Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43662
   


Автор запитання: Юлія із міста: Львів :: Запитання: 41235  
Юлія запитує:
Допоможіть будь ласка знайти літературу для курсової роботи на тему: "Анатомо - морфологічна будова листків видів роду Peperomia"
Наша відповідь:
Добридень, Юлю! Перегляньте, будь ласка, виконану віртуальну довідку через розширений пошук за номером 40406, а також ще такі джерела інформації:

Гайдаржи Марина Миколаївна. Морфолого-анатомічні особливості листків рослин роду Peperomia Ruizet Pav. / Гайдаржи Марина Миколаївна // Сохранение биоразнообразия тропических и субтропических растений: материалы международной научной конференции. - 2013. - C. 113-114.
Харитонова І.П.Особливості анатомічної будови листової пластинки у представників роду Peperomia Ruiz et Pav. в умовах інтродукції / Харитонова І.П., Ярославська Ж.М., Кучинська О.В. // Інтродукція рослин. – К: Наук. думка, 2004. - № 2. - С. 25-29.
Ломига Л. Систематичне положення представників роду Peperomia Ruiz et Pavon колекції Ботанічного саду ДНУ ім. Олеся Гончара / Л. Ломига, М. Гайдаржи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 19-22. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (33)). http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/zber_roslyn_riznom_33_2015.pdf
Литвинець Ю. МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛИСТКІВ ВИДІВ РОДУ РEPEROMIA RUIZ ET PAV. З КОЛЕКЦІЇ БОТАНІЧНОГО САДУ ІМ. АКАД. О.В. ФОМІНА
http://phytomorphology.org/PDF/MP2/02205207.pdf

