Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44711
   


Автор запитання: катя із міста: рівне :: Запитання: 35195  
катя запитує:
У чому полягає велич і трагізм Булгакова для світової літератури?
Наша відповідь:
Добрий день, пропонуємо вам переглянути наступні джерела:
Богданов, Н. Спасительный страх гения // Литература в школе. — 2002. — № 7. — С. 20—22.
Борківська, О. Система уроків з вивчення творчісті Михайла Булгакова : До 120-річчя від дня народження // Зарубіжна література в школах України. — 2011. — № 4. — С. 39—42.
Гузь, О. Ключи к закодированному тексту романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" : Альтернативный взгляд на произведение // Зарубіжна література в школах України. — 2011. — № 9. — С. 15—50.
Киреев, Р. Булгаков. Последний полет : [биография М. Булгакова] // Наука и религия. — 2006. — 23—31 августа (№ 32). — С. 22—27, 49.
Князева, М. Французская загадка «Мастера и Маргариты» // Чудеса и приключения. — 2010. — № 2. — С. 28—31.
Назарець, В. Михайло Булгаков // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 2002. — № 12. — С. 52—56.
Петров, В. Михаил Булгаков смотрит в будущее // Литература в школе. — 2002. — № 7. — С. 15—16.
Степанян, К. Символизм и реализм : Лосский В. Н., Вяч. И. Иванов, Булгаков С. Н. о Достоевском // Литература: Прил. к газ. «Первое сент.». — 2004. — № 1—7 августа (№ 29). — С. 2—6.
Черных, Е. Михаила Булгакова опекали тайные силы? // Комсомольская правда в Украине. — 2011. — 20 мая (№ 106). — С. 34.
Штейнбук, Ф. Літературний портрет Михайла Булгакова // Всесвітня література в сучасній школі (Раніше — Всесвітня література в середніх навчальних зекладах). — 2011. — № 9. — С. 36—43.
********************************
Глава 4. Философский роман "Мастер и Маргарита" [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.russofile.ru/articles/article_67.php
Курсовая: Традиции Гоголя в творчестве Булгакова [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://tarefer.ru/works/45/100029/index.html
Сочинение «Мистические мотивы в творчестве Булгакова» [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://mysoch.ru/sochineniya/bulgakov/_self/misticheskie_motivi_v_tvorchestve_bulgakova/
Трагизм повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.megashpora.ru/sochinenie/bulgakov_mihail_afanasevich/sobache_serdce/tragizm_povesti_m_a_bulgakova_sobache_serdce/

.: Розділ: Література :: 27.10.2014 10.27.20 :.
.: Донецька обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Влад із міста: м. Київ :: Запитання: 35194  
Влад запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: "Жанрово-стильова своєрідність англійської літературної казки ХХ століття на прикладі Джона Рональда Руела Толкіна «Фермер Джайлс із Хема»4"
Наша відповідь:
Доброго дня, Владе!
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах:
Авраменко С. Жанрові особливості фантастичної казки / С. Авраменко // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. Інозем. мови. - 2002. - Вип. 10. - С. 32-36.
Королев, К. М. Толкин и его мир : энцикл. / К.М. Королев. - СПб. : Терра Фантастика, 2000 ; М. : АСТ , 2000. - 592 с.
Ситник, Наталія Володимирівна. Художній світ Д. Р. Р. Толкіна: архетип і структура [Текст] : монографія / Н. В. Ситник ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. - 160 с.
Уайт, Майкл. Джон Р. Р. Толкиен : ,иография / М. Уайт ; пер. с англ. А. Блейз. - М. : ЭКСМО, 2002. - 320 с. : 8 окр. арк. ілюстр. - (Гений места).
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фермер_Джайлс_из_Хэма
Можливо, Вам краще звернутися до бібліотеки свого навчального закладу, так як вони комплектують фонди літературою згідно з навчальними планами.

.: Розділ: Література :: 26.10.2014 20.33.04 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Кіровоград :: Запитання: 35180  
Олександра запитує:
Доброго дня! Допоможіть,будь ласка, підібрати монографічні дослідження та статті про триптих "Доля.Муза.Слава" Т.Шевченка. Наперед вдячна.
Наша відповідь:
Олександро, добридень! Радимо скористатися:

Білоус Н. Триптих Т. Г. Шевченка "Доля", "Муза", "Слава" в шкільному прочитанні [Електронний ресурс] / Н. Білоус // Волинь - Житомирщина . - 2010. - № 21. - С. 267-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vg_2010_21_37.pdf

