О. Ефективний спосіб організації каліграфічної хвилинки на уроці української мови в 3 класі / О. Прищепа // Початкова школа. - 2014. - № 11. - С. 7-10.
Головко, Л. Формуємо навички грамотного письма : використання опорних таблиць в умовах технології особистісно зорієнтованого навчання / Л. Головко // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - 2011. - № 10. - С. 45-52.
Мачнева, О. М. Алгоритмізація процесу навчання письма / О.М. Мачнева // Початкове навчання та виховання. - 2011. - № 22-23. - С. 2-9.
Н.М. Боднар. Історичний аспект розвитку писемності [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/2959/1/22_43.pdf
Походження письма. Виникнення основних алфавітів [Електронний ресурс]. Режим доступу:
https://wikipage.com.ua/1x2b3.html
Виявлення і подолання труднощів опанування навички читання в учнів загальноосвітніх навчальних закладів: методичні рекомендації [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/inkluzyvne-navchannya/2020/02/17/17-02-2020-inkluzya-metod-recomend.pdf
Методика навчання української мови. Письмо як вид мовленнєвої діяльності [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://subjectum.eu/ukrmova/method/58.html
Особливості писемного мовлення молодших школярів [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://naurok.com.ua/osoblivosti-pisemnogo-movlennya-molodshih-shkolyariv-397688.html
Використання інноваційних методів під час корекції порушень писемного мовлення у молодших школярів [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream/handle/123456789/16302/Varava_pedfak_2021.pdf?sequence=1
Формування комунікаційно-мовленнєвих компетенцій молодших школярів на уроках рідної мови [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://naurok.com.ua/formuvannya-movlennevo-komunikativnih-kompetenciy-na-urokah-ridno-movi-v-pochatkovih-klasah-24844.html

.: Розділ: Інше :: 4.03.2024 13.55.50 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 47683  
Софія запитує:
Добрий день! Потрібна література про вузькоколійні залізниці Європи
Наша відповідь:
Доброго дня, ! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 47385,47387, 47389, а також пропонуємо переглянути наступну літературу:
Бордун О. Мандруємо вузькоколійкою / О. Бордун // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2013. — № 4. — Шкільний туризм. — 2013. — Вип. 2. — С. 12-14.
Ващенко М. Бурштиновий шлях : [про вузькоколійну залізницю на Івано-Франківщині та Рівненщині] / М. Ващенко // Чумацький шлях. — 2013. — № 3. — С. 28-31.
Карелс П. Новітня міська залізниця в Афінах / П. Карелс, Р. Келлі // Залізн. трансп. України. — 2004. — № 2. — С. 72-73.
Клапчук В. М. Вузькоколійки в українських Карпатах кінця ХІХ – першої третини ХХ ст. [Електронний ресурс] / В. М. Клапчук // Проблеми історії України XIX - початку XX ст.. — 2009. — Вип. 16. — С. 65-74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Piu19-20_2009_16_9
Клапчук В. М. Вузькоколійки Галичини кінця XIX – першої третини XX століть [Електронний ресурс] / В. М. Клапчук // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2017. — Вип. 29. — С. 331-342. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2017_29_31
Кузнецов В. Г. Перспективи розвитку залізничного туризму України на вузькоколійних лініях Закарпаття [Електронний ресурс] / В. Г. Кузнецов, П. О. Пшінько, І. В. Клименко, А. В. Гуменюк, С. М. Загорулько // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. — 2015. — № 4. — С. 23-33. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdnuzt_2015_4_4
Мямлін С. Удосконалення конструкцій рухомого складу вузької колії: автореф. дис. ... к. т. н. : 05.22.07 - Рухомий склад залізниць та тяга поїздів / С. С. Мямлін ; Український державний університет залізничного транспорту. — 2021.
Рочняк Ю. А. До архітектури вокзалів і пасажирських зупинок вузькоколійних залізниць Австрії [Електронний ресурс] / Ю. А. Рочняк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. — 2017. — Вип. 47. — С. 376-386. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2017_47_48
Рочняк Ю. А. Особливості архітектури пасажирських споруд вузькоколійних залізниць України [Електронний ресурс] / Ю. А. Рочняк // Комунальне господарство міст. Серія : Технічні науки та архітектура. — 2017. — Вип. 135. — С. 29-39. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_tech_2017_135_8

