Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45097
   


Автор запитання: Ганна із міста: м. Вільнянськ :: Запитання: 4717  
Ганна запитує:
Допоможіть знайти інформацію на тему: "Клімат Північно-Східного економічного району".
Наша відповідь:
Радимо наступні матеріали:
http://www.5ka.ru/1/29548/1.html
http://www.kharkivoda.gov.ua/show.php?page=167, а також:
1. Розміщення продуктивних сил України: Підруч. для студентів екон. спец. вищ. навч. закл. / Є. П. Качан, О. Є. Качан, М. О. Ковтонюк и др.; За ред. Є.П.Качана. - К.: Вища школа, 1999. - 375 с.: іл.
2. Соціально-економічна географія України: Навч. посіб. / За ред. О.І.Шаблія. - 2-е вид., перероб. та доп. - Львів: Світ, 2000. - 679 с.: іл.
3. Паламарчук Лариса. Вивчення економічних районів України за допомогою опорних схем / Паламарчук Лариса, Ягольник Надія // Географія та основи економіки в школі. - 2002.- 1. - С.17-27.

.: Розділ: Географія. Краєзнавство :: 9.01.2006 14.30.44 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: світлана із міста: рівне :: Запитання: 4716  
світлана запитує:
Роль епітетів у художній літературі. Дякую заздалегідь.
Наша відповідь:
Шановна, Світлано! Пропонуємо Вам наступні джерела:
http://ae-lib.narod.ru/texts/zabarylo__homer_odyssey__ua.htm
http://aref.ilib.com.ua/100204-1.htm
http://www.kspu.edu/Downloads/ChairUkr/man.doc
http://svitlytsia.crimea.ua/index.php?section=printable&artID=3101&PHPSESSID=e4
http://butseroga.narod.ru/lek_5.htmldissertant.com.ua/1008.htm
http://ukrlib.com.ua/referats/printout.php?id=705
http://litopys.org.ua/hens1/hn09.htm
http://refineua.com.ru/pageid-1118-2.html
http://litopys.narod.ru/rusaniv/ru05.htm
http://vuz.com.ua/filo.htm
http://ar-buz.narod.ru/ukrlit.files/Chumak.htm
http://igor.iatp.org.ua/lek_5.htmlh
Бибик С.П. Словник епітетів української мови/ С.П. Бибик, С.Я. Єрмоленко, Л.О. Пустовіт.- К.:Довіра, 1998.- 431с.
Горбачевич К.С.Словарь эпитетов русского литературного языка.-СПБ.: НОРИНТ,2000.-221 С.-ISBN 5-7711-0013-7: Б.ц.
Жирмунський В.М. Теорія литературы: Поэтика. Стилістика: Избр. тр.-Л., 1977.
Иванова, Н.Н. Поэтические номинации в русской лирике / АН СССР. Ин-т рус. яз. - М. : Наука, 1992. - 135 с.
Ключевые слова: лирический жанр; поэзия; литература; 19в; язык и стиль художественных произведений; художественный образ; символ в литературе; метафора; эпитет;
Кателина, Л.С. "О Русь - малиновое поле..." : Эпитеты в лирике С.Есенина // Рус. речь. - М., 1988. - N 6. - С. 30-33
Ключевые слова: Есенин С А; поэзия; лирический жанр; язык и стиль художественных произведений; русская литература; советская литература; эпитет.
Кателина, Л.С.Эпитеты художественного текста : (Обзор науч. лит. сов. времени) //Язык и стиль произведений фольклора и литературы. - Воронеж, 1986. - С. 59-67
Ключевые слова: эпитет
Кинщак, О.М.Парадигматика метафоричного епитета в английський и украинський поезии // Мовознавство. - Киив, 1986. - N 4. - С. 28-32 Аннотация: Выбор эпитета при переводе английской поэзии на украинский язык.
Ключевые слова: эпитет; стихотворный перевод; английская литература;
украинский язык; язык и стиль художественных произведений;
Ковалева, О.В. Роль образных средств в создании прагматического потенциала художественного текста // Некоторые вопросы общего и частного
языкознания. - Пятигорск, 2001. - С. 210-218
Ключевые слова: английский язык; язык художественной литературы;
тропы; метафора; эпитет; прагматика;
Костина, С.А. Семантические типы сложных эпитетов в поэзии П.А.Вяземского // Русский язык : Теория и методика преподавания. - М., 2001. - С. 72-
Ключевые слова: русский язык; язык художественной литературы; эпитет; Вяземский П А.;поэзия;
Краснянский, В.В. Сложный эпитет в русской литературной речи : Учеб. пособие к спецкурсу / Орехово-Зуев. пед. ин-т. - Владимир, 1991. - 71 с.- Библиогр.: с.65-70.
Ключевые слова: эпитет; русская литература; ; учебные издания; язык и стильхудожественных произведений;
Мова та стиль творів І.О.Буніна, М.Г.Куліша, Ю.І.Яновського: Зб.наук. пр./К.:Ін-т систем. дослідж. освіти України, 1994.-156 с.
Москвин, В.П. Эпитет в художественной речи // Рус. речь. - М., 2001. - N 4. - С 28-32
Ключевые слова: эпитет; специфика; русская литература.
Пустовіт Л.О. Епітет у поезії Володимира Сосюри // Рідне слово.- 1974.- Вип..9.
Сидяченко Н.Г. "Білою повінню стояли гречки" (Індивід.-авторські епітети М.Стельмаха)// Культура слова.- К.,1988.- Вип..35.
Сидяченко Н.Г. Художнє означення до дії у Т. Шевченка// Укр.. мова і л-ра в школі.- 1989.- №11.
Сучасна українська літературна мова: Стилістика.- К., 1973.

