Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45384
   


Автор запитання: Наталія із міста: Павлоград :: Запитання: 47411  
Наталія запитує:
Добрий день! Допоможіть з логопедії знайти статті у фахових виданнях з актуальних проблем методики навчання української мови дітей з різними порушеннями мовлення. Завчасно дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Наталіє! Радимо Вам використати наступні статті: – Чередніченко Н. В. Значення курсу початкового навчання української мови в системі корекційно-розвиваючого навчання дітей із тяжкими порушеннями мовлення / Н. В. Чередніченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2009. – Вип. 14. – С. 155-159.
– Шеремет М.К. Методи та форми організації корекційно-розвивального навчання дітей раннього віку із затримкою мовленнєвого розвитку / М. К. Шеремет, Н. Манько // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та психологія : научное издание / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2008. – Вип. 9 : До 175-річчя НПУ імені М.П. Драгоманова. - С. 150-153.
– Галущенко В. І. Особливості стану та формування емоційної лексики у дітей з порушеннями мовлення / В. І. Галущенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2018. - Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, Вип. 36. – С. 23-27.
– Галущенко В. І. Аспекти корекційної роботи вдосконалення у дітей з порушеннями психофізичного розвитку навичок керування інтонаційно-мелодійним оформленням висловлювання / В. І. Галущенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, Вип. 32. Ч. 1. – С. 26-32.
– Ласточкіна О. Діагностика зв'язного мовлення у дітей із тяжкими порушеннями мовлення засобами пізнавальних завдань / О. Ласточкіна // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2016. – № 1. – С. 47-53.
– Чередніченко Н. В. Теоретичні основи побудови системи навчання рідної мови дітей з тяжкими порушеннями мовлення / Н. В. Чередніченко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2008. – Вип. 11 : матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Тенденції розвитку корекційної освіти в Україні". – С. 242-246.
– Трофименко Л. Специфіка формування граматичної компетенції у дітей із тяжкими порушеннями мовлення / Л. Трофименко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2020. – № 2(94). – С. 64-73.
– Трофименко Л. Формування морфологічних знань у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення у контексті вивчення теми "Будова слова" / Л. Трофименко // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2015. – № 3. – С. 40-48.
– Ільяна В. Особливості організації корекційної роботи вчителя-логопеда з розвитку фонематичних процесів у дітей молодшого шкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення / В. Ільяна // Особлива дитина: навчання і виховання. – 2015. – № 2. – С. 45-52.
– Швалюк Т. М. Методика формування складних синтаксичних конструкцій у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення / Т. М. Швалюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19 : Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : сборник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – Вип. 18. – С. 284-288.
– Махукова Т.В. Формування культури спілкування у дітей молодшого шкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення засобами фразеологізмів : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 - корекційна педагогіка / Т.В.Махукова ; [наук. керівник Шеремет Марія Купріянівна] ; Нац пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 21 с.
– Рєзніченко Н.В. Розвиток мовлення розумово відсталих першокласників на уроках протягом періоду навчання грамоти / Н. В. Рєзніченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. – 2011. – № 14(3). – С. 139-145.
– Гриненко О.М. Формування знань про будову слова у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення : автореферат дис... канд. пед. наук ? 13.00.03 ? корекційна педагогіка / О.М. Гриненко. ? Київ, 2014. ? 20 с.

https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/12005/Lyubchych.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://core.ac.uk/download/pdf/162002327.pdf

.: Розділ: Інше :: 28.09.2023 08.38.08 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 47410  
Тетяна запитує:
Добрий день, допоможіть з питанням по темі "Аплікація, як засіб формування естетичної культури учнів початкової школи". Дякую.
Наша відповідь:

.: Розділ: Освіта :: 26.09.2023 15.13.32 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Київ :: Запитання: 47409  
Дмитро запитує:
Теорії походження людини. Перші поселення на території України
Наша відповідь:
Доброго дня, Дмитро! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Дараган М. М. Жаботинський етап раннього залізного віку Дніпровського правобережного Лісостепу (за матеріалами Жаботинського поселення) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук: 07.00.04 / М.М. Дараган ; Ін-т археол. НАН України. — Київ, 2006. — 19 с.
Жидко М. Є. Основи антропогенезу. Вступ до еволюційної психології : навч. посіб. / М. Є. Жидко; Нац. аерокосм. ун-т «Харк. авіац. ін-т». — Харків, 2009. — 94 c.
Охріменко Г. В. Неоліт Волині : Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04 / Г. В. Охріменко ; НАН України. Ін-т археології. — Київ, 2002. — 20 с.
Сегеда С. Первісне заселення Європи. Найдавніша людність на теренах України та Польщі / С. Сегеда // Нар. творчість та етнографія. — 2008. — № 1. — С. 107-113.
Стеблій Н. Я. Система заселення Верхнього Подністров'я та Верхнього Попруття у III - VII ст. н.е. (за даними археології) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.04 / Н. Я. Стеблій ; НАН України. Ін-т археології. — Київ, 2007. — 20 с.
Степанчук В. М. Початкове заселення і подальше освоєння території України давньою людиною: сінтез археологічних і палеогеографічних даних / В. М. Степанчук, С. М. Рижов, Ж. М. Матвіїшина // Вісник НАН України. — 2012. — № 8. — С. 40.

