Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44905
   


Автор запитання: Юлія із міста: Харків :: Запитання: 35566  
Юлія запитує:
Доброго дня! Допоможіть, будь ласка, з матеріалами за темою "Українська духовність Емми Андієвської". Заздалегідь вдячна!
Наша відповідь:
Доброго дня, Юлія!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела інформації:
Біографія Емми Андрієвської - http://www.google.com.ua/url?url=http://teklyne.edukit.ck.ua/Files/downloads/%D0%95%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%94%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0.%20%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F.%20%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C..doc&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ei=z1d4VI2UMcflaqmjgZgN&ved=0CCoQFjAE&usg=AFQjCNECBhy3-QObUDZgPK1fNSUFAExtWg
Галицька, Руслана Романівна. Релігійно-духовний дискурс жіночої поезії 60-х років XX ст. (на матеріалі творів Емми Андрієвської, Анни-Марії Голод, Ірини Жиленко, Зореслави Коваль, Ліни Костенко і Марти Мельничук-Оберраух) [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Галицька Руслана Романівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. - Т., 2008. - 194 арк.
Галицька Р. Р. Релігійно-духовний дискурс жіночої поезії 60-х років XX ст. (на матеріалі творів Емми Андієвської, Анни-Марії Голод, Ірини Жиленко, Зореслави Коваль, Ліни Костенко і Марти Мельничук-Оберраух): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Р. Р. Галицька ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2008. — 24 с.
Емма Андієвська - http://uk.wikipedia.org/wiki/Емма_Андієвська
Між Мюнхеном і Всесвітом // Шкільна бібліотека. - 2011. - № 2. - С. 18.
Соловей О. Еротика і містифікація в поезії Емми Андієвської [Електронний ресурс] / О. Соловей // Рідний край . - 2013. - № 1. - С. 84-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Almpolt_2013_1_21.pdf
Ященко Ю. В. Світобачення митця чи філософія творчості: модерний феномен Емми Андієвської [Електронний ресурс] / Ю. В. Ященко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки . - 2013. - № 22(2). - С. 295-303. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vluf_2013_22(2)__47.pdf
http://ukr-lit.net/andiyevska.html

.: Розділ: Література :: 27.11.2014 18.19.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: м.Рівне :: Запитання: 35563  
Марина запитує:
доброго дня. є література на тему "структурно-семантична характеристика розповіді Кашніц "Das dicke Kind"? можливо є схожа тема на інший літературний твір? дякую
Наша відповідь:
Доброго дня! Пропонуємо наступні матеріали з Вашої теми:

• Marie Luise Kaschnitz. Das dicke Kind. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?q=http://dfa-didattica.supsi.ch/webquest/webquests_ASP/WQ2009/wq%20fabio/090130000751/files/das%20dicke%20kind.doc&sa=U&ei=IA53VJjHOZLjasajgrgF&ved=0CBkQFjAB&usg=AFQjCNFZk4PNKtNBKjZ304ONNJLYWU3Z0g
• Гуревич Р.В. Проза Марии Луизы Кашниц // ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. - 2012. - № 2(18). - С. 155-162. – Режим доступу: http://www.vlibrary.ru/?id=FTOIMTZ&ftid=712d61fc79dd6c750cb0c31a8d86f808
• Кашниц М. Рассказы = Erzahlungen: Составление, адаптация текста, комментарий, упражнения, словарь". - Москва : Айрис пресс, 2003. - 139 с. - (Немецкий клуб) - Сборник содержит 7 новелл немецкой писательницы Марии Луизы Кашниц, мастера психологического рассказа. Ее произведения объединяет с одной стороны, глубина переживаний героев, с другой - легкость и непринужденность повествования. Тексты сборника минимально адаптированы и снабжены упражнениями, направленными на проверку понимания прочитанного, отработку лексики и грамматики, развитие и совершенствование навыков перевода и устного общения. Книга предназначена для широкого круга лиц, изучающих немецкий язык на продвинутом этапе. – Режим доступу:http://www.labirint.ru/reviews/goods/20709/
• Кашніц М.-Л. Розповіді: Книга для читання німецькою мовою. - Санкт-Петербург: КАРО, 2006. - 298с.
• Кудинова В. И. Поле бытийности в прозе М. Л. Кашнитц. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/pole-bytiynosti-v-proze-m-l-kashnitts ; http://psibook.com/linguistics/pole-bytiynosti-v-proze-m-l-kashnitts.html
• Скачать: Специфика перевода произведений мистической тематики" (по произведениям М.Л. Кашниц) . – Режим доступу: http://bank.napishem.com/rabota-kursovaja-rabota-po-nemeckomu-jazyku-specifika-perevoda-proizvedenii-158334.html
• Бердникова, Е. В. Лексическая лакунарность в аспекте межкультурной коммуникации: Введение диссертации (часть автореферата). Пропонуємо переглянути «Список литературы диссертационного исследования». – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/leksicheskaya-lakunarnost-v-aspekte-mezhkulturnoi-kommunikatsii

