Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45097
   


Автор запитання: Марія із міста: Кіровоград :: Запитання: 4737  
Марія запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти інформавцію про особливості розвитку української літератури 10 років ХХ століття. Щиро дякую
Наша відповідь:
Радимо скористатись наступними матеріалами:
http://ukrlib.com.ua/referats/printout.php?id=405
http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=606
http://www.svitohlyad.kiev.ua/Intervu/41.htm
http://litopys.org.ua/hrabo/hr02.htm
http://library.kherson.ua/young/tavrica/CHERN.htm
Возняк М.С. Історія української літератури : У 2-х кн. Кн.2
/ М. С. Возняк ; Ред.М.Парцей. - 2-ге вид. ; випр. - Львiв : Свiт, 1994. - 560с.

Історія украінської літератури ХХ століття : У 2-х кн.:підручник для студентів гуманітарних спец.вищих закладів освіти. Кн.1 : Перша половина ХХ ст. / За ред.В.Г.Дончика. - К. : Либідь, 1998. - 464с.

Слоновська О.В. Конспекти уроків з української літератури : для 11 кл.: нове прочитання творів / О. В. Слоновська. - К. : Ріднаи мова, 2001. - 797с.

Українське слово : хрестоматія укр. л-ри та літ. критики ХХ ст.: в 4 кн. Кн.1 : Культурно-історична епоха модернізму. Ранній модернізм:від "Зів'ялого листя"(1896) І.Франка до "В космічному оркестрі"(1921) П.Тичини. / упорядкув. В.Яременка. - Вид.3-е, змінене, допов, доопрац. - К. : Аконіт, 2003. - 799 с. .

Історія української літератури 20 століття: Навч. посібник. Кн. 1 : 1910-1930-ті рр. / За ред. В.Г.Дончина. - К.: Либідь, 1993. - 782 с.

Бернадська, Ніна Іванівна. Українська література 20 століття: Навч. посіб. для старшокласників та вступників до вищ. навч. закл.
/ Бернадська, Ніна Іванівна. - К.: Знання-Прес, 2002. - 268 с. - (Вища освіта 21 століття).

.: Розділ: Література :: 11.01.2006 09.11.21 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Максим із міста: Киев :: Запитання: 4736  
Максим запитує:
управління доходами і витратами операційної діяльності підприєства
Наша відповідь:
1. Веренич О. Облік основної операційної діяльності підприємства роздрібної торгівлі/ О.Веренич // Все про бухгалтерський облік. - 2000. - 20 листопада. - C. 4-10
2. Веренич О. Облік основної операційної діяльності підприємства роздрібної торгівлі/ О.Веренич // Все про бухгалтерський облік. - 2000. - 24 квітня. - C. 11-17
3. Прокопенко Є. Облік банківських операцій з векселями підприємств з позиції підприємства/ Є.Прокопенко // Бухгалтерський облік і аудит. - 2001. - № 8. - C. 18-21
4. Калюга Є. Контроль за правильністю відображення операцій зі спільної діяльності в бухгалтерському та податковому обліку/ Є.Калюга // Вісник податкової служби України. - 2000. - № 30. - C. 60-63
5. Панченкова, Юлія Валеріївна
Облік і контроль витрат та доходів на авторанспортних підприємствах споживчої кооперації України: Автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. економ. наук: Спец. 08.06.04 - Бухгалтерський облік, аналіз і аудит/ Юлія Панченкова,; Львів. комерц. академія. -Львів, 1999. -20 с. -Бібліогр.: с. 15-16.
6. Лишиленко О.
До питання обліку витрат і доходів підприємств/ О. Лишиленко // Статистика України. -2004. -№ 3. - С. 108-112
7. Сухорукова Т.
Облік доходів та витрат на підприємствах відповідно до Національних стандартів/ Т.Сухорукова // Економіка. Фінанси. Право. -2000. -№ 9. - С. 19-25
8. http://enbv.narod.ru/text/Econom/fp/str/04.html
9. http://enbv.narod.ru/text/Econom/fp/str/11.html
10. http://www.refine.org.ua/pageid-633-1.html
11. http://www.refine.org.ua/pageid-540-2.html
12. http://www.probusiness.in.ua/publications/18/
13. http://www.refine.org.ua/pageid-539-1.html

