Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43508
   


Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 45049  
Аліна запитує:
Чи є у вас література по програмуванню?
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
100 фактів про числа, комп'ютери і програмування : рек. для читання дорослими дітям / Е. Джеймс [та ін.] ; іл. Ф. Маріані, П. Поло і Ш. Нільсена ; пер. з англ. Г. Лелів. - Київ : Книголав, 2019. - 127, [1] c. : іл.
Бріггс Дж. Р. Python для дітей : веселий вступ до програмування : для дітей віком від 10 р. (та їх батьків) / Дж. Р. Бріггс ; з англ. пер. О. Гординчук ; іл. М. Ліповака. - Львів : Видавництво Старого Лева, 2017. - 363, [1] с. : іл.
Вступ до програмування мовою С : організація даних : навч. посіб. / Т. О. Карнаух [та ін.] ; Київ. нац. університет імені Тараса Шевченка ; ред. Н. Земляна. - Київ : ВПЦ "Київський університет", 2015. - 151 с.
Інформатика : підруч. для 5 кл. закл. заг. серед. освіти / Й. Я. Ривкінд [та ін.] ; обкл. Т. Кущ. - Київ : Генеза, 2019. - 207 с. : іл.
Інформатика : підруч. для 5 кл. закл. заг. серед. освіти : за оновл. програмою / Й. Я. Ривкінд, [та ін.]. - 2-е вид. - Київ : Генеза, 2020. - 207 c. : іл.
Ковалюк Т. В. Основи програмування : підруч. для студентів вищих навч. закл. / Т. В. Ковалюк. - Київ : Видавнича група ВНУ, 2005. - 383 с. : схеми. - (Інформатика).
Коршунова О. В. Інформатика : підруч. для 6 кл. закл. заг. серед. освіти / О. В. Коршунова, І. О. Завадський. - Київ : Освіта, 2019. - 143, [1] с. : іл.
Марджі М. Scratch для дітей : веселий вступ до програмування з іграми, мал., фактами і математикою : [охоплює Scratch 3] / М. Марджі ; з англ. пер. Н. Агаджанян. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2020. - 356, [3] c. : іл.
Морґан Н. Javascript для дітей : веселий вступ до програмування / Н. Морган ; пер. з англ. Н. Агаджаняна. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 368, [1] c. : іл.
Морзе Н. В. Інформатика : підруч. для 6 кл. закл. заг. серед. освіти / Н. В. Морзе, О. В. Барна, В. П. Вембер ; худож. обкл. І. П. Медведовська. - Київ : Оріон, 2019. - 191 с. : іл.
Моррисон М. HTML & XML для начинающих = HTML & XML for beginners : практ. пособие / М. Моррисон ; пер. Л. В. Сазоновой. - М. : Эком, 2002. - 372 с. : іл.
Програмування для дітей : скретч-проекти від Coder Kids. [Ч. 1] : Створюй відеоігри за допомогою Скретч / іл. В. Фігус ; пер. з англ. О. Ю. Григорович. - Харків : Ранок, 2019. - 127 с. : іл. - (Програмування для дітей).
Програмування для дітей : скретч-проекти від Coder Kids. [Ч. 2] : Створюй анімації за допомогою Скретч / іл. В. Фігус ; пер. з англ. О. Ю. Григорович. - Харків : Ранок, 2019. - 127 с. : іл. - (Програмування для дітей).

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 22.12.2020 08.42.16 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 45043  
Аліна запитує:
Доброго дня, мене цікавить книжка Моргана про джава скріпт для дітей. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Книга Морган Н. Javascript для дітей : веселий вступ до програмування / Н. Морган. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2018. - 408 с. знаходиться у Національній бібліотеці для дітей. Чекаємо на вас!