.: Розділ: Література :: 26.11.2014 21.55.37 :.
.: Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анна із міста: Васильків :: Запитання: 35562  
Анна запитує:
Доброго вечора! Допожіть, будь ласка, знайти статтю в електронному варіанті Б. Тихолоза "Лінгвістичний аналіз поезії".(Тихолоз Б. /Богдан Тихолоз // Дивослово. - 2003. - №4. - с. 23-27). Буду дуже Вам вдячна за допомогу.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анно!
Ми вже відповідали на подібні запитання раніше. Див. відповідь – Віртуальна бібліографічн довідка – Розширений пошук – Пошук по Номеру запитання - 35546.

.: Розділ: Література :: 26.11.2014 21.28.17 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анжела із міста: Покутинці :: Запитання: 35560  
Анжела запитує:
Доброго вечора. Можна список літератури на тему: "Бібліотека як центр регіональної і правової інформації?"
Наша відповідь:
Доброго дня, Анжело!
Пропонуєм Вам переглянути наступні джерела інформації:
Агашина И. От корпоративного проекта – к созданию ПЦПИ // Библиотека. - 2002. - №4. - С. 35-36.
Бібліотека як центр регіональної і правової інформації - http://librportal.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=121&Itemid=169
Банько И. Информационные нужды переселенцев // Библиотека. - 2004. - № 2. - С.
14-17.
Бібліотеки – мости до е-урядування - http://library.pl.ua/programita_proekti/biblioteki_–_mosti-_do_e-urjaduvannja/
Великохатська Л. Сільська бібліотека, місцева влада і населення // Бібліотечна планета. - 2004. - № 3. - С. 20.
Визір О. Створення корпоративного інформаційного порталу на базі регіонального веб-серверу // Бібліотечна планета. - 2001. - № 4. - С. 9.
Зайцев В.Н. Библиотеки – серце информационного общества // Библиотека. - 2004. - № 4. - С. 4-7.
Організація центрів правової інформації в бібліотеках [Текст] : метод. поради / уклад. І. А. Пилипенко ; Донецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Н.К.Крупської. Відділ науково-методичної роботи і соціологічних досліджень. - Донецьк : [б.в.], 2008. - 23 с.
Коваленко, І. П. «Бібліотечне право» як засіб формування правової культури майбутніх фахівців бібліотечно-інформаційного профілю. // Вісник. — Х., 2012. — Вип. 35. — С. 174-180.
Лысых Р.Новой жизни – современные технологии // Библиотека. - 2004. - № 1. - С.
44-45.
Мухамедьяров, Н. Н. Бібліотеки – центри валеологічного виховання в інформаційно-правовій системі України. // Вісник. — Х., 2006. — Вип. 18. — С. 205-215.
Марусин С.С. „Я и дня не могу прожить без библиотеки”: Об опыте сотрудничества библиотек и органов самоуправления // Библиотека. - 2003. - № 1. - С. 15-17.
Сизон Н., Богданова. Бібліотека в інформаційному просторі міста // Бібліотечна планета. - 2002. - № 4. - С. 17-18.
Самохіна Н. Організація інформаційних ресурсів для оптимізації їх використання // Бібліотечний вісник. - 2004. - № 5. - С. 17-20.
Створення регіональних інформаційних порталів та інформаційних центрів на базі публічних бібліотек України : програма // Шкільна бібліотека. - 2005. - № 3.-С. 83-88.
Центр регіональної інформації - http://rakhivcrb.blogspot.com/p/blog-page_3.html
Центр регіональної інформації - http://lib.sowa.com.ua/CRI.htm
http://library.if.ua/book/130/8589.html

.: Розділ: Література :: 26.11.2014 20.31.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аня із міста: Маріуполь :: Запитання: 35549  
Аня запитує:
Доброго вечора. Будь ласка допоможіть із літературою."Історична епоха. літературний процес Томчанія в цій епосі".Огляд літературознавчих джерел, літературознавча база. Це на вступ. Дякую.
Наша відповідь:
Добридень, Аню! Для розкриття вашої теми підібрані такі документи:

Томчаній, М. Брати [Текст] : роман / Михайло Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1972. – 176 с.

