Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45645
   


Автор запитання: Саша із міста: Чернівці :: Запитання: 5439  
Саша запитує:
Допоможіть будь-ласка з літературою до курсової роботи на тему: "Формування доходів, витрат та прибутку комерційного банку"
Наша відповідь:
Радимо скористатись наступною літературою:
1. Холявська Т.М. Формування прибутку комерційного банку// Фінанси України. – 2004. – №9 (145). – с.43-45
2. Закон України “Про банки і банківську діяльність” N 2121-ІІІ від 7 грудня 2000 року
3. Ковбасюк М. Р. Економічний аналіз діяльності комерційних банків і підприємств/ Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім “Скарби”, 2001. – 336 с.
4. Операції комерційних банків/ Р. Котовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. – 2-ге вид., доп. – Львів: ЛБІ НБУ, 2001. – 516с.
5. Гроші та кредит: Підручник/ М.І. Савлу, А.М. Мороз, М.Ф. Пудовкіна та ін. За заг. Ред. М.І. Савлука. – К.: КНЕУ, 2001. – 602с.
6. Аналіз діяльності комерційного банку. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів за спеціальністю “Банківський менеджмент”/ За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця та проф. А.М. Герасимовича. – Житомир: ПП “Рута”, 2001. – 384с.
7. В. Стоян. Управління витратами банку// Банківська справа. – 2000. – №5. – с. 39-42
8. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 320с.
9. Тиркало Р.І., Щибиволок З.І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг. Навч. Посібник. – К.: “Слобожанщина”, 1999. – 236с.
10. Корнієнко Т. Оцінка збалансованості процентних операцій при аналізі прибутковості комерційного банку// Вісник НБУ. – 2003. – №43. – с.24-28
11. Дмитренко. М. Управління фінансами банку// Вісник НБУ. – 2004. – №23. – с.32-37
12. Енциклопедія банківської справи України / Редкол: В.С. Стельмах (голова) та ін. — К.: Молодь, Ін Юре, 2001 — 680с.: іл. вкл. 88с.
13. Вступ до банківської справи. Учбовий посібник. Під ред. д.е.н. Савлука М.І. – Київ: Лібра, 1998
14. Постанова Правління Національного банку України “Про затвердження Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні” від 28 серпня 2001 року N 368
15. Банковское дело: Учебник / Под. ред. В.И. Колесникова, Г.П. Кролевецкой. – 4-е изд. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 464 с.
16. Кочетков В.Н. Анализ банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект: Монография. – К: МАУП, 1999. – 192 с.
17. Мирин Н.И., Герасимович А.М. Банкковское обслуживание предприятий и населения. – К.: Нац. акад. упр., 1996. – 278с.
18. Синки Дж. Управление финансами в комерческих банках. – М.: Gatallaxy, 1994. – 820 с.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 11.03.2006 03.45.36 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Євген із міста: Київ :: Запитання: 5438  
Євген запитує:
Допоможіть, будь ласка з інформацією по навчальному курсу "Психологічна допомога сім"ї". Дякую
Наша відповідь:
Євгене, радимо Вам видання:
1.Психологічна допомога сім'ї / Упоряд. Т.Гончаренко. - К.: Вид. дім "Шкіл. світ": Вид. Л.Галіцина. 2005. - 128с. - (Б-ка "Шкіл. світу").
2.Психологічна допомога сім'ї: Посібник / З.Г. Кісаpчук, Л.О. Гpебінь, H.Ю. Жуpавльова та ін.; Ред. З.Г. Кісаpчук; HАH Укpаїни. Ін-т соціології. Центp соц. експеpтиз і пpогнозів та ін. — К., 1998. — 181 с.
3. Педагогічна освіта батьків: Методичний посібник // Позакласний час. - 2000.- 30. - Вкл.- С.2-24.
4. Вакула Оксана Антонівна. Це вам, батьки і педагоги: (Методичний посібник) // Бібліотечка вчителя початкової школи. - 2001.- 21. - Вкл.- С.2-13.
5. Школа батьківства: Спецвипуск // Психолог. - 2004.- №27-28. - С.1-120. - Бібліогр.: с.42, 57, 92, 101.
Також Ви можете скористатися матеріали з сайтів:
http://www.pstu.edu/metod/ip/CiIP/pk/73.doc
http://www.niisv.ru/liderskonf.htm
http://www.psytherapy.ru/family.html
http://www.ssm.kiev.ua/psih_center.htm
http://www.university.kherson.ua/Default.aspx?tabindex=1&tabid=2&lng=1&Inbox=616
http://www.quarterly.uz.ua/2/9_9.html
http://www.solnet.ee/parents/p2_00.html
http://www.quarterly.uz.ua/3/4.html
http://www.uisr.org.ua/edoc/doc.php?doc_id=20&action=inline
http://www.uisr.org.ua/edoc/doc.php?doc_id=15&action=inline
http://www.ssy.com.ua/news/050924.html
http://www.pro.kolomnaonline.ru/modules.php?name=Pages&go=page&pid=470
http://better.sitecity.ru/ltext_1908010804.phtml

