Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 43663
   


Автор запитання: Віка із міста: Київ :: Запитання: 42855  
Віка запитує:
Будь-ласка,допоможіть у інформації про екзотичний дендропарк В. Волка. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко! Перегляньте наступні джерела:
Назаренко В. Екзотичний дендропарк Віктора Волка / В. Назаренко // Чернігівщина. - 2018. - № 36 (6 верес.). - Режим доступу: https://www.gorod.cn.ua/news/lyudjam-o-lyudjah/95710-ekzotichnii-dendropark-viktora-volka.html.
Назаренко В. Екзотичний дендропарк Віктора Волка Екзотичний дендропарк Віктора Волка / В. Назаренко : моє лісництво // Ліси Чернігівщини. – 2018. - № 3. – С. 11.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 19.02.2019 15.31.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олександра із міста: Кривий Ріг :: Запитання: 42562  
Олександра запитує:
Доброго дня, допоможіть будь ласка підібрати літературу до курсової "Анатомо-морфологічні пристосування рослин до нестачі і надлишку вологи".
Наша відповідь:
Доброго дня, Олександра! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Білявський Г. Основи екології: підручник для студентів вищих навчальних закладів / Г. Білявський, Р. Фурдуй, І. Костіков. — Київ : Либідь, 2004. — 406 с
Гайдаржи М. Алое, гастерія, гавортія: інтродукція, біо-логія, екологія: Монографія. — Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003. — 174 с.
Заверуха Н. Основи екології: навчальний посібник для вищих навчальних закладів/ Н. Заверуха, В. Серебряков, Ю. Скиба,. — Київ : Каравела, 2006. — 365 с.
Запольський А. Основи екології: підручник для студентів техніко-технологічних спеціальностей вищих навчальних закладів/ А. Запольський, А. Салюк ; ред. К. Ситник. — Київ : Вища школа, 2003. — 357 с.
Корсак К. Основи екології: навчальний посібник/ К. Корсак, О. Плахотнік. — 3-тє вид., перероб. і доп.. — Київ : МАУП, 2002. — 294 с.
Основи екології та екологічного права: навчальний посібник / Ю. Бойчук, М. Шульга, Д. Цалін, В. Дем’яненко ; з а ред. Ю. Бойчука, М. Шульги. — Суми: Університетська книга, 2004. — 351 с.
Основи екології: навчальний посібник для вищих навчальних закладів / О. Адаменко, Я. Коденко, Л. Консевич; Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". — 2-е вид. — Київ : Центр навчальної літератури, 2005. — 314 с.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 15.11.2018 19.44.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віка із міста: Київ :: Запитання: 42235  
Віка запитує:
Можна щось дізнатися про драконів фрукт
Наша відповідь:
Доброго дня, Віко! Перегляньте наступні джерела:
До здоров'я - кроком руш! : крамничка "Здоровий бублик" // Барвінок. - 2018. - № 7. - С. 18-19.
Артанова Н. Пітахайя. Корисні властивості і як їдять фрукт пітахайя [Електронний ресурс] / Н. Артанова // In moment : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://inmoment.com.ua/beauty/health-body/pitahaya.html.
Вы точно знаете, как едят питахайю? [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.inmoment.ru/beauty/health-body/pitahaya.html.
Докладний опис і корисні властивості фрукта з Тайланду Око Дракона [Електронний ресурс] // Poradum.com: корисні поради на кожний день : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://poradum.com/poradi-dlya-domu/kimnatni-roslyny/dokladnij-opis-i-korisni-vlastivosti-frukta-z-tajlandu-oko-drakona.html.
Драконів фрукт (пітахайя) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fullukrmed.ru/rizne/10930-drakoniv-frukt-pitahajja.html.
Как есть питахайю (драконов фрукт) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.wikihow.com/есть-питахайю-(драконов-фрукт).
Питахайя или драконий фрукт — все, что нужно знать [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.thailand-trip.org/pitaxajya-ili-drakonij-frukt/.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 4.09.2018 09.05.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Максим із міста: Ромни :: Запитання: 42214  
Максим запитує:
Допоможіть знайти літературу до теми: Вирощування плодовоягідних культур в Україні
Наша відповідь:
Доброго дня, Максиме! Перегляньте наступні джерела:
Бурляй О. Л. Сучасний стан розвитку садівництва в Україні [Електронний ресурс] / О. Л. Бурляй, А. П. Бурляй, А. О. Харенко // Зб. наук. праць Уман. нац. ун-ту садівництва. - 2013. - Вип. 82. - С. 249-259. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/zhpumus_2013_82_41.pdf.
Васильєва Н. К. Моделі планування збалансованого розвитку українського плодівництва [Електронний ресурс] / Н. К. Васильєва // Бізнес Інформ. - 2014. - № 4. - С. 193-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/binf_2014_4_33.pdf.
Вирощування плодоягідних рослин [Електронний ресурс] // Отримання знань: дистанційна підтримка освіти школярів [веб-сайт]. – Режим доступу: https://disted.edu.vn.ua/courses/learn/1087.
Галузева програма розвитку садівництва України на період до 2025 року. - Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/14018.