Ісаєва Н. Триптих Т. Шевченка "Доля", "Муза", "Слава" в китайських перекладах: проблема рецепції [Електронний ресурс] / Н. Ісаєва // Шевченкознавчі студії . - 2008. - Вип. 10. - С. 221-228. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Shs_2008_10_37.pdf

Коломієць Л. Триптих П. Тичини "на могилі Шевченка" в англомовній інтерпретації [Електронний ресурс] / Л. Коломієць // Шевченкознавчі студії . - 2011. - Вип. 14. - С. 382-391. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Shs_2011_14_45.pdf

Наєнко, Михайло. Художня карма Шевченкового триптиху "Доля", "Муза", "Слава" / М. Наєнко // Збірник праць Міжнародної (38-ї) наукової шевченківської конференції, 20-21 квітня 2011 року [Текст] : до 197-ї річниці з дня народження Т. Г. Шевченка та 150-ї річниці його перепоховання в Україні / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Бердянський держ. пед. ун-т, Міжнар. асоц. україністів, Український Вільний Університет (Мюнхен), Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; [відп. ред. В. Т. Поліщук]. - Черкаси , 2011. -. - С .358-361.

Новиченко Леонід. Дві епохи в ліриці Шевченка : ("Думи мої, думи мої...", і триптих "Доля. Муза. Слава") // Літературна панорама. 1990. - К., 1990. - С.238-248.

Новиченко Л. "Доля" [Текст] : (Перший вірш лірич.триптиха Шевченка "Доля") / Новиченко Л. // Слово і час. - 1996.-N3. - С.27-29.

Токмань Г. Доля, Муза, Слава в поезії Івана Світличного: екзистенціальний і діалогічний аспекти (універсальні мотиви; інтертекстуальний аналіз; Світличний - Шевченко; "Шевченків триптих" Світличного) / Г. Токмань // Слово і час. – 2010.- № 9. - С. 38-51.

Терещенко, В. Г. Філософські мотиви у триптиху "Доля", "Муза", "Слава" і медитації "Не нарікаю я на бога..." Т.Г. Шевченка : збірник / В. Г. Терещенко // Актуальні проблеми духовності : Збірка наукових праць / М-во освіти і науки України, Криворізький держ. пед. ун-т. - Кривий Ріг : Б.в. , 2005. - Вип. 6. - С. 265-272 . - ISBN 966-7406-27-Х

Тимошенко Юрій ФУНКЦІЇ ПЕРСОНІФІКАЦІЇ У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ Т.ШЕВЧЕНКА
http://www.slovoichas.in.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=301&Itemid=34&limit=1&limitstart=0