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 18.12.2020 12.23.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Аліна із міста: Київ :: Запитання: 44951  
Аліна запитує:
Доброго дня! Допоможіть знайти літературу для реферату за темою "Інформаційна культура організації". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Аліно! Перегляньте наступні джерела:
Герчанівська П. Е. Культура управління : навч. посіб. / П. Е. Герчанівська. - Київ : Політехніка, 2005. - 152 с.
Грошев И. В. Организационная культура / И. В. Грошев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 288 с.
Ковалевский С. В. Развитие культуры организации : гуманизация, качество деятельности, успех / С. В. Ковалевский. – Краматорск : ДГМА, 2008.- 204 с.
Осовська Г. Менеджмент організацій : навч.посіб. / Г. Осовська, О. Осовський.-Київ : Кондор, 2005. – 860 с.
Палеха Ю. І. Культура керування документацією як складник інформаційної культури організації : документознавство / Ю. І. Палеха, М. В. Апшай // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2020. - № 1. - С. 49-56.
Палеха Ю. І. Культура пошуку та опрацювання інформації як складник інформаційної культури організації : інформологія / Ю. І. Палеха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2019. - № 3. - С. 54-61.
Степанов В. Ю. Інформаційна культура сучасного інформаційного суспільства / В. Ю. Степанов // Вісн. Харків. держ. акад. культури : зб. наук. пр. – 2009. – Вип. 27. – С. 91-97.
Трач Ю. В. Нові інформаційні технології та інформаційна культура у глобалізованому світі / Ю. В. Трач // Культура України. - 2016. - Вип. 52. - С.112-117.
Дубініна О. В. Інформаційна культура керівника як чинник вдосконалення управління навчальним закладом / О. В. Дубініна. – Режим доступу: http://umo.edu.ua/images/content/nashi_vydanya/metod_upr_osvit/v17_16/8_dubinina.pdf.
Коваленко Ю. В. Інформаційна культура в системі регіонального інформаційного менеджменту ?Електронний ресурс? / Ю. В. Коваленко // Причорноморські економічні студії. – 2016. – Вип. 6. – С. 287-291. - Режим доступу: http://bses.in.ua/journals/2016/8-2016/56.pdf.
Палеха Ю. І. Інформаційна культура організації як індикатор стану її інформаційного забезпечення ?Електронний ресурс? / Ю. І. Палеха // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2019. - № 2. - С. 87-96. – Режим доступу: http://journals.uran.ua/bdi/article/view/175877/176430.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 1.12.2020 08.42.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лариса із міста: Київ :: Запитання: 44876  
Лариса запитує:
Доброго дня! Підберіть літературу за темою "Цифрова ідентифікація: переваги інформаційного середовища". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Ларисо! Перегляньте наступні джерела:
Данніков О. В. Концептуальні засади цифровізації економіки України / О. В. Данніков, К. О. Січкаренко // Інфраструктура ринку. - 2018. – Вип. 17. - С. 73-79.
Конахович Г. Ф. Захист інформації в мережах передачі даних: підручник / Г. Ф. Конахович, О. Г. Корченко, О. К. Юдін. – Київ : Вид-во ТОВ НВП «ІНТЕРСЕРВІС», 2009. – 714 с.
Золотар О. О. Правові основи інформаційної безпеки людини [Електронний ресурс] : дис. … д. ю. наук: 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» Юридичні науки» / О. О. Золотар. – Київ, 2018. – 499 с. – Режим доступу: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Zolotar/d_Zolotar.pdf.
Кошева Н. А. Ідентифікація користувачів інформаційно-комп’ютерних систем: аналіз і прогнозування підходів [Електронний ресурс] / Н. А. Кошева, Н. І. Мазниченко // Системи обробки інформації . – 2013. – Вип. 6 . – С. 215-233. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/soi_2013_6_44.pdf.
Краус Н. М. Цифрова економіка: тренди та перспективи авангардного характеру розвитку [Електронний ресурс] / Н. М. Краус, О. П. Голобородько, К. М. Краус // Ефективна економіка. - 2018. - №1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/1_2018/8.pdf.
Краус Н. М. Цифровізація в умовах інституційної трансформації економіки: базові складові та інструменти цифрових технологій [Електронний ресурс] / Н. М. Краус, К. М. Краус // Інтелект ХХІ. - 2018. - № 1. – С. 211-2 . – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/int_XXI_2018_1_48.pdf.
Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації від 17.01.2018 р. [Електронний ресурс] : розпорядження Кабінету Міністрів України. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-р#n13.
Цифрова адженда України – 2020 («Цифровий порядок денний» – 2020) : концептуальні засади (версія 1.0) : першочергові сфери, ініціативи, проекти «цифровізації» України до 2020 року. [Електронний ресурс] / HITECH office. –2016. – 90 с. – Режим доступу: https://ucci.org.ua/uploads/files/58e78ee3c3922.pdf. – Назва з екрана. – Дата перегляду: 22.11.2020.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 13.11.2020 09.32.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Влад із міста: Бровари :: Запитання: 44691  
Влад запитує:
Мене цікавить книжка Стоуела "Python.Кодування для майбутніх програмістів". Чи є вона у вашій бібліотеці?
Наша відповідь:
Доброго дня Владе! Дана книжка знаходиться на абонементі відділу обслуговування дітей середнього і старшого віку та організаторів дитячого читання НБУ для дітей. Чекаємо на Вас.

.: Розділ: Комп'ютери. Телекомунікації :: 14.09.2020 14.56.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.239741 seconds