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 31.10.2017 17.40.56 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ліля із міста: Львів :: Запитання: 40775  
Ліля запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, з літературою до курсового проекту: "Аналіз традиційного та органічного вирощування баклажанів". Дякую!))
Наша відповідь:
Доброго дня, Лілю-Наталіє!
Дивіться відповідь на Ваш запит: Віртуальна бібліографічна довідка – Розширений пошук – Пошук за: Номером запитання - 40774.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 23.05.2017 18.55.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Наталія із міста: Львів :: Запитання: 40774  
Наталія запитує:
Аналіз традиційного та органічного вирощування баклажанів
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє-Лілю!
Пропонуємо Вам пееглянути наступні джерела:
Антоненко А. М. Еколого-гігієнічна оцінка застосування препаратів на основі авермектинів у сільському господарстві України [Електронний ресурс] / А. М. Антоненко, Б. І. Шпак, В. Г. Бардов, О. М. Коршун, М. М. Коршун // Довкілля та здоров'я. - 2015. - № 2. - С. 62-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2015_2_15.
Антоненко А. М. Еколого-гігієнічна оцінка застосування препаратів на основі авермектинів у сільському господарстві України [Електронний ресурс] / А. М. Антоненко, Б. І. Шпак, В. Г. Бардов, О. М. Коршун, М. М. Коршун // Довкілля та здоров'я. - 2015. - № 2. - С. 62-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dtz_2015_2_15.
Ахмедов А. Влияние режима орошения и минерального питания на урожай баклажанов / А. Ахмедов, И. Давыдов // Овощеводство и тепличное хозяйство. - 2011. - N 2. - С. 42-44.
Божко Л. Ю. Клімат і продуктивність овочевих культур в Україні : монографія / Л. Ю. Божко ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : Екол., 2010. - 367 c.
Божко Л. Ю. Вплив погодних умов на формування продуктивності баклажанів в степовій зоні України [Електронний ресурс] / Л. Ю. Божко, О. А. Бaрсукова // Український гідрометеорологічний журнал. - 2012. - № 11. - С. 163-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uggj_2012_11_20.
Губер К. В. Выращивание ранних баклажанов с использованием тоннельных укрытий / К. В. Губер, Е. В. Шенцева, Ю. Д. Губаюк // Мелиорация и водное хозяйство. - 2011. - N 1. - С. 36-39.
Дейниченко Г. Азотисті речовини біофортифікованих томатних овочів [Електронний ресурс] / Г. Дейниченко, О. Юдічева // Товари і ринки. - 2016. - № 1. - С. 124–130. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tovary_2016_1_15.
Камінський В. Ф. Ефективність застосування індукторів резистентності в технологіях органічного вирощування овочевих культур [Електронний ресурс] / В. Ф. Камінський, І. П. Григорюк, В. В. Теслюк, В. М. Ковбасенко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН". - 2015. - Вип. 4. - С. 115-120. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpzeml_2015_4_17.
Коноваленко К. М. Особливості взаємодії мікроорганізмів на біологічну активність ґрунту та якість продукції баклажана в умовах плівкових теплиць [Електронний ресурс] / К. М. Коноваленко, О. І. Онищенко // Овочівництво і баштанництво. - 2014. - Вип. 60. - С. 147-154. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2014_60_23.
Кравченко В. А. Перець солодкий. Баклажан: селекція, насінництво, технології / В. А. Кравченко, О. В. Приліпка. - Київ : Задруга, 2009. - 160 c.
Куц О. Вплив добрив на урожайність та якість продукції баклажана [Електронний ресурс] / О. Куц, Т. Парамонова, Н. Помаз // Вісник Львівського національного аграрного університету. Сер : Агрономія. - 2013. - № 17(2). - С. 136-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnau_act_2013_17(2)__29.
Мазнєв Г. Є. Зрошуване овочівництво: прогресивні технології та нормативи витрат : навч. посіб. / Г. Є. Мазнєв, В. Д. Алба, О. О. Артеменко, О. Ю. Бобловський, В. В. Буренко, С. О. Заїка. - Харків : Майдан, 2009. - 318 c.
Мазоренко Д. І. Прогресивні технології виробництва овочів для промислової переробки : монографія / Д. І. Мазоренко, Л. М. Тіщенко, Г. Є. Мазнєв, В. Д. Алба, О. О. Артеменко, О. Ю. Бобловський. - Харків : Міськдрук, 2009. - 270 c.
Мазоренко Д. І. Технології та нормативи витрат на вирощування овочевих культур / Д. І. Мазоренко, Г. Є. Мазнєв, Л. М. Тіщенко, О. Ю. Бобловський, Н. Ю. Гаврилович, О. О. Красноруцький, О. О. Артеменко, С. О. Заїка, С. І. Чернов, В. О. Звєрєв ; УААН, Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П.Василенка, Ін-т аграрної економіки, Ін-т грунтознавства і агрохімії ім. О.Н.Соколовського, Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва, Ін-т механізації та електрифікації сіл. госп-ва, Укр. НДІ прогнозування та випробування техніки і технологій для с.-г. вир-ва ім. Л.Погорілого, Ін-т овочівництва і баштанництва, НДІ економіки і менедж. агроропром. вир-ва. - Київ, 2010. - 339 c.
Мозговська Г. В. Визначення ефективної дози гамма-опромінення для індукції генетичної мінливості рослин баклажана [Електронний ресурс] / Г. В. Мозговська, Т. В. Івченко, Л. А. Терьохіна // Овочівництво і баштанництво. - 2013. - Вип. 59. - С. 219-225. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2013_59_29.
Мозговська Г. В. Створення вихідного матеріалу для селекції баклажана на стійкість до фузаріозного в'янення та жаростійкість на основі біотехнологічних методів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Г. В. Мозговська ; НАН України, Ін-т овочівництва і баштанництва. - Харків, 2014. - 20 c.