.: Розділ: Література :: 24.10.2014 11.34.14 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Галина із міста: Рівне :: Запитання: 35162  
Галина запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти публікації, книги, праці, які написав такий автор як Поль Отле. Дякую)
Наша відповідь:
Доброго дня, Галино! Розуміємо, що відповідь відрізняється від запиту, але на сайтах потрібну інформацію не знайдено. Пропонуємо самостійно переглянути Інформаційні ресурси Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : Наукова періодика України - Реферативна база даних та інш. через велику кількість пропонованих інформаційних джерел.
Пробачте будь ласка за запізнання. Воно відбулося з технічних причин.
Бездрабко, В.В.Поль Отле і наука про документ / В. Бездрабко // Бібліотекознавство. Документознавство.Інформологія. : Науковий журнал . – 04/2008 . – N2 . – С.14-24 .- Режим доступу:
http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/notices/index/IdNotice:284218/Source:default#
Зарванська, І..Універсальна десяткова класифікація як система організації знань авторських оригіналів
https://www.google.com/url?q=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vkp_2013_5_8.pdf&sa=U&ei=Is1IVLa8FMHQ7Ab93YDwCQ&ved=0CAkQFjAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGMhAL2ZUJLV9Ss7oHMiGDr6DMmkQ
Интернет в 1934.- Режим доступу:
http://lovi-moment.com.ua/1934-3.html
ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ НАУКИ ПРО ДОКУМЕНТ.- Режим доступу:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EXTSKW3CTboJ:www.5ka.ru/data/docs/15454.doc &cd=10&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
Лубчинський А.А.Становлення документознавства як науки.- Режим доступу:
http://science.kpnu.edu.ua/wp-content/uploads/sites/7/2014/pdf/hist/visn/5/1_7.pdf
П. ОТЛЕ – БІОГРАФІЯ.- Режим доступу:
http://www.dnpb.gov.ua/id/2133/?PHPSESSID=848bfd648f0ac166b82bf18f801b8262
Наука про документ в Бельгії (П. Отле) .- Режим доступу:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:EXTSKW3CTboJ:www.5ka.ru/data/docs/15454.doc &cd=10&hl=ru&ct=clnk&gl=ua
НОВИЙ ЕТАП ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ НАУКИ ПРО ДОКУМЕНТ/ Наталія Кушнаренко.- Режим доступу:
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDYQFjAD&url=http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/sasd_2004_12_23.pdf&ei=TrhIVNb0LsnMyAPW64C4Ag&usg=AFQjCNFTtgY27j7Be2clDFERgkHefgmX-Q&bvm=bv.77880786,d.bGQ
Отле, Поль.- Режим доступу:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Отле,_Поль
Отле? Поль .- Режим доступу:
http://vikent.ru/author/2529/
Поль Отле [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.booksite.ru/department/center/vel/iki/yel/udi/25.html
Поль Отле (1868-1944) .- Режим доступу:
http://www.booksite.ru/department/center/vel/iki/yel/udi/25.htm
Поль Отле.- Режим доступу:
http://www.nsc.ru/win/elbib/data/show_page.dhtml?76 72
Поль Отле и Анри Лафонтен принялись создавать универсальный библиографический справочник.- Режим доступу:
http://referatnote.ru/dlya-studenta/po-kursam/belgii-pol-otle-i-anri-lafonten-prinialis-sozdavat-universal/
Хомякова И.Г. Поль Отле (1868 – 1944) и его предвидения информационно-коммуникационных технологий: по материалам зарубежных публикаций // Культура и образование. – Ноябрь 2013. - № 3 [Электронный ресурс]. URL: .- Режим доступу:
http://vestnik-rzi.ru/2013/11/1091
Человек, который придумал интернет еще в 19 веке.- Режим доступу:
http://www.kv.by/content/332064-chelovek-kotoryi-pridumal-internet-eshche-v-19-veke
Отле. Поль Трактаті про документацію(1934 р.)
Отле П. Труды по библиотековедению. Руководство для общественных библиотек. Организация умственного труда. Руководство к администрированию [Текст] : Практ. пособие / Поль Отле; [Вступ. ст. и науч. ред. Ю. Н. Столярова]. - Москва : Либерея, 2002. - 227 с. : табл. - ISBN 5-85129-148-6
Отле П. Библиотека, библиография, документация [Текст]: Избранные труды пионера информатики / ПольОтле. - Москва: ФАИР-ПРЕСС: Пашков Дом, 2004. - 348, [1] c. - (Специальный издательский проект для библиотек). - Библиогр.: с. 312-327. - Имен. указ.: с. 340-342. - ISBN 5-8183-0624-0 (в пер.)
Otlet P. Traite de documentation: le livre sur le livre: theorie et pratique. – Bruxelles: ?d. Mundaneum, 1934. – 452 p.
Otlet P. Monde: essai d’universalisme: connaissance du monde, sentiment du monde, action organis?e et plan du monde. – Bruxelles: ?d. Mundaneum, 1935. – 467 p.

.: Розділ: Література :: 22.10.2014 14.16.03 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: анатолій із міста: Самбір :: Запитання: 35148  
анатолій запитує:
Допоможіть, будь ласка, знайти вірші Петра Яцика для дітей молодшого шкільного віку. дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анатолію!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Видатні постаті в історії України ХХ ст. : корот. біогр. нариси / Гусєв, Віктор Іванович [и др.]. - К. : Вища школа, 2011. - 391 с.
Корнійчук, Володимир Петрович. Роздуми про театр, музику, літературу... / Корнійчук, Володимир Петрович. - К. : Фенікс, 2007. - 319 с.
Петро Яцик - http://gkmk.kiev.ua/uchast-olimpiadah/petro-yacik
Петро Яцик - https://sites.google.com/site/domivkaukrmovi/osobistosti/petro-acik
Сухаревська, Олена. Орієнтовні завдання до Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика : (3-4 класи) / Сухаревська, Олена, Семена, Лариса // Початкова школа. - 2010. - № 2. - С. 18-21.
Сорока, Михайло Михайлович (1948-). Кроки у незвідане : Зустрічі й діалоги з видат. людьми / Сорока, Михайло Михайлович. - К. : Київська правда, 2003. - 446 с.
Слабошпицький, Михайло Федотович. Поет із пекла : романи / Слабошпицький, Михайло Федотович ; передм. В. О. Базилевського ; післямова В. Н. Грабовського. - К. : Грамота, 2008. - 831 с.
На жаль, це все, що вдалося знайти у доступних нам джерелах.

.: Розділ: Література :: 20.10.2014 20.25.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.308738 seconds