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 11.01.2006 09.08.49 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Владислав із міста: Харьков :: Запитання: 4735  
Владислав запитує:
Доброго дня. Підскажіть, будь ласка де можна знайти додаткову літературу на тему магістерської роботи "Особливості управління економічним розвитком регіону". Дякую за відповідь.
Наша відповідь:
http://www.eru.org.ua/index.php?page=1236
http://www.management.com.ua/strategy/str075.html
http://www.tpp.lviv.net/zek/Numbers/3_2000/dolishnij.htm
http://www.2devochki.ru/101/1271/1.html
http://www.univ.uzhgorod.ua/perspg/Instytut/kerecman.doc
http://manag.kneu.kiev.ua/ukr/articles/4_3.html
http://infoworks.com.ua/htm/344.htm
http://lib.mabico.ru/referats/013166-20.html
http://www.manag.kneu.kiev.ua/ukr/docs/4_3.doc
http://www.masters.donntu.edu.ua/2004/fem/bragina/diss/index.htm


Регіони України: проблеми та пріоритети соціально-економічного розвитку: Монографія/ З. С. Варналій, А. І. Мокій, О. Ф. Новікова та ін.; За ред. З. С. Варналія; НІСД. -К.: Знання України, 2005. -497 с.: іл. -Бібліогр. в кінці розд.. -ISBN 966-554-084-Х

Коваль, Ярослав Васильович.
Регіональна економіка: Навчальний посібник/ Ярослав Коваль, Ірина Антоненко,; М-во освіти і науки України, НАНУ, Рада по вивченню продуктивних сил України, Нац. аграрний ун-т України та ін.. -Київ: ВД "Професіонал, 2005. -268 с. -Бібліогр.: с. 264-268. -ISBN 966-370-000-9

Хвесик, Михайло Артемович
Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Навчальний посібник/ Михайло Хвесик, Людмила Горбач, Павло Пастушенко,. -К.: Кондор, 2005. -342,[1] с.: табл., граф.. -Бібліогр.: с.339-342. -ISBN 966-7982-93-9

Мельник, Сергій Андрійович
Управління регіональною економікою: Навчальний посібник/ Сергій Мельник,; М-во освіти і науки України; КНЕУ. -К.: КНЕУ, 2000. -122 с. -Бібліогр.: с. 120. -ISBN 966-574-054-7

Єпіфанов, Анатолій Олександрович.
Регіональна економіка: Навч. посіб. для студ. вуз./ Анатолий Єпіфанов, Іван Сало; Авт. передм. І.І.Лукінов. -2-ге вид.. -К.: Наук. думка, 2000. -341,[2] с. -Бібліогр.: с.340-341.. -ISBN 966-00-0555-5

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 11.01.2006 08.16.25 :.
.: Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І.Чижевського :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Андрій із міста: Київ :: Запитання: 4734  
Андрій запитує:
Допоможіть будь-ласка. Де можна знайти в інтернеті інформацію для порівняння таких понять, як: "моральна відкритість" та "психологічна естравертивність".
Наша відповідь:

.: Розділ: Етика. Естетика :: 11.01.2006 01.18.15 :.
.: Херсонська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Тетяна із міста: Місто герой-Київ :: Запитання: 4733  
Тетяна запитує:
рятуйте, терміново потрібно знайти електронний варіант книги Еріха Фіхтеліуса "Десять заповідей журналістики". Правда ж вона є в електр.варіанті:)
Наша відповідь:
Вірно, є! :), але лише у російському перекладі:
http://www.ynpress.ru/cgi-bin/main.cgi?action=show&dir=metodbiblioteka&file=1

.: Розділ: Тексти книг :: 11.01.2006 00.58.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.479996 seconds