Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45084
   


Автор запитання: Валерія із міста: Київ :: Запитання: 47109  
Валерія запитує:
Добрий день. Потрібні книги про Київ. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Скористайтесь такою літературою:
Білик І. Меч Арея : іст. роман / І. Білик. — Київ : Український Пріоритет, 2019. — 439 с.
Гримич М. Юра : роман / М. Гримич. — Київ : Нора-Друк, 2020. — 350 с.
Дашвар Люко. Покров : роман / Люко Дашвар ; дизайнер обкл. A. Lopatina. — 2-е вид. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2018. — 378 с.
Дашвар Люко. Рай.центр / І. Чернова ; дизайнер обкл. О. Рудницька ; худож. О. Маслов. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2011. — 269 с.
Королева Н. А. Легенди старокиївські : зб. оповідань / Н. А. Королева. — Київ : Знання, 2022. — 318 с. — (Скарби).
Красовицький О. В. Справа № 1 зниклої балерини / О. В. Красовицький, Є. В. Кужавська ; худож.-іл. І. Дубровський ; худож.-оформ. Т. Калюжна. — Харків : Фоліо, 2020. — 378 с. : іл. — (Історичний детектив).
На київських пагорбах : антол. урбаніст. поезії / Національна спілка письменників України ; Департамент культури КМДА ; упоряд. М. Морозенко ; фот. В. Коскіна. — Нове вид. — Київ : Альтернатива Друк, 2019. — 189 с. : фотоіл.
Намальовані люди : роман / М. Іванцова. — Київ : Білка, 2021. — 447 с.
Підмогильний В. П. Місто : роман / В. П. Підмогильний ; в оформ. обкл. використано роботу І.-Б. Рибака. — Київ : Знання, 2018. — 318 c. — (Скарби).
Стрижевська Т. Ad libitum : роман / Т. Стрижевська ; передм. Т. Старченко ; дизайн, обкл., фото М. Леоновича. — Київ : Смолоскип, 2014. — 327 с. : фотоіл. — (Лауреати «Смолоскипа»).
Тірі М. Проїздом у Києві : автобіогр. розповідь / М. Тірі ; пер. з фр., [післямова] Д. Чистяка. — Київ : Самміт-Книга, 2016. — 206 с. : іл.
Як тебе не любити... : корот. проза про сучас. Київ та киян, 2021 / передм. О. Романюк. — Київ : Саміт-книга, 2021. — 211 с. : іл.
Чекаємо на вас щоденно, окрім суботи, за адресою: м. Київ, вул. Януша Корчака, 60 з 8:30 до 17:00.

.: Розділ: Література :: 24.03.2023 06.13.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліда із міста: Вінниця :: Запитання: 47103  
Ліда запитує:
Добрий день. Потрібна література про Образ Єремії Вишневецького з повісті І. Нечуя-Левицького "Князь Єремія Вишневецький". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо вам для опрацювання таку літературу за вашим запитом:
Амбіцька А. Архетипи в художньому світі Івана Нечуя-Левицького / А. Амбіцька // Дивослово. — 2011. — № 9. — С. 53-57.
Іванченко Р. П. «В своїй хаті своя правда»: образ князя Єремії Вишневецького крізь призму проблеми ренегатства (за однойменним романом І. Нечуя-Левицького) [Електронний ресурс] / Р. П. Іванченко // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2016. — № 2. — С. 83-88. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2016_2_15.
Калинчук А. М. Історичні романи І. Нечуя-Левицького: особливості поетики : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.01.01 / А. М. Калинчук; НАН Укураїни. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2001. — 20 c.
Калинчук А. Історичний роман «Князь Єремія Вишневецький» : поетологічні аспекти : [І. Нечуй-Левицький] / А. Калинчук // Дивослово. — 2013. — № 9. — С. 36-40.
Кралюк П. Парадокси українсько-польських культурних стосунків: образи князів Вишневецьких у польській та українській літературах [Електронний ресурс] / П. Кралюк // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2012. — Вип. 21. — С. 468-474. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2012_21_39.
Немировська О. Ф. Хрононіми як темпоральні лексичні маркери в жанрі історичної прози / О. Ф. Немировська // Мова: наук.-теорет. часоп. із мовознавства. — 2021. — № 35. — С. 168-173.