.: Розділ: Історія :: 4.03.2024 13.48.02 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Київ :: Запитання: 47682  
Олег запитує:
Добрий день. Досліджую таку тему: публічна служба в Україні. Буду вдячний за допомогу у пошуку додаткових джерел.
Наша відповідь:
Добрий день. Література за вашим запитом:
Владовська К. До питання про правову природу поняття «публічна служба» у законодавстві України та в адміністративно-правовій доктрині [Електронний ресурс] / К. Владовська // Аналітично-порівняльне правознавство. — 2022. — № 2. — С. 124-128. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/anpopr_2022_2_25.
Качан Я. В. Поняття кадрового забезпечення публічної служби в Україні [Електронний ресурс] / Я. В. Качан // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. — 2019. — Вип. 2. — С. 295-303. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2019_2_38.
Ларіна Н. Інституційні засади формування медіаційної компетентності публічних службовців в Україні [Електронний ресурс] / Н. Ларіна // Аспекти публічного управління. — 2022. — Т. 10, № 6. — С. 61-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aspulup_2022_10_6_11.
Любимов О. К. Поняття комплексного забезпечення праці професійного публічного службовця в Україні [Електронний ресурс] / О. К. Любимов // Прикарпатський юридичний вісник. — 2018. — Вип. 2(3). — С. 67-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2018_2(3)__14.
Любимов О. К. Правосуб’єктність професійного публічного службовця в Україні [Електронний ресурс] / О. К. Любимов // Прикарпатський юридичний вісник. — 2018. — Вип. 1(5.2). — С. 57-61. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pjuv_2018_1(5.
Ніщимна С. О. Правові підстави становлення інституту публічної служби в Україні [Електронний ресурс] / С. О. Ніщимна // Науковий вісник Сіверщини. Серія : Право. — 2021. — № 2. — С. 79-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/shssl_2021_2_9.
Онуфрієнко О. В. Еволюція державної (публічної) служби: діалектика традицій та модернізації / О. В. Онуфрієнко // Вісн. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Сер. Держ. упр. — 2017. — № 1. — С. 51-60.
Попова О. В. Поняття та ознаки публічної служби в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Попова // Форум права. — 2011. — № 4. — С. 583-587. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.
Пятківський Р. О. Цінності публічної служби: правове закріплення та сприйняття публічними службовцями в Україні [Електронний ресурс] / Р. О. Пятківський // Актуальні проблеми державного управління. — 2021. — № 1. — С. 137-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2021_1_16.
Ровинська К. Публічна служба України в умовах правової невизначеності [Електронний ресурс] / К. Ровинська, С. Козуліна // Теоретичні та прикладні питання державотворення. — 2021. — Вип. 26. — С. 133-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppd_2021_26_16.
Рунова Н. О. Державна служба як різновид публічної державної служби в Україні: проблеми інституалізації [Електронний ресурс] / Н. О. Рунова // Публічне право. — 2013. — № 2. — С. 241-246. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2013_2_34.
Сорокіна Н. Формування морально-етичних основ публічної служби в Україні [Електронний ресурс] / Н. Сорокіна // Аспекти публічного управління. — 2020. — Т. 8, № 6. — С. 90-97. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/aspulup_2020_8_6_12.
Сурай І. Публічна служба України: інституціональний підхід [Електронний ресурс] / І. Сурай // Науковий вісник: державне управління. — 2021. — № 2. — С. 111-132. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nauvisdu_2021_2_7.
Хорошенюк О. В. Організація публічної служби в Україні: теоретико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / О. В. Хорошенюк; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Львів, 2015. — 20 c.
Цуркан М. І. Правове регулювання публічної служби в Україні. Особливості судового розгляду спорів / М. І. Цуркан. — Харків : Право, 2010. — 216 c.
Шевченко О. О. Впровадження в Україні в умовах воєнного часу світового досвіду проходження публічної служби [Електронний ресурс] / О. О. Шевченко, Н. О. Шевченко, О. В. Доброгорський // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Публічне управління та адміністрування. — 2022. — Т. 33(72), № 3. — С. 145-151. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntvupa_2022_33(72)_3_27.

.: Розділ: Держава і право :: 4.03.2024 11.17.58 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.179005 seconds