Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45807
   


Автор запитання: Павло із міста: Дрогобич :: Запитання: 5638  
Павло запитує:
Формування ціннісних орієнтацій в юнацькому віці. Дякую
Наша відповідь:
1. Савченко Вивчення ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді/ Л. Савченко // Безпека життєдіяльності. - 2006. - № 1. - C. 30 - 33: фото. -Бібліогр.: 2 назв.
2. Добровольська Психологічні та соціальні чинники формування ціннісної сфери старшокласників у контексті українського державотворення/ Л. Добровольська, І. Третьякова // Рідна школа. - 2006. - № 1. - C. 22-24: табл.. -Бібліогр.: 5 назв.
3. Стежко Ю. Критичне мислення як феномен ціннісної оргієнтації учнівської молоді/ Ю. Стежко // Рідна школа. - 2002. - № 12. - C. 10-14. -Бібліогр.: 22 назв.
4. Лазарчук А. Розвиток ціннісно-смислової сфери особи за модульно-розвивального навчання/ А. Лазарчук // Психологія і суспільство. - 2002. - № 3-4. - C. 170-186. -Бібліогр.: 27 назв.
5. Пророк Н.В. Ціннісно-мотиваційні передумови адиктивного шляху вирішення життєвих проблем/ Н.В. Пророк // Практична психологія та соціальна робота. - 2004. - № 12. - C. 59-61. -Быблыогр.: 8 назв.
6. Столяренко О. Народознавство: формування у школярів ціннісного ставлення до людини/ О.Столяренко // Рідна школа. - 2000. - № 1. - C. 14-16
7. Матвієнко Ціннісно-прогматичні контексти інформаційної культури особистості/ О. Матвієнко // Рідна школа. - 2004. - № 10. - C. 13-15. -Бібліогр.: 11 назв.
8. Безкоровайна Роль активних форм соціально-ціннісної діяльності у вихованні особистості сучасного підлітка/ О. Безкоровайна // Рідна школа. - 2005. - № 12. - C. 38-41. -Бібліогр.: 10 назв.
9. Зотова Структура мотивації і ціннісні орієнтації ліцеїстів/ І. Зотова // Рідна школа. - 2005. - № 5. - C. 18-20. -Бібліогр.: 6 назв.
10. Комар Особливості розвитку ціннісно-потребової сфери студентів з обмеженими можливостями/ Тетяна Комар // Психологія і суспільство. - 2003. - № 4. - C. 110-118. -Бібліогр.: 9 назв.
11. Антоненко Ціннісно-смислові настанови особистості: теоретичний аспект/ Тетяна Антоненко // Директор школи, ліцею, гімназії. - 2004. - № 1. - C. 37-43. -Бібліогр.: 10 назв.
12. Павліченко Ціннісні орієнтації як установка на продуктивну пошукову діяльність студентів-психологів/ Анатолій Павліченко // Психологія і суспільство. - 2003. - № 4. - C. 119-127. -Бібліогр.: 23 назв.
13. Заредінова Е. Педагогізація батьків - одна з умов формування морально-ціннісних взаємин з дітьми в сучасній кримськотатарській родині/ Е. Заредінова // Початкова школа. - 2003. - № 10. - С.43-46. -Бібліогр.: 5 назв.
14. Диба С. Ціннісно-нормативна основа соціалізуючої діяльності у скаутській організації/ С. Диба // Рідна школа. - 2003. - № 1. - C. 25-27. -Бібліогр.: 10 назв.
15. Поснова Формування ціннісно-мотиваційної сфери особистості студента/ Тетяна Поснова // Соціальна психологія. - 2004. - № 2. - C. 134-139. -Бібліогр.: 11 назв.
16. Левковська Динаміка ціннісних орієнтацій молоді/ Наталія Левковська // Політичний менеджмент. - 2006. - № 1. - C. 85-93. -Бібліогр.: 15 назв.
17. Винтин И.А. Особенности социального самоопределения старшеклассников/ И.А. Винтин // Социологические исследования. - 2004. - № 2. - C. 86-93
18. Тарасенко Г. Художня екологія-школярам, або як формувати ціннісні орієнтації на природу засобами мистецтва/ Г.Тарасенко // Мистецтво та освіта. - 1997. - № 4. - C. 28-41
19. Сінькевич Н. Особливості формування морально-ціннісних орієнтацій у дівчат-підлітків/ Н.Сінькевич // Рідна школа. - 2000. - № 12. - C. 22-23. -Бібліогр.: 4 назви.
20. Алєксєєнко Т. Ціннісні орієнтації сімейного виховання.Концепція реалізації/ Т.Алєксєєнко // Рідна школа. - 1997. - № 10. - C. 69-72
21. Білоусова Н. Вивчаємо ціннісні орієнтації старшокласників/ Н.Білоусова // Рідна школа. - 1997. - № 6. - C. 49-50
22. Шахтемірова О. Ціннісні орієнтації та політична свідомість/ О.Шахтемірова // Нова політика. - 1999. - № 4 . - C. 24-27. -Бібліограф.:16 назв.
23. Сінькевич Н.К.
Дослідження взаємодії школи і позашкільних закладів як системи спільної діяльності по формуванню морально-ціннісних орієнтацій у дівчат-підлітків/ Н.К.Сінькевич; М-во культ. і мистецтв України. Нац. парлам. б-ка України; Інформац. центр з питань культури і мистецтва. -К.: НПБУ, 1999. -19,[1] с. -Пер.вид.: . -ISBN 966-7547-02-7
http://www.kristti.kiev.ua/kabinet/shool/liter.htm
http://aref.ilib.com.ua/190007-1.htm
http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=47&c=997
http://referatw.ru/cgi-bin/main.cgi?level=5&p1=92&p2=235&p3=47206
http://www.newacropolis.org.ua/ua/lud2002.htm/pavlik2.htm
http://www.newacropolis.org.ua/ua/lud2002.htm