Томчаній, М. І. Жменяки [Текст] : трилогія. Повість / Михайло Томчаній; передм. І приміт. В.С.Попа. – К.: Дніпро, 1964. – 689 с.

Томчаній, Михайло. Жменяки [Текст] : трилогія / М. Томчаній ; вступ. ст. В. С. Поп. - Ужгород : Карпати, 1982. - 712 с. : ил., портр. ; 20,5 см. - (Бібліотека "Карпати").

Томчаній, М. На кордоні [Текст] : оповід. і повість / Михайло Томчаній. – Ужгород, 1962. – 136 с.

Томчаній, М. Оповідання [Текст] / Михайло Томчаній. – К. : Худ. л-ра, 1955. – 194 с.

Томчаній, М. Після ночі [Текст] : оповід., повісті / Михайло Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1989. – 301 с.

Томчаний, М. Скрипка – его молодость [Текст] /Михайло Томчаний, пер. с украинского Л.Михаловской; ред. Д.С.Мухин. – М.,1973. – 389 с.

Томчаній, М. Скрипка – його молодість [Текст] : оповід. та повість / Михайло Томчаній. – Ужгород : Карпати, 1968. – 144 с.

Томчаній, М. Слід у цементі [Текст] : оповід. / Михайло Томчаній. – К. : Дніпро, 1968. – 415 с.

* * *

Михайло Томчаній : бібліогр. покажч. / уклад.: М. Б. Бадида, О. А. Канюка; Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універ. наук. б-ка. - Ужгород : Вид-во В.Падяка, 2009. - 64 c. - (Корифеї Закарпаття: бібліогр.).

Даниленко В. Г. Лісоруб у пустелі : Письменник і літературний процес / Даниленко В .Г. – К.: Академвидав, 2008. – 352 с.

Басараб, В. До його книг і усмішки : [в обл. наук. Б-ці відзначено 85 - річчя від дня народж. М. Томчанія ]/ В.Басараб// Новини Закарпаття. – 1999. – 10 серп. – С. 7.

Михайло Томчаній : [коротка довідка про життя і діяльність] // Закарпатське оповідання ХХ століття : антологія / упорядкув., передм., підготовка текстів, прим. Та слов. П.М. Ходанича. – Ужгород : Закарпаття, 2002. – С. 433. : портр.

Поп, В. Михайло Томчаній [Текст] : (1914 – 1975) / Василь Поп // Письменники Срібної Землі : до 60-річчя Закарпат. орг. Нац. спілки письменників України / упоряд., передм. П. М. Ходанич. – Ужгород : Ужгород. міська друк., 2006. – С. 270-279. : фото.

Поп, В. На відмітній висоті: До 85-річчя з дня народження Михайла Томчанія [Текст] / В. Поп // Новини Закарпаття. – 1999. – 15 лип.

Сенько, І. Михайло Іванович Томчаній: 90-річчя з дня народження прозаїка (1914-1975) [Текст] / Іван Сенько // Календар краєзнавчих пам'ятних дат на 2004 рік : реком. бібліограф. посіб. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2003. – С. 144-148.

Ференц, Н. Високе небо Михайла Томчанія : до 90-ліття з дня народж./ Н. Ференц // Новини Закарпаття. – 2004. – 13 лип. – С. 6, 8.

Хланта І.В. Михайло Томчаній: прозаїк [Текст] //Літературне Закарпаття у ХХ столітті : біобібліограф. покажч. / Іван Васильвич Хланта ; відпов. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Закарпаття, 1995. – 967 с.

До 100-річчя письменника Михайла Томчанія
http://zaholovok.com.ua/do-100-richchya-pismennika-mikhaila-tomchaniya

Екранізовані «Жменяки» допомогли донести до глядача суть творів відомого закарпатського письменника Михайла Томчанія
http://uzhgorod.net.ua/news/65337

К 100-летию писателя Михаила Томчания
http://topnews.uz.ua/culture/2014/07/18/13738.html

Михайло Томчаній (1914 — 1975) http://www.ebk.net.ua/Book/synopsis/biografii/part3/036.htm

Михайло Іванович Томчаній
http://zakarpattya.eu/myhajlo-ivanovych-tomchanij/

У області урочисто відзначать 100-річчя від дня народження видатного закарпатського письменника Михайла Томчанія
http://panorama-mukachevo.com/2014/07/08/93882/

Син Карпатського краю
http://zakinppo.org.ua/kafedri/kafedra-suspilnogumanitarnoi-ta-etikoestetichnoi-osviti/2353-sin-karpatskogo-kraju

а також скористайтеся виконаною віртуальною довідкою 35204

.: Розділ: Література :: 25.11.2014 21.25.08 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.04729 seconds