Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45734
   


Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 46681  
Аліна запитує:
Доброго дня, підберіть літературу про регіональні енциклопедії України. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Жежнич П. Особливості формування енциклопедії в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій / П. Жежнич, М. Гірняк // Вісн. Нац. ун-ту "Львів. політехніка". - 2012. - № 732. - С. 399-402.
Комська А. Регіональні енциклопедії України: стан та перспективи видання / А. Комська // Бібл. планета. - 2004. - № 4. - С. 11-15.
Лісіна С. О. Інтеграція інформаційних ресурсів через регіональні енциклопедії: матер. 5-ї Міжнар. наук. конф. "Інформація, комунікація, суспільство 2016". - Львів: Нац.ий ун-т "Львівська політехніка", 2016. С. 271–272.
Соколов В. Ю. Створення регіональних енциклопедій з бібліотечної справи як важливий напрям розвитку бібліотечної політики регіонів. Українська енциклопедистика. Регіональний аспект: матер. V Міжнар. наук. конф. "Українська енциклопедистика". - Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. С. 93–102.
Українські енциклопедії: типологія, стиль, функції / відп. ред. Я. С. Яцків. - Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2018. - 150 с.
Федорова М. А. Регіональні енциклопедичні видання Полтавщини / М. А. Федорова // Українська енциклопедистика. Регіональний аспект : матер. V Міжнар. наук. конф.ї "Українська енциклопедистика". - Київ: Ін-т енциклопедичних досліджень НАН України, 2017. - С. 103–111.
Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа: історія розвитку, теоретичні засади підготовки видань. — Львів: Фенікс, 1998.
Черниш Н. І. Формування концепції української енциклопедії / Н. І. Черниш // Поліграфія і видавнича справа. — 2011. — № 4 (56). — С. 20–32.
Іщенко О. С. Регіональний вимір в енциклопедознавчих дослідженнях [Електронний ресурс] / О. С. Іщенко // Література та культура Полісся. Серія "Історичні науки", № 12. - № 97. - С. 119-128. - Режим доступу: http://lib.ndu.edu.ua/dspace/bitstream/123456789/1346/1/11.pdf.
Киричок Т. Ю. Тенденції розвитку енциклопедичних видань [Електронний ресурс] / Т. Ю. Киричок // Технологія і техніка друкарства. - 2010. - Вип. 1. - С. 269-276. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Titd_2010_1_37.pdf.
«Полтавіка» - перша в Україні регіональна енциклопедія [Електронний ресурс] // Polinfo.gov.ua : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://polinfo.gov.ua/derzhavna-pidtrymka-vydavnychykh-proektiv-na-poltavshchyni/211-poltavika-persha-v-ukraini-rehionalna-entsyklopediia. - Назва з екрана.
Регіональні енциклопедії, енциклопедичні словники й довідники [Електронний ресурс] : бібліогр. онлайн покажчик// Корпус енциклопедичних видань України : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://corpus.encyclopedia.kyiv.ua/regional-encyclopedias. - Назва з екрана.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 14.09.2022 10.50.25 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Вячеслав із міста: Харків :: Запитання: 46636  
Вячеслав запитує:
Вітаю. Мене цікавить чи є у чотирнадцятому томі Енциклопедія Сучасної України (2014 рік) стаття про вченого Корінько Івана Васильовича і якщо є, то на якій сторінці/сторінках вона розміщена?
Наша відповідь:
Доброго ранку! Енциклопедія Сучасної України. Т. 14 : Кол - Кос / НАН України, Наукове товариство ім. Т. Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень НАН України ; наук. ред. С. І. Болтівець [та ін.]. — Київ : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. — 767 с. : іл., фотоіл., портр., карти.
На 503 сторінці розміщена стаття про вченого Корінько Івана Васильовича