.: Розділ: Педагогіка. Психологія :: 25.03.2006 11.00.45 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 5637  
Андрій запитує:
Допоможіть будь ласка знайти повідомлення в інтернеті на тему "Значення хімії у створенні нових матеріалів, розв'язання сировинної та енергетичної проблем".Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Андріє!
Зверніться до наступних джерел:
а) друкованих -
1.Кузнецов В.И.
Общая химия: тенденции развития: [Науч.-попул.]. – М.: Высш. Шк., 1989. – 288 с.: ил.
2.Энгельс З., Новак А.
По следам элементов. Пер. с нем. – 2-е изд. – М.: Металлургия, 1983. –2222с.
б) та Інтернету -
http://refine.org.ua/pageid-4596-1.html
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=17141
http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=17140
http://vesna.org.ua/txt/donvisn/t3/02.html
http://diogen.bip.ru/eb/chemistry/chem_2.htm
http://student.vasily.net/referat/ua/himia/4.htm
Також Ви маєте змогу здійснити пошук в "Архіві" довідки: №5468, №3049 (розширений пошук за номером запитання)
Бажаємо успіху!

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 25.03.2006 09.51.32 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: ВАВАЗ із міста: ЛЬВІВ :: Запитання: 5636  
ВАВАЗ запитує:
"ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ"
Наша відповідь:
Познайомтеся з наступним матеріалом:
http://people.polynet.lviv.ua/constlaw/OTHERS/r4_st95_98.html
http://www.refine.org.ua/pageid-3182-4.html
http://arena-eco.kiev.ua/uk/munee/finance.php
http://wolovets.narod.ru/finans1_1.htm
А також друковані джерела:
1.Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств. – К.: Т-во «Знання», КОО, 1999.-312с.
2.Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник.- К.:НІОС.- 2000.-416с.
3.Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник.– 3-тє вид., випр. та доп.– К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. – 587 с.
4.Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навчальний посібник.– Тернопіль: “Економічна думка”, 1999.– 248с.
5.Коробов М.Я. Фінанси промислового підприємства: Підручник.– К.: Либідь, 1995.-160с.
6.Селезнев В.В. Основы рыночной экономики Украины: Власть. Право. Предпринимательство. Финансы. Налоги. Маркетинг. Менеджмент. Торговля. Реклама. Преступность: Учеб. пособие/ В.В. Селезнев. - К.: А. С. К., 2000. - 544 с.
7.Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. Вид. 2–ге, допов. і переробл. “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Л.Українки, 2001.-456с.
8.Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і науковий редактор проф. А.М. Поддєрьогін. 3-є вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000.–460с.
9.Чермодуров В. Зовнішні джерела фінансування українських підприємств // Економіка України. – 2005. – № 9. – С. 54-61.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 25.03.2006 04.00.21 :.
.: Центральна бібліотека ім. М.Л.Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алина із міста: Киев :: Запитання: 5635  
Алина запитує:
Мне нужен Торговый кодекс Японии, М. 1993 г., пожалуйста, надитете
Наша відповідь:
Уважаемая Алина! Информация о нужном вам издании в библиотеках не найдена.! Есть информация о наличии даного Кодекса в Библиотеке Верховного Совета Украины!