Пода О. Історичний роман І. С. Нечуя-Левицького «Князь Єремія Вишневецький»: роздуми над рукописом / О. Пода // Слово і час. — 2004. — № 10. — С. 44-57.
Пода О. Ю. Проблема трансформації історичної правди у творчості І. С. Нечуя-Левицького : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01. — Запоріжжя, 2000. — 20 с.
Приходько, І. Ф. Історична тема на сторінках української класики : [творчість І. Нечуя-Левицького] / І. Ф. Приходько // Історія та правознавство. — 2015. — № 16-18. — С. 5-14.
Скоморовська Н. Історія в літературі : Система уроків для старшої школи / Н. Скоморовська // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2006. — № 6-8. — С.30-52.
Скорина Л. Специфіка пейзажів у романі Івана Нечуя-Левицького «Князь Єремія Вишневецький» [Електронний ресурс] / Л. Скорина // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2014. — Вип. 15-17. — С. 114-131. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2014_15-17_10.

.: Розділ: Література :: 22.03.2023 20.14.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Юра із міста: Умонь :: Запитання: 47101  
Юра запитує:
Доброго дня. Підберіть літературу: Образ Києва в романі Нечуя Левилького «Хмари»
Наша відповідь:
Доброго дня! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Бандура Т. Архетип міста в романі І. Нечуя-Левицького «Хмари»: функціональна парадигма [Електронний ресурс] / Т. Бандура // Проблеми сучасного літературознавства. — 2015. — Вип. 21. — С. 44-51. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prsl_2015_21_6.
Бандура Т. Й. Художня функціональність топосу міста в романі І. Нечуя-Левицького «Хмари» [Електронний ресурс] / Т. Й. Бандура // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 2(1). — С. 5-10. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_2(1)__3.
Бандура Т. Й. Урбаністичні пейзажі в романі І. Нечуя-Левицького «Хмари»: функціональний аспект [Електронний ресурс] / Т. Й. Бандура // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 1. — С. 90-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuufilol_2018_1_20.
Єременко О. В. Дихотомія духовного і побутового як поетикальний прийом творення образу Києва [Електронний ресурс] / О. В. Єременко // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2012. — Вип. 30. — С. 97-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2012_30_26.
Калинчук А. М. Історичні романи І. Нечуя-Левицького: особливості поетики : [монографія] / Алла Калинчук ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — Київ : Четверта хвиля, 2012. — 164 с.
Ткаченко Р. П. Інтелектуальна топографія Києва у романі І. Нечуя-Левицького «Хмари» [Електронний ресурс] / Р. П. Ткаченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 22(2). — С. 276-281. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_22(2)__44.

.: Розділ: Література :: 22.03.2023 15.27.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Луцьк :: Запитання: 47080  
Іван запитує:
Добрий день. Допоможіть з літературою про публіцистику Є. Маланюка. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Радимо для опрацювання таку літературу:
Базилевський В. Проти годинникової стрілки : над нотатками і записниками Євгена Маланюка / В. Базилевський // Літературна Україна. — 2015. — 13 серп. — С. 4-5.
Бойко Н. Контраст як ознака ідіолекту Євгена Маланюка [Електронний ресурс] / Н. Бойко // Культура слова. — 2018. — Вип. 89. — С. 141-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2018_89_15.
Голик О. Штрихи до біографії Євгена Маланюка. Ч. 1 : Роль театру в духовному світі Євгена Маланюка: на основі досліджень Леоніда Куценка / О. Голик, Т. Яровенко // Українська мова і література в школах України. — 2017. — № 7-8. — С. 84-87.
Грабовська І. Відчути присутність зла : Євген Маланюк - про російський більшовизм і «соціялістичну імперію» / І. Грабовська // День. — 2018. — 6-7 квіт. — С. 21.
Іванишин П. Основні концепти націософської інтерпретації Євгена Маланюка: есеїстичний дискурс [Електронний ресурс] / П. Іванишин // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. — 2021. — Вип. 49. — С. 151-161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Jur_2021_49_17.
Кравченко С. І. Микола Гоголь у польськомовній публіцистиці Євгена Маланюка [Електронний ресурс] / С. І. Кравченко // Література та культура Полісся. — 2008. — Вип. 45. — С. 145-149. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2008_45_19.
Краснощок В. В. Неповнота «української людини»: драма П. Тичини у критиці Є. Маланюка [Електронний ресурс] / В. В. Краснощок // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія. — 2018. — Вип. 18. — С. 66-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_2018_18_10.