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 19.08.2022 21.30.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Дмитро із міста: Житомир :: Запитання: 46522  
Дмитро запитує:
Доброго вечора! Підкажіть потрібну літературу за темою: "Бібліотеки, енциклопедії, словники в інтернеті". Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ярославе! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 46117.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 17.06.2022 23.15.50 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 46155  
Аліна запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література за темою: "Бібліотеки, енциклопедії, словники в інтернеті". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Антоненко С. А. До питання розроблення електронної енциклопедії законодавства України / С. А. Антоненко // Правова інформатика. – 2009. – № 4 (24). – С. 53-56.
Вовк В. Електронні бібліографічні посібники на сайтах обласних бібліотек для юнацтва, молоді / В. Вовк // Бібліосвіт. - 2017. - № 1. - С. 19-27.
Гуржій А. М. Інформатика та інформаційні технології : підруч. для учнів профес.-техн. навч. закл. / А. М. Гуржій, Н. І. Поворознюк, В. В. Самсонов. - Харків : Компанія СМІТ, 2003. - 351 с.
"Електронні бібліотеки України: технології, що об'єднують людство" : [прес-конференція у рамках Всесоюзного фестивалю науки] // Вісник Кн. палати. - 2012. - № 4. - С. 51.
Золотухіна О. С. Електронні бібліотеки: веб-довідник / О. С. Золотухіна, С. В. Золотухін // Шк. б-ка. - 2013. - № 7-8. - С. 89-91.
Карпіловська Є. Енциклопедія “Українська мова”: структура та принципи укладання / Є. Карпіловська, М. Зяблюк // Енциклопедичний вісник України. – Київ, 2009. – С. 47-53.
Киричок Т. Електронні навчальні видання сучасного вищого навчального закладу: особливості, проблеми та напрями удосконалення / Т. Киричок, Н. Фіголь, Г. Лоза // Вісник Кн. палати. - 2015. - № 9. - С. 38-40.
Лех Г. Електронні бібліографічні ресурси шкільної бібліотеки / Г. Лех, Г. Швецова-Водка // Вісник Кн. палати. - 2016. - № 7. - С. 28-30.
Морзе Н. В. Інформатика : підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч.
закл. : рівень стандарту / Н. В. Морзе, В. П. Вембер, О. Г. Кузьмінська. – Київ : Школяр, 2010. – 304 с.
Черниш Н. І. Українська енциклопедична справа: історія розвитку,
теоретичні засади підготовки видань / Н. І. Черниш. – Львів : Фенікс, 1998. – 92 с.
Шамралюк О. Л. Електронні бібліотеки / О. Л. Шамралюк // Шк. б-ка. - 2011. - № 9. - С. 77-78.
Бібліотеки, енциклопедії і словники в Інтернеті. Повні уроки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://edufuture.biz/index.php?title=Бібліотеки,_енциклопедії_і_словники_в_Інтернеті._Повні_уроки.
Жежнич П. Особливості формування енциклопедії в сучасних умовах розвитку інформаційних технологій [Електронний ресурс] / П. Жежнич, М. Гірняк // Вісник Нац. ун-ту "Львівська політехніка". – 2012. – № 732 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. - С. 399-405. - Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/14970/1/58_Zhezhnych_399_405_732.pdf.
Живюк І. А. Використання соціального сервісу Вікі у сучасній освіті [Електронний ресурс] / І. А. Живюк // Теорія та методика управління освітою. – Рівне, 2010. – № 4. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e–journals/ttmuo/2010_4/10zhivme.pdf.
Електронні довідники та енциклопедії [Електронний ресурс] // Херсонська універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://lib.kherson.ua/link-encyclopedia.htm. - Назва з екрана.
Електронні енциклопедії, словники, довідники [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://school80.edu.kh.ua/biblioteka/mediateka/elektronni_enciklopedii_slovniki_dovidniki/.
Электронные энциклопедии [Електронний ресурс] // Kopilkaurokov.ru : [вебсайт]. - Електронні дані. - Режим доступу: https://kopilkaurokov.ru/informatika/prochee/riefierat-po-tiemie-bibliotieki-entsiklopiedii-i-slovari-v-intiernietie. - Назва з екрана.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 22.12.2021 08.53.51 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олена із міста: Київ :: Запитання: 45811  
Олена запитує:
Мені потрібна книжка Від колеса до Формули-1. Чи є у бібліотеці?
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено! Книжка Гонсьоровського М. Від колеса до "Формули-1" : історія машин / М. Гонсьоровський ; іл. П. й А. Сурмових ; пер. Я. Головченко, І. Веремій. - Харків : Vivat, 2020. - 122, [4] с. : іл. - (Енциклопедії) є у читальному залі відділу обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання Національної бібліотеки України для дітей.

.: Розділ: Енциклопедії. Словники :: 10.09.2021 14.45.35 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.325496 seconds