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 11.03.2006 00.50.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: м. Ніжин :: Запитання: 5437  
Наталія запитує:
Підкажіть, будь ласка, літературу до магістерської роботи на тему:" Методика використання нумізматичних та боністичних джерел на уроках історії України". Дякую.
Наша відповідь:
Наталія, літератури дуже мало:

Методика використання історичних документів на уроках історії України в загальноосвітній школі: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 [Електронний ресурс] / Л.В. Задорожна; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 19 с. — укp. // http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05zlvuzs.zip

Можливо Вам також допоможуть наступні джерела:
http://visnyk.iatp.org.ua/dev/cat;17/
http://www.olmok.iatp.org.ua/pereklad.html
http://www.coe.kiev.ua/bul/bul9/text31.htm, а також:
1. Колызин А. Монеты как источник информации // Наука и жизнь. - 1994.- 5. - С.95-97.
2. Ємченко Олександр. Історія України в грошах: Музей Нац. банку України // Київська старовина. - 1994.- 6. - С.104-106.
3. Денежка без ног, а весь свет обойдет // Шкільна бібліотека. - 2005.- № 9. - С.51-62. - Бібліогр.: с.59.
4. Баханов, К.О. Лабораторно-практичні роботи у викладанні історії України: Посібник для вчителя / К. О. Баханов. - К.: Генеза, 1996. - 206 с.
5. Допоміжні матеріяли для вчителів історії / Українська центральна шкільна рада Автралії; Уклав Р.Федевич. - Австралія, 1997. - 100 с.
6. Курилів, Валентина Іванівна. Методика викладання історії: Курс підвіщ. кваліфікаціі вчителів історії / Курилів, Валентина Іванівна. - Львів; Торонто: Світ, 2003. - 247 с.: іл.
7. Шашура, Любов. Нестандартні уроки з історії України та всесвітньої історії у школі / Шашура, Любов. - Тернопіль: Підручники і Посібники, 2004. - 64 с.
8. Теоретичні проблеми вітчизняної історії, історіографії та джерелознавства / За ред. Ю.М.Алексєєва. - К.: Вища школа, 1993. - 187 с.: іл.

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 10.03.2006 12.38.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Николаев :: Запитання: 5436  
Анна запитує:
Происхождение матерных слов.
Наша відповідь:

.: Розділ: Мовознавство :: 10.03.2006 11.46.00 :.
.: Миколаївська центральна бібліотека для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменко :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ира із міста: Киев :: Запитання: 5435  
Ира запитує:
Помогите, пожалуйста, мне нужен реферат на тему: "Стату приватного підприємства" или какой-то материал по этой теме. Спасибо.
Наша відповідь:
Информацию на тему "Статут приватного підприємства" можно найти на сайтах:

http://maetok.net/index.php?p=docs/4561
http://yablonsky.com.ua/statut_ua.htm
http://www.business.if.ua/themes/business/material.asp?folder=1908&matID=1879
http://www.ukrpersonal.com.ua/pub.php?pub=158

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 10.03.2006 11.27.32 :.
.: Миколаївська центральна бібліотека для дітей ім. Ш.Кобера і В.Хоменко :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.467098 seconds