анииhttp://www.rada.gov.ua/LIBRARY/catalog/resp1.htm

Даний переклад знаходиться у бібліотеці Верховної Ради України за адресою:

Київ, вул. Грушевського, 18/2, кімн. 4, 5
Тел.: (044) 255-2767

.: Розділ: Держава і право :: 25.03.2006 00.40.31 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Саша із міста: Николаева :: Запитання: 5634  
Саша запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь-ласка, знайти матеріал про відомого українського фізика Івана Пулюя.Дуже дякую Вам.
Наша відповідь:
Шановн. Саша! Пропонуємо список літератури по темі. Непогана інформація міститься на сайтах.Успіху Вам!!
Шаров, Ігор Федорович
100 видатних імен України/ Ігор Шаров,. -К.: Вид. дім "Альтернативи", 1999. -502,
Геник, Степан Миколайович
150 великих українців: [Енциклопедія]/ Степан Геник,. -ІваноФранківськ: Лілея-НВ, 1998. -297,[2] с.: іл, портр. -Бібліогр.: с.294-29
Гайда, Роман
Іван Пулюй (1845-1918): Життєписно - бібліографічний нарис/ Роман Гайда, Роман Пляцко,; Ред. Олег Купчинський,; Наукове т-во ім. Т.Г.Шевченка у Львові . -Львів, 1998. -284 с.: портр, фото. -(Сер. "Визначні діячі НТШ"; № 7). -Бібліогр. в підрядк. приміт
Шендеровський, Василь
Нехай не гасне світ науки/ Василь Шендеровський,; За ред. Емми Бабчук,. -К.: Рада, 2003. -409,[1] с.: портр. -Бібліогр. в кінці ст.
Видатні постаті України : Біографічний довідник/ О. В. Бабкіна, Г. К. Базильчук, Г. Ю. Барчан; Редкол.: Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий, В. А. Гайченко, Авт.передм. Борис Олійник,; МАУП, Книжкова палата України. -Київ, 2004. -871 с.: портр
Петрик, Михайло
Іван Пулюй - дорогою духа людського до правди/ Михайло Петрик // Слово Просвіти. -2005. -№ 45. - С. 15: портр
Козирський В.
Сповнене праці життя: До 160-річчя від дня народження Івана Пулюя/ В. Козирський, О. Рокіцький, В. Шендеровський // Вісник Національної академії наук України. -2005. -№ 2. - С.56-59.
Козирський, Володимир
Геній, народжений Тернопіллям: До 160-річчя від дня народження Івана Пулюя/ Володимир Козирський // Освіта . -2005. -№ 9. - С. 8-9
Заставний Ф.
Іван Пулюй - видатний український геополітик: До 85-річчя від дня смерті/ Ф. Заставний // Географія та основи економіки в школі. -2002. -№ 6. - С. 49-51. -Бібліогр.: 7 назв
Гривняк Ю.
Винахідник "Х"-променів/ Ю.Гривняк // Хроніка 2000. -2000. -№ 35-36. - С. 307-331
Фіалков Л.
Іван Пулюй ніколи не спростовував відкриття Рентгена/ Л.Фіалков // Рідна школа. -2000. -№ 3 . - С. 25-27
Козирський В.
Іван Пулюй і Україна/ В.Козирський // Наука і суспільство. -1999. -№ 10-12. - С. 53-5
http://www.refine.org.ua/pageid-4423-1.htmlhttp://donntu.edu.ua/russian/kalendar/february/pul.html

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 25.03.2006 00.01.41 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Додаткова інформація від :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.479176 seconds