Крупач М. П. «Яд спраги» та «яд придушеної ненависті» (Пантелеймон Куліш на державницьких терезах Євгена Маланюка) [Електронний ресурс] / М. П. Крупач // Слово і час. — 2019. — № 9. — С. 11-20. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2019_9_4.
Крупач М. П. «Великий ворог» із «маленької задротяної каплиці» (пореволюційні «бої» Євгена Маланюка за нове національне мистецтво) [Електронний ресурс] / М. П. Крупач // Слово і час. — 2018. — № 2. — С. 18-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2018_2_6.
Кузьменко В. І. Письменницький епістолярій в українському літературному процесі 20-50-х років XX ст. : автореф. дис... д-ра філол. наук : 10.01.01 / В. І. Кузьменко; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 1999. — 34 c.
Куценко Л. В. Dominus Маланюк: тло і постать / Л. В. Куценко. — 2-е вид., доповн. — Київ : ВЦ «Просвіта», 2002. — 365 c.
Мафтин Н. В. Енергетика чину як домінанта стильової палітри Євгена Маланюка [Електронний ресурс] / Н. В. Мафтин // Слово і час. — 2018. — № 2. — С. 31-35. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2018_2_8.
Михида С. Шевченкіана Євгена Маланюка в наукових практиках літературознавців-краян / С. Михида, Т. Лавренко // Українська мова і література в школах України. — 2020. — № 7-8. — С. 7-9.
Момот Н. М. Еміграційна публіцистика Є. Маланюка: суспільна рефлексія та літературно-критичні коментарі на сторінках «Нотатника» [Електронний ресурс] / Н. М. Момот // Молодий вчений. — 2018. — № 9.1. — С. 90-93. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_9.
Панченко В. Іван Мазепа в історичній публіцистиці Євгена Маланюка [Електронний ресурс] / В. Панченко // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Сер. : Філологічні науки. — 2009. — Вип. 85. — С. 291-299. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzs_2009_85_36.
Роздольська І. В. Координати маланюківських студій [Електронний ресурс] / І. В. Роздольська // Слово і час. — 2018. — № 2. — С. 3-4. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sich_2018_2_3.
Самченко В. Євген Маланюк: «Ніхто з того покоління не розповів «масам», що таке Москва...» : про засліплення примарним блиском «вождів» попереджав поет із 48-річним емігрантським стажем / В. Самченко // Україна молода. — 2017. — 7 лют. — С. 13.
Синевич Б. М. Теоретико-літературна концепція Євгена Маланюка [Електронний ресурс] / Б. М. Синевич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2016. — Вип. 24(1). — С. 130-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2016_24(1)__37.

.: Розділ: Література :: 17.03.2023 14.35.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віктор із міста: Харків :: Запитання: 47076  
Віктор запитує:
Добрий ранок! Потрібна інформація про сучасного письменника Любко Дереша, зокрема критичні статті про його творчість. Дякую.
Наша відповідь:
Баран Є. Кетамінові діти... / Є. Баран // Бібліотечка "Дивослова". — 2012. — № 1. — С. 11-12.
Бондар-Терещенко І. Футбольна алхімія Любка Дереша / І. Бондар-Терещенко // Українська культура. — 2012. — № 5. — С. 12-13.
Борисенко Н. М. Художні особливості твору Любка Дереша "Притча про дрозофіл" [Електронний ресурс] / Н. М. Борисенко // Проблеми сучасного літературознавства. — 2016. — Вип. 22. — С. 119-126. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prsl_2016_22_13
Данилюк М. Роман про подорож у пам’ять, або намір нескінченності (за творами Любка Дереша "Намір!") [Електронний ресурс] / М. Данилюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. — 2013. — Вип. 32. — С. 53-59. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_32_8
Дурманенко А. Каламбур як проблема перекладу (на матеріалі роману Любка Дереша "Культ" та його перекладу французькою мовою) [Електронний ресурс] / А. Дурманенко // Мовні і концептуальні картини світу. — 2013. — Вип. 46(1). — С. 487-498. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_46(1)__58
Дурманенко А. Особливості відтворення реалій роману Любка Дереша "Культ" у французькому перекладі [Електронний ресурс] / А. Дурманенко // Мовні і концептуальні картини світу. — 2013. — Вип. 2. — С. 118-135. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_2_17
Ільїнська Н. Інтертекст Дж. Д. Селінджера у прозі Любка Дереша [Електронний ресурс] / Н. Ільїнська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8 : Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). — 2017. — Вип. 8. — С. 67-74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_8_2017_8_14
Істоміна К. Почуття чогось жахливого : модна читанка : [про роман Любка Дереша "Поклоніння ящірці] / К. Істоміна // Однокласник. — 2020. — № 7. — С. 29-30.