.: Розділ: Історія :: 26.09.2023 10.55.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олеся із міста: Луцьк :: Запитання: 47408  
Олеся запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про розвиток економічної думки в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олесю! Перегляньте наступну літературу за вашим запитом:
Білорус О. Г. Історія світової та національної економічної думки: від дихотомії до інтегрованого наукового синтезу (рецензія) [Електронний ресурс] / О. Г. Білорус // Економіка і прогнозування. — 2015. — № 1. — С. 159. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2015_1_16.
Верба І. В. Київська історико-економічна школа М. В. Довнар-Запольського : монографія / І. В. Верба, Д. О. Карпусь. — Київ : Центр пам’яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. — 145 c.
Голубка М. М. Економічна думка у дослідженні економічної освіти і науки на західноукраїнських землях в 1848–1918 роках як фактор соціалізації особистості під впливом історико-економічних подій [Електронний ресурс] / М. М. Голубка // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2016. — Вип. 8(1). — С. 41-44. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2016_8(1)__12.
Гордіца К. А. Українська економічна думка про природні й матеріальні чинники економічного розвитку у планово-розподільчій системі господарювання / К. А. Гордіца // Історія народ. госп-ва та економ. думки України : міжвід. зб. наук. праць. — Київ, 2014. — Вип. 47. — С. 58-82.
Гордіца Т. Аспекти маркетингового менеджменту громадських організацій в контексті дисципліни «Історія економіки та економічної думки» [Електронний ресурс] / Т. Гордіца, Т. Заволічна // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. — 2022. — Вип. 1. — С. 131-141. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchtei_2022_1_13.
Горкіна Л. П. ХХ століття в історії української економічної думки: коротка ретроспектива : монографія / Л. П. Горкіна, М. Г. Чумаченко; ред.: О. О. Шубін; МОНМС України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т економіки пром-сті НАН України. — Донецьк, 2011. — 142 c.
Захарченко В. І. Систематика теорій розвитку економіки регіонів на основі течій економічної думки [Електронний ресурс] / В. І. Захарченко // Економічний форум. — 2018. — № 1. — С. 5-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2018_1_3.
Капленко Г. В. Про використання відомостей з історії України та історії української економічної думки в процесі викладання у вітчизняних вишах навчальної дисципліни «Адміністративний менеджмент» [Електронний ресурс] / Г. В. Капленко // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. — 2017. — Вип. 3. — С. 162-165. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2017_3_35.
Кизим М. О. Наукові школи / М. О. Кизим, О. М. Тищенко; НДЦ індустр. пробл. розв. НАН України. — Харків : ІНЖЕК, 2009. — 76 c.
Леоненко П. М. Інституціоналізм та його місце в сучасній економічній теорії (політичній економії) / П. М. Леоненко // Економічний вісник університету : зб. наук. праць. — Переяслав-Хмельницький, 2013. — Вип. 21(1). — С. 163-171.
Небрат В. В. Інтегрально-світоглядні підходи у вивченні історії української економічної думки [Електронний ресурс] / В. В. Небрат // Економіка України. — 2018. — № 7. — С. 84-88. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/EkUk_2018_7_8.
Пасемко Г. П. Теорії інвестування в історії економічної думки та їх розвиток в умовах глобалізації [Електронний ресурс] / Г. П. Пасемко, Л. Г. Бага // Вісник ХНАУ. Серія : Економічні науки. — 2014. — № 4. — С. 40-45. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhnau_ekon_2014_4_7.
Ущаповський Ю. В. Ідеї інституціоналізму в економічній думці України ХІХ — початку ХХ ст. : монографія / Ю. В. Ущаповський; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». — Київ : КНЕУ, 2012. — 259 c.
Швець О. В. Еволюція економічної думки щодо проблем розвитку й регулювання ринку праці [Електронний ресурс] / О. В. Швець // Український журнал прикладної економіки. — 2020. — Т. 5, № 1. — С. 8-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujae_2020_5_1_3.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 26.09.2023 09.10.54 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Кременчук :: Запитання: 47407  
Тетяна запитує:
Добрий день. Цікавить тема : "Розвиток мовної особистості молодшого школяра засобами інсценізації та театралізації". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Тетяно! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3615/1/educ_2022_176.pdf
https://teacher.at.ua/publ/teatralizacija_jak_zasib_rozvitku_osobistosti_molodshogo_shkoljara_ta_jogo_movlennja/19-1-0-18295
https://naurok.com.ua/stattya-rozvitok-tvorchih-zdibnostey-uchniv-zasobami-teatralnogo-mistectva-243225.html
http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/2163/1/9.pdf
https://library.udpu.edu.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/16/visnuk_15.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/110339-Текст статті-246972-1-10-20171128.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/284564-Текст статті-656173-1-10-20230713.pdf
http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/44/part_1/31.pdf

– Артемова Л.В. Театр і гра. Вдома, у дитячому садку, в школі / Л.В.Артемова – Київ : Томірс, 2016. – 291 с.
– Водолаза Н. В. Навчання розповідання дітей молодшого шкільного віку в театралізованій діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Н.В.Водолага. – Одеса, 2009. – 216 с.
– Никитіна Л.В. Підвищення ефективності уроків за допомогою організації театралізованої гри / Л.В. Никитіна // Початкова школа. 2015. – № 5. – С. 9-14.
– Бурова А. Гра у театр за педагогікою М. Монтессорі / А. Бурова, О. Долина // Дошкільне виховання. – 1999. – № 5. – С. 20-21.
– Турчин Т.М. Театральне мистецтво в практиці сучасної початкової школи / Т.М.Турчин // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2021. – № 2. – С. 57-63.
– Бадер В.І. Розвиток усного і писемного мовлення молодших школярів / В.І.Бадер. – Київ, 2000.
– Каніщенко А.П. Уроки розвитку зв’язного мовлення в початкових класах / А.П.Каніщенко. – Київ, 2000.
– Лобчук О. Усний переказ як засіб розвитку зв’язного мовлення / О.Лобчук // Початкова школа. – 2002. – № 2. – С. 23-25.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 25.09.2023 16.00.53 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.652028 seconds