Гуторова О. О. Маркетингова стратегія розвитку садівництва: теоретико-прикладний аспект : монографія / О. О. Гуторова, С. В. Шерстюк; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Харків : ХНАУ, 2013. - 230 c.
Економіка та організація промислового садівництва України : монографія / за ред. О. М. Шестопаля. — Київ: ННЦ ІАЕ, 2010. — 334 с.
Каричковський В. Д. Стан виробництва ягідної продукції в Україні [Електронний ресурс] / В. Д. Каричковський, М. А. Хоменко // Зб. наук. праць Уман. нац. ун-ту садівництва. - 2013. - Вип. 83. - С. 215-219. - Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/zhpumus_2013_83_37.pdf.
Кондратенко П. В. Ягідництво України – стан і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / П. В. Кондратенко, Л. М. Шевчук, Л. О. Барабаш // Садівництво. - 2014. - Вип. 68. - С. 103-110. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/sadiv_2014_68_15.pdf.
Міністерство аграрної політики та продовольства України : офіційний сайт. – Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua.
Рудник-Іващенко О. І. Сортові ресурси плодово-ягідних культур в Україні [Електронний ресурс] / О. І. Рудник-Іващенко // Вісник аграрної науки. - 2013. - № 7. - С. 25-27. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vaan_2013_7_7.pdf.
Рудник-Іващенко О. І. Сортові ресурси та перспективи ягідних культур в Україні / О. І. Рудник-Іващенко, І. В. Смульська // Вісн. аграрної науки. - 2014. - № 3. - С. 18-20.
Рульєв В. А. Економічні проблеми розвитку садівництва України / В. А. Рульєв. – Київ : ННЦ ІАЕ, 2004.- 360 с.
Сало І. А. Кон’юнктура ринку плодів і ягід в Україні [Електронний ресурс] / І. А. Сало // Агроінком. - 2008. - № 5-6. - С. 19-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/agroincom_2008_5-6_5.pdf.
Технологія вирощування плодово-ягідних культур (агротехніка, селекція, захист) [Електронний ресурс] : темат. бібліогр. список літ. / уклад. Л. М. Артюх ; наук. б-ка Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – 12 с.- Режим доступу: http://91.219.144.9/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=2&I21DBN=BGLR1&P21DBN=BGLR1&Z21ID=&Image_file_name=texnologia vurosh. plodovo-iagidnux kultur.pdf&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Червонська С. Ю. Моніторинг стану насаджень черешні та його роль у поглибленні зонального розміщення в Південному Степу України [Електронний ресурс] / С. Ю. Червонська // Зб. наук. праць Таврійського держ. агротехнологіч. Ун-ту (економічні науки). - 2013. - № 1(3). - С. 301-306. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/znptdau_2013_1_3_43.pdf.
Шевчук Л. М. Обґрунтування придатності регіонів України для вирощування плодів ягідних культур цільового використання [Електронний ресурс] / Л. М. Шевчук // Садівництво. - 2014. - Вип. 68. - С. 97-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/sadiv_2014_68_14.pdf.
Ярещенко О. Прибуткова «ніша»: плюси та мінуси вирощування незвичних ягід [Електронний ресурс] / О. Ярещенко // Agravery : аграрне інформаційне агентство : [веб-сайт]. – Режим доступу: http://agravery.com/uk/posts/show/pributkova-nisa-plusi-ta-minusi-virosuvanna-nezvicnih-agid.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 23.08.2018 14.08.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Житомир :: Запитання: 42188  
Іван запитує:
Підкажіть будьласка літературу про вербу та березу
Наша відповідь:
Доброго дня, Іване! Перегляньте наступні джерела:
Божок О. Дерева, оспівані народом : дерева / О. Божок, В. Божок // Колосок. - 2018. - № 3. - С. 14-19.
Борисенко В. К. та ін. Українська етнологія: навч. посібник / В. К. Борисенко, М. В. Гримич, О. П. Гончаров. – Київ : Либідь, 2007. – 400 с.
Вербовий котик : що це? // Професор Крейд. - 2013. - № 3. - С. 20.
Гончаренко О. Верба - прадерево життя / О. Гончаренко // Наша Берегиня. - 2012. - № 1. - С. 26.
Зворушливе диво природи : [цвітіння дерев] // Куля. - 2017. - № 3. - С. 14-15.
Ільченко О. Дерева : наук.-попул. проза : пам'яті вченого, педагога, письменника С. І. Івченка / О. Ільченко. - Київ : Грані-Т, 2010. - 71 с.
Кондратюк А. І. З вишневого саду : оповіді про квіти і дерева / А. І. Кондратюк ; портр. авт. здійснений О. Майструком. - Київ : Просвіта, 2007. - 515 с.
Лозко Г. Дерева та кущі : культура побуту, традиції / Г. Лозко // Чумацький шлях. - 2015. - № 4. - С. 21-23.
Серебрій В. Рослинні символи України : матеріали до уроку / В. Серебрій // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2012. - № 30-31. - С. 32-36.
Косило Л. Міфологічні вірування українців про дерева / Л. Косило.- Україна у світовій історії. – 2014. - № 1. – С. 67-73. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ukr_2014_1_8.pdf.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 3.08.2018 15.47.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.926779 seconds