.: Розділ: Мовознавство :: 9.01.2006 13.50.21 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Хмельник :: Запитання: 4715  
Оля запитує:
Юридичне закріплення ліквыдації СРСР. Чому в моєму запитанні про політичну реформу не відкриваються АВТОМАТИЧНО САЙТИ???????????
Наша відповідь:
Шановна Ольга! Для того, щоб відкрити сайт, його адресу треба скопіювати і уставити в адресне вікно.
Ви маєте право тільки на один запит на добу.

.: Розділ: Держава і право :: 9.01.2006 12.00.52 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Алексей із міста: Оренбург :: Запитання: 4714  
Алексей запитує:
Добрый вечер, с праздниками Вас, уважаемые операторы. Найдите, пожалуйста, схему электрическую, принципиальную к телевизору HORIZONT 54 CTV-657 T/SAT-i. Заранее спасибо.
Наша відповідь:
Уважаемый Алексей! Вначале хочу сообщить Вам, что справки выплняют не операторы, а библиографы библиотек. На Ваш запрос представляем сайты и список литературы, с которой внимательно поработайте:
1. http://www.bookhunt.ru/catalog/book/3665219303/
2.http://books.allshopsds.com/product-36652193-4-181755.html
3.Корякин-Черняк С.Л. Применение телевизионных микросхем. В 3-х томах. Т.2 Сер. "Телемастер" Вып.9.-СПб: наука и техника, 2004-304 с.
4. Корякин-Черняк С.Л. Телевизоры Horisont. Ремонт.-2005-400с.
5. Панков Д.В. Энциклопедия телемастера.Т.1. Серия "Радиомастер".Под ред. С.Л.Корейкина-Черняка.-Наука и техника, Корона-принт, 2000.-544 ст.
6.Урабнович А.А. Телевизоры HORISONT.Ремонт и обслуживание. Вып.19.-2000.
7. Ельяшкевич, Самуил Абрамович. Телевизоры пятого и шестого поколений "Рубин", "Горизонт" ,"Электрон": Устройство, регулировка, ремонт/ С.А.Ельяшкевич,А.Е.Пескин. -М.: РИП "Символ-Р", 1996. -352 с. -(Приложение к журналу "Радио").
8. http://www.ra-publish.com.ua/ra/?mag=ra0405&text=books5.htm

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 8.01.2006 23.20.28 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Хмельник :: Запитання: 4713  
Оля запитує:
Політична реформа (2004-2005р.р.)
Наша відповідь:
Шановна Ольга! Інформацію Ви знайдете на сайтах та в літературі:
http://www.politik.org.ua/projects/view.php3?c=53 (
http://kaletnik.com.ua/ua/politiks/nardep/index.php?NN=366
http://www.obriy.pib.com.ua/2004/26_04/01.shtml
http://www.ngplus.com.ua/ngplus/2003-04-18/polit-ref
http://www.kandydat.com.ua/proyav.cgi?ID=231
http://www.umoloda.kiev.ua/number/310/115/11231
http://www.uaportal.com/ukr/news/Politics/news_13752.html
http://maidan.org.ua/static/mai/1102351805.html
http://www.vechirka.kiev.ua/article.php?id_article=4538&cy=&cm
http://www.brama.com/news/press/030304newsfromukraine.html
http://www.kontrakty.com.ua/show/ukr/article/6/5020044472.html
http://www.yuschenko.com.ua/ukr/present/Mass_media/467
http://www.spa.ukma.kiev.ua/index.php?topic=reform
Політична реформа в Україні: ключові питання і суперечності: Матеріали "круглого столу"/ Відповід. ред. О.В. Литвиненко; Нац. ін-т статегічних досліджень.-К.: Б.В.,2003.-59 с.
Васильченко В. Соціально-правова сутність спадкового права та його зв'язок з політичними й економічними реформами//ПІДПРИЄМНИЦТВО, ГОСПОДАРСТВО І ПРАВО.-2004.-№ 8.-С.94-98.-(Цив. право).
Клітченко О. Ефективність влади і політична реформа//ПОЛІТИКА І ЧАС.-2004.-№ 6.-С.55-64.
Малюта А.Н. Кибернетический аспект политической реформы/ А.Н. Малюта, А.Н. Михалев//АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІКИ.-2004.-№ 9.-С.84-89.-(Інформ. технології в економіці та упр.).
Древаль Ю. Політична реформа: Вдосконалення політичних інститутів, чи ... з пастки в пастку ?//ВІЧЕ.-2005.-№ 2.-С.7-9.
Погребна О. Електронні ресурси Національної парламентської бібліотеки України в інформаційному супроводі процесу політичних реформ у державі//БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА.-2005.-№ 1.-С.19-20.-(Сучасні інформ. технології).
Руденко М. Прокуратура України в контексті політичної (конституційної) реформи 2004 року//ЮРИДИЧНИЙ ЖУРНАЛ.-2005.-№ 3.-С. 82-87.
Актуальні питання економічної політики в умовах конституційної реформи: Круглий стіл. 6 квітня 2005 року/ Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій//ЕКОНОМІСТ.-2005.-№ 4.-С. 21-52.
Законодавче забезпечення сучасної економічної політики в умовах конституційної реформи: Парламентські слухання/ Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій//ЕКОНОМІСТ.-2005.-№ 5.-С. 21-41.-(Парламентські слухання).
Гаврилюк В. Політреформа в Україні: наміри та дійсність //ГОЛОС УКРАЇНИ.- 2005.-14груд.(№ 237).-С.6.

.: Розділ: Держава і право :: 8.01.2006 21.16.49 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.55974 seconds