Мозговська Г. В. Створення перспективного селекційного матеріалу баклажана із використанням біотехнологічних методів [Електронний ресурс] / Г. В. Мозговська, Т. В. Івченко, О. М. Шабетя // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. - 2014. - Вип. 21. - С. 161-163. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpicb_2014_21_30.
Непорожная Е. Биология баклажана - основа правильной агротехнологии / Е. Непорожная // Овощеводство. - 2013. - N 6. - С. 26-31.
Онищенко О. І. Мікробіологічні препарати в технології вирощування баклажана у плівкових теплицях [Електронний ресурс] / О. І. Онищенко, К. М. Коноваленко. // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2016. - № 6. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nd_2016_6_17.
Повх О. В. Ефективність застосування органічних добрив та мікробіологічних препаратів під овочеві культури в умовах спеціальних сировинних зон Західного Полісся України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.04 / О. В. Повх ; НААН України, ННЦ "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського". - Харків, 2015. - 23 c.
Садовська Н. П. Вплив рістрегулюючих речовин на ростові процеси та урожайність баклажана [Електронний ресурс] / Н. П. Садовська, Л. Г. Маргітай, А. Ф. Гамор, Д. П. Диковець // Агробіологія. - 2013. - Вип. 11. - С. 107-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/agr_2013_11_28.
Слєпцов Ю. В. Вплив системи формування куща на врожайність баклажанів у гідропонних теплицях / Ю. В. Слєпцов // Вісн. аграр. науки. - 2001. - № 9. - С. 73-74.
Слєпцов Ю. В. Удосконалення технології вирощування баклажана в гідропонних зимових теплицях : автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / Ю. В. Слєпцов ; Нац. аграр. ун-т. - Київ, 2001. - 16 c.
Сучаснi методи селекцii овочевих i баштанних культур [Текст] : монография / С. А. Андріевська [и др.]. ; ред.: Т. К. Горова, К. І. Яковенко ; Украiнська академiя аграрних наук, Інститут овочiвництва і баштанництва. - Харків : [б. и.], 2001. - 642 с.
Тонха О. Л. Родючість чорноземів Лісостепу за грунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур : монографія / О. Л. Тонха, О. В. Піковська. - Київ : Компринт, 2015. - 399 c.
Удобрення овочевих та баштанних культур : [монографія] / С. І. Корнієнко, В. Ю. Гончаренко, Л. П. Ходєєва, Р. П. Гладкіх, Т. В. Парамонова; ред.: В. Ю. Гончаренко, С. І. Корнієнко. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Вінниця : Нілан, 2015. - 369 c.
Шабетя О. М. Склад і селекційна цінність генофонду баклажана [Електронний ресурс] / О. М. Шабетя, Є. В. Зінченко // Овочівництво і баштанництво. - 2014. - Вип. 60. - С. 274-283. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2014_60_41.
Щетина С. В. Технологічна оцінка окремих елементів вирощування баклажана при краплинному зрошенні у Правобережному Лісостепу України : автореф. дис... канд. с.-г. наук / С. В. Щетина ; Нац. аграр. ун-т. - Київ, 2007. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07csvplu.zip.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 23.05.2017 17.42.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Роман із міста: Старобільськ :: Запитання: 40746  
Роман запитує:
Добрий день! Допоможіть знайти літературу в написанні дипломної роботи "Використання гербіцидів в посівах озимої пшениці (в умовах підприємства)". Дякую зазделегідь!
Наша відповідь:
Доброго дня, Романе!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Горбатюк І. Р. Отримання стійких до гербіциду фосфінотрицину трансгенних рослин пшениці сорту Зимоярка трансформацією in vitro [Електронний ресурс] / І. Р. Горбатюк, Н. Л. Щербак, М. О. Банникова, Л. Г. Великожон, М. В. Кучук, Б. В. Моргун // Физиология растений и генетика. - 2016. - Т. 48, № 1. - С. 65-74. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2016_48_1_10.
2. Заболотна А. В. Формування деяких показників структури врожаю пшениці ярої за застосування гербіциду "Лінтур 70 WG, в.г." і регулятора росту рослин "Емістим С" [Електронний ресурс] / А. В. Заболотна, О. І. Заболотний // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - 2013. - № 4. - С. 37-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDAA_2013_4_11.
3. Зуза В. С. Урожайність сої залежно від попередника, метеорологічних умов та ефективності гербіциду [Електронний ресурс] / В. С. Зуза, А. О. Рожков, Р. А. Гутянський // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - 2015. - № 1-2. - С. 22-24. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDAA_2015_1-2_5.
4. Матюха В. Л. Зміни структури врожаю та якості зерна пшениці озимої за гербіцидної обробки [Електронний ресурс] / В. Л. Матюха, Н. О. Хромих, Г. С. Россихіна-Галича, В. В. Лашко // Карантин і захист рослин. - 2012. - № 12. - С. 11-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kizr_2012_12_7.
5. Михальська Л. М. Вплив елементів живлення та гербіцидів на вміст хлорофілів у рослинах сучасних сортів озимої пшениці [Електронний ресурс] / Л. М. Михальська, Г. О. Прядкіна, В. В. Швартау // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. - 2014. - Вип. 20. - С. 73-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpicb_2014_20_15.
6. Кіраван М. Прогноз і обгрунтування контролю забур'яненості посівів пшениці озимої в умовах екологізації землеробства : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.13 / М. Караван ; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2012. - 22 c.