Котовська Т. Любко Дереш – один з найрадикальніших альтернативників постмодерністського дискурсу початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / Т. Котовська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Літературознавство. — 2010. — № 30. — С. 57-67. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUl_2010_30_7
Кошелюк О. Онірична комунікація в контексті авторського стилю Любка Дереша [Електронний ресурс] / О. Кошелюк // Волинь філологічна: текст і контекст. — 2014. — Вип. 17. — С. 131-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2014_17_15
Крупеньова T. I. Інвектива як компонент онімного простору (на матеріалі роману Любка Дереша "Культ”) [Електронний ресурс] / T. I. Крупеньова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. — 2011. — № 13. — С. 199-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpupu_2011_13_29
Кулакевич Л. М. Детермінанти добра і зла в романі Любка Дереша "Поклоніння ящірці" [Електронний ресурс] / Л. М. Кулакевич // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). — 2012. — Вип. 15. — С. 100–106. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tkht_2012_15_15
Кулакевич Л. М. Концепт пам’яті в романі Любка Дереша "Намір!” [Електронний ресурс] / Л. М. Кулакевич // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2015. — Вип. 8. — С. 177-186. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2015_8_26
Кулакевич Л. М. Міфомотив боротьби в романі Любка Дереша "Поклоніння ящіриці" [Електронний ресурс] / Л. М. Кулакевич // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту). — 2012. — Вип. 14. — С. 75-85. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tkht_2012_14_12
Лупиніс М. Любко Дереш. Дивні дні Гані Грак / М. Лупиніс // Все для вчителя. — 2012. — № 17-18. — С. 139-140.
Макарова Т. М. Проблема моральної деградації підлітків у романі Любка Дереша "Поклоніння ящірці" [Електронний ресурс] / Т. М. Макарова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство. — 2014. — Т. 239, Вип. 227. — С. 89-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2014_239_227_20
Мікрюкова К. О. Функціонально-граматичний аспект вербалізації лексико-семантичного поля "місто" в художніх творах Любка Дереша [Електронний ресурс] / К. О. Мікрюкова // Записки з українського мовознавства. — 2014. — Вип. 21. — С. 96-103. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zukm_2014_21_17
Свиридюк Л. А. Особливості часопросторової організації роману Любка Дереша "Трохи пітьми" [Електронний ресурс] / Л. А. Свиридюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . — 2014. — Вип. 3. — С. 301-304. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDU_2014_3_59
Ханчук І. "Формула героя" сучасної дитячої прози / І. Ханчук, О. Янкович // Українська мова і література в школах України. — 2015. — № 6. — С. 27-31.
Цікавий С. Специфіка топосу фіктивного міста в романах Любка Дереша [Електронний ресурс] / С. Цікавий // Актуальні проблеми української літератури і фольклору. — 2016. — Вип. 24. — С. 125-139. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apulf_2016_24_11
Шевченко Т. Есеiстичнi практики Любка Дереша [Електронний ресурс] / Т. Шевченко // Південний архів. Філологічні науки. — 2018. — Вип. 75. — С. 47-50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2018_75_12
Шевчук Д. О. Екзистенційні пошуки homo excapans у сучасному українському романі (на матеріалі творчості І. Роздобудько та Любка Дереша) [Електронний ресурс] / Д. О. Шевчук // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Філологія. Літературознавство. — 2015. — Т. 259, Вип. 247. — С. 84-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2015_259_247_18
Якубовська Н. О. Особливості перекладу інхоативного значення українського "приверба” за- французькою мовою (на матеріалі перекладу роману Любка Дереша "Культ”) [Електронний ресурс] / Н. О. Якубовська // Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов'янський дискурс. — 2013. — Вип. 678. — С. 97-100. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_rsd_2013_678_22

.: Розділ: Література :: 17.03.2023 08.19.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.259986 seconds