7. Кочик Г. Хімічний захист озимої пшениці після сходовими гербіцидами варто переносити з весни на осінь [Електронний ресурс] / Г. Кочик, А. Мельничук // Зерно і хліб. - 2013. - № 4. - С. 46-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zikh_2013_4_18.
8. Леонтюк І. Б. Вплив гербіциду калібр та регулятора росту біолан на висоту рослин та врожайність пшениці озимої [Електронний ресурс] / І. Б. Леонтюк // Наукові праці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків. - 2015. - Вип. 23. - С. 39-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpicb_2015_23_8.
9. Михальська Л. М. Вплив мікроелементів на активність гербіциду аксіал у посівах озимої пшениці [Електронний ресурс] / Л. М. Михальська, М. Є. Рязанова, В. В. Швартау // Фактори експериментальної еволюції організмів. - 2013. - Т. 12. - С. 54-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/feeo_2013_12_15.
10. Мордерер Є. Ю. Ефективність контролювання бур'янів при застосуванні у посівах озимої пшениці суміші гербіцидів пума супер, зенкор і гродил максі [Електронний ресурс] / Є. Ю. Мордерер, М. П. Радченко, Є. І. Нізков, О. П. Родзевич // Физиология растений и генетика. - 2013. - Т. 45, № 4. - С. 349-357. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2013_45_4_13.
11. Павлов О. С. Вплив систем землеробства на родючість грунту і продуктивність ланки польової сівозміни в Правобережному Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.01 / О. С. Павлов ; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2013. - 21 c.
12. Танчик С. П. Гербіциди у посівах пшениці озимої [Електронний ресурс] / С. П. Танчик, О. М. Шпирка // Карантин і захист рослин. - 2012. - № 12. - С. 17-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kizr_2012_12_10.
13. Радченко М. П. Підвищення вибірної фітотоксичності та стан прооксидантно-антиоксидантної рівноваги в разі застосування грамініциду феноксапроп-Р-етилу в потрійній суміші з гербіцидами синергістом та антагоністом [Електронний ресурс] / М. П. Радченко, А. М. Сичук, О. П. Родзевич, Є. Ю. Мордерер // Физиология растений и генетика. - 2013. - Т. 45, № 4. - С. 306-312. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FBKR_2013_45_4_7.
14. Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти : матеріали II міжнар. наук. конф., 11 - 13 жовт. 2011 р., Харків / ред.: Д. І. Гродзинський ; МОНМС України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Укр. т-во фізіологів рослин. - Харків, 2011. - 207 c.
15. Ременюк С. О. Біологічні особливості і розробка заходів контролювання ваточника сирійського в умовах Лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.13 / С. О. Ременюк ; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2013. - 21 c.
16. Розборська Л. В. Продуктивність та економічна ефективність вирощування пшениці озимої залежно від застосування різних норм гербіциду в поєднанні з регулятором росту рослин [Електронний ресурс] / Л. В. Розборська, І. Б. Леонтюк, О. В. Голодрига, О. І. Заболотний // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - 2016. - Вип. 88(1). - С. 67-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2016_88(1)__11.
17. Регуляція росту і розвитку рослин: фізіолого-біохімічні і генетичні аспекти : матеріали II міжнар. наук. конф., 11 - 13 жовт. 2011 р., Харків / ред.: Д. І. Гродзинський; МОНМС України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. т-во фізіологів рослин. - Х., 2011. - 207 c.
18. Сторчоус І. М. Гербіциди на озимій пшениці в Степу України [Електронний ресурс] / І. М. Сторчоус, О. В. Шевчук // Збірник наукових праць [Інституту цукрових буряків УААН]. - 2003. - Вип. 5. - С. 271-276. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpicb_2003_5_45.
19. Сюткіна Н. Г. Формування ентомофауни герпетобіонтів у різних стаціях агро ландшафтів : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Н. Г. Сюткіна ; НААН України, Ін-т агроекол. і природокористування. - Київ, 2013. - 24 c.
20. Теоретичні та прикладні апекти збереження біорізноманіття : матеріали наук. конф. молодих дослідників, 4 - 7 черв. 2013 р., Умань / ред.: А. Д. Черненко ; НАН України, Нац. дендрол. парк "Софіївка", Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. - Умань : Сочінський, 2013. - 91 c.
21. Ткаліч Ю. І. Агротехнічні і біологічні заходи підвищення врожайності та контролювання забур'яненості кукурудзи, соняшнику, пшениці озимої в Північному Степу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.01 / Ю. І. Ткаліч ; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. - Д., 2013. - 44 c.
22. Хромих Н. О. Післядія гербіцидної обробки на окисно-відновну активність та вміст хлорофілу у рослин пшениці наступної генерації [Електронний ресурс] / Н. О. Хромих, Г. С. Россихіна-Галича, Ю. В. Лихолат // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 20 : Біологія. - 2013. - Вип. 5. - С. 81-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchb_020_2013_5_14.
23. Ярошенко Л. М. Екологічне обгрунтування контролю бур'янів в агроекосистемах ярого ячменю Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Л. М. Ярошенко ; НААН України, Ін-т захисту рослин. - Київ, 2012. - 20 c.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 17.05.2017 15.54.43 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 40416  
Марія запитує:
Допоможіть знайти якуcь літературу для роду Sansevieria ?
Наша відповідь:
Добридень, Маріє! Для вас підібрано такі джерела інформації:

Верзилін, Микола Михайлович. Мандри з домашніми рослинами / З рос. пер. Г.Ткаченко, К.Юречко; З доп. іл. Ю.Смольникова та ін. - К. : Веселка, 1973. - 344 с. : іл.

Зиновьева, Нина Федоровна. Комнатное цветоводство. - Ташкент : Мехнат, 1988. - 235 с.

Ильина, Е.Я. Комнатные растения и их использование в интерьере. - Свердловск : Издательство Уральского университета, 1991. - 209 с. : іл.

Капранова, Нинель Никандровна. Комнатные растения в интерьере. - М. : Издательство МГУ, 1989. - 190 с. : іл.

Комнатное цветоводство от А до Я / обл. Н. Роенко ; сост. Н. В. Красная. - Х. ; Белгород : Книжный клуб "Клуб семейного досуга", 2010. - 236 с. : ілюстр. - (Популярная семейная энциклопедия).

Комнатные растения : Справ. / Б.Н.Головкин, В.Н.Чеканова, Г.И.Шахова. - М. : Лесная промышленность, 1989. - 431 с. : іл.

Комнатные растения / Авт.-сост. Г.Каретова. - М. : Внешсигма: Премьера, 2000. - 152 с. : іл. - (Для девочек).

Комнатные растения / Отв. за вып. Ю.Г.Хацкевич. - Минск; М. : Харвест: АСТ, 2000. - 190 с. : іл. - (Популярная энциклопедия).

Новоселова Т. А. Комнатные растения. Новейший справочник.- М.: Лада, Рипол Классик, 2005. – 480 с.

Смирнова, Ирина.Многоликая сансевиерия [Текст] / Ирина Смирнова // Огородник. - 2013. - № 3. - С. 58 : ц

Шевченко, Тетяна. Метод проектів у вивченні географії// Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). - 2014. - № 7. - С. 6-21.

Шкрум І. Анатомо-морфологічні і органографічні особливості листків рослин роду Sansevieria Thunb. (Dracenaceae) / І.Шкрум, М.Гайдаржи, В.Баданіна // Вісник Київ.ун-ту імені Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. – 2011. – Вип.29 . – С.70-72.

Шкрум І. Анатомія листків рослин роду Sansevieria Thunb / Шкрум І.В., Баданіна В.А., Гайдаржи М.М.. матеріали міжнародної конференції молодих вчених //Актуальні проблеми ботаніки і екології. - Сімферополь, 2010. - С.148-149.

Чуб, Владимир Викторович. Комнатные растения / худож. А. И. Лезин. - М. : ЭКСМО-ПРЕСС, 1999. - 335 c. : іл. - (Мой дом).

Юхимчук, Даниил Филиппович. Комнатное цветоводство. - 5-е изд., доп. и перераб. - К. : Урожай, 1985. - 142 с.

.: Розділ: Ботаніка. Рослинництво :: 10.03.2017 13.58.36 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 1.269896 seconds